Moodle - upute za nastavnike (PMF Split)

1,893 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moodle - upute za nastavnike (PMF Split)

 1. 1. 2013Prirodoslovno – matematički fakultetSveučilište u SplituPriredila: Divna Krpan[UPUTE ZA MOODLE]Priručnik za nastavnike
 2. 2. 1Sadržaj1 Uvod....................................................................................................................................22 Prijava..................................................................................................................................33 Izgled kolegija i blokovi .......................................................................................................54 Profil korisnika..................................................................................................................... 64.1 Promijeni osobne podatke .......................................................................................... 64.2 Promijeni lozinku .........................................................................................................84.3 Poruke.......................................................................................................................... 95 Kolegij..................................................................................................................................95.1 Opdenito .................................................................................................................... 115.2 Ostale grupe postavki................................................................................................ 126 Uređivanje kolegija ...........................................................................................................136.1 Dodavanje resursa.....................................................................................................156.2 Dodavanje aktivnosti .................................................................................................217 Izrada sigurnosne kopije kolegija...................................................................................... 227.1 Inicijalne postavke .....................................................................................................227.2 Postavke sheme.........................................................................................................237.3 Potvrda i pregled .......................................................................................................237.4 Izvrši backup proceduru ............................................................................................ 237.5 Završeno .................................................................................................................... 23
 3. 3. 21 UvodMoodle: Modular Object Oriented Dynamic Learning EnvironmentMoodle je online sustav za upravljanje učenjem (eng. Learning Management System, LMS)koji omoguduje nastavnicima stvaranje online kolegija. Osnivač i prvi autor sustava je MartinDougiamas. Kolegij koji se oblikuje u Moodle-u može biti u potpunosti online ili de se koristitikao nadopuna nastavi u učionici.Ovaj dokument sadrži osnovne upute za nastavnike koji de koristiti sustav uključujudi prijavui uređivanje osobnih podataka, te stvaranje novog kolegija i dodavanje sadržaja u kolegij.Moodle ima sustav pomodi (dijelom preveden i na hrvatski jezik) koji se može dobiti za vedidio stavki unutar sustava klikom na ikonicu . Za sve ostalo, istražujte, mijenjajte postavke,…
 4. 4. 32 PrijavaMoodle Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nalazi se na URL adresi:http://moodle.pmfst.hr/.Slika 2.1. Početna stranica (http://moodle.pmfst.hr/)Klikom na Prijava, omoguduje se unos korisničkih podataka (Slika 2).Slika 2.2. Prijava na sustavPrijavakorisnika Promjenajezika
 5. 5. 4Nakon prijave, prikazuje se početna stranica korisnika: Moja naslovnica (Slika 3).Slika 2.3. Moja naslovnica„Moja naslovnica“ je stranica koja je definirana za svakog korisnika, te je možete sami ureditiprema potrebi. Klikom na Naslovnica sustava prikazuje se naslovnica koju ste vidjeli napočetku prije prijave.Popis kolegijaprijavljenogkorisnikaOdjavaOdjava
 6. 6. 53 Izgled kolegija i blokoviSlika 3.1. Organizacija kolegija1. Niz poveznica (linkova) koji se koristi za navigaciju (kretanje po sustavu).2. Obavijesti – forum s vijestima (na razini kolegija).3. Pretraži forume – pretraživanje svih foruma unutar kolegija.4. Nove obavijesti – dodavanje novih obavijesti na forum Obavijesti.5. Bududa događanja – prikazuje popis datuma/rokova za predaju zadada, testova i sl..6. Nedavna aktivnost – prikazuje posljednju aktivnost na sustavu (uključujudi aktivnostinastavnika i studenata).7. Teme – Prazni (novi) kolegij je organiziran po tjednima (tematski). Ovaj oblik i brojtjedana/tema se može promijeniti u postavkama kolegija. Zadan je početni izgled od 15tjedana.12345678910
 7. 7. 68. Navigacija – omoguduje kretanje po stranicama sustava.9. Postavke – blok koji se koristi za promjenu postavki kolegija, pristup ocjenama unutarsustava, izrade sigurnosnih kopija i sl.10. Postavke mog profila – omoguduje promjene postavki profila korisnika.4 Profil korisnikaKlikom na Postavke mog profila korisnik ima sljedede mogudnosti:1. Promijeni osobne podatke2. Promijeni lozinku3. Poruke4. Blogovi4.1 Promijeni osobne podatkeObavezni podaci osobnog profila korisnika su: ime, prezime i adresa e-pošte. Preporuka je nemijenjati te podatke osim ako su neispravni. Adresa e-pošte koja je ovdje navedena služi zakomunikaciju sa studentima, te bi trebala biti unutar pmfst.hr domene.
