Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Компьютертай хэрхэн зөв ажиллах тухайАжлын компьютераа удаан байна, гацаад байна гэж битгий ад үзээрэй. Юуны өмнө таөөрөө ...
нь салгахгүйгээр аажуухан хөдөлгөхөд мониторын дэлгэц дээрх хулганы заагч гэжнэрлэгддэг сум хэлбэртэй дүрс хөдлөх болно. И...
холбогдон LI NK хийгддэг. Иймээс компьютерийг тэжээлээр нь шууд салгаж унтраавалэдгээр файлуудын холбоос эвдрэх болон эдгэ...
ажиллуулахад ашиглагддаг 2600 орчим файлуудыг WINDOW S нэртэй хайрцагт,өөрсдийн бэлтгээд компьютерт хадгалсан ажлын файлуу...
шилжиж болно.Цонхтой ажиллах1. WI NDOW S үйлдлийн системд ажиллах программууд нь цонхонд байрлах бөгөөдстандарт цонхны бүт...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

зөвлөгөө4

1,360 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

зөвлөгөө4

  1. 1. Компьютертай хэрхэн зөв ажиллах тухайАжлын компьютераа удаан байна, гацаад байна гэж битгий ад үзээрэй. Юуны өмнө таөөрөө компьютертай хэрхэн зөв харьцаж байгаагаа санах хэрэгтэй. Тэгэхээр багшажилчиддаа зориулаад Персонал компьютертай харьцах анхан шатны ойлголтөгөе гэж бодлоо.Компьютерийг асаах1. Компьютерийн процессорын тэжээлийн POW ER товчлуурыг (процессорын хайрцагдээр байрлах) дарна. Энэ үед процессорын тэжээл залгагдсаныг илтгэх POW ERтовчлуурын хажууд байрлах ногоон гэрэл асна.2. Ихэнх компьютеруудын хувьд процессорын тэжээлийн товчлуурууд болон мониторынтэжээлийн товчлуурууд нь тус тусдаа байрлана. Иймээс мониторын тэжээлийнтовчлуурыг (мониторын дэлгэцийн хажууд байрлах) дарж дэлгэцийг асаана. Энэ үедмониторын тэжээл залгагдсаныг илтгэх монитор дээр байрлах ногоон гэрэл асна.3. Хэрэв энэ үед компьютер асахгүй бол процессор болон мониторын тэжээлийн утсуудтэжээлд залгагдсан эсэхийг шалга. Үүний дараа 1 ба 2-р үйлдлүүдийг давтан хий.Ингээд компьютер асахгүй бол мэргэжлийн хүнээс зөвлөлгөө ав.4. Компьютер асахдаа өөрийн иж бүрдлээ шалгасан мэдээллийг хүснэгтэнд гаргажүзүүлэх ба энэ мэдээлэл нь дэлгэцэнд 1-2 сек-ын хугацаанд харагдана. Хэрэв энэмэдээлэлтэй танилцахыг хүсвэл мэдээлэл дэлгэцэнд гарах үед гарын PAU SEтовчлуурыг дарж үйлдлийг түр хугацаанд зогсоон энэ мэдээлэлтэй танилцаж болно.Мэдээллийг уншиж танилцсаны дараа үйлдлийг цааш үргэлжлүүлэхийн тулд гарындурын товчлуурыг дарна.5. Компьютер өөрийн иж бүрдлээ шалгасны дараа үйлдлийн системийг хайж олоодажиллуулна. Үйлдлийн систем ажилласнаар компьютер ашиглахад бэлэн болно.Хулгана ашиглах .Хулгана нь компьютерт мэдээлэл оруулахад ашиглагддаг төхөөрөмжийн нэг.WINDOW S үйлдлийн систем гарч ирсэнээр төрөл бүрийн үйлдлийг гүйцэтгэхэдзориулагдсан хулгана гэж нэрлэгддэг төхөөрөмж өргөн ашиглагдах болсон. Хулганаашиглан дараах таван үйлдлийг хийнэ.1. Хулганыг аваачих — хулгана нь доод талдаа өнхөрүүштэй учраас түүнийг тавиураас
