Aparell reproductor

584 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aparell reproductor

 1. 1. REPRODUCCIÓHUMANA I SEXUALITAT U.D.6 3r ESO-A 2010-2011 ESO- 2010-
 2. 2. INTRODUCCIÓLes funcions de l’aparell reproductor o genital són: • funció de reproducció per evitar l’extinció de l’espècie. • transmissió de pares a fills dels caràcters hereditaris.Als éssers humans, las maduresa sexual i amb ella lacapacitat reproductora apareix a la pubertat.
 3. 3. INTRODUCCIÓL’herència del sexe:L’embrió humà és desenvolupa a partir d’una sola cèl·lula,anomenada OU o ZIGOT. ÒVUL ♀ + ESPERMATOZOU ♂ ZIGOTCada una de les gàmetes (cèl·lules reproductores= òvul oespermatozou) té 23 cromosomes (DNA o ADN) on es trobenels gens que determinen el desenvolupament d’un nou ésser.
 4. 4. INTRODUCCIÓAl unir-se aquestes dues cèl·lules es forma un zigot amb lasuma de cromosomes de les dues cèl·lules (23cr+ 23cr= 46cr). ÒVUL ♀ + ESPERMATOZOU ♂ ZIGOT 23 cr 23 cr 46 cr 23 parells de cromosomes
 5. 5. INTRODUCCIÓ 22 parells de cromosomes són somàtics (determinen caràcters no sexuals)23 parells decromosomes 1 parell de cromosomes sexuals (determinen el desenvolupament de l’aparell genital i dels caràcters secundaris = el sexe de la persona)
 6. 6. INTRODUCCIÓEls 23 cromosomes procedents de lòvul són de tipus X(tots els somàtics i el cromosoma sexual)Dels 23 cromosomes procedents de lespermatozou totsels somàtics són de tipus X i el cromosoma sexual potser X o Y.Per tant:ÒVUL X + ESPERMATOZOU X ZIGOT XX ♀ÒVUL X + ESPERMATOZOU Y ZIGOT XY ♂
 7. 7. INTRODUCCIÓGònades: òrgans productors de gàmetes i hormones sexuals - gònades femenines: ovaris - gònades masculines: testiclesGàmetes: cèl·lules reproductores - gàmetes femenines: òvuls - gàmetes masculines: espermatozous
 8. 8. ANATOMIA DE L’APARELL GENITAL MASCULÍEstà constituït per: - Els testicles - Conductes eferents - L’epidídim - Conductes deferents - Conductes ejaculatori - Uretra Vesícules seminals - Glàndules accessòries Pròstata - Òrgans genitals externs (penis) Glàndules de Cowper
 9. 9. ANATOMIA DE L’APARELL GENITAL MASCULÍ
 10. 10. TESTICLES• És un òrgan parell, amb una doble funció: • producció de gàmetes masculines (espermatozous) • funció endocrina: producció hormones sexuals, principalment TESTOSTERONA.• Allotjats dins la bossa escrotal, que té 7 capes, la més externaes denomina ESCROT.• La ubicació dels testicles dins la bossa escrotal, és fora del’abdomen, per darrera i sota el penis.
 11. 11. TESTICLES• Per què estan situats fora de l’abdomen? • Per la supervivència i maduració dels espermatozous es necessita que la temperatura sigui de 34-35º, és a dir, 1-2º per sota de la temperatura corporal. • Quan fa fred? L’escrot es contrau (múscul situat sota de l’escrot) d’aquesta manera s’eleva el testicle contra el perineu i manté la temperatura necessària. • Quan fa calor? L’escrot es distén, s’allarga, i els testicles es separen més del cos, abaixant així la temperatura.
