Inleiding tot Recht

Uit Praktisch Burgerlijk Recht
1. Wat is recht?



Een exacte definitie is niet te geven.
Elke klassieke definitie bevat vier elementen:





Gedra...


Men maakt een onderscheid tussen:


Het objectieve recht
Verhouding tussen de mensen en hun verhouding tot de
gemeensc...
2. Gebiedende en aanvullende
rechtsregels
1. Van gebiedende rechtsregels mag nooit
worden afgeweken:


Dwingend recht

...
2. Aanvullende rechtsregels
Zorgen ervoor dat er een wettelijk kader bestaat voor
zover de contractanten niks overeenkwame...
3. Bronnen van het recht

A. Wetgeving sensu lato
1. Grondwet
2. Wet sensu stricto
3. Decreet
4. Koninklijk Besluit (KB)
5...
1. Grondwet
= de meest fundamentele wet
Regelt de inrichting van de machten binnen de
staat
Waarborgt de fundamentele rech...
2. Wet sensu stricto
= wet in de enge zin
Wordt gemaakt door het federale parlement
Wetsvoorstel: als een lid van de Kamer...
3. Decreet
= wetten op het niveau van gemeenschappen en
gewesten
Worden door de voortdurende
staatshervormingen steeds bel...
Koninklijk Besluit (KB)
= besluiten die door de koning (in de praktijk: de
ministers) genomen worden
en die nodig zijn voo...
Besluit van de Gemeenschaps- en
Gewestregeringen
= zijn in feite ‘regionale’ Koninklijke Besluiten
Hiernaast bestaan ook:
...
Schema: wetten
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
Beslissingen binnen de Europese Gemeenschap
Grondwet
Federaal
R...
B. Rechtspraak
= Het geheel van beslissingen van hoven en
rechtbanken
= voorziet de oplossing voor concrete gevallen
waari...
C. Rechtsleer
= het geheel van wetenschappelijke publicaties
over juridische aangelegenheden
Gaat om publicaties in juridi...
D. Gewoonte
= een gevestigd gebruik dat in een samenleving
algemeen als bindend wordt beschouwd,
zonder dat het zijn neers...
4. De verschillende rechtstakken

A. Het publiekrecht

Regelt de algemene belangen
Heeft betrekking op:
De inrichting
De w...
B. Het privaatrecht
Omvat:
1.
2.
3.

Handelsrecht
Burgerlijk recht
Internationaal privaatrecht
Belgisch rechtsbestel
Overzicht van de rechtbanken en
hoven


Het vredegerecht
= bevoegd voor alle burgerlijke en handelszaken met
een waarde <...
Belgisch rechtsbestel
Belgisch rechtsbestel

Gerechterlijk arrondissement
Dendermonde

Arrondissement Dendermonde
Belgisch rechtsbestel

Arrondissement Aalst
Arrondissement Sint-Niklaas
Belgisch rechtsbestel


Kanton Sint-Niklaas







Kanton 1: Sint-Niklaas + Temse
Kanton 2: rest Sint-Niklaas + Sint...
Belgisch rechtsbestel
Belgisch rechtsbestel
Belgisch rechtsbestel
Belgisch rechtsbestel
Belgisch rechtsbestel
Belgisch rechtsbestel


Op het niveau van het arrondissement situeren
zich:


Rechtbanken van Eerste Aanleg: op te splitsen in


Correctionel...


Op een hoger niveau:


Hoven van Beroep
Correctionele kamer
 Burgerlijke kamer
 Jeugdkamer
Er kan maar één keer hoge...


Hiernaast bestaan nog


Tien Hoven van Assisen
Op provinciaal niveau
 Gaat om de zwaarste misdrijven
 De schuldvraag...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0 inleiding tot recht 1