  2. 2. нь салгахгүйгээр аажуухан хөдөлгөхөд мониторын дэлгэц дээрх хулганы заагч гэжнэрлэгддэг сум хэлбэртэй дүрс хөдлөх болно. Ийнхүү хулганыг хөдөлгөх замаардэлгэцийн дурын хэсэгт хулганы заагчийг байрлуулж болно. Иймээс хулганыг аваачихгэдэгт тухайн заасан дэлгэцийн хэсэгт хулганы заагчийг байрлуулахыг ойлгоно.2. Хулганаар дарах — хулганы заагчийг дэлгэцийн заагдсан хэсэгт аваачаад хулганызүүн товчлуурыг нэг удаа дарахыг ойлгоно. Энэ команд цаашид маш өргөнхэрэглэгдэнэ.3. Хулганаар хоёр дарах — дэлгэцийн заагдсан хэсэгт хулганы заагчийг аваачаадхулганы зүүн товчлуурыг 2 удаа түргэн дарахыг ойлгоно. Энэ үйлдлийг гүйцэтгэхдээхулганы товчлуурыг дарах хоёр даралтын хоорондох хугацааг аль болох түргэнгүйцэтгэх хэрэгтэй. Эс тэгвэл энэ үйлдлийг хулганаар дарах үйлдлийг хоёр удаагүйцэтгэж байна гэж ойлгоно.4. Хулганаар чирж зөөх — дэлгэцийн заагдсан хэсэгт хулганы заагчийг аваачаадхулганы зүүн товчлуурыг дарж дараастай чигээр нь хөдөлгөх замаар тухайн зүйлийгчирж хөдөлгөнө.5. Хулганы баруун товчлуурыг дарах — тухайн заагдсан зүйл дээр хулганы заагчийгаваачаад хулганы баруун товчлуурыг дарна. Энэ үед уг зүйлтэй холбоотой төрөлбүрийн командуудын цэсийг гаргаж үзүүлнэ.Компьютерийг унтраах1. WI NDOW S системтэй ажиллаж байхдаа компьютерийг унтраахын тулд STA RTтовчлуур дээр хулганаа аваачаад зүүн товчлуурыг дарахад STA RT MENU дэлгэцэндгарч ирнэ. STA RT MENU-гээс SH UT DOWN-ийг сонгоод (сонгохын тулд SH UT D OW Nдээр хулганы заагчийг аваачихад цэнхэр дэвсгэртэй болно) хулганы зүүн товчлуурыгдарна.2. Дэлгэцэн дээр шинээр гарч ирэх цонхноос SH UT D OW N гэдгийг тэмдэглээд OKтовчлуурыг дарна.3. Хэсэг хугацааны дараа компьютер өөрөө унтрана, эсвэл одоо унтрааж болно гэсэнмэдээлэл дэлгэцэнд гарч ирнэ. Энэ мэдээлэл гарч ирсэн тохиолдолд компьютерыгунтраахын тулд POW ER товчлууруудыг (мониторын болон процессорын) ашигланкомпьютерыг бүрэн унтраана.4. WI NDOW S үйлдлийн системийг ажиллах үед маш олон файлууд хоорондоо
  3. 3. холбогдон LI NK хийгддэг. Иймээс компьютерийг тэжээлээр нь шууд салгаж унтраавалэдгээр файлуудын холбоос эвдрэх болон эдгээр файлууд гэмтэх боломжтой. Үүнээсболж WI NDOW S үйлдлийн систем гэмтэж магадгүй. Мөн WINDOW S үйлдлийн системнь хатуу дискийн тодорхой хэсгийг виртуаль санах ойн хэлбэрээр ашигладаг тултэжээлийг шууд унтрааснаар хатуу дискийн энэ хэсэгт гэмтэл гарч болзошгүйгээс гаднаэнэ санах ойг ашиглаж байсан программууд гэмтэх боломжтой.