 8. 8. 7Slika 4.1. Promjena osobnih podatakaPrikaz adrese e-pošte – omoguduje odabir razine privatnosti (tko može vidjeti adresu e-pošte).Automatska pretplata na forum – omoguduje odabir želite li nakon postavljanja poruke naneki forum biti pretpladeni (pretplata podrazumijeva primanje obavijesti s tog foruma naadresu e-pošte).
 9. 9. 84.2 Promijeni lozinkuIzbornik Promijeni lozinku omoguduje promjenu trenutne lozinke korisnika. Zbog sigurnosti,potrebno je povremeno promijeniti lozinku.Slika 4.2. Promjena lozinkeObratite pozornost na pravilo prema kojem lozinka mora biti duljine od najmanje 8 znakova,te pri tome sadržavati:Bar jedno malo slovoBar jedno veliko štampano slovoBar jednu znamenkuBar jedan znak koji nije ni slovo ni znamenkaNapomena: Klikom na poveznicu na kojoj piše vaše ime i prezime u bilo kojem trenutkumožete pristupiti brzom pregledu profila korisnika, odnosno javnom profilu. Na isti načinpristupate i pregledu profila drugih korisnika sustava/kolegija.Slika 4.3. Profil korisnika
 10. 10. 94.3 PorukeSustav Moodle omoguduje komunikaciju korisnika (studenata i nastavnika) putem poruka, teslanje i primanje raznih obavijesti (o predanim zadadama, porukama s foruma i sl.). Naizborniku Poruke možete odabrati način dostavljanja tih poruka (hode li se proslijediti naadresu e-pošte ili ne, ovisno jeste li prijavljeni na sustav (online) ili ne.5 KolegijSustav Moodle je oblikovan za podršku u nastavi, a kako bi ga mogli koristiti, potrebno jenapraviti vlastiti kolegij. Svi kolegiji su razvrstani po odjelima, te svaki nastavnik ima pravokreiranja novog kolegija unutar svog odjela.Kako bi mogli pristupiti popisu odjela, kliknite na izbornik s lijeve strane i odaberitepoveznicu Kolegiji.Slika 5.1. NavigacijaPrikazat de se popis odjela i kolegija unutar svakog odjela.
