Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICTU Open in Verbinding

1,234 views

Published on

Presentatie over NOiV voor nieuwe medewerkers ICTU.

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

ICTU Open in Verbinding

 1. 1. ICTU Open in Verbinding Den Haag, 24 juni 2009 Dirkjan Klip programmabureau NOiV http://www.flickr.com/photos/eelssej_/413385838/
 2. 2. 3
 3. 3. Programma ● Begrippen ● Context ● Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) ● Vragen?
 4. 4. B e g rippen
 5. 5. # 1
 6. 6. Interoperabiliteit (NOiV) “ het vermogen van (informatie)systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen ” organisaties. Actieplan 'Nederland Open in Verbinding', 2007 ● Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 7. 7. Wetgevende interoperabiliteit Interoperabiliteit Interoperabiliteit stelt eisen aan Organisatorische interoperabiliteit faciliteert Semantische interoperabiliteit Technische interoperabiliteit
 8. 8. http://www.jpl.nasa.gov/missions/missiondetails.cfm?mission=MCO
 9. 9. $125 miljoen
 10. 10. € 96,5 miljoen
 11. 11. # 2
 12. 12. 1.Free Redistribution 2.Source Code 3.Derived Works 4.Integrity of The Author's Source Code 5.No Discrimination Against Persons or Groups 6.No Discrimination Against Fields of Endeavor 7.Distribution of License 8.License Must Not Be Specific to a Product 9.License Must Not Restrict Other Software 10.License Must Be Technology-Neutral http://www.opensource.org/docs/definition.php
 13. 13. OSS @ Nederlandse overheid (1) “Open source software is software die een door het Open Source Initiative (OSI) goedgekeurde licentie heeft en daarmee ” voldoet aan twee kenmerken ... ● Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 14. 14. OSS @ Nederlandse overheid (2) (1) Vrije en eenvoudige toegang tot broncode (2) Licentiemodel regelt gebruik en intellectueel eigendom → geen restricties op inzage en gebruik → vrije vermenigvuldiging, aanpassing en verspreiding ● Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 15. 15. U mag de software 1.gebruiken 2.inzien 3.aanpassen 4.vermenigvuldigen 5.verspreiden
 16. 16. # 3
 17. 17. ✔ gepubliceerd en vrijelijk beschikbaar (nominale bijdrage) ✔ vastgesteld op basis van een open beslissingsprocedure en belegd bij een non-profit organisatie ✔ intellectueel eigendom royalty-free beschikbaar gesteld ✔ vrij hergebruik ● Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 18. 18. Definities, definities ... definities
 19. 19. Interoperabiliteit European Interoperability Framework http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761 Open soure software Open Source Definition http://www.opensource.org/docs/definition.php Website NOiV http://www.noiv.nl/wat_is_open_source_software Open standaarden European Interoperability Framework http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761 website NOiV http://www.noiv.nl/wat_zijn_open_standaarden
 20. 20. C o ntex t
 21. 21. Open source software @ Tweede Kamer ● 1999 – Ursie Lambrechts (D66) ● kamervragen open source software ● Europees perspectief > concurrentiepositie
 22. 22. Onderzoek ● zomer 2002 ● kabinet Kok II ● onderzoek welke wijze bevordering OS en OSS ● resultaat: programma OSOSS (2003)
 23. 23. Motie Vendrik ● november 2002 ● kabinet Balkenende I ● unaniem aangenomen door Tweede Kamer ● Nederland koploper!
 24. 24. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet; verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. ●
 25. 25. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. ●
 26. 26. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; dat in 2006 alle verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels
 27. 27. A c tiepla n “N ederla nd O pen in V erbinding ”
 28. 28. http://www.noiv.nl/noiv /
 29. 29. D o els telling en
 30. 30. interoperabiliteit gelijk speelveld lokale innovatie geen vendor-lockin
 31. 31. Van plan naar uitvoering ● Open standaarden actielijn 1-6 ● Open source software actielijn 7-9 ● Flankerende acties actielijn 10-17