Программыг ажиллуулах1. WI NDOW S үйлдлийн системээс программыг ажиллуулахдаа STA RT товчлуур дээрхулганаар дарж STA RT MENU-г гаргана.2. STA RT M EN U-гээс PROGRAM S-ийг сонгоход PROGRAM S цааш задарчпрограммуудын жагсаалт дэлгэцэнд гарч ирнэ.3. Энд байрлах бүх нэрс нь программыг төлөөлж чадахгүй. Энд файлууд болонфолдерууд байрлана.4. Компьютерт байрлах бүхий л программууд нь компьютерийн хатуу дискийнтөхөөрөмж дээр файл хэлбэрээр хадгалагдана. Файлууд нь хоорондоо нэр болонтөрлөөрөө ялгагдана. Жишээ нь L ET T ER.D O C файлын L ET T ER нь тухайн файлыннэр, D O C нь тухайн файлын өргөтгөлийг заана. Өргөтгөл нь тухайн файлыг ямартөрлийн файл болохыг зааж өгнө. DOC төрлийн файлууд нь W ORD PAD ,MI CRO SO FT WORD зэрэг текст редакторуудыг ашиглан бэлтгэсэн файлууд болохыгзаана, X L S өргөтгөлтэй бол хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах EX CEL программыгашиглан бэлтгэсэн хүснэгтэн мэдээлэл бүхий файл, GI F, BM P зэрэг файлууд нь зураг,M P3, RA зэрэг файлууд нь дууны файл болох г.м-ээр заана.5. Хэрэв хатуу дискэн дээр байрлах бүх файлуудыг нэг доор жагсаагаад бичвэлтэдгээрийн дотроос хэрэгтэй файлуудыг олох нь маш бэрхшээлтэй байхсан. Учир ньхамгийн энгийн текст бичихэд зориулагдсан W ORD PAD программыг ажиллуулахад лойролцоогоор 450 орчим файлууд, WI NDOW S9 5 үйлдлийн системийг ажиллуулахад2600 орчим файлууд хэрэгтэй байдгийг мэдвэл эдгээрээс хэрэгтэй файлаа олохасуудал хэчнээн бэрхшээлтэй байх байсныг ойлгох болно. Энэ бэрхшээлээс гарахынтулд ижил үүрэг зориулалттай файлуудыг нэг хайрцагт хийгээд тухайн хайрцагтаа нэрөгчихвөл асуудал арай хялбар болно. Өөрөөр хэлбэл WI NDOW S үйлдлийн системийг
  4. 4. ажиллуулахад ашиглагддаг 2600 орчим файлуудыг WINDOW S нэртэй хайрцагт,өөрсдийн бэлтгээд компьютерт хадгалсан ажлын файлуудыг MY D OCUM ENT S нэртэйхайрцагт, бусад янз бүрийн программуудыг PROGRAM FILES нэртэй хайрцагт г.м-ээртус тусад нь хайрцагууд үүсгээд хийчихье. Тэгвэл асуудал маш хөнгөвчлөгдөнө. Энэхүүфайлуудыг агуулж байгаа хайрцагуудыг фолдер гэж нэрлэдэг.6. STA RT MENU-гийн PROGRAM S дотор файлууд болон фолдерууд 2-ул байрлана.Энд байгаа 4 тэмдэгтэйн фолдерууд буюу хайрцагнууд, бусад нь файлууд. Фолдерууднь дэд фолдеруудыг агуулж болно. Иймээс фолдерууд нь файлууд болон дэдфолдеруудыг агуулна. Тухайн фолдерын нэр дээр хулганаа аваачихад уг фолдертагуулагдах зүйлс харагдана.7. STA RT MENU-uийн PROGRAM S-д байрлах файл болгон нэг программыг төлөөлнө.