 11. 11. 10Slika 5.2. Popis odjela i kolegijaKlikom na vaš odjel, otvorit de se stranica s popisom kolegija koje su kreirali nastavnici navašem odjelu.Slika 5.3. Popis kolegija unutar odjela (primjer Odjel za informatiku)Ako želite dodati svoj kolegij, kliknut dete na Dodajte novi kolegij, te de se otvoriti stranicana kojoj je potrebno definirati postavke kolegija. Postavke su grupirane, tako da de se ovdjeopisati po načinu grupiranja.Popis izbornika tj.„trag“ kojim stedošli na trenutnustranicuSivo obojani nazivkolegija označavada kolegij nijevidljiv studentima.Pretraživanjepopisa kolegijaOmogudujedodavanjenovog kolegija
 12. 12. 115.1 OpćenitoU grupi Opdenito, nalaze se opde postavke. Klikom na ikonicu pored svake postavkemožete pročitati dodatne informacije. Ovdje su pojašnjene samo važnije postavke:Kategorija – odabir odjela kojem kolegij pripada (nemate druge mogudnosti osimvašeg odjela)Puno ime kolegija – upisuje se puni naziv kolegija. U naziv možete uključiti iakademsku godinu (da bi lakše razlikovali svoje kolegije, ako čuvate verzije odprethodne godine).Kratica kolegija – upisuje se kratica kolegija kojom se kolegij i inače označava.Sažetak kolegija – sadrži osnovne informacije o kolegiju. Premda unos nije obavezan,preporučuje se upisati sadržaj kolegija kako bi studenti imali informacije o čemu seradi.Oblik – zadana i preporučena vrijednost je Tematski oblik.Course layout – određuje način prikaza tema (svaka tema na svojoj stranici ili sveteme na jednoj stranici).Broj tjedana/tema – zadano je 15, no može se organizirati i drugačije, npr. 3 teme:predavanja, vježbe i ispiti.Slika 5.4. Opde postavke
 13. 13. 12Nakon što ste upisali i odabrali sve postavke koje je trebalo i bilo mogude postaviti, kliknitena botun Pohrani promjene. Kako bi pristupili svom novom kolegiju, dovoljno je kliknuti nanjegov naziv.5.2 Ostale grupe postavkiTijekom izrade novog kolegija, neke postavke nisu bile omogudene, no nakon što se kolegijprvi put spremi, bit de mogude opet pristupiti svim postavkama putem izbornika zaadministraciju kolegija.Slika 5.5. Izbornik postavkeKlikom na Uredi postavke, možete dodatno podesiti ili promijeniti postavke kolegija:Pristup kao gost – ako želite da kolegij bude dostupan korisnicima koji nisuregistrirani na sustavu (gostima) onda treba odabrati Da. Pri tome se može odrediti ilozinka za prijavu koju de gosti morati svaki put upisati.Grupe – ako na kolegiju imate neke grupne aktivnosti ili podjelu studenata pogrupama, onda se može odabrati da su zadane postavke odvojene ili vidljive grupe(da li članovi grupa vide članove i aktivnosti drugih grupa).Dostupnost – odabir je li kolegij vidljiv (dostupan) studentima ili ne.Preimenovanje uloga – sustav ima unaprijed definirane nazive uloga kao što su: npr.nastavnik i menadžer, a ako to ne odgovara možete preimenovati u asistent ipredavač.
 14. 14. 136 Uređivanje kolegijaUređivanje kolegija odnosi se na dodavanje sadržaja. Prije nego što počnete dodavatisadržaje, potrebno je omoguditi izmjene klikom na botun na kojem piše Omogući izmjene ilina istoimeni link na izborniku Postavke.6.1. Omogudi izmjenePrimijetit dete da se izgled sučelja promijenio, te se povedao broj ikonica.6.2. Izgled kolegija kad su omogudene izmjeneU sljededoj tablici dan je pregled osnovnih akcija/naredbi koje su vidljive tijekom uređivanjakolegija.
