Successfully reported this slideshow.

Czech

186 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Czech

 1. 1. www.ricepullers.in 09425636422 + 09981011455 Já tímto výzvu všem, ţe nejsem chai wala nebo daruwala ale strojní inţenýr se zkušenostmi výzkumu v zahraničí s tuctem písemných knih, včetně 90 crore ki barsaat & asimit Noto ki dhanwarsha zveřejněné Randhir Prakashan, Haridwar, který stojí na číslo jedna v takových druhů knih. Vedle desetiletí zkušeností inţenýra práce a doktorát v oboru ekonomie si jistý, ţe jsem Zinda Gandhi. Výroba z více neţ tisíc lahví více neţ sto lahví továren a Patta, cddeshmukh všechny druhy vědomí, Neel chemická, 1970 jeden rupie mince váţí 12 gram a stovky těchto věcí jasně ukazují, ţe Kreta na Hota hi nahi he. Poţadoval je nedostupný a viva verš. Prosím, ctít své hluboké studium jinak zničíme sami sebe, a my, aby se mé mobilní číslo 09425636422-09926395795 všichni Indie Linka pomoci všech souvisejících otázkách. Já sám jsem inţenýr Divesh Bhatt vyroben 52 EIC lahví. Mám kříţové Rs. 5 JPTaylorRs.10, PATTAeic1818BASTAR, DRP, NEELfunction chemický, láhev nabíječka, 20, sova, Rs1 z 1964,82 a vše včetně RPLPNMPMMIRROR. Prosím, navštivte webové stránky stáhnout LOK Adalat v hindštině a stáhnout video, neţ si nesmíte nechat ujít volání 09425636422 + 09926395795 být součástí operace ukládání Indie. Inţenýr Divesh Bhatt - 09425636422,09926395795 E-maily - dbdkbhatt39@gmail.com dantewada420@gmail.com Advokát K.N. Singh - 09425595831,07697128497 Bajrang Baghel - 09424154123,09479024184 Randhir Prakashan, Haridwar - 01334226227, Veřejné fórum Všechny fakta a pravda tohoto vysílání jsou čistě fiktivní a jakákoliv podobají v jakémkoli formátu je událost. Ve veřejném fóru dnešní oběti jsou spisovatel "90 crore ki barsaat" a "asimit Noto ki dhanwarsha publikován Randhir Prakashan Haridwar. Tyto knihy vytvořil nové kameny indické publikování. Autor je inţenýr zákonů v oblasti veřejného zdraví ministerstva Chhattisgarh vlády, ale on se zabývá lahví, mince, staroţitné předměty a jsou činnosti, které jsou ze zákona zakázány, i kdyţ jeho záliby patří k výzkumu a udělat něco nového se svým výzkumné praxe v zahraničí . Ve veřejném fóru je nabít Shri Divesh Kumar Bhatta jako kritický spisovatel. KRITICKÉ spisovatel Anchor (1): - Halo a hai ke kaţdému sledování LOK Adalat / AAP KI Adalat EK MULAKAT ţít a exkluzivní na oblíbený kanál?. Dnešní obětí jsou Shri Divesh Kumar
 2. 2. Bhatt, kteří by měli být kritickým spisovatelem nebo blázen člověk psát o hloupých věcech. Divesh Bhatt: - Dobré ráno všem čtenářům / divákům. Ve své první knize kritizoval'' 90 milionů rupií KI BARSAAT "obsah výzkumní učenci následuje úvod do této záleţitosti. Doslov obsahuje nezbytné prvky výzkumné metodiky a popisu různých mincí po velké části šetření. Obrovský zahrnuje opice značka 1818 mince, Anna 1962, Gandhian mince, SUN značka 20 paisa, ryby značka jedna rupie Váţení značky pět rupií, mince Horse značky a mnohem více sbírku známých mincí a mnoho metod k získání Satta číslo a neuvěřitelné peníze déšť . Následující kapitola obsahuje hedvábnou svět dolů narození, zázraky HARJOD, první vejce černé slepice, namočil peníze, ţelva 20 hřebíků, imli KA Banda devět celých pět palců bronzová skla, hypnóza Black kurkuma, mluvící sova, pořádek měbůh, zlatý továrna, prodej bílého Palash, pojištění 90 jezeře, neomezené peníze RAIN