Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dmitrij Żatuchin - Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW

1,254 views

Published on

Moje wystąpienie na XXIV jesiennych spotkaniach PTI w Wiśle

Published in: Technology

Dmitrij Żatuchin - Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW

 1. 1. Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW Dmitrij Żatuchin
 2. 2. Agenda <ul><li>Projektowanie dla użytkownika w Internecie. </li></ul><ul><li>Mousetracking alternatywą dla eytrackinga. </li></ul><ul><li>Actiontracking, clicktracking, motiontracking. </li></ul><ul><li>Ślad użytkownika (i po nim) na stronie WWW. </li></ul><ul><li>Skuteczność actiontrackingu i eyetrackingu (case study: czytodziala.pl). Części wspólne i różnice. </li></ul><ul><li>Podobieństwo śladów a grupa docelowa strony. </li></ul><ul><li>Case study: Clicktracking na Fotohub.pl. </li></ul><ul><li>Treść a struktura serwisu – wnioski. </li></ul><ul><li>Ślady w Google Analytics </li></ul><ul><li>Podsumowanie. </li></ul>
 3. 3. Proces projektowania WWW zorientowany na użytkownika
 4. 4. Clicktracking <ul><li>To są wszystkie akcje związane z klikaniem kursorem </li></ul><ul><li>Śledzenie momentów akcji na stronie </li></ul><ul><li>Mapa relacji użytkownik-linki, linki-liczba kliknięć, kliknięcia-element </li></ul><ul><li>Używany m.in. do śledzenia popularnych linków, notowania aktywności na stronie, analizy porównawczej z konkurencją. </li></ul><ul><li>Dane z clicktracker-a: </li></ul><ul><ul><li>czas kliknięcia </li></ul></ul><ul><ul><li>pozycja kliku </li></ul></ul><ul><ul><li>liczba kliknięć w dany element </li></ul></ul><ul><ul><li>parametry użytkownika (przeglądarka, system, GeoIP itd.) </li></ul></ul>
 5. 5. Clicktracking c.d. <ul><li>Niektóre sposoby prezentacji danych: </li></ul><ul><ul><li>mapa kliknięć </li></ul></ul><ul><ul><li>mapa cieplna </li></ul></ul><ul><li>Mapa kliknięć – dwie warstwy nałożone na siebie </li></ul><ul><li>Mapa cieplna – graficzna reprezentacja liczby punktów skupień w określonym promieniu </li></ul><ul><li>Pomaga rozwiązywać problem product placement poprzez reogranizację elementów na stronie </li></ul>
 6. 6. Motiontracking. Charakterystyka danych. <ul><li>„ nagrywanie” ruchów i akcji wykonywanych przez użytkownika na stronie WWW w czasie rzeczywistym </li></ul><ul><li>Trybem dyskretnym ciągłym (co jakiś krótki odstęp czasu) notowana jest czwórka danych: </li></ul><ul><ul><li>P – pozycja kursora (X, Y) </li></ul></ul><ul><ul><li>T – czas pozycji w wyznaczonym miejscu </li></ul></ul><ul><ul><li>L – długość przestoju kursora (ms) </li></ul></ul><ul><ul><li>A – rodzaj akcji, np. przeciąganie, kliknięcie, fiksacja (noop>200ms), opuszczenie </li></ul></ul>
 7. 7. Ogólny schemat clicktracker-a
 8. 8. Case study #1: Testowanie i wyniki <ul><li>4 użytkowników dla eyetracking </li></ul><ul><li>ok. 500 użytkowników serwisu Czytodziala.pl </li></ul><ul><li>Natywne środowisko pracy użytkowników </li></ul><ul><li>Testy eyetrack w laboratorium ergonomii PWr </li></ul><ul><li>Analiza porównawczą jakości uzyskanych wyników przez web aplikację i Eyetrack 6000 (GTAnaly) </li></ul>
 9. 10. Czytodziala.pl: Mapa cieplna kliknięć
 10. 11. Czytodziala.pl: Kliknięcia i przestoje kursora.
 11. 12. Ścieżki:
 12. 16. Główne obszary w Czytodziala.pl
 13. 17. Skuteczność actiontracking i eyetracking. <ul><li>GTAnaly i eyetracker – brak możliwości w prosty sposób zebrać całościowe dane użytkowników i manipulować w celu analizy strony. </li></ul><ul><li>Częściowo obszaru skupienia wzroku pokrywają się z obszarami miejsc przestoju wskaźnika oraz kliknięć. W szczególności takimi obszarami jest obszar nawigacji (nr 5), obszar „Nasi Partnerzy” (nr 4), obszar z ofertą promocyjną (nr 6) oraz obszar jednorazowego badania dostępności (nr 8). </li></ul>
