Secretaria d’Infància i Adolescència (SIA) OBSERVATORI DELS DRETS DELS INFANTS Departaments, institucions, entitats, co...
PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS (1/3) (Capítol III – Llei serveis socials) Pla sectorial d’infància i adolescència Plan...
PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS (2/3) (Capítol III – Llei serveis socials) Article 36. Plans dels serveis socials <ul>...
PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS (3/3) (Capítol III – Llei serveis socials) <ul><ul><li>Memòria econòmica : que en gara...
Secretaria d’Infància i Adolescència (SIA) Prevenció Idees força Interès superior del menor Transversalitat Integralitat U...
 
<ul><li>Instrument estratègic consensuat amb tots els implicats </li></ul><ul><ul><li>Amplia la mirada a tota la població ...
Recull de les estratègies i de les accions operatives dels principals departaments implicats en polítiques públiques i pre...
Document de Bases per a l’elaboració del Pla Director <ul><li>Conceptualització del Pla Director d’Infància i Adolescència...
Pla director – Marc conceptual
<ul><li>Promoure els drets de la infància , reforçar la seva defensa i garantir-ne l’acompliment </li></ul><ul><li>Perseg...
<ul><li>Accentuar la intervenció des de la comunitat per davant de la intervenció institucional. </li></ul><ul><li>Trans...
<ul><li>El Pla Director vol ser un mapa: on som (diagnòstic i necessitats), i una brúixola: on volem anar (propostes i...
Recerca i estudi nacional i internacional <ul><li>Plans d’infància i adolescència </li></ul><ul><li>Polítiques d’infància...
Etapa prèvia Recerca i estudi nacional i internacional Etapa – Recerca i estudi nacional i internacional
1ª etapa Anàlisi i diagnòstic poblacional i de serveis Primera etapa - Anàlisi i diagnòstic <ul><li>La protecció a la in...
2ª etapa Identificació de necessitats i prioritats Segona etapa - Identificació de necessitats i prioritats SESSIONS DE ...
Segona etapa - Mapa estratègic Identificació de necessitats i prioritats 2ª etapa Ampliar i/o millorar l’oferta de la c...
OBJECTIU: Identificació i elaboració de les actuacions necessàries per assolir els objectius operatius i estratègics del ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla de projecte PDIAC

2,920 views

Published on

Pla de projecte PDIAC

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,461
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • © 2006 Capgemini - All rights reserved
 • Pla de projecte PDIAC

