Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

þarfagreining Nordplus 09

1,620 views

Published on

Kynning á námskeiði um þarfagreiningu

Published in: Education
 • Be the first to comment

þarfagreining Nordplus 09

 1. 1. Þarfagreining “ If you don´t know where you are going, any place will do” Árný Elíasdóttir ATTENTUS MANNAUÐUR OG RÁÐGJÖF www.attentus.is
 2. 3. Fræðsla/þjálfun og starfsþróun á vinnustað <ul><li>Markmið: Að fyrirtækið eða stofnunin hafi ævinlega á að skipa sem hæfustum starfsmönnum til að stuðla að auknum árangri og starfsánægju. </li></ul>
 3. 4. Hvað er hæfni (competences) í starfi? <ul><li>Kunnátta (knowledge), leikni (skills), viðhorf (attitudes) og hegðun/atferli (behaviors) sem nýtist til góðrar frammistöðu (performance) í starfi. </li></ul>
 4. 5. Spencer, L.M. and Spencer, S.M. (1993). Competence at Work – Models for Superior Performance. New York, NY:
 5. 6. Stefnumiðuð fræðsla/þjálfun og starfsþróun (Strategic Training) Greina (Analyse) Skipuleggja (Design) Framkvæma (Implement) Þróa (Develop) Hlutverk, stefna, markmið Meta (Evaluate)
 6. 7. Stefnumiðuð fræðsla (Strategic Training) <ul><ul><li>Tekur mið af hlutverki, framtíðarsýn, stefnu og markmiðum skipulagsheildar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæki til árangurs í rekstri </li></ul></ul><ul><ul><li>Byggir upp „ réttu” hæfnina </li></ul></ul><ul><ul><li>Stöðugur lærdómur og þekkingaröflun/-sköpun og þekkingarmiðlun </li></ul></ul><ul><ul><li>Almennir stjórnendur eru þátttakendur í ferli og hafa ábyrgð </li></ul></ul><ul><ul><li>Samsömun og ábyrgð starfsfólks </li></ul></ul><ul><ul><li>Unnið eftir ákveðnu ferli (The Training Design Process) </li></ul></ul><ul><ul><li>Árangur mældur </li></ul></ul>
 7. 8. Mannauðsstjórnun Ráðningar og val starfsmanna Tengsl við stéttarfélög Þjálfun og og starfsþróun Laun og hlunnindi Frammistöðumat og endurgjöf <ul><li>Lærdómur/fræðsla </li></ul><ul><li>Nýliðaþjálfun </li></ul><ul><li>Ný verkefni </li></ul><ul><li>Frumkv. starfsm </li></ul><ul><li>Frumkv.stofn/fyrirt. </li></ul><ul><li>Upplýsingagjöf </li></ul><ul><li>Innri markaðss. </li></ul>Starfsmannasamtal Endurgjöf 360°stjórnendamat <ul><li>Ráðningarsamningur </li></ul><ul><li>Starfslýsing </li></ul><ul><li>Reynslutími </li></ul><ul><li>Fastráðningarviðtal </li></ul><ul><li>Kjarasamningar </li></ul><ul><li>Starfsmenntasjóðir </li></ul><ul><li>Ráðningarsamningur </li></ul><ul><li>Kjarasamningar </li></ul>George, J.M. & Jones, G.R. (2003)
 8. 9. Fræðsla/þjálfun (Training) <ul><ul><li>Láta starfsmönnum í té þekkingu og færni og viðhorf (KSA) til árangursríkari frammistöðu ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Hluti af frammistöðukerfi skipulagsheildar og óaðskiljanlegur hluti af stöðugum umbótum </li></ul></ul><ul><ul><li>Blancard, P. N. og Thacker J.W. (2007 ). Effective Training. Systems, Strategies and Practices: </li></ul></ul><ul><ul><li>Skipulagðar aðgerðir fyrirtækis eða stofnunar til að auðvelda starfsmönnum