 14. 18. Wnioski. <ul><li>Obszar loga Czytodziala.pl jest rzadko odwiedzany przez wskaźnik myszy. </li></ul><ul><li>Obszar nr 1 jest odwiedzany przez wskaźnik, problemem jest brak jakichkolwiek odnośników w nim. </li></ul><ul><li>Obszar nr 2 informuje o ofercie i mimo klikalności i obecności wskaźnika w nim, nie daje możliwości przejścia na kolejne podstrony. </li></ul><ul><li>Obszar nr 4, czyli tytuł bloczka „Nasi Partnerzy” mógłby być odnośnikiem. </li></ul><ul><li>Obszary nr 5 i 6 są w dobrych miejscach, nawigacja (nr 5) jest intensywnie odwiedzana, klikana i wykorzystywana. </li></ul><ul><li>Obszar tytułu (nr 7) dla obszaru nr 8 mógłby być klikalny lub dostarczać podpowiedzi, co do pola adresowego. </li></ul><ul><li>Obszar logowania do serwisu (okolice nr 9) - słabo klikalny i mało odwiedzany. Propozycja zamienić z obszarem nr 8. Pole typu checkbox (nr 9) jest praktycznie nie używane. </li></ul><ul><li>Pola treści (nr 10 i 11) w badaniach eyetracking wykazały duże zainteresowanie, co jest uzasadnione – czytanie informacji. Przyciski służące do przełączania informacji (nr 11) są wykorzystywanie tylko częściowo – drugi i czwarty cechuje zwiększona klikalność, zaś drugi i w mniejszy stopniu trzeci – miejsca przestoju wskaźnika. </li></ul>
 15. 19. Case study: Clicktracking na Fotohub.pl <ul><li>Nie zapomnij otworzyć http://simploactions.fotohub.pl i pokazać ślady. </li></ul>
 16. 20. Treść a struktura serwisu <ul><li>Analiza ruchu myszki na stronie oraz miejsc skupienia uwagi w zależności od treści, która jest przekazywana do użytkowników </li></ul><ul><li>Trzy grupy tematyczne stron: </li></ul><ul><ul><li>Strony informacyjne, o charakterze portalowym </li></ul></ul><ul><ul><li>Strony turystyczne, z dziedziny eCommerce </li></ul></ul><ul><ul><li>Strony aukcji internetowych </li></ul></ul><ul><li>Użytkownicy o różnym poziomie zaawansowania znajomości eksploracji Internetu (średnie, techniczne, wyższe) </li></ul>
 17. 22. Treść a struktura serwisu <ul><li>Szybkość odnalezienia wybranych elementów zależy od tematyki serwisu oraz struktury </li></ul><ul><li>Sposób szukania elementów zależy od treści serwisu webowego, a nie od jego struktury. </li></ul><ul><li>Treść jest wyznacznikiem unikalności strony. Unikalność cechowana jest przez różnicę w poruszaniu się na stronie internetowej. Ścieżka użytkownika jest podobna na stronach o podobnej tematyce. </li></ul>
 18. 23. Ślady w Google Analytics <ul><li>Zakładka Users </li></ul>
 19. 24. Ślady w GA c.d.
 20. 25. Ślady w GA c.d. <ul><li>Zakładka </li></ul><ul><li>Content/Map overlay </li></ul>
 21. 26. Podsumowanie <ul><li>Ścieżki pomagają w analizie obszarów zainteresowań, są kluczowe dla optymalizacji pod kątem używalności serwisu – w badaniach automatycznych </li></ul><ul><li>Porównując łatwość uzyskania danych i ich odczytanie system motiontrackingu wykazuje większą efektywność i elastyczność na poziomie zadowalającym. </li></ul><ul><li>Podczas zdalnej ewaluacji możliwe jest pozyskanie większej liczby określonych z góry danych o środowisku użytkownika, jego akcjach i ruchach na stronie WWW. </li></ul><ul><li>Nawet proste narzędzia opisują naszych użytkowników </li></ul>
 22. 27. Dziękuję za uwagę – pytania?! Dmitrij Żatuchin Simplo.pl Ślady użytkowników jako cenne dane o użyteczności stron WWW [email_address] blog: http://WebQuatro.pl

×