Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Vlaamse LandMaatschappij en de Merode

750 views

Published on

Streekontwikkeling vanuit stilte en rust als kernkwaliteit in de Merode, gepresenteerd op de inspiratiedag Stilte, Rust en Ruimte in september 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Vlaamse LandMaatschappij en de Merode

 1. 1. Streekontwikkeling vanuit stilte en rust als kernkwaliteit in de Merode 23 september 2010
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. de Merode: innoverend en gastvrij platteland de Merode: platteland met klasse de Merode: zelfbewust platteland
 8. 8. PIJLER 1: „de Merode plattelandsregio met klasse‟ “We koesteren de kwaliteiten van onze regio”  alle hefboomprojecten en acties die zich in de eerste plaats richten op het behoud, de bescherming en de verdere ontwikkeling van de in de streek voorkomende natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden.  het geheel van die waarden = kip met gouden eieren  basis voor de beoogde streekontwikkeling
 9. 9. Stilte en rust in de Merode  Voldoende rust en stilte in het gebied waarborgen door bijvoorbeeld stiltegebieden af te bakenen (goedkeuring integraal plan: maart 2007) In Gerhagen is de afbakening van een stiltegebied al aan de gang. Initiatieven die de kwaliteit van dit stiltegebied behouden of verbeteren, worden aangemoedigd. Stiltewandelingen zoals die nu al bestaan onder leiding van stiltegidsen, kunnen voor een grotere sensibilisatie zorgen. Ook kan worden bekeken of het niet nuttig is om het stiltegebied in Gerhagen uit te breiden over de provinciegrenzen heen. Eventueel kan ook de afbakening van nieuwe stiltegebieden worden overwogen.  Herwaarderen religieus erfgoed: Eén van de uitzonderlijke troeven van het gebied is de aanwezigheid van de abdijen van Averbode en Tongerlo en de pelgrimsplaats Scherpenheuvel. De uitzonderlijke aanwezigheid van drie vitale religieuze sites op zo'n korte afstand van elkaar heeft niet alleen een grote uitstraling naar mensen met verschillende levensbeschouwingen/ religies, maar ook naar recreanten in het algemeen. Dat gegeven moeten we profileren vanuit een heel eigen en toekomstgerichte opdracht in deze tijd. Bovendien is het belangrijk dat we rond die plaatsen de gewenste sfeer creëren: een sfeer waarbij bezoekers in het gebied de rust vinden die de ze nodig hebben. 10
 10. 10. Economisch belang  Nederlands onderzoek wees uit dat onder meer stilte – afwezigheid van drukte erg belangrijk zijn voor wandelaars in het landelijke gebied : 11 0 5 10 15 20 25 Juist aan die als belangrijk beoordeelde parameters wordt hard gewerkt
 11. 11. Stiltegebied Gerhagen 12
 12. 12. Thema:natuurontwikkeling Natuurinrichtingsproject Averbode bos en heide
 13. 13. Thema:recreatie Natuurinrichtingsproject Averbode bos en heide
 14. 14.  Tewerkstelling in toeristisch-recreatieve sector: 52-104 jobs  Functieverandering van gronden: 2.934 € verlies (jaarlijks)  Tijdelijke effecten o.b.v. investering: 53 arbeidsjaren  Indirecte effecten: 7-13 jobs en 68 arbeidsjaren Geschatte economische meerwaarde inrichting Averbode Bos & Heide
 15. 15. PIJLER 2: „de Merode als innoverend en gastvrij platteland‟ “we ontwikkelen onze streek, steunende op haar specifieke kwaliteiten”  pijler één plaatst de specifieke kernkwaliteiten van de regio centraal. In pijler twee worden de horizontale verbanden afgelijnd die vanuit deze kernkwaliteiten kunnen gelegd worden met een aantal economische activiteiten:  Landbouw;  plattelandsrecreatie en –toerisme;  opzetten proces branding;  nieuwe economische dragers. Collabor8
 16. 16. COLLABOR8 = samenwerken voor economische ontwikkeling op basis van streekidentiteit  EU-project Interreg IV B NWE  1/10/2008 – 31/3/2012 (3,5 jaar)  9 partners:  Lead partner: South Kerry Development Partnership Ltd. (IE) met ondersteuning van ERA21  VLM, Plattelandsproject de Merode (BE)  Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Meetjesland (BE)  Dienst Landelijk Gebied, onderdeel Nationaal projectbureau Nieuwe Hollandsche Waterlinie (NL)  Stichting Veemarktkwartier, Tilburg (NL)  Westcountry Rivers Trust (UK)  South Downs Joint Committee (UK)  Brecon Beacons National Park Authority (UK)  Merthyr Tydfil County Borough Council (UK)
 17. 17. Opzet  Ontwikkelen van een netwerk van ondernemers uit de landbouw-, toeristisch recreatieve en erfgoedsector  Het op de kaart zetten van dit netwerk onder de merknaam de Merode  Merknaam waarvan de unique selling proposition gevormd wordt door de kwaliteiten in natuur, landschap, erfgoed, rust en stilte  Ondernemersnetwerk werkt gezamenlijk nieuwe product markt combinaties uit:  Bvb trektocht te paard in combinatie met lunch in restaurant en overnachting in B&B  Familiale trektocht doorheen gebied per ezel gecombineerd met verblijf op hoeve en bezoek aan museum heemkundige kring  Uitwerking menu’s gebruik makend van streekproducten;  …
 18. 18. 21 Realisaties  Collabor8 partner meetings:  Deelname ondernemers de Merode in Wales (februari 2009) en in het Meetjesland (oktober 2009)  Bezoek van ondernemers uit buurlanden bij ondernemers in de Merode (oktober 2009)  Deelname aan meeting in oktober 2010  Ondernemersbrochure (december 2009)  Folderrekken en folders per ondernemer (december 2009)  Deelname aan de Kasteelfeesten te Meerlaer (mei 2010)  Ondernemersbrochure (update juni 2010)  Deelname aan PROMINANT 2010: lancering de Merode box  26 september de Merodehappening met lancering toeristische wandelkaart (eerste oplage)  Deelname aan Countryside beurs einde oktober – begin november met lancering algemene, wervende de Merodebrochure
 19. 19. 22 Nog geplande acties  Bundeling cultuurhistorie van de regio  Folders per ondernemer update  december 2010  Communicatieplan en mobiel paviljoen  zomer 2011  Ontwikkeling digitale info-systemen  De Merode symposium in 2011  Publicatie definitieve wandelkaart  Ontwikkeling toeristische kaart  Ontwikkeling mogelijkheden visitor pay backsystemen

×