Өөрөөр хэлбэл эндээс ямар нэгэн файлыг хулганаар дарахад тухайн нэр бүхийпрограмм ажиллана.8. Ер нь программыг ажиллуулах олон төрлийн аргууд байдаг ч дээрх арга нь хамгийнүндсэн арга юм. Үүнээс гадна STA RT MENU-гийн RUN командыг ашиглан программыгшууд дуудаж ажиллуулж болох боловч энэ тохиолдолд тухайн программыгажиллуулахын тулд хатуу дискний аль фолдерт байрлах ямар нэртэй файлыгажиллуулах хэрэгтэйг мэддэг байхыг шаарддаг тул анхлан сурч байгаа хүмүүсттөдийлөн амар биш байдаг. Түүнчлэн тухайн программыг төлөөлсөн дүрс дэлгэцэн дээрэсвэл дэлгэцийн TA SK BAR дээр харагдаж байвал тухайн дүрс буюу I CON -ийг сонгохзамаар түүнийг ажиллуулж болно.Программуудын хооронд шилжих1. WI NDOW S үйлдлийн системээс программыг ажиллуулахад тухайн программын нэрбүхий товчлуур TA SK BAR дээр үүсдэг. Эдгээр товчлууруудыг хулганаар дарах замаарпрограммуудын хооронд шилжиж болно.2. TA SK BAR-ийг ашиглалгүйгүйгээр программуудын хооронд шилжих хэд хэдэн аргуудбайдаг. Эдгээрээс хамгийн хялбар арга нь тухайн программыг агуулж байгаа цонхныхэсгээс дэлгэцэн дээр харагдаж байвал энэхүү харагдаж байгаа хэсгийг хулганаардарах замаар тухайн программ уруу шилжиж болно.3. Мөн A LT+ TAB товчлууруудыг хослуулан хэрэглэх замаар программуудын хооронд
  5. 5. шилжиж болно.Цонхтой ажиллах1. WI NDOW S үйлдлийн системд ажиллах программууд нь цонхонд байрлах бөгөөдстандарт цонхны бүтцийг W ORD PAD программаар жишээлэн тайлбарлав.2. Цонхны баруун дээд булангийн M AXIM AZ E, MINIM AZ E, CL O SE товчлууруудынтусламжтайгаар цонхыг удирдана.-- C L O SE товчлуур нь цонхыг хаана.-- M I NIM AZ E товчлуур нь цонхыг хамгийн жижиг хэлбэр болох TA SK BAR дээрхтовчлуур хэлбэрт оруулна.-- M AX IM AZ E товчлуур нь M AXIM AZ E ба ResTore гэсэн хоёр хувилбартай. Хэрэвэнэ товчлуур M AXIM AZ E хэлбэрт байвал тухайн цонхыг дэлгэцэнд боломжитхэмжээгээр нь томруулна. Хэрэв энэ товчлуур R EST OR E хэлбэрт байвал цонхыгтомруулахаас өмнө ямар хэмжээтэй байсан тэр хэмжээнд нь буцаан аваачна.3. Цонхыг дээрх гурван товчлуураар удирдахаас гадна хулгана ашиглан цонхынхэмжээг өөрчлөх болон цонхыг зөөх боломжтой.-э Цонхны хэмжээг өөрчлөхдөө цонхны хүрээн дээр хулганы заагчийн аваачихадхулганы заагч- ↔-үүдийн аль нэгэнтэй нь адилхан хэлбэрт шилжинэ. Энэ үед хулганы баруунтовчлуурыг дараад түүнийг чирж зөөх замаар хэмжээг нь өөрчилнө.- в Цонхыг зөөхдөө тухайн цонхны TIT L E буюу толгойн хэсгийг хулганаараа дарааддараастай чигээр нь чирж хөдөлгөх замаар цонхыг зөөнө.TA SK BAR- ийг хэрэглэхWINDOW S үйлдлийн системийн нэг онцлог нь хэд хэдэн програмуудыг зэрэгажиллуулан тэдгээрийн хооронд шилжих замаар ажиллах боломжтой байдаг. Жишээ ньW ORD PAD программыг ашиглан текст бичиж байхдаа түр хугацаанд тооны машинаартоо бодох, тоглоом тоглох зэргээр өөр программыг зэрэг ашиглах боломжтой.

×