RAM Lalu Mamta vzorce z padělání. Poslední část prací obsahuje pravdu o zázracích a datum moudrý sbírka satt čísel. V další části sloţitosti je součástí'' ASIMIT Noto KI DHANWARSHA'' záleţitosti jsou výše uvedené následuje hrocha 50 paisa mince, lev a CHIND čtvrtletí Anna, 1939-1964-1970-1982-1994-1995 jedna rupie, inzerce VI, Victoria, čtvrtletí Anna a mnohem více o duplikaci a jeho identifikace, loupeţe a důchodu Prodejci Poměr obchodu, nádrţe drama RAMPUT vesničanů a také zvěsti o peníze dešti mezi vesničany. doslov obsahuje, jsou HATTAJODI, SIYARSINGI, zatáčet NUKH, slepice vrah BHANWARMALI & GARUD a její testování, vejce soví pávice a dynosour & nabíjení a roberry přes mince, láhev eic 1818, schémata řetězu, statut 8 kovů, lebo, nádobí a Patta továrny, aplikace předem inţenýrství, loupeţe ve zlatě přes dvojitou peněz šest měsíců a do zaměstnání, reklamy v novinách mobilních krádeţe, loupeţe E, E hawala atd. Poslední část práce obsahuje Satta čísla k závěru, ţe poţadoval článek je k dispozici a poptávka po dostupných zboţí je nulová. Duplicitní zboţí nesmí být vyráběny jinde jinak sám kupující je také k dispozici. Existence strany je také snem, zda účtování není moţné ani chemické existuje. Existuje jen loupeţ a pověsti včetně magnetu a okna. Moţná je to způsob, jak Indie zničit kompletně přes odklon pracuje v neziskových aktivit. Bez výše mého prvního výzkumu'' BAL PARYAWARAN'', PhD výzkum'''' UNICEF, papír výzkumu "růstových modelů", v rámci zveřejnění'' Tantra Mantra'', "aplikace zálohové inţenýrství'','' společnost a sociální inţenýrství'','' předem ekonomika'','' předem kreslení a aplikace'' atd. jsou moje fakta ve sluţbách společnosti. Anchor (2): - Proč potřebujete psát mnohem více, protoţe poskytování licenčních poplatků je lepší balíček v příbězích básní, a obecně v knihách? Co je to případ vašeho poruchy kromě psaní hlupáky? Divesh Bhatt: - píšu jen pravdu a nic špatného v mém slova smyslu.Povolení psaní chyby nemůţe být poskytnuta mých rodičů. Já poslouchat fakta, mluvit pravdu a já jsem to, co se říká, a věřím, ţe se skutečnosti. Jsem schopen sbírat 5-6 angličtina, matematika nebo sociologie knihy následuje neobvyklé publikace + překlad a nebezpečných sexuálních příběhů. Poskytování licenčních poplatků však nesmí mými zaměstnavateli, ale člověk můţe uvědomit, ţe kaţdá kniha na světě nemůţe být cennější neţ jakýkoli jedné stránce jsem napsal já. Opět je výzvou pro všechny, aby
 3. 3. prokázal své hluboké studie na neobvyklé, budu zastavit další psaní. To je důvod, aby mi Bůh místo kamenná socha od protistrany manaţerů včetně Baba z Khandwa, Puškár a vesničanů Koraput, KOTPAD a okolí ANDHAR ORRISA. I financovány dva dvounápravové nano Auto + 2 motocykl pro usnadnění své slepé následovníky a pohodlí je k Bohu včas Diwali a nadace pro demokracii. Anchor (3): - Ty jsou obviňováni opakovat záleţitosti a také o tom, 120 / - loupeţ po 250 / - výdělku. Divesh Bhatt: - V době vydání první knihy, jsem byl k dispozici v Indii. Šel jsem do zahraničí vidět, jak těsto výzkumných činností, ale kdyţ jsem se vrátil do Indie, viděl jsem svou neúplnou knihy vydané Randhir Prakashan, Haridwar, jak poslat své průvodce KL NISHAD (BHAIRAMGADI). Souhlasím nedostatek kvality a kvantity, vyústil do dalšího vydání v řadě knih. Opět jeden můţe poznamenat pokud nebude nalezen hodnotu za peníze, vrátím Rs.250 a Rs.120 rovná