Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Foça Özel Çevre Koruma
Bölgesi’nin
Ekonomik Analizi
Kaynak: Keskin et al. 2011.  The  socio-economic  overview  and  analy...
İçerik
•Önsöz
•Çalışmanın Amacı
•Çalışmanın Yöntemi 
•Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımı Nedir?
•Ekosistem Hizmetleri Yaklaşım...
Önsöz
Bu çalışma, “Economic Analysis of Foça Special Enviromental
Protection Areas” adlı raporla 2011 yılında yayınlanmışt...
Çalışmanın Amacı:
1)  Foça  ÖÇK  Bölgesi’nin  temin 
ettiği  denizel  hizmet  ve  ürünler 
yelpazesi  hakkında  farkındalı...
Çalışma Yöntemi
Foça  ÖÇK  Bölgesi’nin  ekonomik analizi hakkında  veri  ve  literatür 
taraması,  Eylül  2010  ve  Mart  ...
Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımı Nedir?
Denizel ortamlardaki ekosistemlerin ve bunların barındırdığı biyolojik 
çeşitliliğin...
Ekosistem Hizmetleri
Yaklaşımının Benimsenmesi
Kıyı ve deniz alanları çeşitli 
gelişimlere açılır ve bu yönetim 
biçimi de...
Ekosistem Hizmetleri yaklaşımının  uygulanması,  insan 
faaliyetlerindeki  değişikliklerin  ekosistem  hizmetlerinde  ve  ...
Deniz ve Kıyı Ekosistem Hizmetleri Tipolojisi
Tipoloji,  Ekosistem  Hizmetleri  Yaklaşımını  izlemekte    bu  da  Milenyum...
Foça ÖÇKB’nin Tedarik Hizmetleri
Foça ÖÇK Bölgesi’nin bir yıllık değeri 59 milyon TL olarak hesaplanmıştır.
Bu değeri aşağ...
Bilimsel veri eksikliği nedeniyle
incelenemeyen şu değerler de alanda
bulunmaktadır;
•Doğal ilaçlar gibi hammaddeler,
•Gen...
ÖN TEDARİK HİZMETLERİ
Hizmetler Faydalar
Denizel
Alan
Deniz Ekosisteminin
Desteklediği Alanlar
Deniz
Ekosisteminin
Etkiled...
DÜZENLEME HİZMETLERİ
Hizmetler Faydalar
Denizel
Alan
Deniz Ekosisteminin
Desteklediği Alanlar
Deniz
Ekosisteminin
Etkiledi...
KÜLTÜREL HİZMETLER
Hizmetler Faydalar
Denizel
Alan
Deniz
Ekosisteminin
Desteklediği
Alanlar
Deniz Ekosisteminin
Etkilediği...
Düzenleme Hizmeti: Balıkçılık
Foça ÖÇK Bölgesi’nin balıkçılıkla sağladığı
hizmetin yıllık değeri 9.955.499 TL’dir.
Foça’da...
Düzenleme Hizmeti: Balıkçılık
Foça’da karakteristik Akdeniz
balıkçılığı halen devam
etmektedir. Ve kullanılan
yöntemler; p...
Ortalama
yaş
Ortalama olarak
profesyonel
balıkçılık yılı
Hane halkı
ortalaması
Aile bireylerinin
sayısı
Tek işi balıkçılık...
Düzenleme Hizmeti: Karbon Tutma
Foça ÖÇK Bölgesi’nin karbon tutma
hizmetinin yıllık değeri 654 TL’dir.
Bu değer hesaplanır...
Düzenleme Hizmeti: Erozyonu
Kontrolü
Foça ÖÇK Bölgesi’nin erozyon
kontrolü hizmetinin yıllık değeri
8.442.230 TL’dir.
Deni...
Düzenleme Hizmeti: Atıksu
Arıtma
Foça ÖÇK Bölgesi’nin atıksu
arıtma hizmetinin yıllık
değeri 1414 TL’dir.
Akdeniz ülkeleri...