að læra starfstengda hegðun </li></ul></ul><ul><ul><li>Wexley, K. & Latham, G. 2002. Developing and Training Human Resources in Organizations :2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Það sem sem fyrirtækið eða stofnunin (the organization) gerir til þess að hjálpa fólki að ná betri árangri og verða ánægðari einstaklingar og starfsmenn </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Rossett, A. 2001. Beyond the Podium : 9 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Að þjálfa starfsmenn í að framkvæma störf sín og hjálpa þeim að öðlast þá þekkingu og færni sem þarf til árangursríkrar frammistöðu </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>George, J. & Jones, G. 2004. Contemporay Management :203 </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. Af hverju þarfagreining? <ul><li>Greining á þörfum eykur líkur á því að sú fjárfesting sem lögð er í fræðslu og starfsþróun skili sér í bættum árangri skipulagsheildar. </li></ul><ul><li>Greining kemur í veg fyrir að fjárfest sé í þjálfun sem ekki er þörf á. </li></ul><ul><li>Greining auðveldar mat </li></ul><ul><li>Við greiningu kemur einnig í ljós hvort ófullnægjandi frammistaða á rætur að rekja til skorts á þekkingu og færni eða hvort um aðrar hindranir er að ræða sem ekki verður endilega rutt úr vegi með fræðslu og þjálfun en þarfnast annarra úrræða. </li></ul>
 10. 11. Þarfagreining <ul><li>Frammistöðugreining (performance analysis) skoðar hvort fræðslu sé þörf eða hvort aðrar lausnir séu vænlegri til árangurs </li></ul><ul><li>Þarfagreining ( needs assessment/ analysis) skoðar gögn úr ýmsum áttum til að búa til, framkvæma og meta fræðslulausnir </li></ul>
 11. 12. Þarfagreining (Needs analysis) Greining á skipulagsheild (OA) Markmið Bjargir Umhverfi Frammistöðu-vandi (PD) Æskileg frammistaða – Núverandi frammistaða Starfsgreining (OA) Æskileg frammistaða/ Hæfni Þjálfunar/ fræðsluþarfir (Training needs) <ul><li>Einstaklings- </li></ul><ul><li>greining (PA) </li></ul><ul><li>Núverandi frammistaða/hæfni </li></ul>Blanchard, N.P. & Thacker, J.W.(2007:100) Aðrar þarfir (Non- training needs) Kveikja: Núverandi frammistaða fyrirtækis < Æskileg frammistaða fyrirtækis
 12. 13. Aðlagað frá Noe; R.A. (2003) og Blanchard, N.P. & Thacker, J.W. (1999). Hvernig finn ég út hverjir þurfa þjálfun? Hverja á að þjálfa? Stjórnendur? Sérfræðinga? Lykilstarfsmenn? Alm. starfsmenn? Hvaða störf eða deildir þurfa þjálfun? Greining á einstaklingi Hvaða verkþætti þarf að þjálfa/fræða um? Hvaða þekking, færni, viðhorf eða hegðun er nauðsynleg? Í hvaða störfum skiptir þjálfun mestu máli til að auka gæði og þjónustu? Hefur vinnustaðurinn starfsfólk með þá þekkingu, færni og viðhorf sem þarf til að framfylgja stefnu og markmiðum? Starfsgreining Hef ég peninga til að kaupa utanhúss þjálfun? Munu stjórnendur styðja við fræðsluna? Þarf ég/vil ég verja peningum í þjálfun/fræðslu? Hve miklu? Er þjálfun mikilvæg til að ná markmiðum fyrirt/stofn? Greining á fyrirtæki/ stofnun Mannauðsdeild/Fræðsluaðili Milli- stjórnendur Yfirstjórn
