Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sbp Steunmaatregelen Starters 2011

605 views

Published on

steunmaatregelen voor starters, selectie van mogelijkheden in kader van starters

 • Be the first to comment

Sbp Steunmaatregelen Starters 2011

 1. 1. Steunmaatregelenvoor ondernemers • HOWEST SBP 2011 2012
 2. 2. doel presentatie• kort overzicht geven van waar je ‘geld’ kan ‘vinden’• drietal zaken zijn relevant voor SBP ▫ optimeo ▫ starteo ▫ win win
 3. 3. introbron:brochure agentschap ondernemen
 4. 4. Geldkraan…. fiscalesubsidies financiering wedstrijden bronnen steun
 5. 5. 1 Subsidies<> domeinen: • Specifieke investeringen • Milieu en energie • Tewerkstelling • Opleiding en advies • Innovatie • Export
 6. 6. enkele voorbeelden• ecologiepremie• tewerkstellingspremies (werkloze > 50 jr).• KMO portefeuille• EFRO• IWT !• FIT !
 7. 7. niet SBP….• complex• wachttijd• call systeem = ….• dus moeilijk op te nemen in fin. plan
 8. 8. 2 fiscale steun fiscalesubsidies financiering wedstrijden bronnen steun
 9. 9. 2 Fiscale steunmaatregelen• 2.1 Notionele intrestaftrek• 2.2 Investeringen• 2.3 Personeel• maar ook niet voor SBP
 10. 10. 2.1 Notionele intrestaftrek• wat? • fictieve rente die je mag aftrekken van de winst• waarom? • intrest lening = aftrekbaar • nu ook voor kapitaal• Tarieven aanslagjaar 2010: • ongeveer 4% • 2012: zal afnemen (besparingen Elio)
 11. 11. 2.2 Fiscale steunmaatregelen voor investeringen• Investeringsaftrek: ▫ % van investering mag afgetrokken worden van belastbare winst• Investeringsreserve: ▫ Deel van winst vrijgesteld van belasting mits reservering en herinvestering
 12. 12. 2.3 Fiscale steunmaatregelen voor personeel• Belastingsvrijstelling voor bijkomend personeel in KO• Belastingsvrijstelling bij aanwerving specifiek personeel • uitvoer • IKZ• Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing • Nacht- en ploegenarbeid • Wetenschappelijk onderzoek
 13. 13. 3 financiering fiscalesubsidies financiering wedstrijden bronnen steun 4 categorieën
 14. 14. Financieringsinstrumentenparticipatie- participatie- risico- business fonds maatschappij kapitaal angels
 15. 15. Financieringsinstrumentenparticipatie- participatie- risico- business fonds maatschappij kapitaal angels
 16. 16. 3.1 Participatiefonds• wie? ▫ openbare kredietorganisatie• wat? www.fonds.org ▫ kredieten  3.1.1 rechtstreeks  3.1.2 via partners ▫ diensten ▫ kenniscentrum
 17. 17. 3.1.1 Rechtstreeks met Participatiefonds• KT kredieten ▫ Casheo  voor KMO’s die hun schuldvorderingen bij overheidsinstellingen willen mobiliseren, en hierop een voorschot willen• investeringskredieten ▫ Initio  KO’s die éérst akkoord van participatiefonds willen vooraleer ze naar de bank stappen
 18. 18. 3.1.2 Via partners• steunpunten ▫ agentschap ondernemen, unizo, kanaal 127, HDP ondernemersloket,…• professionele organisaties ▫ syndicaat huisartsen• kredietinstellingen ▫ BNP Paribas Fortis, kbc, ing, dexia (?), triodos, …• risicokapitaalverschaffers• business angels