  1. 2. Secretaria d’Infància i Adolescència (SIA) OBSERVATORI DELS DRETS DELS INFANTS Departaments, institucions, entitats, col·legis professionals, sindicats,... DGAIA ASJTET Pla Director i Sistemes d'informació Area Suport Observatori Area Formació ICAA DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL i CIUTADANIA SECRETARIA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
  2. 3. PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS (1/3) (Capítol III – Llei serveis socials) Pla sectorial d’infància i adolescència Plans sectorials (Art. 38) PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS (Art.37) Pla de Qualitat (Art. 85) Pla de Qualitat de la SIA <ul><li>Integral </li></ul><ul><li>Pluriennal </li></ul><ul><li>Transversal </li></ul>Pla de Qualitat DGAIA Pla de Qualitat ICAA (ISO)
  3. 4. PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS (2/3) (Capítol III – Llei serveis socials) Article 36. Plans dels serveis socials <ul><li>Correspon al Govern establir la planificació general dels serveis socials en funció dels criteris següents: </li></ul><ul><ul><li>L' anàlisi de les necessitats i de la demanda social de prestacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Els objectius de cobertura i de la implantació cronològica dels serveis socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Les previsions necessàries per a elaborar la Cartera de serveis socials i les seves actualitzacions successives. </li></ul></ul><ul><ul><li>La previsió de mesures generals per a la coordinació interadministrativa i interdepartamental . </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ ordenació i la distribució territorial i equitativa dels recursos disponibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els mecanismes necessaris per a seguir, aplicar i avaluar els plans . </li></ul></ul><ul><ul><li>Les previsions necessàries per a assolir els objectius dels plans </li></ul></ul><ul><li>procediment per a l'elaboració dels plans ha de garantir la participació de totes les Administracions competents, dels òrgans consultius de la Generalitat de Catalunya i dels òrgans de participació previstos en aquesta Llei. </li></ul>
  4. 5. PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS (3/3) (Capítol III – Llei serveis socials) <ul><ul><li>Memòria econòmica : que en garanteixi l’aplicació per períodes anuals. Aquesta memòria ha de servir de base per a elaborar la Cartera de serveis socials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Impacte de gènere : que analitzi els efectes potencials que el Pla té sobre els homes i les dones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els documents d’informació necessaris per a avaluar la situació de partida de l’oferta de serveis socials i la demanda real i potencial estimades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un document que en concreti l’ aplicació territorial , tenint en compte la proposta elaborada per una taula formada per la Generalitat i els ens locals competents en serveis socials en els àmbits territorials que s’estableixin per reglament. </li></ul></ul><ul><li>El pla ha d’aplicar els criteris que estableix l’article 36 des d’una perspectiva general i global, te una vigència de 4 anys s'ha de desplegar mitjançant plans sectorials . </li></ul>Artícle 37. PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS. Ha d’incloure Pla de Qualitat (Art. 82)‏ Artícle 38. Pla sectorial en l’àmbit de la infància i l’adolescència <ul><li>Integral : s’adreça a tota la infància i l’adolescència (art. 7), prestant especial atenció a les situacions de vulnerabilitat, de risc o de dificultat social </li></ul><ul><li>Pluriennal , amb un màxim de 4 anys </li></ul><ul><li>Transversal : poden tenir caràcter transversal per tal de garantirla necessària coordinació i continuïtat amb altres sectors de l'atenció social </li></ul>
  5. 6. Secretaria d’Infància i Adolescència (SIA) Prevenció Idees força Interès superior del menor Transversalitat Integralitat Universalització Acció institucional Planificació - Avaluació Participació Promoció Atenció Protecció Marc normatiu <ul><li>Convenció sobre els drets dels infants (1989) </li></ul><ul><li>Objectius del Mil·lenni (2000) </li></ul><ul><li>Projecte de directrius europees d’estratègies integrades contra la violència 2009 – 2011 (2008) </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Llei de Serveis socials (2007) </li></ul><ul><li>Llei dels Drets i les Oportunitats (2009) </li></ul>Internacional Nacional
  6. 8. <ul><li>Instrument estratègic consensuat amb tots els implicats </li></ul><ul><ul><li>Amplia la mirada a tota la població de 0 – 18 anys (21 anys joves extutelats) ( INTEGRAL) </li></ul></ul><ul><ul><li>Parteix d’un estudi de tota la població, la població vulnerable i els serveis: oferta i utilització </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar polítiques públiques a la infàcia i adolescència de Catalunya ( TRANSVERSAL ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifica les necessitats de la població cojuntament amb els departaments implicats </li></ul></ul><ul><ul><li>Estableix els eixos d’intervenció prioritaris i els objectius estratègics que se’n deriven </li></ul></ul><ul><li>Instrument operatiu </li></ul><ul><ul><li>Recull les actuacions departamentals adreçades a la infància i adolescència </li></ul></ul><ul><ul><li>Determina la prioritat d’aquestes actuacions i els agents implicats en la seva execució </li></ul></ul><ul><ul><li>Valora el cost i l’impacte en l’organització, i en la gestió i la prestació de serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Implanta un sistema d’avaluació basat en indicadors d’avaluació (SISTEMES D’INFORMACIÓ) </li></ul></ul>Desenvolupar un sistema públic per a la planificació, ordenació i avaluació de les polítiques, actuacions i serveis a la infància i adolescència de Catalunya , que fomenti serveis inclusius i de qualitat i l’ exercici dels seus drets . Missió
  7. 9. Recull de les estratègies i de les accions operatives dels principals departaments implicats en polítiques públiques i prestació de serveis a la infància i l'adolescència Producte final del final del Pla director