Rs. 370 z mého 25t + ........... Anchor (4): - Proces klasifikace ze svých knih (TITLE) není vědecký způsob. Divesh Bhatt: - Gate v kostele bráně chybí a opice jsou k dispozici v Bandra. Pokud to udělám falešný zlepšit Indian potěšit pravdu, ţe poslouchají? Kdyţ píšu "peníze nemohou být pršelo 'se to bude prodávat? Pokud nebude na sklade, jak číst veřejnost? Pokud není moţné přečíst, jak je to moţné provést operaci uloţení Indii? Četli a poslouchali, ale skupina lupičů se neustále rumoring RP LP MP NM MP zrcadla stejně jako v příběhu o holuba a Dadi Wale Baba G. Buďte vlastenci, nebudeme čelit pouze pravdu, ale jediný Bůh, po přestávce. LOK Adalat tvrdí spisovatel dát tvrdou práci přesahující jeho fyzikální limity výsledků do kvality výstupu. EXTREME dříč Anchor (5): - Prosím, řekněte nám yours pedagogickou kvalifikaci.Jste spisovatel, právní, či blázen? Co je to top model? Divesh Bhatt: - Stál jsem na prvním místě ve škole v HSC současně přechod PPT "základní kvalifikaci v oboru strojírenství" následované Amie (hlavní technik) a bakalář umění stejně. Za svolení zaměstnavatele jsem opět stál UNIVERSITY TOP ekonomie (zlatá medaile). Základní kvalifikace Vyučující UGC Net & VYPM slet dokázat sám sebe jako spisovatel a právní této intenzitě horní části modelu a nano LS BS4 definované sekáček na vrchol. Odeslal jsem svou diplomovou práci na téma "UNICEF'' prohlašovat pohlavnímu vykořisťování dětí jako důkaz, dokumentární fotografie, ale marně kvůli neznámé GAY pojetí podle mého ţeny příručce. Jsem také varoval NITHARI CASE zachránit děti s tuctem ţivotě, ale nikdo nevěří můj hlas.
 4. 4. Anchor (6): - prosím objasnit ţivoty dětí v detailu? Divesh Bhatt: - Foolish tantrické z dhamtari (Chattisgarh) nejen claimer peníze déšť přes LANO, ale jeho řešení v 25000 / - také v hotovosti. Skupina 3 dětí (ve věku mezi 10 aţ 16 y y) způsobil vraţdu 12 roků dítěte visí aţ do smrti následuje další tři vraţdy v důsledku rozšíření do gangu jako tucet známých zločinců. Skupina by nepochopil, ţe nikdo není kupující a všichni jsou pověsti, ale okresní pulish vystřelil 302, 304 IPC a dal vrahům za zdi vězení Bastar jak byly zveřejněny v novinách. V nekonečný řetěz zločinu, kdyţ jsem byl schopen se k nim - mohlo zachránit přímé ţivoty desítek dětí, včetně Jail návštěvníků. Anchor (7): - Ty sám jsi opilý MCDOWELL dvacet hodin na indults následnou návštěvou nano vzorků s skopového 12 číslo? Divesh Bhatt: - Státní zaměstnanci a úředníci jsou obvyklé korupce ve vzpomínkách Mahátmy Gándhího nebo PM, CM, BM atd. Právní poradce VN Gadgil našeho pouze ex paní PM. Indira Gandhi provedeno deset milionů Well projekt včetně rybník a jezero s překvapující lití stejný v průběhu sezóny spustit systém zaměstnanosti. Vlastně lze říci, ţe politika byla Nobelova ale bylo to buď podhodnoceny nebo unikly v Bearcats, tak celá na papíry pouze. Ve stejném kontextu DKBRY pro městské a DRY pro venkovské obyvatelstvo si klade za cíl zachránit Indie o výrobě duplicitních článků ukládání Indie cizinci a Angličany. V rámci těchto činností získáním 5000 / Bablu od vlastníka Sahu z max. 100 mc investovala do průzkumu indických torpédoborců ukázalo se ziskové jednou, ale které jsou příjemci TATA Indica cesty vlakem lékaři Andhra ubírá krádeţ desítek rýţe a hřebíčku zrna od obchodníka obchodě? Jsou to opět obětí ZHADI (377) a nebe navštíví výsledků do koho