Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stilte geen gebakken lucht

581 views

Published on

Een presentatie van Kurt Sannen, Natuurboerderij het Bolhuis over Stilte als economische meerwaarde. Gepresenteerd op de Inspiratiedag Stilte, Rust en Ruimte als hefboom voor de Merode, in september 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stilte geen gebakken lucht

 1. 1. Stilte, rust en ruimte als economische meerwaarde
 2. 2.  Bolhuis en vermarkting van stilte, rust en ruimte  De economische meerwaarde van stilte, rust en ruimte
 3. 3.  2001 : • overname oud melkveebedrijf • Samenwerking met Natuurpunt  Kurt & Annemie werken beiden deeltijds op hoeve (met hulp van Laure & Berne)  Bedrijfstakken: • Biologisch lams- en jong rundsvleesproductie • Hoevetoerisme • Natuurbeheer • Stamboekfokkerij
 4. 4.  Respect voor mens, dier en milieu  Preventieve gezondheidszorg  Biologisch geteeld diervoeder  Geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, hormonen, GGO’s ...  Aandacht voor natuurlijke kringloop  Resultaat: gezond en lekker vlees !
 5. 5.  Ideaal om laagwaardig voer uit reservaten om te zetten in hoogwaardig voer (=melk) voor de kalveren  40 runderen  Kempisch roodbont  Oud bedreigd inheems dubbeldoelras  20 zoogkoeien  Vrij zelfredzaam ras
 6. 6.  100 schapen Ardense Voskop Oud bedreigd inheems ras • Rosse kop en poten • Licht beige wol • Lange wollige staart • 60-75 kg, fijn vlees • Zeer zelfredzaam Jaarrond begrazing
 7. 7.  Natuurboerderij het Bolhuis beheert 85 ha natuurreservaten van Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos (ANB)  Duurzame samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt en jaarlijkse gebruiksovereenkomsten met ANB  Bolhuis zorgt voor graas- en maaibeheer van graslanden, hooilanden en heide  Volgens natuurbeheerplan Natuurpunt en ANB
 8. 8. • Zeldzame vogels die broeden of overwinteren:  roodborsttapuit, watersnip, wintertaling, blauwborst, sprinkhaanzanger, kievit, graspieper, grote zilverreiger • Zeldzame planten die toenemen in de graslanden:  waterkruiskruid, ratelaar, pijptorkruid, orchideeën  Unieke vegetatietypes blijven behouden of nemen toe:  Dottergraslanden  Elzenbroekbos  Glanshaverhooilanden  Heide  ...
 9. 9.  Bolhuis creëert: • Hoogwaardige natuur • Aantrekkelijk landschap • Stilte • Rust • Ruimte  Wie betaalt dit ? • Klanten die biologisch hoevevlees met een hoge toegevoegde waarde wensen te kopen • Eco-toeristen die willen genieten van de stilte, rust, ruimte, authenticiteit, natuur, ...
 10. 10.  Elke maand verkoop van bio hoevevlees van • Jong rund • Lam • Konijn • varken  I.s.m. erkende beenhouwer Frank Bielen bvba  Erkend verkooppunt Hoeveproducten Maatschappelijke waarde krijgt economische meerwaarde
 11. 11.  Verblijfsvakantie • Gastenverblijf op de boerderij • Authentieke woonwagen  Ezelverhuur voor wandeltochten  Actieve vakantie op een werkende boerderij  Doelpubliek: • Mensen op zoek naar stilte, authenticiteit, rust, ruimte, natuur ...  gezinnen met kinderen  Korte vakantie dicht bij huis Maatschappelijke waarde krijgt economische meerwaarde
 12. 12.  Tweedaagse ezeltrektocht met overnachting in woonwagen of tent in het De Merodegebied
 13. 13.  Creëren en beschermen van natuur, stilte, rust en ruimte in de omgeving zorgt voor bedrijfsinkomen Bolhuis  Zonder : ► geen meerwaarde voor hoevevlees ► geen attractief aanbod voor toeristen  Duurzame symbiose tussen natuur, stilte, rust en ruimte en bedrijfseconomische doelstellingen = duurzame ontwikkeling
 14. 14.  Stilte is een zachte maatschappelijke meerwaarde • Zoals: rust, ruimte, natuur, ...  Stilte in verdrukking  Mensen hebben nood aan stilte  Er is een markt voor stilte !  Economische meerwaarde stilte draagt bij tot het creëren en beschermen van ruimtes voor stilte, rust en natuur
 15. 15.  Huidige niet duurzame economische ontwikkeling vernietigt stilte, rust en ruimte  Behoud stilte, rust en ruimte kan schijnbaar alleen door : • onttrekking aan economisch denken • overheidsinput voor bescherming ervan  Echter economische meerwaarde stilte : Kansen voor meer stilte!
 16. 16.  Waarom stiltegebieden bewaren ?  Waarom natuur beschermen ? “Brengt toch niks op !” Wat kost het om geen ruimte te laten voor natuur en stilte ????
 17. 17.  Waarom natuur beschermen ? Omdat we niet zonder kunnen !!!  Natuur is nodig voor: • Landbouwproductie • Waterberging • Drinkwatervoorziening • Erosiebestrijding • Klimaatregeling • ... En geeft noodzakelijke ruimte voor stilte en rust
 18. 18. • Kansen en gevaren • Kansen grijpen !  Private investeringen in natuur en stilte bieden kansen om meer natuur en stilte veilig te stellen  Duurzame economische bedrijfssystemen bieden kansen  Complementair aan rol overheid  Draagvlakverbreding
 19. 19.  Nood aan extra steun en inspanningen  Betere bescherming wanneer ook economische baten zichtbaar  Publiek private samenwerking zorgt voor extra middelen en mogelijkheden voor natuur en stilte Natuur en stilte zo waardevol dat geen enkele maatschappij zich kan veroorloven deze te verspillen

×