Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Networking Sites - Research Results (Dutch)

1,370 views

Published on

This presentation shows the results of my Bachelor paper on Social Networking Sites. Main question: "What knowledge should an interactive media professional posses to start and manage a Social Networking Site".

Published in: Education
 • Be the first to comment

Social Networking Sites - Research Results (Dutch)

 1. 1. Student Dirk‐Jan Smit Studentnummer 216258 Opleiding en school Instituut voor Interactieve Media, Hogeschool van Amsterdam Begeleidsters Marianne Meijer‐Meijers & Annett Huijbregts Plaats en datum 18 juni 2009, Amsterdam
 2. 2. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Hoofdvraag 3. Deelvragen 4. Onderzoeksmethode 5. Onderzoek 6. Resultaten 7. Conclusies en aanbevelingen 8. Vragen Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam ‐ Interactieve Media ‐ 18 juni 2009
 3. 3. 1 Aanleiding. Probleem Na deelname aan singer/songwriter cursus miste ik online een platform om muziek en  ideeën uit te wisselen en om inspiratie op te doen Oplossing Zelf een dergelijk platform ontwikkelen Nieuw probleem Beschikte over onvoldoende kennis om website succesvol te ontwikkelen Nieuwe oplossing Onderzoek gaan doen naar benodigde kennis Onderzoek gaan doen naar succesfactoren Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 4. 4. 2 Hoofdvraag. “Welke kennis heeft een interactieve media  professional nodig om een social networking site  succesvol op te zetten en te onderhouden?” Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 5. 5. 3 Deelvragen. • Wat is een sociaal netwerk? • Hoe zijn de virtuele gemeenschappen ontstaan? • Welke rollen spelen de ontwikkeling rondom Web 2.0 daarbij? • Wat zijn social networking sites? • Waarom melden we ons massaal aan bij social networking sites? • Waar komt de drang naar meer vrienden vandaan? • Wat zijn de richtlijnen voor het succesvol opzetten van een social  networking site? • Waarom is Hyves zo succesvol? Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 6. 6. 4 Onderzoeksmethode. Kwalitatief onderzoek in de vorm van: • Literatuuronderzoek • Rapporten • Websites • Casestudies • Externe professionals • Eigen ervaringen en visie Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 7. 7. 5 Onderzoek. Een IAM‐professional moet kennis hebben van: 1. sociale netwerken en virtuele gemeenschappen; 2. de ontwikkelingen rondom Web 2.0, welke betrekking hebben op  social networking sites; 3. social networking sites (geschiedenis, gebruikstrends, redenen voor  gebruik); 4. de richtlijnen die moeten worden aangehouden bij het opzetten van  social networking sites; 5. de succes­ en faalfactoren van Hyves en Friendster. Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 8. 8. 6 Resultaten. 1. Sociale netwerken • Hele leven sterk afhankelijk van sociale netwerken • Groter netwerk van zwakke contacten = meer kennis en informatie • Internettechnologie verbindt mensen in virtuele gemeenschappen 2. Web 2.0 • Web is veranderd in sociale omgeving • Nieuwe technieken zorgen voor meer usability • Consumenten veranderen in co­creators • Web 2.0 draait om conversaties en connecties • Social networking sites faciliteren conversaties en connecties Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 9. 9. 6 Resultaten. 3. Social networking sites • Sites waar mensen een profiel en een vriendenlijst kunnen aanmaken • 70% van de Nederlanders is aangesloten bij een social networking site • Steeds meer ouderen gebruiken deze websites • Men creëert interactieve profielen in de zoektocht naar aandacht • Men wil belangrijk zijn en aardig gevonden worden • Veel vrienden betekent een hoger sociaal aanzien = status • Social networking sites zijn een tool om veel vrienden te managen • Bang status te verliezen Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 10. 10. 6 Resultaten. 4. De richtlijnen • Denk na over wat mensen willen • Vertrouwen is belangrijk, stel je open en wees eerlijk • Luister, wees oprecht geïnteresseerd en geef antwoord • Geef fouten toe • Maak ambassadeurs van je gebruikers • Forceer geen structuur, visie of doel • Faciliteren in plaats van managen • Communiceer persoonlijk; iemands naam is het belangrijkste bezit • Geef mensen keuze; niche leeft, de massa is dood Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 11. 11. 6 Resultaten. 5. Succes van Hyves • Belangen van leden staan altijd voorop • Informele sfeer • Persoonlijke toonzetting in communicatie • Vele communicatiemiddelen  interessant om terug te keren • Hoofddoel is altijd: contact blijven houden met vrienden 5. Wat ging er mis bij Friendster? • Focus teveel op geld en reorganisaties • Vele technische mankementen door overbelasting • Teveel restricties, beperkte openheid Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 12. 12. 7 Conclusies en aanbevelingen. • Mensen zijn op het internet constant op zoek naar: – aandacht en waardering; – nieuwe connecties om hun netwerk uit te breiden. • Sinds Web 2.0: – is het web veranderd in een sociale omgeving waar voortdurend connecties worden gelegd en conversaties plaatsvinden; – is het web toegankelijker geworden; – zijn consumenten veranderd in co­creators. – is het web een platform geworden waar mensen zich kunnen profileren, uiten en  hun sociale netwerk kunnen visualiseren; Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 13. 13. 7 Conclusies en aanbevelingen. • Online communities: – zijn niet te creëren, ze bestaan al; – moeten niet gestuurd maar gefaciliteerd worden. • De macht is aan de gebruiker: – luister naar ze, respecteer ze, geef antwoord; – communiceer persoonlijk; – vertrouw ze en stel je open; – geef ze keuze; – beloon goede ideeën; – maak ambassadeurs van je gebruikers. • “Geef het volk de macht en we zullen hem gebruiken. Doe je dat  niet, dan raak je ons kwijt.” (Jeff Jarvis) Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009
 14. 14. 8 Vragen. ? Dirk‐Jan Smit ‐ Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Interactieve  Media ‐ 18 juni 2009

×