366 magyar

411 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • Jak zacząć, adres www rejestracja za ile
 • 366 magyar

  1. 2. Ü zleti Terv A WowWe a legkorszer ű bb é s a legdinamikusabb ü zleti tervet aj á nlja a direkt é rt ék es í t é si ipar á gban ….. 5 j ö vedelemforr á ssal
  2. 3. K é t Indul ó Csomag Basic Csomag - $75 Tags á gi d í j $10 (nem jutal é k jogos u lt) Basic Csomag $45 Havi d í j $20 Pr é mium Csomag - $195 Tags á gi d í j $10 (nem jutal é k jogosult) Pr é mium Csomag $165 Havi d í j $20
  3. 4. Basic Csomag <ul><li>Á r: $75 </li></ul><ul><li>Tartalma: </li></ul><ul><li>250 c í mre k ü ldhet ő egyszerre </li></ul><ul><li>2 500 email k ü ldhet ő naponta </li></ul><ul><li>-100 f ő s Konferenciaterem </li></ul>
  4. 5. PR É MIUM CSOMAG <ul><li>Á r: $195 </li></ul><ul><li>Tartalma: </li></ul><ul><li>1000 c í mre k ü ldhet ő egyszerre </li></ul><ul><li>10.000 email k ü ldhet ő naponta </li></ul><ul><li>- 100 f ő s Konferenciaterem </li></ul><ul><li>- Internet Marketinges program </li></ul><ul><li>- 1 szem él yre szabott z á r ó vide ó </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Viszontelad ó i jutal é k </li></ul><ul><li>Term é k é rtekes í t é si jutal é k </li></ul><ul><li>Power M á trix </li></ul><ul><li>Matching B ó nusz </li></ul><ul><li>V é gtelen M é lys é gi Jutal é k </li></ul>Az 5 J ö vedelemforr á s
  6. 7. Viszontelad ó i Jutal é k <ul><li>10% jutal é k a szem é lyes ü gyfeleid egyszeri v á s á rl á sa ut á n </li></ul><ul><li>5% passziv j ö vedelem a havi d í jak ut á n </li></ul>
  7. 8. TERM É K É RT É KES í T É SI JUTAL É K (TEJ) <ul><li>Basic Csomag é rt é kes í t é se ut á n $25 (TEJ) j á r az é rt éke s í t ő szem é lynek; ezen fel ü l 7 szinten, a szponzorvonalon felfel é $ 1 (TEJ) </li></ul><ul><li>A Pr é mium Csomag é rt é kes í t é se ut á n $50 (TEJ) j á r az é rt ék es í t ő szem é lynek; ezen fel ü l 7 szinten, a szponzorvonalon felfel é $9 (TEJ) </li></ul>
  8. 9. TERM É K É RT É KES Í T É SI JUTAL É K <ul><li>A 7 szint, a szponzorvonalon felfel é </li></ul><ul><li>Executive Director </li></ul><ul><li>Executive Director II </li></ul><ul><li>Executive Director III </li></ul><ul><li>Field Vice President </li></ul><ul><li>Senior Field Vice President </li></ul><ul><li>Executive Field Vice President </li></ul><ul><li>Global Field Chairman </li></ul>
  9. 10. POWER M Á TRIX <ul><li>3 x 9 m á trix </li></ul><ul><li>5 % kifizet é s minden szinten 1 - 9 </li></ul><ul><li>a m á trix er ő ltetett m á trix </li></ul><ul><li>a m á trix t ö m ö r ü l </li></ul><ul><li>a m á trix expands </li></ul><ul><li>Pr é mium tagok a 1., 2., 3. szinten </li></ul><ul><li>Directors a 4., 5., 6. szinten is </li></ul><ul><li>Senior Directors a 7., 8., 9. szinten is </li></ul>
  10. 11. COMPRESSION Amennyiben valaki ina k t ív 61 napt á ri napig, akkor a rendszer elt á vol í tja ő ket a m á trixb ó l é s egy szinttel feljebb nyomja a teljes als ó vonalat
