Dmitrij Żatuchin - Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW

1,170 views

Published on

Moje wystąpienie na XXIV jesiennych spotkaniach PTI w Wiśle

Published in: Technology

Dmitrij Żatuchin - Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW

 1. 1. Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW Dmitrij Żatuchin
 2. 2. Agenda <ul><li>Projektowanie dla użytkownika w Internecie. </li></ul><ul><li>Mousetracking alternatywą dla eytrackinga. </li></ul><ul><li>Actiontracking, clicktracking, motiontracking. </li></ul><ul><li>Ślad użytkownika (i po nim) na stronie WWW. </li></ul><ul><li>Skuteczność actiontrackingu i eyetrackingu (case study: czytodziala.pl). Części wspólne i różnice. </li></ul><ul><li>Podobieństwo śladów a grupa docelowa strony. </li></ul><ul><li>Case study: Clicktracking na Fotohub.pl. </li></ul><ul><li>Treść a struktura serwisu – wnioski. </li></ul><ul><li>Ślady w Google Analytics </li></ul><ul><li>Podsumowanie. </li></ul>
 3. 3. Proces projektowania WWW zorientowany na użytkownika
 4. 4. Clicktracking <ul><li>To są wszystkie akcje związane z klikaniem kursorem </li></ul><ul><li>Śledzenie momentów akcji na stronie </li></ul><ul><li>Mapa relacji użytkownik-linki, linki-liczba kliknięć, kliknięcia-element </li></ul><ul><li>Używany m.in. do śledzenia popularnych linków, notowania aktywności na stronie, analizy porównawczej z konkurencją. </li></ul><ul><li>Dane z clicktracker-a: </li></ul><ul><ul><li>czas kliknięcia </li></ul></ul><ul><ul><li>pozycja kliku </li></ul></ul><ul><ul><li>liczba kliknięć w dany element </li></ul></ul><ul><ul><li>parametry użytkownika (przeglądarka, system, GeoIP itd.) </li></ul></ul>
 5. 5. Clicktracking c.d. <ul><li>Niektóre sposoby prezentacji danych: </li></ul><ul><ul><li>mapa kliknięć </li></ul></ul><ul><ul><li>mapa cieplna </li></ul></ul><ul><li>Mapa kliknięć – dwie warstwy nałożone na siebie </li></ul><ul><li>Mapa cieplna – graficzna reprezentacja liczby punktów skupień w określonym promieniu </li></ul><ul><li>Pomaga rozwiązywać problem product placement poprzez reogranizację elementów na stronie </li></ul>
 6. 6. Motiontracking. Charakterystyka danych. <ul><li>„ nagrywanie” ruchów i akcji wykonywanych przez użytkownika na stronie WWW w czasie rzeczywistym </li></ul><ul><li>Trybem dyskretnym ciągłym (co jakiś krótki odstęp czasu) notowana jest czwórka danych: </li></ul><ul><ul><li>P – pozycja kursora (X, Y) </li></ul></ul><ul><ul><li>T – czas pozycji w wyznaczonym miejscu </li></ul></ul><ul><ul><li>L – długość przestoju kursora (ms) </li></ul></ul><ul><ul><li>A – rodzaj akcji, np. przeciąganie, kliknięcie, fiksacja (noop>200ms), opuszczenie </li></ul></ul>
 7. 7. Ogólny schemat clicktracker-a
 8. 8. Case study #1: Testowanie i wyniki <ul><li>4 użytkowników dla eyetracking </li></ul><ul><li>ok. 500 użytkowników serwisu Czytodziala.pl </li></ul><ul><li>Natywne środowisko pracy użytkowników </li></ul><ul><li>Testy eyetrack w laboratorium ergonomii PWr </li></ul><ul><li>Analiza porównawczą jakości uzyskanych wyników przez web aplikację i Eyetrack 6000 (GTAnaly) </li></ul>
 9. 10. Czytodziala.pl: Mapa cieplna kliknięć
 10. 11. Czytodziala.pl: Kliknięcia i przestoje kursora.
 11. 12. Ścieżki:
 12. 16. Główne obszary w Czytodziala.pl
 13. 17. Skuteczność actiontracking i eyetracking. <ul><li>GTAnaly i eyetracker – brak możliwości w prosty sposób zebrać całościowe dane użytkowników i manipulować w celu analizy strony. </li></ul><ul><li>Częściowo obszaru skupienia wzroku pokrywają się z obszarami miejsc przestoju wskaźnika oraz kliknięć. W szczególności takimi obszarami jest obszar nawigacji (nr 5), obszar „Nasi Partnerzy” (nr 4), obszar z ofertą promocyjną (nr 6) oraz obszar jednorazowego badania dostępności (nr 8). </li></ul>
