Zie ook Excel sjabloon
Financieel plan = noodzakelijk kwaad?
Oprichtersaansprakelijkheid
Diverse stakeholders vragen dit
 Notaris (rechtspersoon)

 Financiers
 andere vennoten
 bankiers: éérste wat ze vragen...
SBP
 Géén sjabloon van de banken, unizo, voka….

 Eigen Excel sjabloon (zie Leho)
Structuur sjabloon
 Tabbladen in kleur = verplicht in te vullen

 Grijze tabbladen = optioneel
Eerst lezen vóór gebruik
Bijsluiter
 bevat beknopte

info. over andere
tabbladen
 zodat je ook
zonder deze ppt.
aan de slag kan.
Doel van dit sjabloon
 Voor wie?
 voor studenten in het kader van SBP
 voor jonge starters na SBP
 Wat is het?
 een t...
 Check ook overal de cellen mét een opmerking

(rode driehoek)
 zijn handige tips
investerings- en financieringsplan =
beginbalans
 beginbalans

 dag 1

eindbalans
31/12
Klassieke balans
 zoiets is werk voor

jouw boekhouder
 bevat extra zaken
 voorraden
 handelsvorderingen
 leningen di...
Korte omschrijving SBP project
Projectfiche

op élk
tabblad
Wat heb je nodig?
Hoe ga je dat financieren?
Investering- en financieringsplan
= momentopname bij de start van je business
Investeringsplan - financieringsplan
Aanwending middelen

Oorsprong middelen

 Wat heb je nodig voor je

 Van wie zal he...
Investeringsplan
 bedragen zijn

excl. BTW
 hier apart de BTW

bereken op alles
 reden: een starter
moet dit zélf
voorf...
tip
 Totaal investeringen = totaal financiering

 investering = min. 125 euro
Investering

≠

Kost

 Komt in investeringsplan
 later balans
 Investering gaat

 Komt in omzet en kosten

meerdere ja...
Afschrijvingen
 zie apart tabblad: berekening
vaste activa die je moet afschrijven
Goodwill:
Kantoor en gebouwen:
Nijverh...
Financieringsplan
 schuld van de vennootschap

(rechtspersoon) aan de
eigenaar (natuurlijk
persoon)

 schuld van de

ven...
Eigen vermogen
 Aandelen
 BVBA: min. € 18.550


volstorten: min. € 6.200

 EBVBA: 1€ 2.400
 volledig te volstorten
 ...
Vreemd vermogen
 Banklening
 hypotheek: gebouw
 investeringkrediet: machine, wagen
 intresten op de lening = tabblad k...
Geldkraan….

subsidies

fiscale steun

financiering

wedstrijden

bronnen
doel presentatie
 kort overzicht van waar je ‘geld’ kan ‘vinden’

 Enkele zaken zijn relevant voor SBP:
 optimeo
 star...
Neutrale prognose omzet
Kosten en kasstromen
Omzet - kosten
A) raming afzet en
omzet

B) raming kosten

C) raming
exploitatie resultaat

D) raming
kasstromen
horizontaal

 realistisch scenario (straks pessimistisch)
 tijdsdimensie
 jaar 1 : maanden
 jaar 2: totaal
 jaar 3
verticaal
 detail van de 4

rubrieken
 omzet
 kosten
 resultaat
 kasstromen
A) raming omzet
Baseer je afzetraming op
Tijdsdimensie
 dagbasis

 weekbasis
 maandbasis
 projectbasis
 maar reken sowieso om naar maandbasis
Groei
 zorg voor een zekere realistische groei:
Extra invloeden
 seizoensinvloeden

 effect van jaarbeurzen
 eindejaar periode
 solden…
B) Raming kosten
 4 rubrieken
 B1 aankopen
 B2 diensten en diverse goederen

 B3 personeel
 B4 afschrijvingen
B1) Aankopen
Conclusie
 grote checklist
 verwijder wat niet

relevant is voor jou
Kostenrubriek “afschrijving”
1.

Investering geleidelijk laten meetellen als kost in de
jaren waarin ze gebruikt wordt

2....
Kostenrubriek “afschrijving”
Voorbeeld: rollend materieel € 6.000, lineair afschrijven
Afschrijvingstermijnen
Wettelijk vastgestelde afschrijvingstermijnen
C) Raming exploitatieresultaat
 Omzet (A)

 - Bedrijfskosten
 B1
 B2
 B3
 B4
 apart:
 B5: intresten
D) Raming kasstromen
 kasstroom <> cash flow
kosten

<>

uitgaven

 zie B = Kosten

 zie D = kasstromen

 2 soorten
 kaskosten
 niet kaskosten

 wat effectief va...
Pessimistische prognose
risico jonge starter
Doel
 lagere afzet ramen

 lagere prijs inschatten
 énkel A1 en A2
veranderen
 nagaan wat impact is op

de rest
Verschil tab blauw en tab groen
 Investering en financiering (later: balans)
 Momentopname, bijvoorbeeld op 01/01/2013
...
leningen
bezoldigingen
belastingen
vennootschappen
extra info
terminologie
Leningen
Bezoldigingen
 horizontaal

