Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mi A Batut La Usa Primavara

338 views

Published on

Published in: Self Improvement, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mi A Batut La Usa Primavara

 1. 1. MI-A BĂTUT LA UŞĂ PRIMĂVARA....
 2. 2. "Oric â t de lung ă este iarna, prim ă vara î i va urma sigur."
 3. 3. "Prim ă vara este atunci c â nd sim ţ i c ă ai chef s ă fluieri chiar dac ă ai un pantof plin de noroi."
 4. 4. "Iubesc prim ă vara oriunde, dar dac ă a ş putea alege, a ş î nt â mpina-o mereu î n gr ă din ă !"
 5. 5. "Vara este î n capul meu, dar eterna prim ă var ă este î n inima mea."
 6. 6. "Prim ă vara este prima dat ă r ecunoscut ă de plante ş i apoi de oameni."
 7. 7. "Dac ă ar fi s ă -mi tr ă iesc î nc ă o dat ă via ţ a, a ş î ncepe prim ă vara devreme ş i a ş sta a ş a p â n ă t â rziu î n toamn ă c â nd frunzele cad."
 8. 8. "Florile sunt cel mai dulce lucru pe care l-a creat Dumnezeu dar a uitat s ă le dea ş i suflet."
 9. 9. "Prim ă vara este o reflexie a gr ă dinii sufletului nostru."
 10. 10. "Prim ă vara îş i face propria declara ţ ie, at â t de tare ş i de clar, î nc â t gr ă dinarul pare s ă fie doar unul dintre multele ei instrumente, ş i nu compozitorul."
 11. 11. “ Cine poate s ă reziste sentimentului de bucurie ş i de fericire de care e ş ti animat atunci c â nd participi la rena ş terea naturii?"
 12. 12. " Prefer s ă am mai degrab ă trandafiri pe mas ă dec â t diamante la g â t."
 13. 13. "Oric â t de b ă tr â ni ş i neputincio ş i am fi, î ntotdeauna vom a ş tepta cu ner ă bdare prim ă vara. ”
 14. 14. "C â nd timpul este preg ă tit pentru anumite evenimente, acestea apar î n diferite locuri sub forma violetelor care ies la lumin ă s ă î nt â mpine venirea prim ă verii."
 15. 15. “ Unde î nfloresc florile exist ă ş i speran ţă ."
 16. 16. "Prim ă vara nu ar fi prim ă var ă f ă r ă c â ntecul p ă s ă relelor."
 17. 17. VĂ DORESC O PRIMĂVARĂ SENINĂ ŞI PLINĂ DE BUCURII ! Concepţie şi realizare Doina Ciobanu

×