 14. 18. Wnioski. <ul><li>Obszar loga Czytodziala.pl jest rzadko odwiedzany przez wskaźnik myszy. </li></ul><ul><li>Obszar nr 1 jest odwiedzany przez wskaźnik, problemem jest brak jakichkolwiek odnośników w nim. </li></ul><ul><li>Obszar nr 2 informuje o ofercie i mimo klikalności i obecności wskaźnika w nim, nie daje możliwości przejścia na kolejne podstrony. </li></ul><ul><li>Obszar nr 4, czyli tytuł bloczka „Nasi Partnerzy” mógłby być odnośnikiem. </li></ul><ul><li>Obszary nr 5 i 6 są w dobrych miejscach, nawigacja (nr 5) jest intensywnie odwiedzana, klikana i wykorzystywana. </li></ul><ul><li>Obszar tytułu (nr 7) dla obszaru nr 8 mógłby być klikalny lub dostarczać podpowiedzi, co do pola adresowego. </li></ul><ul><li>Obszar logowania do serwisu (okolice nr 9) - słabo klikalny i mało odwiedzany. Propozycja zamienić z obszarem nr 8. Pole typu checkbox (nr 9) jest praktycznie nie używane. </li></ul><ul><li>Pola treści (nr 10 i 11) w badaniach eyetracking wykazały duże zainteresowanie, co jest uzasadnione – czytanie informacji. Przyciski służące do przełączania informacji (nr 11) są wykorzystywanie tylko częściowo – drugi i czwarty cechuje zwiększona klikalność, zaś drugi i w mniejszy stopniu trzeci – miejsca przestoju wskaźnika. </li></ul>
 15. 19. Case study: Clicktracking na Fotohub.pl <ul><li>Nie zapomnij otworzyć http://simploactions.fotohub.pl i pokazać ślady. </li></ul>
 16. 20. Treść a struktura serwisu <ul><li>Analiza ruchu myszki na stronie oraz miejsc skupienia uwagi w zależności od treści, która jest przekazywana do użytkowników </li></ul><ul><li>Trzy grupy tematyczne stron: </li></ul><ul><ul><li>Strony informacyjne, o charakterze portalowym </li></ul></ul><ul><ul><li>Strony turystyczne, z dziedziny eCommerce </li></ul></ul><ul><ul><li>Strony aukcji internetowych </li></ul></ul><ul><li>Użytkownicy o różnym poziomie zaawansowania znajomości eksploracji Internetu (średnie, techniczne, wyższe) </li></ul>
 17. 22. Treść a struktura serwisu <ul><li>Szybkość odnalezienia wybranych elementów zależy od tematyki serwisu oraz struktury </li></ul><ul><li>Sposób szukania elementów zależy od treści serwisu webowego, a nie od jego struktury. </li></ul><ul><li>Treść jest wyznacznikiem unikalności strony. Unikalność cechowana jest przez różnicę w poruszaniu się na stronie internetowej. Ścieżka użytkownika jest podobna na stronach o podobnej tematyce. </li></ul>
 18. 23. Ślady w Google Analytics <ul><li>Zakładka Users </li></ul>
 19. 24. Ślady w GA c.d.
 20. 25. Ślady w GA c.d. <ul><li>Zakładka </li></ul><ul><li>Content/Map overlay </li></ul>
 21. 26. Podsumowanie <ul><li>Ścieżki pomagają w analizie obszarów zainteresowań, są kluczowe dla optymalizacji pod kątem używalności serwisu – w badaniach automatycznych </li></ul><ul><li>Porównując łatwość uzyskania danych i ich odczytanie system motiontrackingu wykazuje większą efektywność i elastyczność na poziomie zadowalającym. </li></ul><ul><li>Podczas zdalnej ewaluacji możliwe jest pozyskanie większej liczby określonych z góry danych o środowisku użytkownika, jego akcjach i ruchach na stronie WWW. </li></ul><ul><li>Nawet proste narzędzia opisują naszych użytkowników </li></ul>
 22. 27. Dziękuję za uwagę – pytania?! Dmitrij Żatuchin Simplo.pl Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW [email_address] blog: http://WebQuatro.pl

×