luxus, neuvěřitelnou nikdo. Anchor (8): - A jak to děláte se sušenky v BOLERO? Divesh Bhatt: - Kdyţ jsem stál rozhovor se skupinou cizích dospělých neplatičů ve Dip peněz, oni plánovali zakoupili Mahindra Bolero do 48 pracovních hodin, např.. v Čtvrtek, coţ vede k úniku do sebe ţebráním nad částku HARI PATTI během několika minut na snídani. Mimochodem jsem běţel nahý bez zrcadla a levé spodní prádlo, Originální a autentický jsou připraveny na aukci a ganja pašeráci jsou zváni s Štíra. Pokud se zloději podaří svůj cíl, nemají nakupovat XYLO E 8, je mýtus. Naleznete seznam sušenek vozidel pro neuvedeno Uţitková vozidla Osobní vozidla alfa bolero
 5. 5. gio Reva Navistar scorpio maxicab thar Genio verito maximo Actyon tourister předseda Korando, Kyron, Rexton, Rodius, XUV 500 a ZLX m2dicor hybridní Je jasné, ţe jsem většinu sekáček z indické Mahindra. Takţe je doporučeno buď vzít zlaté sušenky nebo přijmout PAN (iku) v ovladači bez brzdy korun, ale nakonec by se jíst Parle - BOLERO je nejlepší. Anchor (9): - Ţádáme Vás laskavě shrnout průzkum namísto dlouhého memoranda. Divesh Bhatt: - Out ze seznamu 12.500 mobilních čísel se jménem a adresou já se ujistili, ţe jsou všechny neplatiče bez Bajrang. Anchor (10): - Halo. ten chlap je Bajrang Baghel, bůh? Bajrang: - To je skutečnost, ţe si lakh lidí dotazovaných v průzkumu důstojníka a abstrahovat mi jen čest na světě, ale člověk můţe uvědomit, ţe jeho následovník pozdě Anand Rajak - Mechanik dvojité kilometrů, aniţ se dotknete motoru bylo docela věrný. Další zavřít ho obhajovat KN Singh neměl porazit ţádný případ od své praxe. Anchor (11): - Singh Saheb není k dispozici, ale prosím, sdělte nám cestu pravidelného úspěchu advokáta. Divesh Bhatt: - Kaţdý člověk v podnikání je slepá, kdyţ kůň přátelé hrubý, co by měl jíst? Jsem poradce cum překladatel Singh Saheb, který je zaměstnavatelem, z tuctu juniorů a zaměstnanců. Tento právník je aplikátor internetu v přebytku a má stovky právnických knih. Zprvu se případovou studii a následně seniory poradit včetně Bilaspuru a nejvyššího soudu Lawers. On vlastní auto a motocykl Suzuki, dárek, tchán a Hero Honda se svým Nano poskytuje pohodlí při blíţící se skutečnost. On také získat nástroj v podobě notebooku Samsung s Samsung Sony Toshiba AC komory a většinu z jeho poznámky listu jsou buď připraveny mnou, nebo schválena podle mě. Proto všechna rozhodnutí jsou pro něj je tajemství úspěchu, ale on se celý 100% poplatků předem a není ţádná šance na vrácení poplatků vyhrát. Nyní některé oběti tvrdí, dluţník nebo non ownest ale je Wakilem č. 1. Nenechte si ujít Baba G KE PRAVACHAN, ale po přestávce. Spisovatel tvrdí času korupci! Anchor (12): - Budete mít spánek Am, probudit 10 hodin. Jak se dostanete do mobilu dostane nonstop 12 + H práci. Divesh Bhatt: - To je pravda, ţe jsem se v poslední době se probudit. To je důvod, ţe můj čas volání je 9 aţ 12 hodin. Celé Indii čísla linek pomoci pro znevýhodněné osoby jsou 09425636422 + 09926395795. Tato čísla jsou k nalezení v mém dopise pad, název desky, úředním razítkem a také na internetu facebook.com. Tato čísla jsou také běţí ve skriptu pohovoru. Mám dobrovolné pomocníky v průzkumu a řidič + Pomocník +
