Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sole

prezentacja znaleziona w sieci na stronie google.pl

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Sole

 1. 1. Chemia metody otrzymywania soli
 2. 2. Metoda pierwsza <ul><li>Reakcja ZOBOJĘTNIANIA: </li></ul><ul><li>Zasada + Kwas -> sól + Woda </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>HCl + NaOH => NaCl + H 2 O (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>H + + Cl - + Na + + OH - => Na + + Cl - + H 2 O (zapis jonowy) </li></ul><ul><li>H + + OH - => H 2 O (zapis skrócony) </li></ul>H Cl Na O H Na Cl O H H
 3. 3. Doświadczenie <ul><li>Działanie kwasem chlorowodorowym na zasadę sodową w obecności fenoloftaleiny </li></ul>Fenoloftaleina zabarwiła się w NaOH na kolor malinowy. Po dodaniu 1 cm ³ HCl roztwór stał się bezbarwny. Zaszła reakcja wymiany, otrzymaliśmy 2 produkty – chlorek sodu (NaCl) i wodę (H 2 O).
 4. 4. Metoda druga <ul><li>Reakcja KWASU Z METALEM: </li></ul><ul><li>Metal aktywny + kwas => sól + Wodór </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>Mg + H 2 SO 4 => MgSO 4 + H 2 (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>Mg 0 + 2H + + SO 4 2- => Mg 2+ + SO 4 2- + H 2 0 (zapis jonowy) </li></ul><ul><li>Mg 0 + 2H + => Mg 2+ + H 2 0 (zapis skrócony) </li></ul>Mg H H O O O O S Mg O O S O O H H Istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z kationami wodoru, w wyniku czego powstają kationy metalu i cząsteczki wodoru.
 5. 5. Doświadczenie <ul><li>Reakcja magnezu z roztworem kwasu siarkowego (VI) </li></ul>Mg H 2 SO 4 H 2 MgSO 4 Po wrzuceniu magnezu do kwasu siarkowego (VI), kawałek magnezu rozpuścił się w nim musując. Wytworzyła się piana. Probówka rozgrzała się. Reakcja, która zaszła, była reakcją wymiany, powstały 2 produkty: siarczan (VI) magnezu (II) (MgSO 4 ) w postaci jonowej i wodór (H 2 ). Reakcja była egzoenergetyczna.
 6. 6. Metoda trzecia <ul><li>Reakcja TLENKU METALU Z KWASEM: </li></ul><ul><li>Tlenek metalu + kwas => Sól + woda </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>CuO + H 2 SO 4 => CuSO 4 + H 2 O (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>UWAGA!!! </li></ul><ul><li>Równania tej reakcji zapisujemy TYLKO cząsteczkowo! </li></ul>Cu O H H O O O O S O O S O O Cu O H H
 7. 7. Metoda czwarta <ul><li>Reakcja TLENKU NIEMETALU Z ZASADĄ: </li></ul><ul><li>Tlenek niemetalu + zasada => sól + woda </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>CO 2 + Ca(OH) 2 => CaCO 3 + H 2 O (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>UWAGA!!! </li></ul><ul><li>Równania tej reakcji zapisujemy TYLKO cząsteczkowo! </li></ul>C O O Ca O O H H Ca O O C O O H H
 8. 8. Warunki <ul><li>Tlenki niemetali użyte w reakcji muszą być TLENKAMI KWASOWYMI, np.: </li></ul><ul><ul><li>CO 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>SO 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>SO 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>P 4 O 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>N 2 O 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>N 2 O 3 </li></ul></ul>
