Peta minda 1 & 2 (komponen pengajaran dan teori huraian bahasa)

5,393 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
281
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peta minda 1 & 2 (komponen pengajaran dan teori huraian bahasa)

 1. 1. 1.3 Kemahiran Penyoalan Komponen Pengajaran 1.4 Variasi Rangsangan 1.2 Kemahiran Penerangan 1.5 Penggunaan Papan Tulis 1.1 Kemahiran Induksi 1.7 Penutupan dan Penyimpulan 1.6 Pengelolaan Bilik Darjah Rajah 1.0 Komponen Pengajaran
 2. 2. 1.1 Kemahiran Induksi 1.1.1 Konsep Dikenali sebagai set induksi. Membicarakankonsep permulaan sesuatu proses P&P. Tujuan utama kemahiran - membina aliran fikiran murid- murid. - menimbulkan minat terhadap pembelajaran. Penelitian konsep ini kemahiran ini merupakan satu cara permulaan pengajaran bahasa yang berimpak tinggi dan dinamik. Guru turut menimbulkan minat, termasuklah menggerakkan murid supaya sedia belajar serta memikirkan pengetahuan dan kemahiran yang diterap. 1.1.2 Prinsip Sesuai dengan pengalaman sedia ada. Pengalaman yang dicerap dapat membina kualiti murid dalam menghayati dan memahami sesuatu. Sesuai dengan kebolehan dan umur. Perlu berkaitan dengan isi pengajaran. Menarik minat murid Guru mestilah bijak memilih BBM yang digunakan. Set induksi yang baik adalah dengan menggunakan bahan maujud. Tempoh masa yang singkat. 1.1.3 Objektif Untuk menarik perhatian murid. Untuk memotivasikan murid. Contohnya, menyanyi lagu patriotik atau lagu peristiwa penting. Mengaitkannya dengan pengalaman lepas. Pengalaman lepas merujuk kepada pengajaran yang terdahulu. 1.1.4 Prinsip Memulakan Set Induksi Bermakna Bahan yang digunakan untuk set induksi memberi makna kepada murid dan guru. Perkaitan Isi kandungan pengajaran hendaklah mempunyai kaitan rapat dengan objektif pengajaran guru Pengetahuan Set induksi hendaklah mempunyai perkaitan pengetahuan sedia ada murid. 1.1.5 Kesan Motivasi murid terhadap pelajaran akan meningkat. Murid akan menumpukan perhatian terhadap pengajaran. Murid akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan aktiviti yang diberikan guru. Rajah 1.1 Kemahiran Induksi
 3. 3. 1.2 Penerangan 1.2.1 Objektif Kemahiran Memberi Penerangan Murid dapat memahami isi pelajaran, fakta dan konsep. Penerangan yang diberikan perlulah dapat menaakul sebab musabab sesuatu kisah dan peristiwa itu boleh berlaku. Membantu murid membuat ramalan kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Kemahiran ini berfungsi menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pengajaran dan pembelajaran. 1.2.2 Prinsip Kemahiran Penerangan Penerangan yang disampaikan oleh guru mestilah jelas dan menarik. Penerangan yang diberikan perlu bersesuaian dengan kebolehan, kemampuan, usia dan pengetahuan sedia ada murid yang diajar. Penerangan perlu sesuai dengan isi pelajaran. Maklum balas yang diterima murid mendapat tindak balas yang positif daripada guru. 1.2.3 Kelebihan Menguasai Kemahiran Penerangan Proses menghurai menjadi mudah. Tempoh menerang menjadi singkat. Memudahkan murid menguasai fakta. Penggunaan papan tulis secara maksimum.  Guru boleh menggunakan kemahiran penerangan melalui lisan atau bertulis. 