 6. 6. mezony jsou jiţ k dispozici v mém prahu. Snaţil jsem se své nejlepší i dveří ke dveřím sluţby všem čtenářům, ale trochu znalostí je velmi nebezpečné, protoţe v příběhu Abhimanju. Proto jsem se zůstat na mobil aţ do vybití baterie z volajícího a má čísla jsou vţdy zaneprázdněný. Mám tajný Vodafone číslo pro osobní pouţití. Můţeme dát místo přísný rozkaz, aby se povolení sebe před vstupem do podnikání mince. Anchor (13) - A co je nekonečný závěr? např. popsat Indie ve snu? Divesh Bhatt: - je skupina mobilních lupičů jíst 17000 aţ 83000 na zákazníka jako zálohu na finance. Ty zajišťují notebook stojí R 6999, takţe se DK Bhatt je polovina mysl koupit stejné pro RS 15000.Skupina dokonce tvrdí, řešení jakéhokoli druhu problému, včetně domácího konfliktu, Satta, gadadhan a vybírání mincí. Jsou-li pouţívat e-mail id, HDFC zkontrolovat a všechny moderní vybavení e drancovat. Tři čísla ţivých mrtvých těl v Geedam města Chattisgarh, UP vzorců (zlato) traktoru specialista, Manoj Dammur Rs.2500, 1360 v magnetem a loupeţe parrarel reţie, abych napsal hluboko. Nejčestnější člověk v Indii (Bhagwan g) říká, ţe tucet Jwellers na základním kapitálu Chattisgarh můţe uniknout před Diwali. Anchor (14): - jste byli obviněni z nedbalosti ve veřejné práce vašeho podřízeného důstojníka divize v roce 2002. Šílený důstojník spáchal sebevraţdu a stal se z SDO. Co je to drama? Získáte hezký plat 25 tun za měsíc a typ F velký bungalov. Proč se zavázat nedbalost při práci? Divesh Bhatt: - Během procesu univerzální důkaz hypotézy poţadovaného policejního ověření na pas. V současné době policejní komisař, města, Hoshangabad mě drţel do úschovy po dobu 72 a více hodin. To byl důvod, proč pro mě nepřítomnost v práci po dobu jednoho týdne vyústila do takové vysvětlení v šachu s dodavateli vloupání tvrdí omezenou mysl Indů. Pokud úředník se zbláznil po výpalu oznámení na mě, nebo se někdo pokusí jíst jídlo, určeného pro Zinda Gándhího a spáchá sebevraţdu, je to porucha systému. Pokud čas chovatel řídí svůj motocykl na ţelezniční trati nebo chodí na platformě poloviny mysli SDO nebo zeleniny prodejce skrývá se za auto Piggeo (nadaný mě), všichni jsou důsledkem systému. Je zajímavé si uvědomit, ţe pes není seznámen ze zpátečky na vozidlech. Viděli všechna vozidla v provozu pouze dopředu a praxe štěkání má podle nich v přírodě.Autor je obvyklé házení psům v opačném pořadí. Má 15 let zkušeností na těchto aktivitách, ale s ohledem na guru drone je si uvědomit, ţe děti z 19. století poslouchal příběh mlékař a opice, ţelvy a králíka, milý a velbloud atd. Ale teď dny v 21. století místopočítače a technologie, které jsou stále praktickou přípravu na okna, magnet, chirurgie a padělání. Kdo je DONGRE? Kdo je duchovní indiánským otrokem? Kdo ti řekl, nutně hrocha v 50 Paisa? Kdo ti řekl, psát SATYAMEV JAYTE v jednom rupie roku 1970? Opět je moţné odhalit falešné duchovní měně nebo v různých technik testování měny, např. televizor, ţárovky, trubice světla. Vasco d gama a Angličané byli částečně úspěch v získávání Indie otroka, ale za 2 roky h. Proto jediným cílem mého hlubokého výzkumu je identifikovat problém mezi vesničany a vklad 25 tun za měsíc od posledního desetiletí dochází k závěru kaţdé stránce své knihy nahradit Ramayan, Mahabharat, bible, Kuran, Geeta, a to je historický zázrak, aby zahrnovala v kaţdé knihovně. Anchor (15): - Co je to řízení času? Divesh Bhatt: - 18 + h pracuje se 100% účinností je time management. Poplatky jsou i nadále na Shri Bhatt a není moţné, aby jim jasné jím. LOK Adalat účtuje D K Bhatta jako poškozený Gunda.