 9. 9. Metoda [piąta <ul><li>Reakcja STRĄCENIOWA SOLI Z KWASEM: </li></ul><ul><li>Sól + kwas => Sól () + kwas (inne) </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 => Na 2 SO 4 + H 2 O + CO 2 (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>2Na + + CO 3 2- + 2H + + SO 4 2- => 2Na + + SO 4 2- + H 2 O + CO 2 (zapis jonowy) </li></ul><ul><li>Reakcje STRĄCENIOWE są to reakcje, w których powstaje osad trudno </li></ul><ul><li>rozpuszczalnej soli lub wodorotlenku. </li></ul><ul><li>Aby reakcja zaszła, należy wykorzystać sól kwasu słabego (H 2 CO 3 i </li></ul><ul><li>H 2 SO 3 ) oraz kwas mocny (H 2 SO 4 , HCl, HNO 3 , H 3 PO 4 ) </li></ul><ul><li>UWAGA!!! W przypadku tej reakcji kwas nie powstanie – rozpadnie się od </li></ul><ul><li>razu na TLENEK KWASOWY i WODĘ. </li></ul>
 10. 10. Metoda piąta, cd. Na Na C O O O H H O O O O S Na Na O O O O S O H H C O O
 11. 11. Metoda szósta <ul><li>Reakcja STRĄCENIOWA SOLI Z ZASADĄ: </li></ul><ul><li>Sól + zasada => sól + zasada/wodorotlenek (inne) </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>CuSO 4 + 2NaOH => Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 ( ) (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>Cu 2+ + SO 4 2- + 2Na + + 2OH - => 2Na + + SO 4 2- + Cu(OH) 2 ( ) </li></ul><ul><li>(zapis jonowy) </li></ul><ul><li>Cu 2+ + 2OH - => Cu(OH) 2 ( ) (zapis skrócony) </li></ul><ul><li>Należy pamiętać, aby jako substratu używać zawsze ZASADY, nie </li></ul><ul><li>WODOROTLENKU (ZASADA to WODOROTLENEK dobrze </li></ul><ul><li>rozpuszczalny w wodzie). </li></ul>
 12. 12. Metoda szósta, cd. O O S O O Cu Na O H Na O H Na Na O O O O S Cu O H O H
 13. 13. Metoda siódma <ul><li>Reakcja STRACENIOWA SOLI Z SOLĄ: </li></ul><ul><li>(inne) Sól + sól => Sól + Sól (inne) </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>Ca(NO 3 ) 2 + MgSO 4 => CaSO 4 ( ) + Mg(NO 3 ) 2 </li></ul><ul><li>(zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>Ca 2+ + 2NO 3 - + Mg 2+ + SO 4 2- => CaSO 4 ( ) + Mg 2+ + 2NO 3 - </li></ul><ul><li>(zapis jonowy) </li></ul><ul><li>Ca 2+ + SO 4 2- => CaSO 4 ( ) (zapis skrócony) </li></ul><ul><li>UWAGA!!! Sole będące SUBSTRATAMI muszą być DOBRZE </li></ul><ul><li>ROZPUSZCZALNE W WODZIE. </li></ul>
 14. 14. Metoda siódma, cd. Ca O O N N O O O O O O S O O Mg Mg O N O O O N O O O O S O O Ca
 15. 15. Metoda ósma <ul><li>Reakcja SYNTEZY TLENKU METALU I TLENKU NIEMETALU: </li></ul><ul><li>Tlenek metalu + tlenek niemetalu => sól </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>CaO + CO 2 => CaCO 3 (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>UWAGA!!! Równania zapisujemy TYLKO cząsteczkowo! </li></ul>Ca O C O O Ca O O C O
 16. 16. Metoda dziewiąta <ul><li>Reakcja SYNTEZY METALU I NIEMETALU: </li></ul><ul><li>Metal + niemetal => sól </li></ul><ul><li>np. </li></ul><ul><li>2Na + Cl 2 => 2NaCl (zapis cząsteczkowy) </li></ul><ul><li>Tą metodą otrzymujemy wyłącznie SOLE KWASÓW BEZTLENOWYCH. </li></ul><ul><li>UWAGA!!! Równania reakcji zapisujemy TYLKO cząsteczkowo! </li></ul>Na Na Cl Cl Na Cl Na Cl

×