SBP:
klassieke fout: 5
weddes proberen te
halen uit je project….
Bezoldigingen
 verticaal
Belastingen
 BTW

 Ven B
 PB
BTW
Ven B - PB
Tab. vennootschappen
Tab. termino
Opdracht financieel plan:
 Maak financieel plan aan de hand van het Excel





sjabloon
bewaar het als financieelPlan...
to do
 ontwerp een eigen

factuur mét logo
 Excel:
 start
 nieuw

 sjabloon….

 Neem dit op in je

business plan
En nu aan de slag…
Financieel plan sbp 2013 2014 update 2
Financieel plan sbp 2013 2014 update 2
Financieel plan sbp 2013 2014 update 2
Financieel plan sbp 2013 2014 update 2
Financieel plan sbp 2013 2014 update 2
Financieel plan sbp 2013 2014 update 2
Financieel plan sbp 2013 2014 update 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Financieel plan sbp 2013 2014 update 2

2,347 views

Published on

financieel plan sbp howest nmct, cm, trm, om, ipo

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financieel plan sbp 2013 2014 update 2

 1. 1. Zie ook Excel sjabloon
 2. 2. Financieel plan = noodzakelijk kwaad?
 3. 3. Oprichtersaansprakelijkheid
 4. 4. Diverse stakeholders vragen dit  Notaris (rechtspersoon)  Financiers  andere vennoten  bankiers: éérste wat ze vragen is …
 5. 5. SBP  Géén sjabloon van de banken, unizo, voka….  Eigen Excel sjabloon (zie Leho)
 6. 6. Structuur sjabloon  Tabbladen in kleur = verplicht in te vullen  Grijze tabbladen = optioneel
 7. 7. Eerst lezen vóór gebruik
 8. 8. Bijsluiter  bevat beknopte info. over andere tabbladen  zodat je ook zonder deze ppt. aan de slag kan.
 9. 9. Doel van dit sjabloon  Voor wie?  voor studenten in het kader van SBP  voor jonge starters na SBP  Wat is het?  een tool om snel inzicht te krijgen in:  raming van je afzet en omzet  prijszetting  kostenstructuur  het te verwachten resultaat  kasstromen die voortvloeien uit je business model
 10. 10.  Check ook overal de cellen mét een opmerking (rode driehoek)  zijn handige tips
 11. 11. investerings- en financieringsplan = beginbalans  beginbalans  dag 1 eindbalans 31/12
 12. 12. Klassieke balans  zoiets is werk voor jouw boekhouder  bevat extra zaken  voorraden  handelsvorderingen  leningen die vervallen < 1 jaar  enz….
 13. 13. Korte omschrijving SBP project
 14. 14. Projectfiche op élk tabblad
 15. 15. Wat heb je nodig? Hoe ga je dat financieren?
 16. 16. Investering- en financieringsplan = momentopname bij de start van je business
 17. 17. Investeringsplan - financieringsplan Aanwending middelen Oorsprong middelen  Wat heb je nodig voor je  Van wie zal het geld komen business?  investeringen  “boodschappenlijstje”  Activa (balans) om dit allemaal te financieren?  Passiva (balans)
 18. 18. Investeringsplan  bedragen zijn excl. BTW  hier apart de BTW bereken op alles  reden: een starter moet dit zélf voorfinancieren  financiële buffer voor alle uitgaven van de eerste maanden
 19. 19. tip  Totaal investeringen = totaal financiering  investering = min. 125 euro
 20. 20. Investering ≠ Kost  Komt in investeringsplan  later balans  Investering gaat  Komt in omzet en kosten meerdere jaren mee  Eenmalige uitgave  Periodiek terugkerend  bijvoorbeeld  auto  laptop  Jaarlijks wordt deel in “kost” genomen (=afschrijving, niet-kaskost) prognose  later resultatenrekening maandelijkse uitgaven    Telefonie Verzekering Reclame
 21. 21. Afschrijvingen  zie apart tabblad: berekening vaste activa die je moet afschrijven Goodwill: Kantoor en gebouwen: Nijverheidsgebouwen: Rollend materieel: Meubilair, machines & materieel: Klein materieel en computermateriaal: Oprichtingskosten: afschrijvingspercentage 20% 3% 5% 20 à 25% 10% 33% 100 of 20% aantal jaar 5 jaar 33 jaar 20 jaar 5 of 4 jaar 10 jaar 3 jaar 1 jaar of 5 jaar  bedrag van de afschrijving komt dan in het tabblad kosten (einde jaar)