 15. 15. 14Tablica 6.1. Opis akcijaSlika OpisOznačava mogudnost promjene elementa pored kojeg se nalaziUređivanje naslovaUvlačenje ili pomicanje elementa po stranici vodoravnoPremještanje elementa povlačenjem mišem (drag & drop)Radi kopiju elementa (duplikat)Briše odabrani element (budite oprezni jer nije mogude vratiti izbrisani element)Otkrivanje i skrivanje sadržaja (otvoreno oko označava da je element vidljivstudentima, a zatvoreno da je skriven)Skrivanje odabranog blokaPremještanje bloka u izbornik sa strane (dock)Nastavnik ima mogudnost uređivanja sadržaja, te može vidjeti i skrivene elemente, doknastavnik bez prava uređivanja može vidjeti skrivene elemente, ali ne može uređivati kolegij.Studenti nemaju pravo uređivanja niti mogu vidjeti skrivene elemente. Ako niste sigurni kakostudenti vide postavljene sadržaje, možete kliknuti na Promjeni ulogu u… na izbornikuPostavke, te privremeno omoguditi prikaz kolegija za neku drugu ulogu korisnika. Nakon štoste provjerili kako izgleda, možete vratiti svoju ulogu klikom na: Vrati me u moju normalnuulogu.Akcije opisane u gornjoj tablici odnose se na postojede sadržaje. Međutim, u kolegiju kad gatek napravite nema nastavnih materijala/sadržaja. U Moodle-u se globalno razlikuju dvijevrste sadržaja:ResursiAktivnostiResursi se odnose na sve sadržaje koje student treba pogledati (po potrebi spremiti na svojeračunalo), a obično su napravljeni izvan sustava Moodle i nisu interaktivni. Npr: MSPowerPoint prezentacije, PDF dokumenti, MS Word dokumenti, arhive (zip , rar, …), slike,videozapisi, tekstualni dokumenti, poveznice na Web stranice i sl.Aktivnosti se odnose na sve ostale interaktivne module koji su dio sustava Moodle, a unutarkojih studenti imaju dodatne aktivnosti, te sam sustav omoguduje detaljnije pradenje ikontrolu aktivnosti studenta na tom modulu. Npr. forum (unutar foruma studenti čitaju i
 16. 16. 15postavljaju poruke), testovi (unutar aktivnosti test studenti odgovaraju na pitanja), zadada(unutar aktivnosti zadaća, studenti predaju (upload-aju) dokumente, rješenja zadataka, …) isl.Slika 6.3. Aktivnosti i resursi6.1 Dodavanje resursaUmetanje natpisa (eng. Label)Natpis se odnosi na tekst ili slike koje su dio glavne stranice kolegija. Koristite natpise kako biusmjerili studente na važne informacije. Za dodavanje natpisa u sučelju koje je postavljenoza uređivanje (kad su omogudene izmjene), kliknite na Dodajte aktivnost ili resurs unutarteme u kojoj želite dodati natpis.
 17. 17. 16Slika 6.4. Dodavanje natpisa (eng. label)Kad kliknete na Dodajte, otvorit de se prozor za uređivanje natpisa.Slika 6.5. Uređivanje natpisaNapomena: Alatna traka za uređivanje nije vidljiva u svim web preglednicima. Preporučujese koristiti Mozilla Firefox.TekstnatpisaAlatna traka za uređivanje teksta
 18. 18. 17Umetanje slikeKlikom na omoguduje se umetanje slike u tekst.Slika 6.6. Umetanje slikeSliku je prije umetanja potrebno odabrati klikom na Pronađi ili postavi sliku.Slika 6.7. Odabir slikeSliku možete odabrati s više lokacija.Prenesi datoteku – odabir slike s vašeg lokalnog računala koju želite spremiti naposlužitelj.Preuzimanje s URL adrese – unos URL adrese slike.Poslužiteljske datoteke – biraju se datoteke koje ved postoje na poslužitelju. Akoradite na novom kolegiju, nede postojati ni jedna datoteka.
 19. 19. 18Nedavno korištene datoteke – slike koje ste nedavno koristili.Slika 6.8. Prenesi datoteku1. Browse – odaberite sliku koja se nalazi na lokalnom računalu.2. Pohrani kao – odaberite novi naziv slike (ako je potrebno).3. Prenesi datoteku na poslužiteljSlika 6.9. Odabrana slikaOdabrana slika de se nakon klika na Umetni, prikazati u natpisu kojeg smo uređivali.123
 20. 20. 196.10. Umetnuta slikaAko vam nije pregledan prikaz uređivača teksta, kliknite na ikonicu za prikaz preko cijelogzaslona.Slika 6.11. Izgled natpisa na stranici kolegija nakon spremanjaDodavanje povezniceAko želite dodati poveznicu (link) na neku Web stranicu, odaberite opciju Poveznica .