 19. 19. Starteo• wie? ▫ KO’s die max. 4 jaar actief zijn• wat? ▫ achtergestelde lening ▫ op 5, 7 of 10 jaar ▫ rente = zie fonds.org (BPR) ▫ min. 7 500 max. 250 000€• makkelijk toegankelijk: want via banken
 20. 20. Optimeo• wie? ▫ zelfstandigen, KO’s > 4jaar ▫ uitbreiding activiteit• rest = idem starteo
 21. 21. Startlening• wie? ▫ uitkeringsgerechtigde werklozen  recht op uitkering blijft behouden tot 9 jaar ná activiteit!  indien failliet <5 jr, niet eigen schuld:  kwijtschelding lening!!• wat? ▫ 30 000 € (indien zelf ¼ inbrengt) ▫ rente  4,25% op 5 jaar  4,50% op 7-10 jaar
 22. 22. Plan jonge zelfstandigen• wie? ▫ voor niet-werkende werkzoekende < 30 jr. ▫ die voor 1° x start als zelfstandige• wat? ▫ 6 md. begeleiding door steunpunt ▫ 375 €/md. in vbr. periode ▫ lening 4 500€ voor startup eerste maanden ▫ aanvraag startlening
 23. 23. Business angel +• wie? ▫ geen bankkrediet wegens vernieuwende of technologische aard project ▫ én steun van een business angel• wat? ▫ max. 125 000€ ▫ lage intrest ▫ 5, 7 of 10 jaar ▫ 1 tot 3 jr. vrijstelling terugbetaling kapitaal
 24. 24. participatie- participatie- risico- business fonds maatschappij kapitaal angels
 25. 25. 3.2 Participatiemaatschappij• wie? ▫ nv. met 1 aandeelhouder: Vlaams Gewest http://www.pmvlaanderen.be• producten voor KMO’s ▫ arkimedes ▫ cultuurinvest ▫ fonds Vlaanderen internationaal ▫ pmv mezzanine ▫ waarborgregeling ▫ win win lening
 26. 26. 3.2.1 (Arkimedes)• wie? ▫ jonge groeibedrijven• wat?  verdubbeling van risicokapitaal  dus 1 euro extra voor elke euro die een erkende risicokapitaalfonds (ARKIV) investeert  ARK = activering risico kapitaal
 27. 27. 3.2.2 cultuurinvest• wie? ▫ nieuwe media en computergames ▫ audiovisuele sector en digitale vormgeving ▫ muziekindustrie en het concertwezen ▫ design en designermode ▫ gedrukte media en grafische vormgeving ▫ uitgeverijen en boekhandels ▫ musical en podiumkunsten ▫ distributie binnen de beeldende kunsten• wat? ▫ leningen KT & LT (achtergestelde)  zonder borg !! ▫ kapitaalsverhoging ▫ kans:  190 dossiers en 33 keer ‘ja’
 28. 28. Cultuurinvest• voorbeelden ▫ cultuur  absynthe minded (rock werchter)  grenslandhallen ▫ multimedia  any media, anygma ▫ gaming  tales of tales (the path)  transposia (symfollies)  cases op: http://www.pmvlaanderen.be/pmv/view/nl/kmo/producte n/cultuurinvest/portfolio
 29. 29. 3.3.3 Fonds Vlaanderen internationaal• wie? ▫ KMO’s die willen investeren in btld. ▫ ethisch karakter  gn. kinderarbeid  gn. delokalisatie• hoe? ▫ kapitaalparticipatie ▫ achtergestelde lening
 30. 30. 3.3.4 PMV-mezzanine• wie? ▫ innovatieve starters ▫ dynamische groeiers• wat? ▫ tussenverdieping  laag kapitaal tussen aandelen & bankkrediet  op 10 jaar
 31. 31. 3.2.5 Vinnof• wie? ▫ innovatieve starters met hoog risicoprofiel & sterk groeipotentieel• wat? ▫ ‘zaaikapitaal’ ▫ participatie in kapitaal ▫ of achtergestelde lening• vb. en video’s op ▫ http://www.pmvlaanderen.be/pmv/view/nl/kmo/producten/vinnof/portfolio ▫ Izegem: Quick sensor (zetels kinepolis)