1.2.4 Pelaksanaan Kemahiran Penerangan Permulaan penerangan  Bermaksud cara seseorang guru memulakan proses penerangan.  Kemahiran ini harus dilakukan dengan gaya yang menarik, ringkas dan padat tetapimeliputi tajuk perbincangan.  Sebelum guru merancang cara menerang, lihatlah semula objektif pengajaran dan hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Kemahiran ilustrasi  Ilustrasi ialah gambar yang digunakan untuk menerang sesuatu.  Mengguankan banyak bahan ilustrasi. Perkembangan pemikiran murid  Perkembangan ini bermaksud tahap kemajaun murid berfikir.  Sesuatu idea yang hendak disampaikan perlu dihurai secara teratur iaitu perinkat demi peringkat. Rajah 1.2 Kemahiran Penerangan
 4. 4. 1 1.3 Kemahiran Penyoalan Merujuk kepada cara guru membentuk soalan, aras yang digunakan tujuan soalan dan kepada siapa soalan itu ditujukan. 1.3.1 Teknik Penyoalan Memberi ruang kepada murid untuk mencari jawapan. Soalan ditujukan kepada semua murid. Jangan ulang jawapan murid. Kerap berikan pujian. Ubah aras soalan mengikut keperluan. Tujuannya supaya tindakan segera untuk mengubah aras kesukaran soalan boleh dilakukan jika guru mendapati murid tidak memberi respons positif terhadap soalan. Elakkan murid menjawab secara beramai-ramai. 1.3.2 Objektif Penyoalan Menguji pengetahuan dan kefahaman murid. Rangsangan dan cungkil fikiran murid. Membimbing murid menggunakan kaedah inkuiri. Menarik perhatian, minat dan tumpuan murid. Melibatkan murid secara aktif. Mengeratkan hubungan baik guru dengan murid. Menggalakkan komunikasi dua hala. Sebagai ulang kaji pelajaran. 1.3.3 Kemahiran Mengemukakan Soalan Prosedur mengubah soalan. Pastikan soalan yang dibina menggunakan ayat yang ringkas, jelas dan mudah diikuti oleh murid, Fokus kepada satu atau dua idea sahaja. Keperluan mengubah soalan. Taburan soalan yang menyeluruh. Tempoh masa berfikir. Melayan keperluan murid. Membimbing murid mencapai jawapan. Rajah 1.3 Kemahiran Penyoalan
 5. 5. 1.4 Variasi Rangsangan Variasi ialah kelainan yang timbul daripada keadaan biasa manakala rangsangan pula bermaksud rasa yang wujud setelah berlakunya sesuatu dengan tujuan menimbulkan rangsangan suka, duka, sedih dan lain-lain. 1.4.1 Prinsip Menggunakan Variasi Rangsangan Perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru harus mempunyai perkaitan dengan tujuan dan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Perubahan aktiviti pelajaran haruslah lancar dan dikaitkan dengan langkah-langkah penyampaian. Setiap langkah haruslah mengandungi aktiviti pengajaran yang berbeza. Mengubah rangsangan berdasarkan maklum balas daripada murid-murid. 1.4.2 Objektif Penggunaan Variasi Rangsangan Memusatkan perhatian murid. Mengekalkan minat murid terhadap pengajaran guru. Melibatkan murid secara aktiviti dalam pelbagai aktiviti pengajaran. Menggunakan pelbagai saluran deria. Meransang naluri ingin tahu. 1.4.3 Pelaksanaan Variasi Rangsangan Pergerakan tingkah laku dan anggota guru. Perubahan nada suara. Perubahan deria murid. Perhatian murid akan berubah apabila guru mengubah cara mengajar. Penglibatan murid. Dalam aktiviti P&P, murid-murid boleh dilibatkan secara lisan atau dalam kegiatan yang berbentuk fizikal seperti berlakon, main peranan dan sebagainya. 1.4.4 Kesan Penggunaan Variasi Rangsangan Pengajaran guru menjadi menarik Penggunaan pelbagai deria murid. Menyemai perasaan ingin tahu. Merangsang minat murid. Penglibatan aktif murid. Rajah 1.4 Variasi Rangsangan
