Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Associate Degree ¬ Media en ICT
Associate
Degree
2013
2014
Ad-opleiding • voltijd • Deeltijd
ICT Service
Management
2-jari...
De tweejarige, praktijkgerichte Ad ICT Service
Management is bedoeld voor ICT-professio-
nals en afgestudeerden van mbo en...
Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken
om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van
de Nederl...
PRAKTISCHE INFORMATIE
Officiële opleidingsnaam
¬ 	 Ad ICT Service Management
Studieroutes
¬ 	 voltijd
¬ 	 deeltijd
Locatie...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Associate Degree ICT Service Management, Hogeschool Rotterdam

531 views

Published on

Copywriting (webteksten en brochureteksten) voor de Associate Degree opleidingen van de Hogeschool Rotterdam / Rotterdam Academy.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Associate Degree ICT Service Management, Hogeschool Rotterdam

  1. 1. Associate Degree ¬ Media en ICT Associate Degree 2013 2014 Ad-opleiding • voltijd • Deeltijd ICT Service Management 2-jarige hbo-opleiding
  2. 2. De tweejarige, praktijkgerichte Ad ICT Service Management is bedoeld voor ICT-professio- nals en afgestudeerden van mbo en havo, die als ICT Service Manager binnen organisaties en bedrijven willen werken. Als je je na het mbo of de havo wilt ontwikkelen tot een ICT Service Manager, zit je bij onze Ad (Associate degree) goed. De opleiding ICT Service Management verdiept en verbreedt je kennis, vaardigheden en inzichten in de modernste infor- matietechnologie. Je leert verbinding te leggen tussen de uitvoering van het werk en het overkoepelende beleid. Ook aspecten als het zelfstandig en proactief functioneren, het ontwikkelen van initiatieven en het aansturen van een team komen tijdens de Ad aan bod. Er bestaat een grote behoefte aan medewerkers die bruggen weten te slaan tussen de eisen en wensen van de gebruikers en de mogelijkheden van de informatie­ techniek. Medewerkers die naast praktische kennis, ook op theoretisch en conceptueel gebied over voldoende bagage beschikken. Hiervoor word je met de Ad ICT Service Management opgeleid. Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad ICT Service Management. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen. Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onder- wijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom Programma De ontwikkelingen in de ICT staan niet stil. Vandaar dat de kennis die je opdoet tijdens colleges, projecten en PC- practica is afgestemd op de laatste trends in het vakgebied. Je krijgt een stevige basiskennis op het gebied van beheer ICT, servicemanagement, security en advisering aan management over de inzet en toekomst van de ICT in het bedrijf. Daarnaast besteden we veel aandacht aan commu- nicatieve vaardigheden. In de verschillende periodes (semesters) staat steeds een thema centraal. Deze thema’s zijn Beheer & Servicemanage­ ment, Bedrijfsprocessen & ICT, Security, Continuïteit & Betrouwbaarheid en ICT-architectuur. Binnen dat thema volg je de nodige vakken en voer je een project uit. Het project sluit vanzelfsprekend aan op het thema en de gevolgde vakken. Tijdens de gehele opleiding word je begeleid door een studieloopbaancoach. Deze helpt je bij de studievoortgang en ontwikkeling van de competenties die je voor de Ad ICT Service Management nodig hebt. Vakken Basisprogramma In het basisprogramma leer je een aantal algemene vaardig- heden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Leidinggeven, Conflicthantering, Samenwerken, Creatief denken, Nederlandse taalvaardigheid en Onderzoeksvaardigheden. Beroepsspecifieke vakken Tijdens de opleiding krijg je ook vakken die gericht zijn op je toekomstige beroep of werkveld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ASL & BISL, Itil, Cloudcomputing en management, Ketenoptimalisatie door middel van outsourcing, Bedrijfs- voering, Tooling voor ICT Servicemanagement, Informatie- beveiligingsbeleid en Security- en Identitymanagement. Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. ICT Service Management ASSOCIATE DEGREE
  3. 3. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Voltijd en deeltijd Je kunt de opleiding zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Kies je voor de deeltijdvariant, dan moet je minimaal 24 uur per week in een voor de studie relevante functie werken. Tijdens de uitoefening van die functie werk je namelijk ook aan de verwerking van je competenties uit het beroepsprofiel. Opdrachten voor school maak je thuis, maar kunnen wel het eigen werk of je werkgever als onderwerp hebben. Beroepen Na het behalen van je Ad ICT Service Management kun je bij zowel kleine als middelgrote organisaties gaan werken. Dit hoeven niet perse ICT-bedrijven te zijn. Je kunt ook bij bedrijven in andere sectoren aan de slag. In je functie zorg je ervoor dat systemen werken, beheer je de infrastructuur en kun je operationeel leiding geven aan een ICT-afdeling of onderdeel daarvan. Je voert updates en patches door, verwerkt nieuwe releases, optimaliseert de bestaande infrastructuur maar begeleidt ook de migratie naar een nieuw systeem. Daarnaast adviseer je het management over een optimale inzet van de IT en hoe IT de bedrijfsvoering optimaal kan ondersteunen. De precieze inhoud van je functie is afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf. Ook kent de functie verschillende benamingen zoals applicatiebeheerder, hoofd servicedesk, adviseur ICT, systeembeheerder, network engineer of bijvoorbeeld system integrator. Voor welke sector of functie je uiteindelijk ook kiest, met de Ad ICT Service Management zijn je kansen op een baan groot! Wat we nodig hebben, is een medewerker die de vertaalslag kan maken tussen bedrijfsprocessen en ICT. Een creatieveling die problemen kan oplossen, die de tech- nische beperkingen en mogelijkheden van bepaalde systemen en programma’s kent. Rotterdam Academy De hogeschool heeft deze Associate degree onder de naam Rotterdam Academy in nauwe samenwerking met het Albeda College en Zadkine ontwikkeld. Ook het bedrijfsleven heeft aan de opleiding meegewerkt. Om ook in de toekomst zo goed mogelijk te blijven inspelen op de bewegingen in de markt, wordt nauw contact onderhouden met het beroepenveld, de kenniscentra en de mbo’s. Associate degree Een Associate degree-opleiding (Ad) duurt twee jaar en richt zich vooral op professionals en afgestudeerden uit het mbo. De hbo- opleiding leidt op tot een wettelijk diploma: de Associate degree en heeft dezelfde toelatingseisen als de reguliere bachelor­ opleiding. Met een Ad ben je direct klaar voor de arbeidsmarkt. Doorstromen naar de bacheloropleiding Heb je de smaak van studeren te pakken gekregen? Nadat je de Ad ICT Service Management hebt behaald, kun je even­tueel doorstromen naar de bacheloropleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad ICT Service Management. In twee jaar kun je je bachelor behalen. Met de bacheloropleiding Informatica kun je software ontwerpen en analyseren voor bedrijven, websites ontwikkelen, grote hoeveelheden gegevens stroomlijnen of ingewikkelde glasvezel­ verbindingen tot stand brengen.
  4. 4. PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam ¬ Ad ICT Service Management Studieroutes ¬ voltijd ¬ deeltijd Locatie opleiding Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/ict Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2013-2014 vind je vanaf april 2013 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar. Bij deze Ad-opleiding moet je beschikken over een laptop. Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013 Open avonden* Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen. ¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013 * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeer- dagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeld- formulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres: Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/ict Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op: www.rotterdamacademy.nl of volg ons op: @overtrefjezelf /hogeschoolrotterdam

×