Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Affärsmodeller irene martinsson

776 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Affärsmodeller irene martinsson

 1. 1. W W W .VIN N O VA.S E Strategi för tjänsteinnovation i Sverige Workshop, Affärsmodeller för mobila tjänster Dr. Irene Martinsson Senior Programme Manager Tjänstesamhällets innovationer VINNOVA Irene.martinsson@vinnova.se 2010-11-03 Bild 1
 2. 2. 2010-11-03 Bild 2 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet
 3. 3. 2010-11-03 Bild 3 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI 2009 FFÖÖRDELNINGRDELNING PER SEKTORPER SEKTOR 500- 250-500 200-250 150-200 125-150 100-125 75-100 50-75 20-50 0-20 (mkr) FFÖÖRDELNINGRDELNING PER LPER LÄÄNN
 4. 4. 2010-11-03 Bild 4 En strategi för ökad tjänsteinnovation Regeringens tjänsteinnovationsstrategi 4 insatsområden
 5. 5. 1. Ändamålsenliga och effektiva ramvillkor för tjänsteinnovation  beakta tjänsteinnovationer i ramverk (skattesystem)  Stöd- och främjandesystem (nationellt och regionalt)  immaterialrätt  standardisering
 6. 6. 2. Utveckla och nyttiggör kunskap och kompetens för tjänsteinnovation  vilken kunskap och kompetens som behövs i tjänsteekonomin och för tjänsteinnovation i näringsliv och offentlig sektor  behov av kunskaps- och metodutveckling om användardriven innovation  behoven av forskning för tjänsteinnovation hos det svenska näringslivet, offentliga tjänsteleverantörer  samla in och sprida erfarenheter från tjänsteinnovationer  nya indikatorer
 7. 7. 3. Säkra en god digital infrastruktur för tjänsteinnovation  dialog om svenska prioriteringar på området framtidens Internet  verka för en god tillgänglighet till bredband i världsklass (bredbandsstrategin)
 8. 8. 4. Utveckla internationaliseringen av tjänsteinnovationer  förbättra samverkan i informationsspridning kring och organisering av de statliga export- och handelsfrämjande insatserna.  se över förutsättningarna för små och medelstora företag inom områden där Sverige har komparativa fördelar vad gäller kunskap och kompetens att marknadsföra sig på utländska marknader.
 9. 9. Affärsmodeller – en glödhet fråga  Tjänstestrategin  Kommissionens expertpanel  UNECE  VINNOVA
 10. 10. Expert Panel on Services Innovation in the EU  För att adressera Europe 2020 strategy har DG Enterprise and Industry skapat en expertpanel • Syfte att utforska hur tjänsteinnovation bidrar till; • Smart growth • Sustainable growth • Inclusive growth  20 Europeiska experter • http://www.europe-innova.eu/web/guest/innovation-in- services/expert-panel/about
 11. 11. 3 business models in the ‘smart growth’ space  “Brokerage services • Supply, intermediary functions and demand are linked through online networks allowing user-driven innovation • Example - Web auction portals  Semantic analysis services • A combination of sensors, cloud/pervasive computing, together with smarter mobile devices enable organisations to collect, analyse and manage large quantities of data • Example - weather-based logistical support  Business innovation support • Transformative services that enable and facilitate services innovation • Example – KIS, cloud consultancy
 12. 12. UNECE  UNECE • “Innovation in services is typically multidimensional, as it tends to embrace not only new products (service concepts) but also includes a wide range of non- technological issues, such as changes in the customer interface, the business model and organisational arrangements while incorporating often also a technological aspect.“
 13. 13. VINNOVA  Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster • 10 projekt startade 2008 • Erbjuda företag verktyg för att kunna förnya och effektivisera sina tjänsteleveranser med e-tjänster • Utveckla modeller som både ger ökad standardisering för att erhålla produktivitetsvinster och möjlighet till förnyelse av e-tjänsternas utformning
 14. 14. 2010-11-03 Bild 14 Memo ett av dessa 10 projekt

×