Düzenleme Hizmeti: Atıksu Arıtma
Akdeniz’deki her ülke için yapılan hesaplamalara göre Türkiye
kıyılarının (8,333 km), bu ...
Kültürel Hizmet: Turizm
Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki turizm hizmetinin yıllık değeri 38.981.555
TL’dir.
192 ziyaretçi, 17 tur op...
Ulaşım
%41
Konaklama
%21
Yemek
%21
Turistik
eşya %9
Gezinti
%9
Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin yaptığı harcamaların dağı...
Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin ülkesel dağılımı
Kültürel Hizmet: Turizm
Kültürel Hizmet: Turizm
Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin hizmet kalitesi için görüşleri
Mükemmel
İyi
Tatminkar
Zayıf
Kültürel Hizmet: Turizm
Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin hizmet kalitesi için
görüşleri
Temiz deniz, sahil, kıyı
Sakinlik...
Kültürel Hizmet: Turizm
İşletmelerin kalitesi ve temizlik
Hiçbir şey
Kötü planlama
Kayalık kıyı
Sosyal aktivite azlığı
Çöp...
Yemek
%11
Konaklama
%15
Ulaşım
%62
Turistik
eşya %6
Gezinti
%6
Foça ÖÇKB’ye gelen yabancı ziyaretçilerin harcama dağılımla...
Öneriler
Foça’da balıkçılık
sektöründen elde edilen
yüksek ekonomik getirilerin
devam edebilmesi için balık
stoklarında ka...
Öneriler
Foça’nın tarihi yapısını
koruması ve yoğun bir
turizmleşmeden sakınması
şarttır.
Sınırlı sezona sahip olan
turizm...
Öneriler
Bölgede ileride yapılması
planlanan turizm ve iskan
amaçlı gelişimin hem denizel
hem de karasal biyoçeşitlilik
üz...
Teşekkürler…
www.dka.gov.tr
www.facebook.com/DKKATurkiye
www.twitter.com/MCPA_TR
Kaynak: Keskin et al. 2011. The socio-eco...
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Ekonomik Analizi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Ekonomik Analizi

873 views

Published on

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin
Ekonomik Analizi

Kaynak: Keskin et al. 2011. The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs. Project PIMS 3697: Strengthening the System of Marine and Coastal Protected Areas of Turkey. Technical Report Series 1: 112 pp

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Ekonomik Analizi

 1. 1. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Ekonomik Analizi Kaynak: Keskin et al. 2011.  The  socio-economic  overview  and  analyses  of  new  income  generation  activities at Turkish Aegean MPAs. Project PIMS 3697: Strengthening the System of Marine and Coastal  Protected Areas of Turkey. Technical Report Series 1: 112 pp
 2. 2. İçerik •Önsöz •Çalışmanın Amacı •Çalışmanın Yöntemi  •Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımı Nedir? •Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımının  Benimsenmesi •Deniz ve Kıyı Ekosistem Hizmetleri  Tipolojisi •Foça ÖÇKB’nin Tedarik Hizmetleri •Öneriler Fotoğraf: SAD-AFAG
 3. 3. Önsöz Bu çalışma, “Economic Analysis of Foça Special Enviromental Protection Areas” adlı raporla 2011 yılında yayınlanmıştır.  2011  yılında  yapılan  çalışma  ile  Foça  ÖÇK  Bölgesi’nin  yıllık ekonomik değeri 59 milyon TL olarak belirlenmiştir.  Bu değer, alanın başlangıç aşamasındaki değerini yansıtmaktadır  ve daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Yeterli  verinin  olmamasıyla  muhafazakar  tahminlerle  belirlenen  yıllık  turizm  değerinin,  gerçek  değerin  altında  olduğu  düşünülmektedir. 