 12. 12. TESTICLES• Els testicles estan recoberts per una capa de teixit de color blancanomenat TÚNICA ALBUGÍNIA.• Aquesta capa penetra al testicle formant uns envans quedivideixen el testicle en LÒBULETS.• Cada lobulet té un TUB SEMINÍFER (900 en total als 2 testicles),dins els quals es formen els espermatozous• Dins el tub hi ha les CÈL·LULES DE SERTORLI, que produeixensubstàncies protectores de les espermatogònies (cèl·lulesprecursores dels espermatozous).• També existeixen les CÈL·LULES DE LEYDIG, productores detestosterona.
 13. 13. TESTICLES
 14. 14. TESTICLES: funcions1. Síntesi d’hormones • Testosterona: actua en la maduració de les cèl·lules germinals testiculars. • Hormona Luteïnitzant (LH): estimula la secreció de testosterona a les cèl·lules de Leydig • Hormona fol·liculoestimulant (FSH): estimula les cèl·lules de Sertoli.
 15. 15. TESTICLES: funcions2. Producció d’espermatozous, formats per: • Cap: té el nucli amb l’ADN (23 cromosomes) i l’ ACROSOMA (porció que conté enzims hidrolítics necessaris per trencar el moc cervical de l’úter i les trompes de fal·lopi de l’aparell genital femení). • Cos o part intermèdia: conté els MITOCONDRIS (orgànuls productors d’energia, per poder-se moure) • Cua o flagel: dota de moviment (única cèl·lula humana que té flagel)
 16. 16. EPIDÍDIM• Els tubs seminífers desemboquen als CONDUCTESEFERENTS, els quals desemboquen a l’EPIDÍDIM.• L’Epidídim, és un conducte en forma d’espiral.• Funcions: • Permet el pas dels espermatozous. • En produeix la maduració (3 setmanes) • Secreten part del líquid seminal (5%).• L’Epidídim de cada testicle desemboca en cada un delsCODUCTES DEFERENTS.
 17. 17. CONDUCTES DEFERETS, EJACULADOR i URETRA• CODUCTES DEFERENTS connecten l’Epidídim amb el conducteejaculador.• Permet el pas del espermatozous.• Creua l’urèter, i passa per darrere de la bufeta, unint-se amb econductes procedent de la vesícula seminal per formar elCODUCTE EJACULADOR.•El conductes ejaculador travessa la pròstata i desemboca a lauretra.• La URETRA és un conducte d’uns 20 cm comú a l’aparell urinari igenital.
 18. 18. GLÀNDULES ACCESÒRIES• Aquestes glàndules secreten diferents components del LÍQUIDSEMINAL, que juntament amb els espermatozous formal’ESPERMA O SEMEN. • Vesícules seminals: situades a la part posterior de la bufeta. Formen el 60% del líquid seminal. • Pròstata: situada sota la bufeta i travessada pel conducte ejaculador. Forma un líquid lletós que suposa el 30% del líquid seminal. • Glàndules bulbouretrals o de Cowper: situades sota la pròstata i aboquen la seva secreció a la uretra. Formen una secreció mucosa que suposa el 5% del líquid seminal.
 19. 19. LÍQUID SEMINAL• COMPOSICIÓ DEL LÍQUID SEMINAL AIGUA: 80% Fructosa, Àcid cítric, Àcid làctic, Proteïnes i MATÈRIA SECA: 20% aminoàcids, Urea, Fòsfor, Hialuronidasa (enzim hidrolìtic)• ÒRGANS FORMADORS Testicles i Epidídim: 5% Vesícules seminals: 60% Pròstata: 30 % Glàndules bulbouretrals o de Cowper: 5%
 20. 20. PENIS• Òrgan genitourinari: intervé en la micció i òrgan copulador.• Constituït per 3 columnes independents: • 1 cos esponjós que envolta la uretra. • 2 cossos cavernosos situats a la cara dorsal del penis (són cossos erèctils).• A l’extrem distal, es troba el GLAND, recobert pel PREPUCI(plec de pell)•Solc bàlnoprepucial que s’uneix amb el prepuci pel fre (frenillo)limitant el moviment.
