Reaching Next Gen Vietnamese Americans

1,770 views

Published on

how churches can be reaching 2nd generation Vietnamese Americans

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
176
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Reaching Next Gen Vietnamese Americans

  1. 1. Second Generation Churches in America HộI Thánh cho Thế Hệ Trẻ tạI Hoa Kỳ DJ Chuang Executive Director L 2 Foundation www.L2Foundation.org
  2. 2. L 2 Foundation <ul><li>Developing leadership and legacy for Asian Americans Đào tạo di sản lảnh đạo cho cộng đồng Á Châu ở Mỹ </li></ul><ul><ul><li>bless & empower the next generation chúc phước & động viên thế hệ tới </li></ul></ul><ul><ul><li>connecting leaders for innovation and healthy leadership development móc nốI hàng lãnh đạo để sáng tạo và phát triển mạnh mẽ </li></ul></ul><ul><ul><li>mobilizing legacy partners to invest in the next generation kêu gọi đầu tư cho thế hệ tới </li></ul></ul>
  3. 3. 2 print-on-demand books đã xuất bản <ul><li>Asian American Youth Ministry </li></ul><ul><li>Conversations: Asian American Evangelical Theologies in Formation </li></ul>
  4. 4. reaching next gen Vietnamese Americans <ul><li>statistics thống kê </li></ul><ul><li>structures tổ chức </li></ul><ul><li>stories thực tế </li></ul><ul><li>summary tổng kết </li></ul>
  5. 5. <ul><li>When evening comes, you say, ‘It will be fair weather, for the sky is red’, and in the morning, ‘Today it will be stormy, for the sky is red and overcast.’ You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times . Matthew 16:2-3 </li></ul>Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi người biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!
  6. 7. Four stages of organizational decline bốn giai đoạn suy thoái của hội đoàn Cf. Mark Driscoll’s Confessions of a Reformission Rev pp.141-144 http://www.encounterthis.com/blog/?p=142 Sáng tạo Quản lý Chống giữ Trút lỗi
  7. 8. window of opportunity khoảnh khắc cơ hội
  8. 9. 5% of the US Population is Asian American (July 2004) http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/facts_for_features_special_editions/006587.html năm phần trăm dân số Mỹ gốc Á Châu
  9. 10. 14.4M Asian Americans in the US (July 2005) mườI bốn triệu rưỡI người gốc Á Châu
  10. 11. 33.4M Asian Americans by 2050 (projected) hơn ba mươi ba triệu trong bốn mươi năm tới
  11. 12. 49% of Asian Americans are college graduates (age 25 and older) một nửa dân Á có trình độ đại học
  12. 13. 20% of Asian Americans have graduate degrees (Masters, Ph.D., M.D.) một phần năm dân Á có bằng cao học
  13. 14. $61,094 Highest median household income of any racial group có mức lương trung bình cao nhất giửa các sắc dân
  14. 15. 11.1% Poverty rate for single-race Asians (up from 9.8% in 2004) một phần mười dân Á thuộc thành phần nghèo (đang tăng)
  15. 16. 17.9% without health insurance: single-race Asians (up from 16.5% in 2004) gần một phần năm không có bảo hiểm y tế (đang tăng)
  16. 17. 2000 U.S. Census, cf. wikipedia entry on “Asian American”
  17. 18. 2000 U.S. Census, cf. wikipedia entry on “Asian American”
  18. 19. 700,000 Vietnamese refugees in United States http://www.asian-nation.org/vietnamese-community.shtml số dân Việt đến tị nạn ở Mỹ
  19. 20. 36% Vietnamese Americans born in the USA cf. wikipedia entry http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_American hơn một phần ba sanh ở Mỹ
  20. 21. 33% Vietnamese Americans live in California cf. 2000 Census http://www.asian-nation.org/vietnamese-community.shtml một phần ba dân Việt sống ở Cali
  21. 22. 80,000 in San Jose 140,000 in Orange County
  22. 23. 20% Vietnamese Americans under 18 in Orange County cf. 2000 Census http://modelminority.com/article471.html một phần năm dân Việt ở Quận Cam là vị thành niên
  23. 24. 30% Vietnamese Americans who are Catholic http://www.nytimes.com/2005/12/11/national/11priests.html gần một phần ba dân Việt theo Công Giáo
  24. 25. 70,000 Vietnamese Americans who attended Marian Days in Carthage, Missouri (August 2007) http://www.columbiatribune.com/2007/Aug/20070811Feat001.asp Ngày Thánh Mẫu thu hút ngừờI Việt Công Giáo hàng năm