 13. 14. Fræðslustefna „ Fræðslustefna N1 hefur það meginmarkmið að stuðla að því að starfsmenn fái nauðsynlega starfsþjálfun og fræðslu. Með þjálfun og fræðslu auka þeir hæfni sína, færni og þekkingu og stuðla þannig að bættri frammistöðu og árangri. Einnig auka þeir samkeppnishæfni félagsins .” Tekið af heimasíðu N1 06.01.08 „ Reykjavíkurborg beitir sér fyrir því að starfsmenn eigi kost á símenntun innan sem utan stofnunar til að auka þekkingu sína og faglega hæfni sem nýtist í starfi. Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns sem yfirmanns að viðhalda og bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. Viðleitni starfsmanna til að auka þannig hæfni sína er liður í starfsöryggi þeirra.” Tekið af heimasíðu Reykjavíkurborgar 06.01.08
 14. 15. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Starfsmaður kann ekki að setja </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>upp nýtt kerfi í virkjuninni </li></ul></ul></ul></ul></ul>Sölumaður sér ekki tilgang í að nota viðskiptatengslakerfi fyrirtækisins í starfi sínu Ef starfsmaður er duglegur er hlaðið á hann verkefnum Engar upplýsingar eða leiðbeiningar til um hreinlæti.
 15. 16. “ There are only two types of training gap” Þörf fyrir þekkingu eða færni Þörf fyrir að nota Word Hvernig á að skrifa bréf? Sækja Word námskeið Skrifa bréf Þarfagreining Hönnun Framkvæmd Mat Viðskiptaþörf 10% villur Hver þarf að leiðrétta mest? Leiðsögn í hvað orsakar villur ACL Hefur hlutfall villna lækkað? Kearns, P.(2005:30)
 16. 17. Þarfir <ul><li>Nýjungar/ný tækifæri </li></ul><ul><ul><li>nýtt upplýsingakerfi </li></ul></ul><ul><ul><li>verkefnastjórar/sviðsstjórar fá meiri ábyrgð </li></ul></ul><ul><li>Vandamál </li></ul><ul><ul><li>kvartanir vegna lélegrar þjónustu </li></ul></ul><ul><ul><li>samstarfsörðugleikar </li></ul></ul><ul><li>Þróun/þjálfun starfmanna </li></ul><ul><ul><li>búa stjórnendur undir breytingar </li></ul></ul><ul><ul><li>þjálfa starfmenn í tjáningu og framsögn </li></ul></ul><ul><li>Stefnumótun </li></ul>
 17. 18. Mat á “resources” <ul><li>Fjármál </li></ul><ul><li>Aðstaða </li></ul><ul><li>Tími </li></ul><ul><li>Leiðbeinendur </li></ul><ul><li>Tæki </li></ul><ul><li>Tilbúin námskeið </li></ul>
 18. 19. Rannsókn <ul><li>Employee Development – Analysis Processes. A Practical Inquiry </li></ul><ul><li>Jean Elizabeth Lubke, University of Minnesota 2001 </li></ul><ul><li>Gerð að beiðni samtaka fræðslustjóra (Training Managers) í hátæknifyrirtækjum </li></ul><ul><li>Tilgangur rannsóknar að skoða þær aðferðir sem notaðar voru við þarfagreiningu í fyrirtækjum fræðslustjóranna, meta þær og koma með tillögur að úrbótum, en fræðslustjórararnir höfðu efasemdir um að þeir væru að nota réttu aðferðirnar </li></ul>