 4. 4. Çalışmanın Amacı: 1)  Foça  ÖÇK  Bölgesi’nin  temin  ettiği  denizel  hizmet  ve  ürünler  yelpazesi  hakkında  farkındalık  yaratmak; 2)  Kilit  ekosistem hizmetlerinin devamını  tehdit  eden  baskılara  ve  bunların  ekonomik  sonuçlarına  işaret  ederek  alanın  sürdürülebilir  yönetimine katkıda bulunmak; 3) Denizel hizmetlerin ekonomik değerini ortaya koyarak ve potansiyel  gelir  getirici  faaliyet  ve  mekanizmaların  altını  çizerek  alan  için  hazırlanacak olan İş Planına bilgi tabanı sağlamaktır.  Fotoğraf: TVKGM Arşivi
 5. 5. Çalışma Yöntemi Foça  ÖÇK  Bölgesi’nin  ekonomik analizi hakkında  veri  ve  literatür  taraması,  Eylül  2010  ve  Mart  2011’de  kilit  paydaşlarla  yapılan  görüşmelerden  elde  edilen  verilere  ve  Haziran  2011’de  alanda  yürütülen turizm anketlerine dayanmaktadır. TVK Şube Müdürlüğü  çalışanları  tarafından192  ziyaretçi, 17 turizm  operatörü, 22 otel ve  26 lokanta ile anket  gerçekleştirilmiştir.  Fotoğraf: Esra Başak
 6. 6. Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımı Nedir? Denizel ortamlardaki ekosistemlerin ve bunların barındırdığı biyolojik  çeşitliliğin bireysel ve sosyal  refaha katkıda bulunduğunu  bilinmektedir. Yaklaşım bu katkının, balık gibi doğrudan tüketilen  ürünlerin temininin çok daha ötesine gittiğini, denizel ekosistemlerin  karbon tutma gibi kritik düzenleme fonksiyonlarını takdir etmektedir.  Bu yaklaşım, karar alma süreçlerinde ekosistemlerin bir bütün olarak  ele alınmasını ve sağladıkları hizmetlere değer biçilmesini sağlayan bir  çerçeve sunmaktadır. 
 7. 7. Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımının Benimsenmesi Kıyı ve deniz alanları çeşitli  gelişimlere açılır ve bu yönetim  biçimi değişirse ekosistem hizmetlerinin temini bozulabilir  veya yok olabilir. Aksine,  iyileştirilmesi balıkçılık yönetiminde  olduğu gibi, bu hizmetler  sürdürülebilir uygulamalarla  geliştirilebilir. . Fotoğraf: Vahit Alan
 8. 8. Ekosistem Hizmetleri yaklaşımının  uygulanması,  insan  faaliyetlerindeki  değişikliklerin  ekosistem  hizmetlerinde  ve  buna  bağlı  olarak  insanların  faydalandığı  boyutlarda  ne  gibi  değişikliklere  neden  olacağını kapsamlı bir şekilde anlamayı gerektirir.  Fotoğraf: TVKGM Arşivi
 9. 9. Deniz ve Kıyı Ekosistem Hizmetleri Tipolojisi Tipoloji,  Ekosistem  Hizmetleri  Yaklaşımını  izlemekte    bu  da  Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi’nin  aşağıdaki  dört  ekosistem  hizmetleri  sınıflandırmasına dayanmaktadır; Tedarik hizmetleri denizel ekosistemlerin sağladığı balık, ilaç gibi somut ürünler Düzenleme hizmetleri denizel çevrede atık bertarafı ve karbon depolama gibi  sosyal refaha katkıda bulunan doğal süreçler Kültürel hizmetler hem  kullanım  hem  de  kullanım  dışı  değerler  olabilir  ve  örneğin denizel çevrenin eğitim ve turizm amaçlı kullanımı, ekosistemlerden elde  edilen maddi ve maddi olmayan faydalar Destek hizmetleri diğer tüm ekosistem hizmetlerinin üretimi için gereklidir. (ör.  Toprak oluşumu, besin döngüsü)
