Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitgangspunten hr dirk boersma centrumvoor excellent leiderschap

433 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uitgangspunten hr dirk boersma centrumvoor excellent leiderschap

  1. 1. Uitgangspunten <ul><ul><li>Een organisatie is gericht op het behalen van resultaten en het verbeteren van prestaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Managers en medewerkers zijn partners op de werkplek </li></ul></ul><ul><ul><li>Managers en medewerkers zijn evenwaardig aan elkaar als het gaat om het bereiken van de resultaten en de doelen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerken op basis van afspraken is effectiever dan gebruik maken van hiërarchie </li></ul></ul><ul><ul><li>Competenties noodzakelijk voor het behalen van de resultaten zijn verspreid over de mensen, die in de organisatie werken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elk individu, ook de leider/manager beschikt slechts over een beperkt deel van die competenties. </li></ul></ul><ul><ul><li>HR is het vanuit eigen deskundigheid mee vormgeven aan wederzijdse afhankelijkheden </li></ul></ul>
  2. 2. Aandachtsgebied HR <ul><li>HR is gericht op het functioneren van mensen in groepen </li></ul><ul><li>HR is erop mensen inzicht te geven in zodat het eigen gedrag in specifieke situaties helder wordt. </li></ul><ul><li>HR is erop gericht mensen (leidinggevenden en medewerkers) in die situaties uit te dagen om op basis van die inzichten verantwoordelijkheid te nemen voor effectief gedrag </li></ul>
  3. 3. Aandachtsgebied 2 <ul><li>HR heeft de vaardigheid en de houding die mensen stimuleert om belemmeringen in het functioneren van de organisatie, zichtbaar en bespreekbaar te maken </li></ul><ul><li>HR is in staat steeds (ondersteunend aan de leiding) een balans te vinden tussen begeleiden enerzijds en aanpakken anderzijds </li></ul><ul><li>HR is gericht op het sterker en zelfsturend maken van haar partners in de organisatie </li></ul>
  4. 4. Instrumenten <ul><li>HR kent instrumenten, die een evenwaardige samenwerking in de organisatie bevorderen </li></ul><ul><li>HR kan deze instrumenten effectief inzetten </li></ul><ul><li>HR is daarmee dienend naar de organisatie toe </li></ul>
  5. 5. Competenties HR <ul><li>HR mensen hebben een coachende stijl van adviseren. </li></ul><ul><li>HR mensen zijn goed in het stellen van goede vragen </li></ul><ul><li>HR mensen sturen op basis van afspraken </li></ul><ul><li>HR mensen zijn vaardig in het aanspreken </li></ul><ul><li>HR mensen kennen de strategie van de organisatie, kennen de kritische succesfactoren en de gevoeligheden en handelen van daaruit proactief </li></ul><ul><li>HR mensen kennen de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen van de organisatie en weten deze te verbinden </li></ul><ul><li>HR mensen dragen de visie van de organisatie actief uit en handelen conform deze visie </li></ul>

×