Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interview E.Maasdam, Storytelling Transfergroep

313 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Interview E.Maasdam, Storytelling Transfergroep

  1. 1. Transfergroep Economie & Management Post-hbo-opleidingen, advies & onderzoekEls Maasdam, opdrachtgever van Hogeschool Rotterdam Transfergroep“Bij leiderschap hoort ook reflectie”Als kind speelde ze graag ‘schooltje’. En ook nu nog is Els Maasdam, directeur enbestuurder van kinderopvang kindeRdam, ontwikkelingsgericht. “De wereld verandert.Niets is nog statisch. Je moet je dus als mens, als leider en als organisatie blijven ont-wikkelen om op die veranderingen in te kunnen spelen.” “Ik krijg er energie van als ik zie dat mensen groeien, hun talenten ontdekken en zich ontwikkelen… Daar draag ik in de rol van duwer en trekker ook graag aan bij; ik faciliteer en investeer. De afgelopen tijd heb ik met kindeRdam veel gedaan en bereikt. En ook nu we als gevolg van de bezuinigingen worden geconfronteerd met krimp, blijven we investeren in ontwikkeling. We willen grote én kleine mensen immers leren voor elkaar te zorgen en te accepteren dat er verschillen zijn. Maar ook moeten we werken aan goed burgerschap. Daar gaan we met ‘Samen opgroeien in Rotterdam’ de eerstkomende jaren concreet aan werken.”Els MaasdamOp 1 januari 2008 fuseerden Stip Evenwichten KORN, twee organisaties in dekinderopvang, de eerste met loca- “In 2011 zijn we met het door Transfergroep speciaal voor ons ontwikkeldeties in Rotterdam Zuid, de tweede Leiderschap Ontwikkel Traject gestart. De verandering die zich momenteelin Rotterdam Noord. Met deze in onze branche voordoet, heeft consequenties voor onze managers. Vanfusie werd kindeRdam een van de consolidatie naar krimp verlangt andere accenten en een andere aanpak.grootste organisaties in kinderop- Ook het ontwikkelingsprogramma moest onderweg worden bijgesteld.vang in Rotterdam. Els Maasdam ‘Hoe gebruik je je speelruimte binnen de kaders die je hebt?’ Ik vind dat– sinds 1988 op directieniveau Transfergroep dat prima doet. Ook de docenten zijn daarop goed toegerust.werkzaam in de kinderopvang – Zonder overigens soft te zijn…”werd tot bestuurder en algemeendirecteur benoemd. ReflectieDe organisatie heeft de laatstejaren flink geïnvesteerd in kwali- “Het gaat bij leiderschap niet alleen om bedrijfsmatige aspecten, maar ookteit van personeel en locaties en om de menselijke maat. Er dient aandacht te zijn voor de mens, er moetin de ontwikkeling van pedago- ruimte zijn voor emotie en reflectie. Het gaat ook om je eigen passie, omgiek. Dit leidde onder andere tot morele zaken… Er moet een goede balans tussen al die elementen zitten.het behalen Leiderschap is in mijn ogen ook kunnen reflecteren wie je bent en waar jevan de VVE-erkenning Ben ik in staat tot de maatschappij. Dat stuk reflectie zie je bij een heleboel opleidin-Beeld en participatie in het pro- gen niet. Bij Transfergroep echter wel. Die reflectie zie je terug in hun visie,ject Groene Schoolpleinen. Ook in programma’s als ‘Oorspronkelijk Leiderschap’, maar ook in de opdrach-nam KindeRdam als eerste kinder- ten, in de intervisie… “opvangorganisatie in Nederlanddeel aan de cursus Allemaal taal.Deze bijscholing tot MBO-3F taal- Het verschil makenniveau had een direct effect opde pedagogisch medewerkers en “Als leidinggevende ben ik attent en integer, maar ook duidelijk. Ik doe‘hun’ kinderen. geen dingen om aardig gevonden te worden. Ik deel makkelijk en geef veel.
  2. 2. kindeRdam is aangesloten bij Maar ik eis wel kwaliteit. Ook ben ik samenwerkingsgericht. Je moet kin-KINDwijzer, een landelijk netwerk deren leren te delen en elkaar wat te gunnen, dat draag ik dus ook uit. Netvan 15 toonaangevende kinder- zoals ik normen en waarden die voor mij redelijk vaststaand zijn, uitdraag.opvangorganisaties. Met thema’s Roddelen, pesten… woest word ik daarvan. KindeRdam is een mooie organi-als ‘Samen goed voor later’ wordt satie, niet alleen maar volume. Ik hoop dan ook dat ik met deze organisatiegetracht een bijdrage te leveren een plezierige werkomgeving bied. Dat ik betekenisvol ben voor een aantalaan maatschappelijke actualitei- personen. En dat ik bijdraag aan de ontwikkeling van mensen en kinderen.”ten en bepaalde problemen opte lossen. kindeRdam heeft hetthema in Rotterdamse context Inspiratorsgeplaatst: ‘Samen opgroeien inRotterdam’ speelt in op zowel lan- “Mensen die puur zijn, mensen met een natuurlijk charisma, mensen diedelijke trends als ontwikkelingen zich kwetsbaar durven opstellen… dergelijke mensen kunnen en mogen mijin de stad. raken. Het zijn puurheid maar ook kwetsbaarheid die mij inspireren. Want kwetsbaarheid is de grootste kracht.”www.kinderdam.nl In deze individualistische maatschappij zorgen we niet meer voor elkaar. We luisteren niet meer naar elkaar. We polariseren… We zijn iets aan het kwijtraken. Dat moet anders. Els Maasdam

×