 19. 20. Helstu niðurstöður <ul><li>Ferlið þarf að vera auðvelt í notkun og taka lítinn tíma </li></ul><ul><li>Halda þarf góðu sambandi við stjórnendur og starfsmenn í öllu ferlinu </li></ul><ul><li>Ferlið og sérstaklega ákvaraðanataka felur í sér í samvinnu og hlutdeild (buy-in) lykilhópa (starfsmanna, millistjórnenda, yfirstjórnar, þjálfunar) </li></ul><ul><li>Ferlið felur í sér og eykur samskipti milli stjórnenda og starfsmanna </li></ul>
 20. 21. Helstu niðurstöður frh <ul><li>Æskileg staða tengist stefnumótandi markmiðum, er skilgreind sem starfshæfni og breytist í takt við stefnumótun hverju sinni </li></ul><ul><li>Upplýsingar um æskilega stöðu og núverandi stöðu einstaklings eru fengin úr mörgum áttum (stjórnendur, samstarfsmenn, viðskiptavinir) </li></ul><ul><li>Þörfin á milli æskilegrar og núverandi stöðu er metin út frá samhengi skipulagsheildar </li></ul>
 21. 22. Helstu niðurstöður frh <ul><li>Mat er lagt á þörfina út frá kostnaði, mikilvægi, afleiðingum og virði bæði fyrir innri og ytri viðskiptavini </li></ul><ul><li>Skilgreining þarfarinnar sjálfrar felur ekki í sér hvaða lausnir/bjargir eiga við </li></ul><ul><li>Þarfagreiningin kemur með framsæknar lausnir (gert ráð fyrir framtíðar tækifærum)í stað þess að bregðast eingöngu við </li></ul><ul><li>Einn afrakstur greiningar er þróunarplan (fyrir skipulagsheild eða einstakling) þar sem tilgreindar eru aðgerðar til að fullnægja þörfinni </li></ul>
 22. 23. Helstu niðurstöður frh <ul><li>Tilgreint er nauðsynlegt fjármagn og tími </li></ul><ul><li>Þarfagreiningarferli og starfsmannasamtöl eru samræmd </li></ul><ul><li>Ferli við þarfagreiningu er endurmetið reglulega </li></ul>
 23. 24. Greiningartæki <ul><li>Viðtal </li></ul><ul><li>Rýnihópar (focus groups) </li></ul><ul><li>Athugun </li></ul><ul><li>Spurningalistar og kannanir </li></ul>
 24. 25. Mismunandi tilgangur spurninga <ul><li>Byggist á ákv. forsendu (Hypothetical) </li></ul><ul><li>Óskastaðan (Ideal position) </li></ul><ul><li>„ Talsmaður djöfulsins” spurningar (devil´s advocate) </li></ul><ul><li>„ Veik afstaða ”(flawed position) </li></ul><ul><li>Túlkunarspurningar (Interpretive) </li></ul><ul><li>„ Strá” (Straw) </li></ul><ul><li>Ef við göngum út frá núvernandi frammistöðu hvernig gætum við séð hana öðruvísi? </li></ul><ul><li>Hver er óskastaðan? Besta þjónustan? </li></ul><ul><li>Þrýsta á viðmælandann að taka afstöðu </li></ul><ul><li>Fá viðmælanda til að ímynda sér stöðu andstæða óskastöðunni </li></ul><ul><li>Spurningar til að draga saman það sem komið er </li></ul><ul><li>Gefa viðmælandanum eitthvað til að bregðast við </li></ul>(Rossett, 1999, bls 91)
 25. 26. Heimildir/gögn <ul><li>Stefna, markmið, áætlanir, </li></ul><ul><li>Reglugerðir, lög </li></ul><ul><li>Starfslýsingar /Hæfnilýsingar </li></ul><ul><li>Sérfræðingar </li></ul><ul><li>Yfirmenn </li></ul><ul><li>Starfsfólk, starfmannasamtöl </li></ul><ul><li>Frammistöðumat/próf </li></ul><ul><li>Viðhorfskannanir </li></ul><ul><li>Þjónustukannanir </li></ul><ul><li>Viðskiptavinir/kvartanir </li></ul><ul><li>Slysaskýrslur </li></ul><ul><li>Fjarvistir </li></ul><ul><li>Greinar, bækur </li></ul><ul><li>Kannanir, rannsóknir </li></ul><ul><li>Vettvangsathuganir </li></ul><ul><li>Starfslokaviðtöl </li></ul><ul><li>Námskrá </li></ul>