 10. 10. Foça ÖÇKB’nin Tedarik Hizmetleri Foça ÖÇK Bölgesi’nin bir yıllık değeri 59 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Bu değeri aşağıdaki tedarik hizmetleri sağlamaktadır; Ön Tedarik hizmetleri (balık) Düzenleme hizmetleri (karbon tutma, erozyon kontrolü, su arıtımı) Kültürel hizmetler (turizm, rekreasyon)
 11. 11. Bilimsel veri eksikliği nedeniyle incelenemeyen şu değerler de alanda bulunmaktadır; •Doğal ilaçlar gibi hammaddeler, •Genetik kaynaklı dekoratif ürünleri, •Denizel ortamın mikro-iklim düzenlemesinde sel ve fırtınadan koruma rolü, •Eğitim, peyzaj ve miras değerler. Fotoğraf: TVKGM Arşivi
 12. 12. ÖN TEDARİK HİZMETLERİ Hizmetler Faydalar Denizel Alan Deniz Ekosisteminin Desteklediği Alanlar Deniz Ekosisteminin Etkilediği Alanlar Yiyecek Ticari ve kıyı balıkçılığı ve yaban hayat ** Turizm, balıkçılık ve hane halkı Balıkçılık, hane halkı, tarım, sanayi Ham madde Endüstriyel amaçlı-Deniz yosunu - Endüstri (inşaat malzemesi), hane halkı Endüstri, hane halkı Denizel türlerden elde edilen doğal ilaçlar ? Hane halkı Hane halkı, balıkçılık, endüstri, tarım Genetik kaynaklar-denizel fauna ve flora çeşitliliği ? Tarım Balıkçılık, turizm, tarım Süs olarak kullanılan kaynakları-deniz kabuklarının takı, elişlerin de kullanılası. - Endüstri Endüstri, balıkçılık, turizm Enerji kaynağı Gelgit gücü - Enerji, hane halkı Taşıma Ticari amaçlı deniz taşımacılığı * Endüstri, turizm Kısaltmalar: **önemli hizmet, *şartlı hizmet, -konu ile ilgisi olmayan hizmet,? temini belirsiz
 13. 13. DÜZENLEME HİZMETLERİ Hizmetler Faydalar Denizel Alan Deniz Ekosisteminin Desteklediği Alanlar Deniz Ekosisteminin Etkilediği Alanlar GHG düzenleme Karbon azalımı ** Tüm alanları destekleme potansiyeline sahip Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Mikro klimayı düzenleme/ dengeleme Sıcaklık, yağış ve rüzgâra etki etmek * Tüm alanları destekleme potansiyeline sahip Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Doğal afet kontrolü Fırtına ve selden koruma * Turizm, endüstri, tarım, hane halkı, kentsel alan Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Erozyon kontrolü * Turizm Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Atıkların berterafı Su arıtma, kirlilik zararının giderilmesi * Tüm alanları destekleme potansiyeline sahip Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Kısaltmalar: **önemli hizmet, *şartlı hizmet, -konu ile ilgisi olmayan hizmet,? temini belirsiz
 14. 14. KÜLTÜREL HİZMETLER Hizmetler Faydalar Denizel Alan Deniz Ekosisteminin Desteklediği Alanlar Deniz Ekosisteminin Etkilediği Alanlar Manevi inançlar, kültürel miras Arkeolojik kalıntılar. Denizel çevrenin film, reklam, kitap, resim, mimari, ulusal sembollerde kullanılması. ** Turizm, hane halkı Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Eğitim Denizel ekosistemin süreçlerini anlamak için bir açık hava laboratuarı ** Hane halkı Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Rekreasyon ve ekoturizm Rekreasyonel balıkçılık, kuş