 21. 21. PENIS
 22. 22. PENIS: funcions• Contenir la uretra com a òrgan de la micció• Funció sexual com a òrgan copulador: per estimulació sexualel penis s’omple de sang (REPLECIÓ) fent créixer l’òrgan endiàmetre i longitud (ERECCIÓ)• ERECCIÓ: procés de modificació de la grandària, diàmetre iorientació del penis. •En situació de repòs, el penis és un òrgan flàccid que es situa per davant de l’escrot amb el gland a la seva part més baixa. • Amb el procés d’erecció, el penis creix, esdevé rígid i s’alça cap a endavant, de manera que el gland queda situat més amunt de l’arrel del penis.
 23. 23. PENIS: funcions• EJACULACIÓ: és lemissió del semen o esperma(espermatozous + líquid seminal) a l’exterior, a través del meaturinari. • Es presenta com a resposta a l’estimulació sexual. • Aquests procés es desencadena per impulsos rítmics per contracció de l’epidídim i conductes deferents.
 24. 24. ANATOMIA DE L’APARELL GENITAL FEMENÍEstà constituït per: - Ovaris - Trompes de Fal·lopi - Úter - Vagina - Glàndules mamàries - Òrgans genitals externs (vulva) - Glàndules accessòries (Bartholin)
 25. 25. ANATOMIA DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ
 26. 26. ANATOMIA DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ
 27. 27. OVARIS• És un òrgan parell situat ambdós costats de l’úter.• Es mantenen en posició gràcies a una sèrie de lligaments.• L’ovari està format per: • zona cortical: on hi ha els fol·licles ovàrics. • zona medul·lar: on hi ha vasos sanguinis i nervis.• Té 2 funcions fonamentals • producció de gàmetes femenines (òvuls) • funció endocrina: producció hormones sexuals, estrògens i progesterona.
 28. 28. Formació d’òvuls: OOGÈNESI• És la formació de les gàmetes femenines (òvuls) a partir de cèl·lulesimmandures (oòcits)• Es produeix quan la dona arriba a la pubertat, i comença a produir leshormones FSH i LH. Creixement dels Augment nº cèl·lules fol·licles a cada cicle↑ FSH i LH menstrual. Disminució unions entre (només madurarà 1, cèl·lules la resta degeneraran) Ovulació: expulsió Trencament de Formació del de l’òvul cap a la l’estigma Fol·licle de Graaf trompa de fal·lopi.
 29. 29. Producció d’hormonesHi ha dos tipus d’hormones sexuals ovàriques: 1. Estrògens: • Desenvolupament de les mames, la vagina i l’úter. • Creixement i distribució del pèl corporal • Iniciació del cicle menstrual. 2. Progesterona: • Intervé en el cicle menstrual • Preparació de l’úter per a la gestació • Preparació de les glàndules mamàries per a la lactància
 30. 30. TROMPES DE FAL—LOPI• També anomenades trompes uterines o oviductes.• Conductes que surten de l’ovari i desemboquen a l’úter, té tres parts: • L’istme: part que comunica amb l’úter. • L’ampul·la: segueix a l’istme i es corba per sobre de l’ovari • L’infundíbul: és la part terminal i s’obre a la cavitat peritoneal, formant per unes fímbries que recullen l’òvul. (No estan unides a l’ovari sinó que l’òvul és expulsat de l’ovari i recollit per la trompa)• Funcions: •Canal de transport de l’òvul que es desplaça gràcies a contraccions musculars. • Són el lloc on generalment es produeix la fecundació.
 31. 31. ÚTER o MATRIU• Petit òrgan buit situat a la cavitat pelviana, entre la bufeta i el recte.• Està format per 2 regions: • Cos uterí o part superior: que s’uneix a la trompa de fal·lopi i per sobre queda el fons uterí. • Coll o cèrvix: conducte cilíndric que comunica la cavitat uterina amb la vagina.• Està format per 3 capes: • Perimetri o capa serosa: recobreix el cos uterí però no el cèrvix. • Miometri: format per 3 capes de múscul llis. • Endometri: revestiment intern mucós amb dos parts diferenciades. • E. funcional: es desprèn a cada cicle menstrual. • E. basal: regenera el funcional cada vegada que es desprèn.