 32. 32. Beleidsaccenten ➔ toepassing open standaarden ‘pas toe of leg uit’ ➔ implementatiestrategieën aanbesteding, inkoop en gebruik ➔ invoering Open Document Format
 33. 33. Beleidsaccent #1 Toepassing open standaarden
 34. 34. Basislijst Open Standaarden + Principe 'Comply or Explain'
 35. 35. B a s is lijs t o pen s ta nda a rden
 36. 36. Basislijst Open Standaarden ● Doel is interoperabiliteit! ● open standaarden in verschillende toepassingsgebieden ● Voordracht Forum Standaardisatie ism werkveld en vaststelling basislijst door College Standaardisatie ● Openbare procedure aanmelding standaarden en uitbreiding lijst 2 keer per jaar ● basislijst open standaarden @ http://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden/ http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/OVOS/OS_Leidraad_beoordeling_standaarden.p
 37. 37. C o m ply or E x pla in
 38. 38. “ ... voor brede toepassing van open standaarden ● wordt het 'comply-or-explain and commit'" principe ingevoerd bij opdrachten van Rijksdiensten vanaf april 2008 en vanaf ” december 2008 voor de overige overheden en instellingen. ● Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 39. 39. Over CorE ● Actieplan NOiV ● Nationaal Uitvoeringsprogramma NUP ● Uitvoeringsagenda regiegroep e-overheid, ● Besluit staatssecretaris "Instructie voor het Rijk" ● http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/OVOS/Instructie_rijksdienst_bij_aanschaf_ICT .pdf
 40. 40. Kortom ... Verplicht gebruik open standaarden bij ICT-opdrachten!!
 41. 41. Naleving ● High Trust ● Politieke en publieke verantwoordelijkheid ● Geen wettelijke verankering maar op termijn wel mogelijk
 42. 42. Beleidsaccent #2 implementatiestrategieën aanbesteding, inkoop en gebruik
 43. 43. Implementatiestrategie is ... ... een dialoog op bestuurlijk niveau ... een dialoog op operationeel niveau
 44. 44. Implementatiestrategie is ... ... een dialoog op bestuurlijk niveau → strategiedocument ... een dialoog op operationeel niveau → inkoopstrategie open source software → kennis (juridische) werking open standaarden bij softwareverwerving → personeelsbeleid
 45. 45. Beleidsaccent #3 Invoering Open Document Format
 46. 46. http://www.flickr.com/photos/puntodevista/109622901/in/set-72057594053812968/
 47. 47. Dubbele verplichting ● ● Ondersteuningsverplichting ODF ● Verplichting gebruik open standaarden basislijst
 48. 48. Ondersteuningsverplichting ● “Rijksdiensten ondersteunen vanaf april 2008, naast de huidige bestandsformaten, ODF voor lezen, schrijven en uitwisselen van documenten. Mede overheden en overige instellingen volgen zo snel mogelijk, doch uiterlijk december 2008.” ● Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 49. 49. Verplichting gebruik open standaarden basislijst ODF - Open Document Format ISO 26300 Toepassingsgebeid is de uitwisseling van reviseerbare documenten
 50. 50. Binnen ICT-opdrachten .... ● ... is ODF een verplichte open standaard voor bewerkbare tekstdocumenten
 51. 51. Beleid samengevat ... open source software als voorkeur ... open standaarden als norm
 52. 52. V ra g en?
 53. 53. Dirkjan.Klip@noiv.nl www.linkedin.com/in/djklip
 54. 54. V o o rdelen en va lk uilen
 55. 55. V o o rdelen
 56. 56. Flexibel leverancierskeuze oplossingskeuze inkoopfunctie
 57. 57. schaalbaar technisch juridisch organisatorisch financieel
 58. 58. leveranciers keuze afscheid nemen kennis maken
 59. 59. kwaliteit meer controle broncode meer dienstverleners community
 60. 60. goedkoper meer aanbieders directe beschikbaarheid tactische verwerving
 61. 61. open standaarden enabler/drager van open standaarden
 62. 62. community ervaringen, ideeën en suggesties meedenken en meebouwen partnerschappen
 63. 63. V a lk uilen
 64. 64. vendor-lockin
 65. 65. beperkte kennis http://flickr.com/photos/gaetanlee/421949167/
 66. 66. (niet zo) open communities
 67. 67. volwassenheid
 68. 68. businesscase

×