 21. 21. 20Dodavanje datotekeZa dodavanje bilo koje datoteke odaberite Datoteka, te pratite upute na stranici.Drugi način dodavanja je jednostavno povlačenjem mišem datoteke s vašeg računala (eng.Drag & drop).Slika 6.12. Povlačenje dokumenta mišemSlika 6.13. Dodan je word dokumentDodavanje web straniceDodavanje Web stranice se odnosi na stranicu koji dete sami napisati. Potrebno je odabratiopciju Stranica na popisu resursa. Sadržaj stranice se uređuje na isti način kao i natpis.
 22. 22. 216.2 Dodavanje aktivnostiDodavanje zadaćeZadade su interaktivne aktivnosti koje se mogu ocjenjivati. Dodaju se odabirom opcijeZadaća u popisu aktivnosti. Zadada omogudava nastavniku zadavanje, zaprimanje,ocjenjivanje i davanje povratne informacije o studentskim radovima (zadadama). Studentimogu predati bilo koji digitalni sadržaj (datoteke), poput tekstualnih datoteka, tablica ilislika.Postavke zadade:Naziv zadade – upisuje se naziv zadade koji de se prikazati na stranici.Opis – kratki opis zadade.Dozvoli predavanje zadade od – datum od kojeg je mogude predati zadadu.Krajnji datum – datum do kojeg se može predati zadada.Zabrani zakašnjelu predaju zadade – ako se postavi na Da, onda nakon krajnjegdatuma više nije mogude predati zadadu.Online tekst – ako se postavi na Da, onda je zadada u obliku teksta kojeg studentiupisuju online.Postavljanje datoteke – označava da student mogu predate (eng. upload) datotekuna sustav.
 23. 23. 227 Izrada sigurnosne kopije kolegijaPovremeno je potrebno izraditi sigurnosnu kopiju (eng. Backup) kolegija kako bi se sačuvalisadržaji, aktivnosti studenata, rezultati testova, te sve ostale važne informacije.Za pokretanje postupka izrade sigurnosne kopije, potrebno je na izborniku Postavke kliknutina Backup.7.1 Inicijalne postavkeSlika 7.1. Inicijalne postavkePotrebno je odabrati sve vrste resursa ili aktivnosti koje želite spremiti. Aktivnosti i resursikojih nema na kolegiju, nije mogude odabrati. Ako želite spremiti podatke o korisnicima(nastavnicima, studentima i ocjenama) treba odabrati odgovarajude opcije. U gornjemprimjeru kolegij nema upisanih studenata, pa ih nije mogude ni odabrati.
 24. 24. 237.2 Postavke shemeSlika 7.2. Postavke shemeU drugom koraku biraju se teme, te resursi i aktivnosti po temama koje želimo spremiti.7.3 Potvrda i pregledU ovom koraku dan je pregled odabranih resursa, aktivnosti i tema odabranih u prethodnimkoracima, te je potrebno upisati naziv datoteke. Datoteka se sprema u obliku mbz koji jeposeban oblik komprimirane datoteke prilagođen za 2.x verzije sustava Moodle.7.4 Izvrši backup proceduruZa završetak procedure izrade sigurnosne kopije kliknite na Izvrši backup, ako su svepostavke u redu. Ako je potrebno nešto promijeniti, vratite se na neki od prethodnih korakaklikom na Prethodno. Ako ne želite dovršiti postupak, kliknite na Odustani.7.5 ZavršenoU posljednjem koraku dete dobiti informaciju je li procedura izvršena uspješno ili ne.Slika 7.3. Završetak backup procedure
 25. 25. 24Datoteka koja sadrži sigurnosnu kopiju kolegija je spremljena na poslužitelj.Slika 7.4. Privatni prostor za sigurnosne kopijeKlikom na Preuzimanje, datoteku možemo preuzeti na lokalno računalo. Preporuka je da to iučinite. Klikom na Uredi backup datoteke možete uređivati i brisati backup datoteke.Povremeno obrišite stare datoteke koje vam više nisu potrebne. Nakon izvršenih promjenakliknite na Pohrani promjene.

×