 32. 32. Funcions de l’úter• Funcions: • Permet el pas de l’esperma masculí en el seu camí fins a les trompes. • Si es produeix la fecundació de les gàmetes, la cèl·lula zigot s’implanta en el revestiment de l’endometri i es desenvolupa durant el període de la gestació. • Les contraccions rítmiques de l’endometri expulsen el fetus durant el part. • SI no es produeix fecundació, les capes cel·lulars de l’endometri funcional (part més externa) es descamen i es produeix la menstruació.
 33. 33. VAGINA• Òrgan situat a la part més baixa de la cavitat pèlvica.• És un conducte distensible, format per múscul llis i revestit de mucosa.• Comunica el coll uterí amb els genitals externs (vulva).• Inicialment la vagina està tancada parcialment per un plec de teixitconjuntiu anomenat himen.• Funcions: • Receptacle del penis durant l’acte sexual i del semen ejaculat. • És el canal del part, que es distén per deixar pas al fetus. • Transporta el teixit descamat de l’endometí durant la menstruació.
 34. 34. GENITALS EXTERNS O VULVA• Conjunt d’òrgans genitals que es troben a l’exterior del cos femení,formats per: • Mont de Venus: prominència arrodonida formada per teixit gras, cobert de pèl a partir de la pubertat. • Llavis majors: plecs de pell que connecten amb el Mont de Venus. Formats per greix i amb una gran nombre de glàndules sebàcies i sudorípares. Amb fol·licles pilosos. • Llavis menors: plecs de pell situats entre el llavis majors i cobreixen els orificis vaginal i uretral. No tenen fol·licles pilosos però sí glàndules sebàcies. • Glàndules de Bartholin: situades als costats de l’obertura vaginal, produeixen un líquid espès i viscós de funció lubricant. • Clítoris: Estructura arrodonida de teixit erèctil situada a la unió dels llavis majors.
 35. 35. GENITALS EXTERNS O VULVA
 36. 36. Funcions de la Vulva• Funcions: • Actua en les funcions de reproducció. • El Mont de Venus els llavis eviten les lesions dels teixits del clítoris i els orificis vaginal i uretral. • Les glàndules de Bartholin secreten líquid lubricant, que redueix el fregament entre el penis i la vagina durant el coit. • El clítoris presenta un gran nº de receptors sensorials que envien la informació a les zones de resposta sexual del cervell.
 37. 37. GLÀNDULES MAMÀRIES• Òrgan parell a ambdós costats de la línia mitjana dels músculs pectorals.• La presenten ambdós sexes, però en l’home romanen inactives i sensedesenvolupar-se. A la dona, durant la pubertat es desenvolupen.• Estan formades per teixit glandular, greix i teixit connectiu.• Cada mama es subdivideix en lòbuls en forma radial, formats per cèl·lulessecretores especialitzades (llet).• Conductes galactòfors: condueixen la llet fins al mugró.• Mugró: part central de cada mama, en forma de prominència circular decolor marró fosc amb nombrosos orificis.• Arèola mamària: zona circular de pell més fosca que envolta el mugró.
 38. 38. GLÀNDULES MAMÀRIES
 39. 39. GLÀNDULES MAMÀRIES• Funció: la lactància, destinada a la nutrició del nounat.• La lactància ve controlada per: • Hormones ovàriques: estrògens i progesterona que estimulen el desenvolupament de la glàndula. • Estrògens eliminats durant el part amb l’expulsió de la placenta. • El moviment de succió efectuat per l’infant estimula la secreció de prolactina de la hipòfisi. • L’oxitocina estimula l’expulsió de llet fent-la accessible al lactant a mesura que aquest succiona.