  11. 12. MATCHING BONUS <ul><li>Director – 3 szem é lyesen szponzor á lt Premium tag </li></ul><ul><li>30% a direktek M á trix jutal é ka ut á n </li></ul><ul><li>Senior Director – 6 szem é lyesen szponzor á lt Premium tag </li></ul><ul><ul><li>30% b ó nusz k é t szint m é lys é gig a direktek </li></ul></ul><ul><ul><li>M á trix jutal é ka ut á n (direktek, direktjei) </li></ul></ul><ul><li>Executive Director - 9 szem é lyesen szponzor á lt Pr é mium tag </li></ul><ul><ul><li>30 % b ó nusz h á rom szint m é lys é gig a direktek </li></ul></ul><ul><ul><li>M á trix jutal é ka ut á n (direktek, direktjei, direktjei) </li></ul></ul>
  12. 13. Jutal é k V é gtelen M é lys é gb ő l A WowWe megjutalmazza a vezet ő ket egy v é gtelen kifizet é si programmal. Amikor ü zleti partnereid strukt ú r á j á t is seg í ted megalapozni, 2 é s 5 %-os jutal é kban r é szes ü lsz minden egyes tag ut á n, a v é gtelen m é lys é gig.
  13. 14. Director 3 szem é lyesen szponzor á lt Pr é mium tag 30% matching b ó nusz a szem é lyesen szponzor á lt Pr é mium tagok m á trix jutal é ka ut á n Kvalifikaci ó a Power M á trix 4., 5. é s 6. szintj é re
  14. 15. Senior Director 6 szem é lyesen szponzor á lt Pr é mium tag 30% Matching Bonusz k é t szint m é lys é gig, a szem é lyesen szponzor á lt tagok m á trix jutal é ka ut á n (a Te direktjeid, direktjei) Kavlifik á ci ó a Power M á trix 7., 8. es 9. szintj é re
  15. 16. Executive Director 9 szem é lyesen szponzor á lt Pr é mium tag 30% Matching B ó nusz h á rom szint m é lys é gig a szem é lyesen szponzor á ltak m á trix jutal é ka ut á n (a Te direktjeid, direktjei, direktjei) A term é k é rt éke s í t é si jutal é k 1. szintje $ 1 - $9 (TEJ)
  16. 17. Executive Director II 3 szem é lyesen szponzor á lt tag el é ri az Executive Director szintet A term é k é rt é kes í t é si jutal é k 2. szintje $1 - $9
  17. 18. Executive Director III 6 szem é lyesen szponzor á lt tag el é ri az Executive Director szintet A term é k é rt é kes í t é si jutal é k 3. szintje $1 - $9
  18. 19. Field Vice President 9 szem é lyesen szponzor á lt tag el é ri az Executive Director szintet es 1,000 akt í v tag van a m á trixban 2% Jutal é k v é gtelen m é lys é gig A term é k é rt é kes í t é si jutal é k 4. szintje $1 - $9 Kvalifik á ci ó a 4. l á bra
  19. 20. Senior Field Vice President 3 szem é lyesen szponzor á lt tag el é ri a Field Vice President szintet 2 , 25% jutal é k v é gtelen m é lys é gig a term é k é rt é kes í t é si jutal é k 5. szintje : $1 - $9 Kv alifik á ci ó az 5. l á bra
  20. 21. Executive Field Vice President 6 szem é lyesen szponzor á lt tag el é ri a Field Vice President szintet 2.5% jutal é k v é gtelen m é lys é gig a term é k é rt é kes í t é si jutal é k 6. szin t je : $1 - $9 Kvalifik á ci ó a 6. l á bra
  21. 22. Global Field Chairmen 9 szem é lyesen szponzor á lt tag el é ri a Field Vice President szintet 5% jutal é k v é gtelen m é lys é gig a term é k é rtekesit é si jutal é k 7. szintje : $1 - $9 Kvalifik á ci ó limit n é lk ü l i l á b ak ra

  ×