1. TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUNMALAYSIA DAN DUNIA2. KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI SUMBERRUJUKANKUMPULAN 6DISEDIAK...
 Malaysia merupakan dataran pertembungan tamadun utamaTimur dan Barat (kedudukan geografi).KESAN : Malaysia mempunyai ma...
 Malaysia akan menghadapi tiga prospek.PROSPEK-PROSPEK :1. Negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segalamasalah ...
1. Pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesatberbanding pembangunan kerohaniah.2. Sebilangan besar manusia masih d...
 Masyarakat yang demokratik.(mengamalkan „demokrasi Malaysia‟ yang mantap danbermuafakat/berorientasikan komuniti). Masy...
 Multimedia Super Corridor (MSC).(memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengandunia pada zaman informasi / perk...
 Tamadun Cina bersifat terbuka dan bertolak ansur.(menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaanasing kesan interaksi den...
 Tamadun China sebagai sebuah tamadun yang kaya. Kerajaan China mengamalkan „dasar perdaganganbebas‟ (berbentuk pertukar...
 Nilai utama yang diberitumpuan ialah integrasinasional. Penekanan : Ideal demokrasi(khasnya kematangan, kemuafakatan,k...
i. Pembangunanpsikologi rakyat harusselaras dengan aspekpembangunan yanglain.ii. Sifat-sifat psikologis seperti : Keyakin...
 Pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untukmerealisasikan Wawasan 2020. Warisan-warisan tamadun Cina yang r...
 Secara asasnya, manusia perlu merujuk kepada tradisi yangmenekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antaramanusia den...
2. KEKUATANTAMADUN CHINASEBAGAI SUMBERRUJUKAN
1. ASPEKKESESUAIAN3. ASPEKKOMPREHENSIF2. ASPEKWAWASAN &KEBIJAKSANAAN
Ideal Konfusian mengenaipenubuhan sesebuahnegara beretika sesuaidengan Wawasan 2020.Kedua-duanya mempunyaikonsepsi yang sa...
2. ASPEK WAWASAN &KEBIJAKSANAANWawasan Konfusianmengenai masa depanmanusia (dinyatakan dalamThe Grand Unity).Perbincangan ...
3. ASPEK KOMPREHENSIFKonsep 5 Perhubungan(wulun) adalahkomprehensif sehinggakini.5 Perhubungan :1. Raja dengan menteri2. A...
“Kami Bangga danBersyukur Menjadi Guru”
TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN
TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

15,148 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
388
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