 40. 40. CICLE SEXUAL FEMENÍDes de la MENÀRQUIA (aparició de la 1ª regla) fins a laMENOPAUSA (desaparició de la regla), la dona passa per nombrososcanvis cíclics.Són la sèrie de canvis fisiològics que es produeixen en l’aparellreproductor femení i que tenen lloc periòdicament durant l’edatreproductiva fins que finalitzen amb el CLIMATERI (conjunt de canvisa l’organisme femení al final de la funció reproductora), el signe mésclar del climateri és la menopausa.La capacitat reproductiva de les dones està regida per la interacció dediverses hormones: gonadotropines (FSH i LH) i sexuals (estrògens iprogesterona)
 41. 41. CICLE SEXUAL FEMENÍTot i que el cicle menstrual és el més conegut, dins el cicle sexualfemení hi ha d’altres associats a aquest: • Cicle ovàric: canvis que es donen als ovaris • Cicle menstrual o endometrial: canvis que es donen a l’endometri uterí • Cicle gonadotròpic: de les hormones gonadotropines (FSH i LH) • Cicle de les hormones sexual: estrògens i progesterona • Cicle de la temperatura: la temperatura disminueix en el moment de l’ovulació.
 42. 42. FASESEl cicle sexual menstrual característic sol durar 28 dies i es divideixen 4 fases específiques: • Fase proliferativa o estrogènica: dies del 6 al 13 del cicle • Ovulació: dia 14 del cicle • Fase secretora o progesterònica: dies del 15 al 28 del cicle • Menstruació: dies del 1 al 5 del cicle
 43. 43. FASE PROLIFERATIVATambé anomenada ESTROGÈNICA, POSTMENSTRUAL,PREOVULATORIA O FOL·LICULAR: • Es produeix entre els dies 6 al 13 del cicle • Es produeix des de que finalitza la menstruació fins abans de l’ovulació. • Es produeix la maduració de diversos fol·licles (per la FSH), només un arribarà a madurar del tot, la resta degeneraran. • Augmenta l’espesor de la mucosa uterina (proliferació de l’endometri funcional a partir del basal després de la menstruació) • La secreció d’estrògens arriba al seu màxim nivell.
 44. 44. FASE d’OVULACIÓ • Es produeix el dia 14 del cicle regular. • Ruptura del fol·licle madur i ’expulsió de l’òvul cap a la cavitat pèlvica on serà agafat per la trompa de fal·lopi. • Es produeix una baixada de la temperatura
 45. 45. FASE SECRETORATambé anomenada PROGESTERÒNICA, PREMENSTRUAL,POSTOVULATORIA O LUTEÍNICA: • Es produeix entre els dies 15 al 28 del cicle • Es produeix des de que finalitza l’ ovulació fins abans de la menstruació. • En aquesta fase es forma el cos luti o cos groc en l’ovari degut a l’acció de la hormona LH. Aquest cos luti són les cèl·lules del fol·licle trencat riques en substàncies lipídiques. • El cos luti creix durant 7-8 dies i secreta progesterona, fent que hi hagi engruixement de l’endometri. • La secreció estrògens i progesterona inhibeix la secreció de FSH i LH.
 46. 46. FASE SECRETORA Si l’òvul no és fecundat : • el cos luti degenera i es transforma en el cos blanc. • la secreció d’hormones cessa (estrògens i progesterona). • vasoconstricció de les arterioles de l’endometri • destrucció o necrosi de l’endometri funcional.
 47. 47. FASE MENSTRUAL • Es produeix el dia 1 al 5 del cicle (però és molt variable). • Es produeix una acumulació de sang a la cavitat uterina per la ruptura del vasos sanguinis i es desprèn l’endometri funcional. • El flux de sang que surt per la vagina es coneix com a MESTRUACIÓ. • En finalitzar la menstruació començaria una nova fase proliferativa.
 48. 48. GRàCIeS…..GRàCIeS….. Per la vostra atenció Maig de 2011

×