746 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0 inleiding tot recht 1

 1. 1. Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht
 2. 2. 1. Wat is recht?   Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen:     Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven te ordenen De regels worden opgelegd door de overheid Ze zijn afdwingbaar
 3. 3.  Men maakt een onderscheid tussen:  Het objectieve recht Verhouding tussen de mensen en hun verhouding tot de gemeenschap Vb. eigendomsrecht  Het subjectieve recht Aanspraken tussen een persoon tegenover een ander Vb. respect eisen van iemand anders ivm je eigendom
 4. 4. 2. Gebiedende en aanvullende rechtsregels 1. Van gebiedende rechtsregels mag nooit worden afgeweken:  Dwingend recht    Openbare orde   Beschermen de zwakkere partij in een overeenkomst Men kan, eens het conflict ontstaan is, ervan afwijken door een andersluidende overeenkomst te sluiten. Regels die zo essentieel zijn dat ze de fundamenten van onze maatschappij raken Goede zeden  Wat in de maatschappij als moreel aanvaardbaar wordt geschouwd.
 5. 5. 2. Aanvullende rechtsregels Zorgen ervoor dat er een wettelijk kader bestaat voor zover de contractanten niks overeenkwamen. Tellen maar als de partijen geen afwijkende regeling overeenkwamen. Vb. de leveringskosten zijn ten laste van de verkoper
 6. 6. 3. Bronnen van het recht A. Wetgeving sensu lato 1. Grondwet 2. Wet sensu stricto 3. Decreet 4. Koninklijk Besluit (KB) 5. Besluit van de Gemeenschaps- en Gewestregeringe
 7. 7. 1. Grondwet = de meest fundamentele wet Regelt de inrichting van de machten binnen de staat Waarborgt de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers Wijziging van de grondwet: Wetgevende kamers ontbinden 2/3 leden in elke kamer aanwezig Meerderheid van 2/3 stemmen zowel in Kamer als Senaat
 8. 8. 2. Wet sensu stricto = wet in de enge zin Wordt gemaakt door het federale parlement Wetsvoorstel: als een lid van de Kamer of Senaat het initiatief neemt Wetsontwerp: als de ministers (eventueel de Koning) het initiatief neemt De koning bekrachtigt de wet De wet wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 9. 9. 3. Decreet = wetten op het niveau van gemeenschappen en gewesten Worden door de voortdurende staatshervormingen steeds belangrijker
 10. 10. Koninklijk Besluit (KB) = besluiten die door de koning (in de praktijk: de ministers) genomen worden en die nodig zijn voor de uitvoering van bepaalde wetten.
 11. 11. Besluit van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen = zijn in feite ‘regionale’ Koninklijke Besluiten Hiernaast bestaan ook:  Ministriële Besluiten  Besluiten van een lid van de Gemeenschapsen Gewestregering  Provinciale en gemeentelijke reglementen
 12. 12. Schema: wetten Europees Verdrag van de Rechten van de Mens Beslissingen binnen de Europese Gemeenschap Grondwet Federaal Regionaal Wet Decreet KB Besluit Gemeenschaps- en Gewestregering MB Besluit van een lid van de Gemeenschaps- en gewestregering
 13. 13. B. Rechtspraak = Het geheel van beslissingen van hoven en rechtbanken = voorziet de oplossing voor concrete gevallen waarin de wet niet duidelijk is De rechter zal de wet moeten toepasbaar maken op een concreet geval De uitspraak is enkel bindend tussen de partijen in het geding
 14. 14. C. Rechtsleer = het geheel van wetenschappelijke publicaties over juridische aangelegenheden Gaat om publicaties in juridische tijdschriften en boeken Is evenals de rechtspraak niet bindend
 15. 15. D. Gewoonte = een gevestigd gebruik dat in een samenleving algemeen als bindend wordt beschouwd, zonder dat het zijn neerslag heeft gevonden in een of andere wetgevende maatregel Voorwaarde:   Algemeen geldende, openbare en herhaalde herhaling De overtuiging dat de gedraging geldt als een rechtsnorm Wordt minder belangrijk
 16. 16. 4. De verschillende rechtstakken A. Het publiekrecht Regelt de algemene belangen Heeft betrekking op: De inrichting De werking en De onderlinge verhouding van de overheidsorganen De verhouding van de overheid tot de burgers Omvat: 1. 2. 3. 4. 5. Staatsrecht Administratief recht Strafrecht Strafprocesrecht Fiscaal recht
 17. 17. B. Het privaatrecht Omvat: 1. 2. 3. Handelsrecht Burgerlijk recht Internationaal privaatrecht
 18. 18. Belgisch rechtsbestel
 19. 19. Overzicht van de rechtbanken en hoven  Het vredegerecht = bevoegd voor alle burgerlijke en handelszaken met een waarde < € 1860,00 en een aantal specifieke aangelegenheden Is er in elke grote gemeente  De politierechtbank = bevoegd inzake overtredingen, beslecht alle geschillen inzake verkeer zowel strafrechterlijk als burgerlijk Is er in elk gerechterlijk arrondissement
 20. 20. Belgisch rechtsbestel
 21. 21. Belgisch rechtsbestel Gerechterlijk arrondissement Dendermonde Arrondissement Dendermonde
 22. 22. Belgisch rechtsbestel Arrondissement Aalst Arrondissement Sint-Niklaas
 23. 23. Belgisch rechtsbestel  Kanton Sint-Niklaas      Kanton 1: Sint-Niklaas + Temse Kanton 2: rest Sint-Niklaas + Sint-Gillis + Stekene Kanton Beveren: Beveren + Kruibeke Kanton Lokeren:Lokeren + Berlare + Laarne Kanton Dendermonde – Hamme: Dendermonde + Hamme + Buggenhout + Lebbeke + Waasmunster
 24. 24. Belgisch rechtsbestel
 25. 25. Belgisch rechtsbestel
 26. 26. Belgisch rechtsbestel
 27. 27. Belgisch rechtsbestel
 28. 28. Belgisch rechtsbestel
 29. 29. Belgisch rechtsbestel
 30. 30.  Op het niveau van het arrondissement situeren zich:  Rechtbanken van Eerste Aanleg: op te splitsen in  Correctionele rechtbank Bevoegd voor strafrechterlijke aangelegenheden Burgerlijke rechtbank  Jeugdrechtbank  Fiscale rechtbank Zijn er tussen de rechtbanken bevoegdheidsconflicten gaat de zaak over naar de arrondissementsrechtbank     Arbeidsrechtbank Rechtbank van koophandel Krijgsraad
 31. 31.  Op een hoger niveau:  Hoven van Beroep Correctionele kamer  Burgerlijke kamer  Jeugdkamer Er kan maar één keer hoger beroep worden aangetekend   Arbeidshof = over sociaalrechterlijke zaken   Militair gerechtshof Op het hoogste niveau  Hof van Cassatie Gaat om procedurefouten
 32. 32.  Hiernaast bestaan nog  Tien Hoven van Assisen Op provinciaal niveau  Gaat om de zwaarste misdrijven  De schuldvraag wordt beoordeeld door een jury   Grondwettelijk Hof (Arbritagehof) Regelt bevoegdheidsconflicten tussen federale en regionale overheden Gaat na of een wet niet in strijd is met de grondwet  Raad van State Om te oordelen over vorderingen tot vernietiging van administratiefrechterlijke beslissingen

×