 26. 27. Lausnir <ul><li>Þjálfun, gátlistar </li></ul><ul><li>Þjálfun, gátlistar, stuðningur yfirmanns, einstaklingsráðgjöf </li></ul><ul><li>Endurskoðun starfslýsinga, tæki, hjálpargögn, fjölbr. starf </li></ul><ul><li>Þróun/þjálfun stjórnenda, nýjar stefnur, betri starfsmannasamtöl, ytri umbun </li></ul>
 27. 28. Greining á vinnuumhverfi (Organizational Analysis) <ul><li>Menning og umhverfi fyrirtækis og hvernig það hefur áhrif á frammistöðu starfsmanns </li></ul><ul><ul><li>Markmið og stefna </li></ul></ul><ul><ul><li>Bjargir (fjármagn, tæki, aðstaða,) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menning og gildi </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvernig styður menningin við markmið og stefnu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Starfssvið, starfssvæði starfsmanns </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindranir </li></ul></ul>
 28. 29. Greining á starfi/verkþáttum (operational/task analysis) <ul><li>Starfslýsing </li></ul><ul><li>Hvað þarf til að sinna starfinu skv. lýsingu? </li></ul><ul><li>Hvaða hæfni þarf til að leysa verk fullnægjandi af hendi </li></ul><ul><li>Byggir m.a. á þeim sem sýna framúrskarandi frammistöðu “star performers” </li></ul>
 29. 30. Starfslýsing <ul><li>Tæknimaður: N.N. </li></ul><ul><li>Næsti fyrirmaður: Deildarstjóri tæknideildar </li></ul><ul><li>Ábyrgð </li></ul><ul><li>Hefur umsjón með öllum tækjabúnaði og sér til þess að hann sé ávallt í lagi. </li></ul><ul><li>Verkefni og skyldur </li></ul><ul><li>Eftirlit með tækjum og tæknikerfum (fjarskiptabúnaður, tölvubúnaður, skrifstofutæki,) Gerir við eða sendir til viðgerðar eftir atvikum.Leiðbeinir starfsmönnum um notkun.Önnur störf/verkefni sem honum/henni eru falin. </li></ul><ul><li>Menntun og hæfni </li></ul><ul><li>Rafeindavirki eða önnur sambærileg menntun á sviði tölvu- og upplýsingamála og eða/ reynsla af umsjón upplýsingakerfa Góð skipulags-og samskiptahæfni Hæfni til að leiðbeina öðrum </li></ul>
 30. 31. Einstaklingsgreining (Personal/trainee analysis) <ul><li>Núverandi frammistaða </li></ul><ul><li>Fyrri hæfni </li></ul><ul><li>Bakgrunnsupplýsingar (demographic ): Aldur, menntun, áhugi, starf o.fl. </li></ul><ul><li>Námsstíll </li></ul><ul><li>Viðhorf til fyrirtækis, starfs, fræðslu </li></ul>
 31. 32. x Er ákveðinn x Getur kynnt vöru fyrirtækisins á ensku x Kemur með tillögur að úrbótum x Stendur við tímasetningar x Á þátt í að koma með lausnir í samvinnu við aðrar deildir x Þolir streitu vel x Getur notað viðskiptatengslakerfi Aldrei Sjaldan Oftast Alltaf x Þekking á þörfum viðskiptavina x Sölutækni x Þekking á afurðum x Þekking á markaði Engin Frekar lítil Frekar góð Mjög góð Hæfni sölumanns
 32. 33. Mat á “resources” <ul><li>Fjármál </li></ul><ul><li>Aðstaða </li></ul><ul><li>Tími </li></ul><ul><li>Leiðbeinendur </li></ul><ul><li>Tæki </li></ul><ul><li>Tilbúin námskeið </li></ul>

×