 1. 1. 1. TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUNMALAYSIA DAN DUNIA2. KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI SUMBERRUJUKANKUMPULAN 6DISEDIAKAN OLEH :RAFIZA BINTI DARUSNUR AMALINA SALWA BINTI ROSLISUBJEK :WAJ 3101 (TITAS)PENSYARAH :
 2. 2.  Malaysia merupakan dataran pertembungan tamadun utamaTimur dan Barat (kedudukan geografi).KESAN : Malaysia mempunyai masyarakat majmuk. Integrasi nasional diberikan penekanan dalam prosespembinaan negara (interaksi budaya). Kemajuan sains dan teknologi meningkatkan taraf hidupmanusia (terbentuk zaman informasi).
 3. 3.  Malaysia akan menghadapi tiga prospek.PROSPEK-PROSPEK :1. Negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segalamasalah dan cabaran.2. Interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebihgiat dan mendalam.3. Satu set ideal, kepercayaan dan nilai yang baru harusdikenalpasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat.STRATEGI UNTUK MENGHADAPI PROSPEK : Pelancaran Wawasan 2020
 4. 4. 1. Pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesatberbanding pembangunan kerohaniah.2. Sebilangan besar manusia masih dalam kemiskinan dankemunduran (agihan kekayaan tidak seimbang).3. Institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah(diserap oleh unsur negatif modenisasi/keruntuhan akhlak).4. Pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbanganekologi akan mengancam kehidupan manusia (eksploitasisumber alam secara besar-besaran).PUNCA : Amalan rasuah, sifat tamak haloba, sifat mementingkannafsu, sifat mementingkan diri dan sikap materialistik.
 5. 5.  Masyarakat yang demokratik.(mengamalkan „demokrasi Malaysia‟ yang mantap danbermuafakat/berorientasikan komuniti). Masyarakat yang bermoral dan beretika.(berpegang pada nilai-nilai agama dan rohaniah). Masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. (rakyat dapatmengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masingtanpa keterasingan). Masyarakat yang berkebudayaan penyayang. (berpegang padakonsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan peribadi).
 6. 6.  Multimedia Super Corridor (MSC).(memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengandunia pada zaman informasi / perkembangan teknologiperalatan dan program perisian). Sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikanterutamanya pada peringkat tinggi.(kemampuan sistem pendidikan Malaysia dalammembekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan danpenyelidikan telah meningkat). Sekolah bestari dan universiti maya.(menggunakan teknologi komunikasi dari MSC).
 7. 7.  Tamadun Cina bersifat terbuka dan bertolak ansur.(menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaanasing kesan interaksi dengan tamadun lain). Sistem etika Cina berasaskan keluarga semata-mata,mengutamakan kebaikan hati dan keharmonian dalamhubungan antara entiti (individu, kelompok, alam). Ajaran Konfusianisme memberi banyak implikasi bagipemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunanmasyarakat yang beretika, liberal dan bebas dari segiagama dan budaya.
 8. 8.  Tamadun China sebagai sebuah tamadun yang kaya. Kerajaan China mengamalkan „dasar perdaganganbebas‟ (berbentuk pertukaran barangan). Hasil perdagangan utama(benang, kain sutera, teh, kapas, tekstil dan barangperhiasan). Perkenalkan penggunaan mata wang (perniagaan). Sikap masyarakat Cina memberi implikasi positifdalam pengurusan perniagaan.(kerajinan, berjimat-cermat, bertanggungjawab,keharmonian, kesetiaan, kesopanan, kepatuhankepada peraturan, disiplin dan semangat kerjasama).Penggunaan dan aliran tukaran mata wang
 9. 9.  Nilai utama yang diberitumpuan ialah integrasinasional. Penekanan : Ideal demokrasi(khasnya kematangan, kemuafakatan,komuniti) Keamanan Keharmonian Keadilan Dedikasi terhadap negara Tamadun Chinaberasaskan humanisme danmoralisme.
 10. 10. i. Pembangunanpsikologi rakyat harusselaras dengan aspekpembangunan yanglain.ii. Sifat-sifat psikologis seperti : Keyakinan diri secara kolektif Bersikap teguh terhadappelbagai cabaran Tabah hati mengejar kualiti Adanya pembebasanpsikologiiii. Dalam Tamadun China :Pemupukan kendiriwajar diamalkan ataspremis bahawa manusiaberkeupayaan untukmencapai semaksimakebaikan dan memberimanfaat.iv. Pemupukan kendiri dalamtradisi Cina bertujuanuntuk kepentingankeluarga, negara dandunia, dan bukan untukdiri semata-mata.
 11. 11.  Pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untukmerealisasikan Wawasan 2020. Warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati :i. Kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapaikecemerlangan individu atau berkelompok.ii. Pendidikan sentiasa diutamakan.iii. Kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik.iv. Pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etikadiberikan keutamaan.v. Guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi.
 12. 12.  Secara asasnya, manusia perlu merujuk kepada tradisi yangmenekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antaramanusia dengan alam semulajadi. Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme, Daoisme atauBuddhisme dalam tamadun Cina. Manusia berkedudukan setarafdengan alam. Maka, manusia harus berusaha memahami prinsip-prinsip alamsemesta (tian). Tercapai keadaan kesatuan : “kesatuan tian dengan manusia” Keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalamhubungan manusia dengan alam semesta.
 13. 13. 2. KEKUATANTAMADUN CHINASEBAGAI SUMBERRUJUKAN
 14. 14. 1. ASPEKKESESUAIAN3. ASPEKKOMPREHENSIF2. ASPEKWAWASAN &KEBIJAKSANAAN
 15. 15. Ideal Konfusian mengenaipenubuhan sesebuahnegara beretika sesuaidengan Wawasan 2020.Kedua-duanya mempunyaikonsepsi yang samamengenai kepercayaan,ideal dan nilai.Ideologi Konfusianismeyang berteraskanhumanisme,humanitarianisme,intelektualisme danrasionalisme secocokdengan pendidikan modendi Malaysia dan dunia.123
 16. 16. 2. ASPEK WAWASAN &KEBIJAKSANAANWawasan Konfusianmengenai masa depanmanusia (dinyatakan dalamThe Grand Unity).Perbincangan antara sarjana tentang kaitan tamadun China(TC) dengan dunia moden menghasilkan pelbagai pendapattentang keistimewaan dan kelemahan TC.Pada keseluruhannya,kebanyakan sarjana percayabahawa TC mempunyaiunsur positif dankebijaksanaan.123
 17. 17. 3. ASPEK KOMPREHENSIFKonsep 5 Perhubungan(wulun) adalahkomprehensif sehinggakini.5 Perhubungan :1. Raja dengan menteri2. Ayah dengan anak3. Suami dengan isteri4. Abang dengan adik5. Kawan dengan kawanAspek nilai, sifat moraldan prinsip etika adalahpenting dan sesuai untukmemberi ilham kepadamereka yang memikirkansatu sistem nilai yangsewajarnya.123
 18. 18. “Kami Bangga danBersyukur Menjadi Guru”

×