 32. 32. 3.2.6 Waarborgregeling• wie? ▫ ondernemer die onvoldoende waarborgen aan bank kan voorleggen.• wat?  KMO’s  Investeringen Vlaamse Gewest  Max. 75 % van het krediet / max. 750.000 €  Eenmalige premie
 33. 33. 3.2.7 Win Win lening!• Achtergestelde lening• Max. 100 000 € (vroeger 50 000)• Vaste looptijd: 8 jaar• KREDIETNEMER: - Vlaamse KMO <3 jaar• KREDIETGEVER: ▫ Particulier  belastingsvermindering 2,5 %  Uitgesloten: WN, echtgenoot/wettelijk samenwon., zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder  vroeger: ‘vriendenlening’• meer info ▫ http://www.pmvlaanderen.be/pmv/view/nl/kmo/pr oducten/winwinlening
 34. 34. participatie- participatie- risico- business fonds maatschappij kapitaal angels
 35. 35. 3.3 Risicokapitaal- maatschappijen• venture capital• wat? ▫ Aandelenparticipatie ▫ achtergestelde lening (converteerbare) obligatielening• risico  hoog rendement vereist
 36. 36. privé initiatieven• arkafund • dexia private equity• baekeland fonds • fortis private equity• capital-E • ing activator fund• domo group • kbc private equity• e-merge • triodos renewables• gimv• hefboom• sherpa invest• stonefund
 37. 37. GIMV• GIMV = …• http://www.gimv.com
 38. 38. participatie- participatie- risico- business fonds maatschappij kapitaal angels
 39. 39. 3.4 BAN• wie? ▫ privé-personen• wat? ▫ investering in jonge en groeiende ondernemingen• hoe? ▫ kapitaal ▫ managementondersteuning
 40. 40. ▫ www.banvlaanderen.be  filmpje ( 1min.)▫ www.beangels.eu
 41. 41. BAN• ook bij ons:
 42. 42. zie bizzidee.be
 43. 43. 4 Wedstrijden fiscalesubsidies financiering wedstrijden bronnen steun
 44. 44. wedstrijden• www.bizidee.be ▫ ondernemingsplan ▫ prijs 25 000 €• http://www.battleoftalents.be/ ▫ 25 000 €, ▫ reizen, licenties, kranten• http://www.enterprize.be/ ▫ 12 000 €, ▫ leasing (skoda)• http://www.ondernemendeschool.be/ ▫ unizo ▫ flanders DC
 45. 45. 5 Info bronnen fiscalesubsidies financiering wedstrijden bronnen steun
 46. 46. AO▫ Vlaams Agentschap Ondernemen  URL: www.vlao.be▫ Verlenen van informatie, advies en begeleiding aan bedrijven
 47. 47. Flanders DC• www.flandersdc.be• projecten
 48. 48. websitesSubsidies www.vlaanderen.be/ondernemen www.kmo-portefeuille.be www.iwt.be www.vdab.be www.flanderstrade.beFiscale maatregelen www.fiscus.fgov.be Financieringsinstrumenten www.fonds.org www.pmv-kmo.be www.ban.beAndere initiatieven www.bizidee.be www.enterprize.be
 49. 49. Folders• zie Leho ▫ map: aanvullende info.
 50. 50. inspiratie:http://new.bizz.be/bizz/nl/bizzextra/magazine.html
 51. 51. • als je de bomen door het bos niet meer ziet …..
 52. 52. wat hebben we geleerd?• Wat onthoud je van de extra financieringskanalen? ▫ participatiefonds  optimeo  starteo ▫ participatiemaatschappij  win win ▫ rest mag je voorlopig vergeten  (behalve 2° zit = examenmaterie)
 53. 53. Leho• zie Leho:
 54. 54. Leho• Ook op Leho: ▫ Mc Kinsey Rapport (Bizidee.be) ▫ grijs = checklisten ▫ geel = cijfervoorbeelden
 55. 55. extra: to do• ontwerp een eigen factuur mét logo• Excel: ▫ start ▫ nieuw ▫ sjabloon….• Neem dit op in je business plan
 56. 56. vragen?

×