 7. 7. Anchor (16): - jsme poslouchat, ţe strava je více neţ dvojnásobek normální člověk. Stále máte hlad, tak proč? Divesh Bhatt: - Před vstupem do vládní práce, byl jsem Pappu PAHALWAN v Vijay Health Club, Hoshangabad (MP). Doslov strava zůstala vysoká a looking tělo je znamením rostoucí znalostí.Sachin Tendulkar vyrobeny století století, ale stále hlad běţí, stejně dělám sbírat znalosti. Anchor (17) - To znamená, ţe budete pít hodně! Divesh Bhatt: - Nemám opilý v celém mém ţivotě. Já také nejsem zájem o sex hlad. Anchor (18): - jste svobodný, má být un uvěřitelný. Divesh Bhatt: - Jsem připraven naslouchat dluţník, ne faitfull, běţec, jedlík, podvodník, blázen, nesmysl, atd.. Opět je si uvědomit, ţe zpoţdění v manţelství kvůli rodinných důvodů a BABAg jsou stejné nomenklatury. Anchor (19): - Co je to babababa? Divesh Bhatt: - clearks jsou bydliště Indii od britské vlády. Baba se nachází na stezce u stanic, které mají hotových chloupky na obličeji.Tyto baba dostávali podnikání Dharmy, ale chytli padělání dvojího peněz. Nyní to je baba jsou reburying Babu je na 1. dne měsíce přes prostředníka inţenýra způsobuje dlouhodobou ztrátu víry člověka na Baba & Babu. Anchor (20): - Dali jste 5t, 5t, 12t, 11t korupce na Phd, cestovní pas, zahraniční cesty, probace, vláda. bunglaw. Investovali jste 85H + 24h 125.000 v láhvi, 8500/70, v Patta 80 h v chemickém Neel, 20 t + nano v RS. 10.. Našli jste 6t prodejní cenu 13t pořizovací hodnota cddeshmukh příčných pět 3 drahá. V tomto 6t, kterou jste zaplatili 3t se ICICI Firozabad pro další podnikání a zbytek 3t prosím definovat Dadar, Bhaikhala, Chinchpokli, Dahisar a Biowar autobusová zastávka Divesh Bhatt: - Jak uţ jsem říkal, ţe jsou dva zastupující práce, a to buď nula, nebo znáte. Já prohlašuji, ţe v 11 roků v zaměstnání inţenýr, jsem nedostal ani rs 10 jako korupce. Nechtěl jsem vydělat nějaké peníze, i rs 5 v mé práci, a všechny mé kvality práce byly v nepřítomnosti daru. Jeden můţe zkontrolovat měření číslo knihy 119 a 120 za to v notepadu 3500 / dány dodavatelem pro mě ne jako součást korupce, ale kompenzace China Mobile koupil v Dillí stojí R 8500 /. Tento dodavatel Pande (G moštu) ukazuje americký způsob CSR + pobídka, ale marně z toho důvodu, ţe přednáší v opilý a on také navrhl míchat vápenec s trochou mnoţství sádrovce, aby alternativní cement a aby občanské stavby pod nízká cena s vysokou kvalitou. Nyní jeden můţe poslouchat, ţe tato 3 L obrat můţe vynaloţeno do 10 L hotovosti mého platu a téměř polovina mnoţství vydělávat prodejem těchto poloţek. Tento součet překročí 15 lakh rupií, a to jsou potkávací investice zachránit Indie. Tyto názvy jsou poslouchal některých ţelezničních stanic, kde jsem našel tři nově příchozí podnikání mince, v nichţ jeden byl LAMBU a jiný byl TINGU. Řekli mi, ţe na návštěvu k internetu vidět 9in. rýţe tahání misku, která se zabývá v 1 milionů rupií t, token třeba 10 crore před sobotou. Řekl jsem RP na Hota hi nahi on, C Hota hi nahi On Gorakhpur 3 dny běţí vlakem, dnes je pondělí .............! Lambu g řekl aero letadlo má na 6 hodin, má být platba šekem shromaţďovány .................! Nyní Tingu G má mi Zandu. Stejným způsobem jsem Ajmer na makkamadina Indie pro nekonečné zadní