gözlemciliği, tırmanış, dalış, yelkencilik, manzara değeri, arkeolojik kalıntılar, tatil yeri ** Turizm Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Peyzaj ve hayatın kolaylaşması Mülk gelirleri * Turizm Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip El değmemiş biyoçeşitlilik Gelişmiş refah -Miras ya da fedakârlık nedenleri * Tüm alanları destekleme potansiyeline sahip Tüm alanları etkileme potansiyeline sahip Kısaltmalar: **önemli hizmet, *şartlı hizmet, -konu ile ilgisi olmayan hizmet,? temini belirsiz
 15. 15. Düzenleme Hizmeti: Balıkçılık Foça ÖÇK Bölgesi’nin balıkçılıkla sağladığı hizmetin yıllık değeri 9.955.499 TL’dir. Foça’da 1993 yılından bu yana Aslan Burnu ve Deve Boynu’nun 2 mil açığından itibaren endüstriyel balık avcılığı yapılmaktadır. Foça’da 5-8 m arası 77 adet balıkçı teknesi ve 12 trol, 2 adet de gırgır teknesi bulunmaktadır. Haftalık 400-500 amatör balıkçı Foça’da avlanmaktadır. Fotoğraf: Esra Kartal
 16. 16. Düzenleme Hizmeti: Balıkçılık Foça’da karakteristik Akdeniz balıkçılığı halen devam etmektedir. Ve kullanılan yöntemler; paragat, kaldırma ağı, galsama ağı, gırgır ve trol (2 mil açıkta). Iğrıp ve tratanın kullanımı ise tamamen yasaktır. Foça’da ekonomik değeri olan 52 balık türü yaşamaktadır. Fotoğraf: TVKGM Arşivi
 17. 17. Ortalama yaş Ortalama olarak profesyonel balıkçılık yılı Hane halkı ortalaması Aile bireylerinin sayısı Tek işi balıkçılık olanlar % İkinci geliri balıkçılık olanlar % Sosyal güvencesi olanlar % Ev sahibi olanlar % Evli olanlar % Küçük ölçekli balıkçıların sosyo-demografisi ve ekonomik karakteristiği Düzenleme Hizmeti: Balıkçılık Gökova ÖÇK Bölgesi’ndeki Aykaya, Akçapınar ve Gökova’da avlanan balıkçılar ve Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki küçük ölçekli balıkçıların sosyo-demografisi ve ekonomik karakteristiği belirlenmiştir.
 18. 18. Düzenleme Hizmeti: Karbon Tutma Foça ÖÇK Bölgesi’nin karbon tutma hizmetinin yıllık değeri 654 TL’dir. Bu değer hesaplanırken Türkiye için karbon ticaretinde kullanılan hesaplama değeri (18 TL / tCO )₂ kullanılmıştır. Karbon tutan Posidonia çayırları Foça ÖÇK Bölgesinde 6,7 km² alan kaplamaktadır.
 19. 19. Düzenleme Hizmeti: Erozyonu Kontrolü Foça ÖÇK Bölgesi’nin erozyon kontrolü hizmetinin yıllık değeri 8.442.230 TL’dir. Deniz çayırları, hidrodinamik etkiyi azaltarak ve sediman biriktirerek kıyı erozyonu engellemede rol oynar. Foça ÖÇKB’de kıyısal alanın %52’sinde yapılaşma vardır. Fotoğraf: www.wwf.org.tr
 20. 20. Düzenleme Hizmeti: Atıksu Arıtma Foça ÖÇK Bölgesi’nin atıksu arıtma hizmetinin yıllık değeri 1414 TL’dir. Akdeniz ülkelerinde evsel ya da endüstriyel atık sular denize ulaşıyor ve deniz bunu belli seviyelere kadar arıtabiliyor. Fotoğraf: TVKGM Arşivi
 21. 21. Düzenleme Hizmeti: Atıksu Arıtma Akdeniz’deki her ülke için yapılan hesaplamalara göre Türkiye kıyılarının (8,333 km), bu arıtma özelliği ile yıllık değeri 550 milyon TL. Bu hesaplama çerçevesinde Foça kıyılarının (23 km), yıllık 0,96 milyon TL’lik atık arıtma değeri taşıması muhtemeldir.
