Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badge Finland kickoff 24.11.2017

52 views

Published on

Badge Finland -verkoston ensimmäinen kickoff-tapaaminen 24.11.2017 Helsingissä. Eric Roussellen puheenvuoro: Yksittäisistä hankkeista merkittäviin kansallisiin ekosysteemeihin

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Badge Finland kickoff 24.11.2017

  1. 1. Badge Finland Yksittäisistä hankkeista merkittäviin kansallisiin ekosysteemeihin Eric Rousselle, CINO
  2. 2. Open Badges maailmalla?
  3. 3. Suomi edelläkävijä ja edelleen Euroopan kärkimaita
  4. 4. Mitä tilastot kertovat? •  260 organisaatiota •  Noin 2000 merkkiä luotu •  Merkkejä myönnetty noin 100 000:lle henkilölle •  Kasvu noin 40 000 vuonna 2017
  5. 5. Miksi yhteistyö kannattaa? •  Yhteistyössä luodut ja tunnustetut merkit arvokkaampia niiden saajien kannalta •  Yhteistyöllä voidaan säästää omia resursseja ja luoda isompia merkkikokonaisuuksia, jotka ylittävät organisaatioiden ja sektoreiden rajat •  Yhteistyötä tarvitaan, jos halutaan vaikuttaa yhteiskunnan tasolla •  Erilaisia toimijoita •  Osaamisen täydentäminen
  6. 6. Miten yhteistyö toteutetaan? •  Erilaisia tapoja toimia yhdessä: •  merkkien jakaminen •  toisten merkkien tukeminen •  yhdessä suunnitellut merkit ja merkkiekosysteemit
  7. 7. Kiitos! eric.rousselle@discendum.com badgefinland.fi openbadgefactory.com openbadgepassport.com

×