 8. 8. nákupu 2 kus 3 milý kříţe v 5 15900 16700 22000 nákladů. V této měny jeden milý seděl byl nesmysl důvod. Jakýmkoli způsobem dva staré osoby ve věku 65 aţ 70 roky, ve kterých jeden byl bengálský, jehoţ přátelství bylo 65 let, ţil v biover téměř 70 km od Ajmer, volal, abych přišel. Kdyţ jsem dorazila do města, řekli jsme purchased12 knihy od Munna Kabadi. Všechny obsaţené mobilní číslo spisovatel, chybí i my povoláni všichni. 6 dosáhl nohou od rána, kdy jsou na ţelezniční stanici a dva jsou na autobusové stánku. Jednou přijde o aerodynamické roviny a přišli jste za 2 hodiny pozdě. Je nám potěšením, aby vás z SBI Chowk. Nyní bez zbytečné přednášky, viděl jsem stovky Dadar stylu měně, řekli jeden rupie poznámku podepsanou RA NA Malhotra můţe prodávat jeden kus v R ZERO Dvoudílná v R ZERO třídílný v R ZERO čtyři kus R 5. hotovosti LAT ale zapomínají, ţe strana nemá existuje. Sex specialisté call of Illahabad (UP) na magnet, lékaře výzva k prášku HAJMOLA tahání rýţe aľ 9 palců minulý týden, dvě ústa had Bulandshahar, rozsáhlé terénní práce a neustálý výzkum s nepřetrţitou práci se mi pouze oprávněná osoba provést linku ale já jsem zase zmaten najít mnoţství mincí mysli obecné vesničan.Loupeţ magnetem mince vedle jezera od inţenýra, který sám konstruován tak, aby kila, takţe kokosový obchod podnikání na R 10 dva páv, zmeškaný hovor z indult koupit stejné a adiwasi kořist mě zmátlo, který je MAYA. Můj kontinuální dřevorubec zmatený, ţe Mayawatiovou není CM, ona se nachází v ganga řece ale není peněz jako Laxmi Bai nalézt v Jhansi Cantt. v Rs. hari Patti. Anchor (21): - jste porazili tři počet policistů v thana z Thane, jeden advokát v obvodu soudu, dva lékaři v nemocnicích, dva vesničané v ulici a také vašich důstojníků v kanceláři. Tento týdenní zotavení nároky, zločinec IPC 294 Divesh Bhatt: - Jak víte, ţe jsem byl ředitelem a výrobce cum prodejce chladičem a motorem Jalpari před vládní inţenýr, ale pronájem odpočinku finaced jmenoval týden blázny. Policisté porazil mě a eated nos Indira Gandhi k, cítil jsem se na ty 20 19..Lékaři si uţil sen mého prodeje kidni. Tento 16 let LLB studentka snili a vypočítává zisk z prodeje dítě do velblouda závod v Araby a byli vesničané bydliště máji stav. Nyní, prosím, na vědomí, budu porazit počítač prodavač v obchodě, zeleniny prodejce v auto, dluţník výrobní manaţeři ve svých jednotkách lahví pobytu cum průmyslu. Indie je koule, vyvalit z trati, uloţit jinak to bude padat. Já obávat 25 Typ 50 Typ policistů, TI a 510 sp-DSP, protoţe ochrana je jiná věc stejně. Anchor (22): - Zlomil jsi pramen vaší kanceláře a lig 07, H 18, G2, G35, F2 a také definovat MIG II 36, hig 378, 11 ne. Makan a výtah wala bunglaw. Divesh Bhatt: - Byl jsem jen prostředníkem při vstupu do nové kancelářské budovy podle slovního pořadí distriktu. LIG 07 je chrám mince podnikatelů, H18 je výletní místo pro příběh páru hodin, G2 je rezidence 2500 / dluţník byl G35 dvojité zamčené místo k rozbití G38 a konečně F2 je pouze kompenzace kolektor hostit čtenáře a následovníky a také centrum skupinové stravování. MIG36 & 11 ne Makan jsou vyrobeny sada a 378 je půjčovna vlastnictví bungalov.Výtah Wala Bunglow za kolektoru bungalovu je joint venture sen sám s obhajovat KN Singh, který budoval novou ústavu, v němţ vysvětluje IPC 448. Dnes je opět účtován Divesh Bhatta, ţe mluví hodně, ale marně. Anchor (23): - Dopouštíte krávy .................. Divesh Bhatt: - Kráva nalezeno odešel, ale v případě, ţe majitel krávy (policista), se setkává, porazil ho moc.