 22. 22. Financieringsplan  schuld van de vennootschap (rechtspersoon) aan de eigenaar (natuurlijk persoon)  schuld van de vennootschap aan de eigenaar
 23. 23. Eigen vermogen  Aandelen  BVBA: min. € 18.550  volstorten: min. € 6.200  EBVBA: 1€ 2.400  volledig te volstorten  nv: €61 500  VOF, GCV: 1 euro.  Inbreng in natura  wat? auto, laptop, gebouw, machine  hoe?    verslag vennoten verslag bedrijfsrevisor komt in notariële akte
 24. 24. Vreemd vermogen  Banklening  hypotheek: gebouw  investeringkrediet: machine, wagen  intresten op de lening = tabblad kosten !  Win win lening  lening van familie/vrienden  max. €200.000 (max. 50.000 pp)  op 8 jaar  2,75%  Microkrediet
 25. 25. Geldkraan…. subsidies fiscale steun financiering wedstrijden bronnen
 26. 26. doel presentatie  kort overzicht van waar je ‘geld’ kan ‘vinden’  Enkele zaken zijn relevant voor SBP:  optimeo  starteo  win win  microkrediet
 27. 27. Neutrale prognose omzet Kosten en kasstromen
 28. 28. Omzet - kosten A) raming afzet en omzet B) raming kosten C) raming exploitatie resultaat D) raming kasstromen
 29. 29. horizontaal  realistisch scenario (straks pessimistisch)  tijdsdimensie  jaar 1 : maanden  jaar 2: totaal  jaar 3
 30. 30. verticaal  detail van de 4 rubrieken  omzet  kosten  resultaat  kasstromen
 31. 31. A) raming omzet
 32. 32. Baseer je afzetraming op
 33. 33. Tijdsdimensie  dagbasis  weekbasis  maandbasis  projectbasis  maar reken sowieso om naar maandbasis
 34. 34. Groei  zorg voor een zekere realistische groei:
 35. 35. Extra invloeden  seizoensinvloeden  effect van jaarbeurzen  eindejaar periode  solden…
 36. 36. B) Raming kosten  4 rubrieken  B1 aankopen  B2 diensten en diverse goederen  B3 personeel  B4 afschrijvingen
 37. 37. B1) Aankopen
 38. 38. Conclusie  grote checklist  verwijder wat niet relevant is voor jou
 39. 39. Kostenrubriek “afschrijving” 1. Investering geleidelijk laten meetellen als kost in de jaren waarin ze gebruikt wordt 2. Waarom afschrijven? 1° economisch perspectief  waardevermindering 2° boekhoudkundige perspectief  altijd juiste waarde in de boekhouding 3° fiscaal perspectief  kosten spreiden <> jaren
 40. 40. Kostenrubriek “afschrijving” Voorbeeld: rollend materieel € 6.000, lineair afschrijven
 41. 41. Afschrijvingstermijnen Wettelijk vastgestelde afschrijvingstermijnen
 42. 42. C) Raming exploitatieresultaat  Omzet (A)  - Bedrijfskosten  B1  B2  B3  B4  apart:  B5: intresten
 43. 43. D) Raming kasstromen  kasstroom <> cash flow
 44. 44. kosten <> uitgaven  zie B = Kosten  zie D = kasstromen  2 soorten  kaskosten  niet kaskosten  wat effectief van je bankrekening gaat
 45. 45. Pessimistische prognose
 46. 46. risico jonge starter
 47. 47. Doel  lagere afzet ramen  lagere prijs inschatten  énkel A1 en A2 veranderen  nagaan wat impact is op de rest
 48. 48. Verschil tab blauw en tab groen  Investering en financiering (later: balans)  Momentopname, bijvoorbeeld op 01/01/2013  Statisch (= fotofinish 100 m.)  Raming omzet en kosten (later: resultatenrekening)  Overzicht van de opbrengsten en kosten over een jaar  Dynamisch (verslag 100 m. op sporza)
 49. 49. leningen bezoldigingen belastingen vennootschappen extra info terminologie
 50. 50. Leningen
 51. 51. Bezoldigingen  horizontaal SBP: klassieke fout: 5 weddes proberen te halen uit je project….
 52. 52. Bezoldigingen  verticaal
 53. 53. Belastingen  BTW  Ven B  PB
 54. 54. BTW
 55. 55. Ven B - PB
 56. 56. Tab. vennootschappen
 57. 57. Tab. termino
 58. 58. Opdracht financieel plan:  Maak financieel plan aan de hand van het Excel    sjabloon bewaar het als financieelPlanSBPnr.xlsx factuur posten op SBP-site uiterlijk 29/11 overleg met bankiers
 59. 59. to do  ontwerp een eigen factuur mét logo  Excel:  start  nieuw  sjabloon….  Neem dit op in je business plan
 60. 60. En nu aan de slag…

×