Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEO Migraties #seobenelux

Mijn presentatie op de SEO Benelux meeting in Gent over site migraties en de impact op SEO.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

SEO Migraties #seobenelux

 1. 1. Site Migraties
 2. 2. Mijn eerste site migratie 0000
 3. 3. • Ingenieur ⇢ MBA ⇢ Diamantair ⇢ SAP Consultant • On-line marketing vanaf 2000 • Thomas Cook • Mobistar • Bayard Presse • Sinds Aug.2017 2/5 Freelance Wie ben ik? Petrol head @dirk_ceuppens
 4. 4. Migraties komen in verschillende smaken. Domein Mergen Splitsen Protocol Mobiel (AMP/PWA) Software CMS / Software aanpassing/ upgrade/ migratie Structuur Navigatie Interne links Hierarchie Consolidatie Pruning Design & UX Look & feel Templates en alle mogelijke combinaties hiervan
 5. 5. Opgepast voor ‘kleine’ aanpassingen ”We hebben het blokje met gerelateerde links verwijderd, niemand vond dit echt mooi” VOOR NA
 6. 6. Waarom migraties fout gaan Gebrekkige strategie Slechte Planning Te weinig middelen Geen SEO/UX inbreng Onvoldoende tests Trage bugfixing Onderschatten complexiteit
 7. 7. 1.Scope & Planning 2. Voor- bereiding 3. Pre- launch testing 4. Go Live 5. Post- Launch testing Het ”ideale” migratieproject
 8. 8. 1.Scope & Planning 2. Voor- bereiding 3. Pre- launch testing 4. Go Live 5. Post- Launch testing Het ”ideale” migratieproject
 9. 9. 1.Scope & Planning Audit de huidige site(s) • Verzamel zoveel mogelijk data • Google Search Console • Crawl Errors • Performance report • Coverage report • Analytics • Log Files • Link Data (Ahrefs /Semrush/Moz/Majestic,…) • Externe ranktrackers • Crawldata • Benchmark performance Webpagetest.org & Lighthouse • Identificeer top pagina’s (links/verkeer/conversies..)
 10. 10. Crawl & Log data: tips • Supercharge Screaming Frog • Installeer crawler & Log File Analyser op een Cloud Server* - kan een paar miljoen URL’s aan (128 GB RAM/ 6 cores @3.5 Ghz – >>2.5 miljoen URL’s) • Crawl & trek dan pas de API data binnen – (voor GA: bij voorkeur 12 maanden afh. van seizoensgebondenheid) • Log files: bij voorkeur 3 maanden – meer is beter • Gebruik de SF log analyser voor het parsen – analyseer data in Excel of R • Focus op crawl errors & frequentie • Laat toe om ‘oude’ URLs te identificeren (check Internet Archive) 1.Scope & Planning (*) https://www.screamingfrog.co.uk/how-to-crawl-large-websites/
 11. 11. Check ‘verborgen’ subdomeinen1.Scope & Planning
 12. 12. Definieer Scope & Doelen • Check de sterktes/zwaktes van de huidige site op basis van audit • Check verwachtingen betrokken partijen • Zet concrete doelstellingen • Conversie • Verkeer • Snelheid • … • Identificeer de risico’s • Definieer de acties nodig om die doelstellingen te bereiken 1.Scope & Planning
 13. 13. Bepaal baseline Tip: gebruik Excel om de ‘normale’ evolutie van het organisch verkeer te voorspellen* op basis van de laatste 24 maanden: 1.Scope & Planning 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Jun-18 Aug-18 Oct-18 Dec-18 TRAFFIC - FORECAST Sessions Planning Lower Upper (*) https://www.experts-exchange.com/articles/30713/Forecasting-in-Excel-2016-for-Windows-and-Mac.html
 14. 14. Vermijd ‘big bang’ •Werk stap voor stap: splits acties op in voor/tijdens/na migratie •Beter uit scope: • ‘Content pruning’ • Herschrijven van content, meta data, titels • Wegwerken van interne redirect (chains), 4xx errors • Als het kan: design (meestal niet mogelijk) 1.Scope & Planning