  8. 10. Document de Bases per a l’elaboració del Pla Director <ul><li>Conceptualització del Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya </li></ul><ul><ul><li>Marc normatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament d’un sistema integral de planificació </li></ul></ul><ul><li>Organització del projecte </li></ul><ul><ul><li>Equip tècnic de la Secretaria d’Infància i Adolescència </li></ul></ul><ul><ul><li>Equip de projecte interdepartamental </li></ul></ul><ul><ul><li>Comitè de Direcció del Pla Director </li></ul></ul><ul><li>Metodologia de treball </li></ul><ul><ul><li>Etapa prèvia </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa diagnòstica </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa estratègica </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa operativa </li></ul></ul>
  9. 11. Pla director – Marc conceptual
  10. 12. <ul><li>Promoure els drets de la infància , reforçar la seva defensa i garantir-ne l’acompliment </li></ul><ul><li>Perseguir l’equitat i la igualtat d’oportunitats , i la reducció de desigualtats </li></ul><ul><li>Prioritzar i potenciar la prevenció i les intervencions precoces </li></ul><ul><li>Promoure l’atenció integral i el suport a les famílies </li></ul><ul><li>Assegurar la proximitat en la promoció, atenció i prestacions de serveis adreçats als infants i adolescents </li></ul><ul><li>Assegurar l’atenció integral als infants i les intervencions transversals i en xarxa </li></ul><ul><li>Enfortir la protecció dels infantis i adolescents en risc social i de desemparament </li></ul>Pla director – Principis generals
  11. 13. <ul><li>Accentuar la intervenció des de la comunitat per davant de la intervenció institucional. </li></ul><ul><li>Transformar el sistema de protecció de menors en un sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i a les seves famílies. </li></ul><ul><li>Implementar el treball en xarxa respectant les singularitats dels sectors: educació, salut, social,... i de nivell: atenció bàsica i especialitzada. </li></ul><ul><li>Ampliar l’oferta de recursos familiars per aquells infants i adolescents pels quals s’ha descartat la possibilitat de retorn al nucli familiar. </li></ul><ul><li>Adoptar mesures de separació a la família com últim recurs davant la gravetat i/o la urgència, i les dificultats dels pares per exercir les competències parentals. </li></ul>Pla director – Principis infància i adolescència en risc social
  12. 14. <ul><li>El Pla Director vol ser un mapa: on som (diagnòstic i necessitats), i una brúixola: on volem anar (propostes i actuacions). </li></ul><ul><li>Està en procés i la seva elaboració ha de ser una construcció conjunta entre tots els implicats en la infància i l’adolescència. </li></ul><ul><li>És un procés participatiu que busca la implicació i compromís de les institucions i entitats implicades. </li></ul><ul><li>Es vol construir des de la proximitat : de baix a dalt, seguint l’exemple de les polítiques de proximitat. </li></ul><ul><li>Vol comptar amb la col·laboració d’experts interns i externs. </li></ul><ul><li>Tots som agents de canvi i del canvi en la infància i l’adolescència, en un exercici de responsabilitat compartida. </li></ul><ul><li>Persegueix la complicitat de tots els implicats tant en el projecte però, sobretot, en l’execució del Pla Director. </li></ul>Pla director – Full de ruta a fer plegats
  13. 15. Recerca i estudi nacional i internacional <ul><li>Plans d’infància i adolescència </li></ul><ul><li>Polítiques d’infància </li></ul><ul><li>Estructura organitzativa </li></ul>Etapa prèvia Anàlisi i diagnòstic poblacional i de serveis <ul><li>Població: demografia, característiques i població vulnerable </li></ul><ul><li>Serveis: oferta i utilització </li></ul><ul><li>Integral i transversal </li></ul>Primera etapa Identificació de necessitats i prioritats <ul><li>Procés participatiu: interdepartamental, </li></ul><ul><li>proveïdors i ens locals i comarcals </li></ul><ul><li>Eixos prioritaris i Objectius estratègics </li></ul><ul><li>Comissió seguiment execució Pla Director </li></ul>Segona etapa Elaboració de propostes i actuacions Tercera etapa <ul><li>Accions i mesures implementades i </li></ul><ul><li>a implementar: cost, terminis i institucions i </li></ul><ul><li>agents implicats </li></ul><ul><li>Indicadors de seguiment i avaluació </li></ul>Etapes
  14. 16. Etapa prèvia Recerca i estudi nacional i internacional Etapa – Recerca i estudi nacional i internacional
  15. 17. 1ª etapa Anàlisi i diagnòstic poblacional i de serveis Primera etapa - Anàlisi i diagnòstic <ul><li>La protecció a la infància i l’adolescència </li></ul><ul><li>a Catalunya </li></ul><ul><li>Estudi poblacional de la infància i </li></ul><ul><li>l’adolescència a Catalunya </li></ul><ul><li>Oferta i utilització de serveis i recursos </li></ul><ul><li>adreçats a la infància i l’adolescència de </li></ul><ul><li>Catalunya </li></ul>
  16. 18. 2ª etapa Identificació de necessitats i prioritats Segona etapa - Identificació de necessitats i prioritats SESSIONS DE TREBALL PER A LA IDENTIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS MAPA ESTRATÈGIC
  17. 19. Segona etapa - Mapa estratègic Identificació de necessitats i prioritats 2ª etapa Ampliar i/o millorar l’oferta de la cartera de serveis Garantir la cooperació institucional i interagències Reforç i consolidació del Sistema Difusió de la visió de l’infant i adolescent com a subjecte de drets i deures. Fomentar la participació de l’infant en la comunitat. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants i adolescents . Promoció d’ un entorn segur en l’ àmbit social, educatiu i familiar Impuls de polítiques de prevenció de riscos socials Assegurar l’èxit escolar i garantir que l’alumnat finalitzi els seus estudis obligatoris. Promoció de la qualitat del treball i les condicions laborals dels adolescents i suport en la transició al treball. Igualtat d’ accés al coneixement del món cultural, científic i al temps lliure i oci. Promoció d’ hàbits, estils de vida i estils educatius parentals saludables. Facilitar un espai públic, segur i accessible per la infància i adolescència Millorar la salut i reduir la mortalitat i les afectacions cròniques greus a la infància i l’adolescència Potenciar la Conciliació de la vida laboral, familiar i personal EIXOS ESTRATÈGICS Participació i integració activa a la comunitat Entorn segur, prevenció del risc i protecció Igualtat d’accés al coneixement i suport en la transició al treball Desenvolupament equilibrat i saludable ÀMBITS CLAU D’ACTUACIÓ
  18. 20. OBJECTIU: Identificació i elaboració de les actuacions necessàries per assolir els objectius operatius i estratègics del Pla Director DEPARTAMENTS Acció Social Salut Educació Interior Justícia Cultura Mediambent Esports … FITXA D’IDENTIFICACIÓ D’ACTUACIÓ Pla Director OPERATIVITZACIÓ 3ª etapa Elaboració de propostes i actuacions Suport presencial i telefònic Seguiment del Pla Director Tercera etapa – Elaboració d’actuacions departamentals

  ×