  25. 26. <ul><li>For when David had served God’s purpose in his own generation , he fell asleep; he was buried with his fathers and his body decayed. </li></ul><ul><li>Acts 13:36 </li></ul>vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa TrờI trong thế hệ mình , đoạn qua đời; người đã được trở về cùng các tổ phụ mình, và đã thấy sự hư nát
  26. 27. house “ one big happy family” http://www.flickr.com/photos/arnar/402574248/ “ cùng sum họp một nhà”
  27. 28. duplex “ two ministries under one roof” http://flickr.com/photos/sidereal/111616256/ “ hai mục vụ dưới một mái ấm”
  28. 29. townhouse “ two churches on one campus” http://www.flickr.com/photos/ohadby/151741368/ “ hai hội thánh cùng một cơ sở”
  29. 30. mansion “ many peoples as one family” “ nhiều hội chúng cùng một gia đình”
  30. 31. hotel “ many ministries under one brand” http://www.flickr.com/photos/thomashawk/94025957/ “ nhiều mục vụ dưới một tiêu đề”
  31. 32. multiplex “ multiple venues, one management” http://www.flickr.com/photos/ckyuan/1004839506/ “ nhiều nơi chốn, nhưng cùng quản đốc”
  32. 33. <ul><li>Neither do men pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst, the wine will run out and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved . Matthew 9:17 </li></ul>Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề .
  33. 34. <ul><li>Evergreen LA </li></ul>
  34. 35. <ul><li>NewSong (Irvine + NOC + LA + Bangkok + more) </li></ul>
  35. 36. <ul><li>Quest Church (Seattle) </li></ul>photo credits: BENJAMIN BENSCHNEIDER / The Seattle Times, http://flickr.com/photos/54896089@N00/487696832/
  36. 37. <ul><li>Grace Covenant Church (Philadelphia) </li></ul>
  37. 38. some characteristics vài đặc điểm <ul><li>spirituality thuộc linh </li></ul><ul><li>creativity sáng tạo </li></ul><ul><li>inspiring worship sống động </li></ul><ul><li>social justice xã hội </li></ul><ul><li>leadership lãnh đạo </li></ul><ul><li>excellence xuất sắc </li></ul>
  38. 39. <ul><li>100+ </li></ul><ul><li>English-speaking Asian-led churches less than 10 years old </li></ul>hơn một trăm hộI thánh tiếng Anh gốc Á bắt đầu trong mười năm qua
  39. 40. $50,000 Sarang Community Church’s annual fund for church planting by 2 nd Generation Koreans and other minorities http://blog.l2foundation.org/2007/08/29/multiethnic-church-planting-fund/ HT Sarang dâng mổI năm để gây dựng HT mới cho thế hệ trẻ thiểu số
  40. 41. <ul><li>Open Door Presbyterian Church (Herndon, Virginia) </li></ul>
  41. 42. <ul><li>Alliance Fellowship Church + Harvest Community Church </li></ul><ul><li>(Chicago) </li></ul>
  42. 43. suggestions for English Ministries in ethnic Asian churches vài đề nghị <ul><li>a church plant in mission field, coi như việc truyền giáo not a department không như một bộ phận </li></ul><ul><li>expect God to use 2 nd generation in future, not look down for immaturity đừng nghĩ họ non nớt, Chúa sẽ dùng họ </li></ul><ul><li>invite & invest in full-time EM pastor đầu tư & mời MS EM </li></ul><ul><li>give ownership and responsibilities ủy quyền & ủy nhiệm </li></ul><ul><li>put spiritual goals before cultural goals ĐCT trên văn hóa </li></ul><ul><li>allow EM to set their own goals and strategies cho Mục Vụ Anh Ngữ lên kế hoạch và làm việc với phương cách của họ </li></ul><ul><li>Launch EM independently, with both churches committed to planting more churches phóng EM vào quỹ đạo độc lập, với cả hai HT quyết tâm sáng lập nhiều HT mới </li></ul>
  43. 44. empowering next generation <ul><li>evangelizing in new ways chứng đạo cách khác </li></ul><ul><li>cultivating creativity vun trồng tinh thần sáng tạo </li></ul><ul><li>raising up young leaders đào tạo lãnh đạo trẻ </li></ul><ul><li>restructuring for more effective ministry tái cấu trúc để mục vụ được hiệu quả hơn </li></ul><ul><li>supporting church planting with prayer, people, & funds hổ trợ việc sáng lập HT mới với sự cầu nguyện, nhân sự, và tiền của </li></ul>
  44. 45. http://flickr.com/photos/jimfrazier/139376081/ http://flickr.com/photos/sadaqah/426291086/
  45. 46. these slides + more @ http://blog.L2Foundation.org DJ Chuang L 2 Foundation www.L2Foundation.org [email_address] 949-870-5726

  ×