 15. 15. 1.Scope & Planning 2. Voor- bereiding 3. Pre- launch testing 4. Go Live 5. Post- Launch testing Het ”ideale” migratieproject
 16. 16. Technische SEO spec’s2. Voor- bereiding • URL structuur • Meta Data • Schema.org • Canonicals • Interne links • Paginatie • Sitemaps (HTML/XML) • Hreflang • Redirects • Robots.txt • Titels & teksten • AMP • PWA • http2 • JS / CSS • …
 17. 17. Tijdens development • Zorg voor een afgeschermde test server • Toegang op via IP adres of paswoord – niet via robots.txt of http header • Doe manuele checks op de verschillende templates • Schema markup • Lighthouse • Rendering • Conformiteit met specs • Importeer zo snel mogelijk echte data • Implementeer de redirects zo vroeg mogelijk • Rekening houdend met ‘legacy’ redirects 2. Voor- bereiding
 18. 18. 1.Scope & Planning 2. Voor- bereiding 3. Pre- launch testing 4. Go Live 5. Post- Launch testing Het ”ideale” migratieproject
 19. 19. “Crawlfest” • Audit nieuwe site (vs specs & doelen) • Crawl huidige site opnieuw • Met analytics data • Bereken de ‘interne pagerank’ • Exporteer internal_all • Crawl de nieuwe site op basis • van de huidige urls • van externe links • check de redirects – exporteer redirect chains/internal_all • Crawl de nieuwe site (spider mode) • Bereken ‘interne pagerank’ • Exporteer internal_all 3. Pre- launch testing Vergelijk de versies Rapporteer fouten
 20. 20. Aandachtspunten • Vergelijk • Status • titels/H1/Meta description • grootte van de tekst / tekstratio • diepte / interne links / interne pagerank • #redirects • Focus op top landingspagina’s – obv analytics data • Vergelijken kan in xlsx – op basis van Vlookups • Sneller & efficienter via R 3. Pre- launch testing
 21. 21. Avant-Première SEO Benelux • R script beschikbaar op Github • Op basis van SF exports • Koppelt oude URLs aan nieuwe • WIP – (nog) niet 100% foolproof – maar gedocumenteerd in de code • En er is altijd StackOverflow  3. Pre- launch testing https://github.com/dceuppens/seotools
 22. 22. Voorbeelden 3. Pre- launch testing
 23. 23. Net voor lancering •Check sitemaps •Check robots.txt •Crawl site laatste maal •Check ook GA implementatie •Indien domein migratie •Verifieer Search Console 3. Pre- launch testing
 24. 24. 1.Scope & Planning 2. Voor- bereiding 3. Pre- launch testing 4. Go Live 5. Post- Launch testing Het ”ideale” migratieproject
 25. 25. Indien site tijdelijk offline4. Go Live Gebruik 503 status code “The server is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the server. The implication is that this is a temporary condition which will be alleviated after some delay.”
 26. 26. Check alles opnieuw • Check robots.txt • Fetch & Render top pagina’s • Crawl de sitemap(s) • Crawl de nieuwe site op basis van de oude urls • Check de redirects –redirect chains • Crawl de nieuwe site (spider mode) • Focus op 4xx & 5xx errors • Doe een laatste vergelijking nieuwe / oud • Corrigeer indien nodig 4. Go Live
 27. 27. 1.Scope & Planning 2. Voor- bereiding 3. Pre- launch testing 4. Go Live 5. Post- Launch testing Het ”ideale” migratieproject
 28. 28. Monitoring •Monitor GA – check voor 404’s • Evolutie organisch verkeer • Indien URL’s != gebruik mapping uit de crawlfiles •Search Console & Externe ranktrackers • Check evolutie posities • Check coverage report voor errors •Check redirects externe links •Check logs een paar dagen na migratie 5. Post- Launch testing
 29. 29. En als Google welwillend is krijg je dit

×