 9. 9. Anchor (24): - Je-li spáchat 5 průliv ............... Divesh Bhatt: - Je-li 5 je rovný, je vyřizování 220 arabských sumu peněz. Pokud SATYAMEV JAYTE uvádějí před, je to prodávání 30 tc. Pokud 1995 vytištění je vyřizování 1L dolaru a v případě, ţe aerodynamické letadlo se neštěstí, jak se představí hlavní desku, můţe být výrobek stát 17725 K, ale je nutné, aby se přítomnost Štěkající pes v tom, kdo jí na vědomí, namísto skopové a latríny stejné. Anchor (25), ţe: - DOG ................ Divesh Bhatt - pes v ulici jíst 15000 sumu peněz. Nyní sedět a čekat, aţ latrína psa, protoţe on bude extrahovat pouze peníze. Anchor (26) - To znamená, ţe se zavazujete hodně, ale marně. Divesh Bhatt: - V cyklu mince hry je politika vyţaduje na zboţí, které je k dispozici, a pokud nějaký druh zboţí nalezených v trh poblíţ řeky Ganga, ţe pošetilí lidé páchají hodně chybí v tom. Vzorce je lodní dopravy jsou formulovány zničit celý systém, ale nikdo je kupující.Všechny ţivé muţi se nacházejí v cyklu blázen-mediátora testerfinančního odborníka-party, ale strana nepřeţije nakonec. Milý muţi opice značky, myslíte, R 1 nestačí koupit lék matky. R 5 není schopen dostatečně mléka zakoupení dítě. Dva a půl rupií není platný peníze. Rs 10 zakládá ve dvou páv a RS 100, pokud obsahuje orel nemusí běţet na trhu vzhledem k obrovské 4 velikosti.Nemůţeme dát medicínu matky 3kg láhve a aslso nemohou pít vodu v tom. Láhev není pas Pákistánu a je-li uţíván s lopatou, jeden můţe chytit do pašování. Tak proč je to tak horlivý a hlad? Víte, ţe polovina naší populace ţen a polovina z nich jsou děti. Je to politika Angličanů do nepřeţije do Indie habituating Commonwealth, kriket, pohlaví, satt, mince a láhev s 20% pracujících osob. prosím ctít své hluboké studium jinak zničíme sami. To je závěr z mých knih. Nyní budeme testovat výsledek veřejnosti po přestávce. Anchor (27) - Nyní, prosím, citovat zprávu přes indické tomto fóru. Divesh Bhatt: - Chcete-li odstranit pověst peněz dešti, tam jsou jen alternativy výměnný systém nebo navrhnout měnu DK Bhatt fotografie. To také způsobí řešení černých peněz a inflaflation s ekonomickou rovnost stejně. Anchor (28): - Jaká jsou vaše očekávání vlády prostřednictvím tohoto fóra? Divesh Bhatt: - Vzhledem k tomu, Dantewada je Naxal okres, je třeba mít policejní ochranu pro všechny z nás Teen murti. VOLCABILIRY UKÁZKA: - kupující z mých knih, uţivatelů internetu, diváků a veřejnosti nucen mince podnikání. ZHANDUBAM: - mozek z 6 aţ 8 osob, náklady na peníze Kupující: - není k dispozici nahý BABA spáchat 20 ul 20. BOLOBABA: - Zaslouţené 6 l, poţaduje Deshmukh strýc. Tank Rampuru: - To je poslední výtvor mého otce. Pacient Kolhapur: - Vyhledávání twin za peníze déšť není na goooooo. Jsou povinny převést Bareli od Agra ihned. Zbytek podrobnosti o dotazníku mohou najít v mých knihách. DOTAZNÍK 1 - pouze sen - Pouze Rs. 1 india ....... 2 - Hobby - Sušenky v bolero
 10. 10. 3 - Drama - Tank drama SHOLEY film 4 - Vozidla snil - Xylo E 8 red & bolero m2dii 5 - Movie - Daulat ki Jung 6 - Hero `- Tatttttttti ........ kapoor 7 - Gadi - Platina ATCT 8 - Pakwan - khyali pulao 9 - Volební logo - Fati prádlo 10 - Animal - hroch a drahá 11 - Bird - Peahen & Eagle 12 - Král - CDDeshmukh, ra na Malhotra, jp taylor 13 - Doctor - ţelva specialista ASIM 14 - Kůra - Nano cesta 15 - Literatura - 1. '90 Milionů rupií ki barsaat " 2.. "Asimit Noto ki dhanwarsha" Závěrů výzkumu jsou definována Fórum popírá všechna obvinění přes spisovatele. Tvrdí, ţe udrţení tělesné a duševní práci do limitu parametrů na výstupu více kvalitativní práce. Fórum navrhne diváka opustit mince hru a nařídí okamţitě 09425636422 + 0992695795, protoţe všechny linky s Indií v jakékoli záleţitosti. Fórum se bude snaţit policejní ochranu do skupiny, a znát detail akce volejte Randhir Prakashan na nákup knih spisovatele. Všechna práva vyhrazena Ricepullers.in NO Helpline. : 09425636422, 09981011455 Email: dbdkbhatt39@gmail.com

×