 6. 6. 1.5 Penggunaan Papan Tulis 1.5.1 Objekti Penggunaan Papan Tulis Untuk menarik perhatian murid. Memudahkan murid mengikuti pengajaran guru. Menggalakkan budaya befikir. Gabungan kemahiran penyoalan dan kemahiran penerangan secara bersepadu pada papan tulis dapat membantu murid berfikir secara kritis dan kreatif. 1.5.2 Pelaksanaan Kemahiran Penggunaan Papan Tulis Menggunakan tulisan terang dan jelas. Menggunakan cara penegasan iaitumenggunakan penatau kapur berwarna, menggaris atau membulatkan perkataan penting. Membuat susunan bahan contohnya, kedudukan gambar rajah hendaklah diletakkan pada tempat yang sesuai di samping peta minda dan nota ringkas. 1.5.3 Etika Penggunaan Papan Tulis Melindungi papan tulis. Guru perlu mengelakkan diri daripada berdiri secara tepat di bahagiandepan papan tulis. Menggunakan alat penunjuk khas contohnya pembaris. Jangan penuhkan papan tulis dengan banyak tulisan. Gunakan tulisan yang kontras iaitu mengguanakn warna yang menarik. 1.5.4 Kesan Kemahiran Penggunaan Papan Tulis Perjelasan lebih berkesan. Mampu menarik perhatian murid Tempoh pemahaman murid singkat. Rajah 1.5 Penggunaan Papan Tulis
 7. 7. Pengelolaan bilik darjah bermaksud bermaksud satu usaha yang dilakukan oleh guru untuk mentadbir murid dan mengurus bilik darjah supaya suasana persekitaraannya tersusun dan ceria. 1.6 Pengelolaan Bilik Darjah 1.6.1 Objektif Pengelolaan Bilik Darjah Menimbulkan minat murid untuk belajar. Aktiviti pembelajaran berjalan lancar. Melatih murid berdisiplin. Menyemai nilai positif seperti semangat kerjasama, tolong- menolong dan lain-lain. Meningkatkan kemahiran berinteraksi. 1.6.2 Pengelolaan Bilik darjah Berkesan Faktor fizikal bilik darjah. Susunan kerusi dan meja Suasana bilik darjah Saiz bilik darjah Pencahayaan dan edaran udara Kebersihan bilik darjah Elakkan gangguan bunyi Faktor kemanusiaan Berkaitan dengan manusia iaitu berdasarkan dua kategori iaitu suasana sosial dan suasana emosi. Suasana sosial merujuk kepada corak interaksi antara murid dengan murid di dalam bilik darjah. Suasana emosi merujuk kepada persepsi murid-murid terhadap guru mereka dari sudut pandangan. Faktor teknikal dan pengurusan masa. Faktor teknikal bermaksud pelaksanaan sesuatu usaha atau kerja yang boleh diguna pakai untuk membangkitkan semangat para pelajar. Menimbulkan minat murid untuk belajar. Aktiviti pembelajaran berjalan lancar. Melatih murid berdisiplin. Menyemai nilai positif seperti semangat kerjasama, tolong- menolong dan lain-lain. Meningkatkan kemahiran berinteraksi. Faktor fizikal bilik darjah. Susunan kerusi dan meja Suasana bilik darjah Saiz bilik darjah Pencahayaan dan edaran udara Kebersihan bilik darjah Elakkan gangguan bunyi Faktor kemanusiaan Berkaitan dengan manusia iaitu berdasarkan dua kategori iaitu suasana sosial dan suasana emosi. Suasana sosial merujuk kepada corak interaksi antara murid dengan murid di dalam bilik darjah. Suasana emosi merujuk kepada persepsi murid-murid terhadap guru mereka dari sudut pandangan. Faktor teknikal dan pengurusan masa. Faktor teknikal bermaksud pelaksanaan sesuatu usaha atau kerja yang boleh diguna pakai untuk membangkitkan semangat para pelajar. Rajah 1.6 Pengelolaan Bilik Darjah