 22. 22. Kültürel Hizmet: Turizm Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki turizm hizmetinin yıllık değeri 38.981.555 TL’dir. 192 ziyaretçi, 17 tur operatörü, 22 otel ve 26 restoran ile yapılan görüşmelerde alanın ekonomik değeri ile birlikte çeşitli veriler elde edilmiştir. Fotoğraf: Vahit Alan
 23. 23. Ulaşım %41 Konaklama %21 Yemek %21 Turistik eşya %9 Gezinti %9 Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin yaptığı harcamaların dağılımı Kültürel Hizmet: Turizm
 24. 24. Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin ülkesel dağılımı Kültürel Hizmet: Turizm
 25. 25. Kültürel Hizmet: Turizm Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin hizmet kalitesi için görüşleri Mükemmel İyi Tatminkar Zayıf
 26. 26. Kültürel Hizmet: Turizm Foça ÖÇKB’ye gelen ziyaretçilerin hizmet kalitesi için görüşleri Temiz deniz, sahil, kıyı Sakinlik Doğal güzellik Kültür, tarih, arkeoloji Foça’nın havası Dost canlısı insanlar İzmir’e yakınlık Güzel yemekler ve restoranlar Otel ya da kamp Her şey Güvenlik Balıkçılık Yelken, rüzgar sörfü Paranın kıymetli oluşu Pazar, ticaret Ziyaretçi kalitesi Gece hayatı Aileler için iyi oluşu İyi servis Ziyaretçiler Foça ÖÇKB’de nelerden hoşlanıyor
 27. 27. Kültürel Hizmet: Turizm İşletmelerin kalitesi ve temizlik Hiçbir şey Kötü planlama Kayalık kıyı Sosyal aktivite azlığı Çöp Deniz kirliliği Belediye hizmetlerinin yetersizliği Konaklama yeri yetersizliği Sahipsiz köpek ve kediler Kirli sahiller Aşırı rüzgar Askeri alanlar Ağaç azlığı Kaliteli içme suyu yetersizliği Deniz kestanesi Sivrisinekler Tekne fazlalığı Club Med’in kapalı oluşu Doğanın zarar görmesi Marketlerin zayıf oluşu Ticari balıkçılık Sahillerde kabin ve şemsiye yetersizliği Kıyı konunun uygulamasındaki yetersizlik Böcek ilaçlama Gürültü kirliliği Sigara içilmesi Ziyaretçiler Foça ÖÇKB’de nelerden hoşlanmıyor
 28. 28. Yemek %11 Konaklama %15 Ulaşım %62 Turistik eşya %6 Gezinti %6 Foça ÖÇKB’ye gelen yabancı ziyaretçilerin harcama dağılımları Kültürel Hizmet: Turizm
 29. 29. Öneriler Foça’da balıkçılık sektöründen elde edilen yüksek ekonomik getirilerin devam edebilmesi için balık stoklarında kapsamlı ve düzenli sayısal analizler yapılması gerekmektedir. Foça ÖÇK Bölgesi’nde balıkçılığın yönetiminde ekosistem tabalı bir yaklaşım gerekmektedir. Fotoğraf: TVKGM Arşivi
 30. 30. Öneriler Foça’nın tarihi yapısını koruması ve yoğun bir turizmleşmeden sakınması şarttır. Sınırlı sezona sahip olan turizm, rüzgara dayalı faaliyetlerle uzatılabilir. Fotoğraf: Vahit Alan
 31. 31. Öneriler Bölgede ileride yapılması planlanan turizm ve iskan amaçlı gelişimin hem denizel hem de karasal biyoçeşitlilik üzerine etkisi hesaplanmalı ve düzenlenmelidir (kirlilik girişi vb.) Alandaki düzenleme hizmetlerinin özünü oluşturan ekolojik süreçler daha iyi kavranmalıdır (Ör: Posidonia çayırlarının kıyısal erozyonu engelleme rolü). Kaynak: www.wwf.org.tr
 32. 32. Teşekkürler… www.dka.gov.tr www.facebook.com/DKKATurkiye www.twitter.com/MCPA_TR Kaynak: Keskin et al. 2011. The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs. Project PIMS 3697: Strengthening the System of Marine and Coastal Protected Areas of Turkey. Technical Report Series 1: 112 pp http://dka.gov.tr/YayinlarList.aspx?id=7 Derleyen: Esra Başak Düzelti: Harun Güçlüsoy

×