 8. 8. 1.7 Penutupan dan Membuat Kesimpulan Kemahiran membuat penutupan dan kesimpulan merupakan bahagian akhir dalam satu- satu sesi pengajaran guru di dalam bilik darjah. 1.7.1 Jenis Kemahiran Penutupan dan Membuat Kesimpulan Penutupan Kognitif  Bermaksud aktiviti yang dijalankan bertujuan mengukuhkan isi pelajaran melalui proses mental dan fikiran murid serta melibatkan kemahiran mengingat tahap tinggi. Penutupan Sosial  Bermaksud aktiviti yang dijalankan secara santai seperti amalan pujian dan kata-kata berbentuk motivasi kepada murid dengan tujuan meningkatkan keinginan mereka hadir dan mengikut pelajaran yang seterusnya. 1.7.2 Objektif Kemahiran Penutupan dan Membuat Kesimpulan Memberi peluang kepada guru untuk membuat rumusan dan kesimpulan terhadap isi pelajaran yang telah disampaikan semasa P&P. Mewujudkan perkaitan antara pelajaran baharuyang selesai dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Memantapkan pengetahuan murid-murid. 1.7.3 Prinsip Kemahiran Penutupan dan membuat Kesimpulan Berjaya meninggalkan kesan yang mendalam dan berkekalan dalam diri murid-murid yang terlibat. Mampu mengaitkan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki murid dengan konsep baharu yang telah dipelajari. Memberi gambaran awal kepada murid bentuk aktiviti atau tajuk pengajaran guru pada hari berikutnya. 1.7.4 Kesan Kemahiran Penutupan dan Membuat Kesimpulan Murid berpeluang membuat penilaian terhadap pengajaran guru. Mengukuhkan daya ingatan murid terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Guru menilai tahap pencapaian objektif pengajaran. Mendorong minat murid untuk terus mempelajari pelajaran selanjutnya. Rajah 1.7 Penutupan dan Membuat Kesimpulan
 9. 9. TEORI HURAIAN BAHASA Kajian bahasa dibuat terhadap bentuk-bentuk tulisan. Setiap bahasa ada kaitan dengan bahasa induk. Tatabahasa bersifat sejagat berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin. Bahasa ialah cabang ilmu falsafah mengenai penyelidikan tabii alam. Kajian bahasa bersifat deduktif. Kajian menetapkan golongan kata kepada: i) Kata nama ii) Kata sifat iii) Kata kerja NAHU TRADISIONAL (PANINI) Kajian mengenai fonem dan morfem dan hubungan antara fonem, morfem dan ayat. Ciri-ciri bahasa bersifat pertuturan, bersistem, arbitrari dan perhubungan. Ahli-ahli bahasa aliran ini banyak mengumpul bahan pertuturan dan melihat fakta. TATABAHASA SRTUKTURAL (BLOOMFIELD) Bahasa merupakan sistem rumus-rumus bahasa. Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan. Pengetahuan bahasa adalah fenomena mental. Penutur dilahirkan dengan kecekapan berbahasa semula jadi. Bahasa bersifat sejagar dan kreatif. TATABAHASA TRANSFORMATIF GENERATIF (CHOMSKY) Struktur bahasa berasaskan fungsi dalam komunikasi. Suatu kajian mengenai perubahan yang ebrlaku pada struktur bahasa dalam berkomunikasi. Terdapat fungsi sosial yang berpandukan fungsi idea, interpersonal dan tekstual. Fungsi sosial bahasa berperanan penting dalam pembentukan sistem bahasa. TEORI FUNGSIONAL (HALLIDAY) Rajah 2.0 Teori Huraian Bahasa

×