ภาวะผู้นำทางวิชาการกับการ Coaching

15,173 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,453
Actions
Shares
0
Downloads
172
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาวะผู้นำทางวิชาการกับการ Coaching

 1. 1. ก 31 ก 2538
 2. 2. F ก ก
 3. 3. 2. ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก Fก ก ก ก ก ก 4. F ก ก ก F F กก F ก
 4. 4. 5. ก ก ก 6. ก ก ก F 7. ก ก ก F ก F ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8. F ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก 9. F F ก ก ก ก F ก F F
 5. 5. 11. 11. ก 12. 12. F ก 13. 13. F
 6. 6. F ก ก F F F ก F ก F F( F ,2542) 2542) F ก F F F F F F F ก F F ก ก Fก ก F ก ก (ก 2542) ,2542)
 7. 7. F กF Fก ก F F ก F F F F ก F ก F F F F F ก F F ( 2544) ,2544)
 8. 8. F ก ก ก
 9. 9. F ก ก F F F กF F F F FF F ก กF F F F F F F F F ก( F F ,2545) 2545) F F F
 10. 10. 1. F F F ก กF ก F กF กF F
 11. 11. 2. F F ก ก F F F ก F ก กF Fก F F ก F ก F
 12. 12. 3. F ก ก ก ก ก F กก F F F ก F F F F F F F ก F
 13. 13. 5. F ก ก กก F F กF ก
 14. 14. 7. F F F F ก ก ก ก F F F ก F F ก F ก F ก ก ก F F ก ก Fก
 15. 15. F F ก F
 16. 16. F - ก ก ก F F F - ก F ก F F F F F F Fก F ก Fก F F ก F F ก F ก F
 17. 17. F F F F ก F F F F ก ก ก F F F4
 18. 18. F - F F F ก F ก F ก ก ก ก F F F - F ก F F ก ก F ก F
 19. 19. ก F - ก F F ก ก ก ก F กF ก ก กF ก ก ก F ก ก F F กF - F F ก F ก F Fก ก ก F
 20. 20. - F F F F F ก F ก ก ก F ก F - F F กก ก ก ก ก ก F ก F F F ก
 21. 21. -ก ก F F F F F กก ก ก F ก กก F
 22. 22. - F F ก F F F ก ก F F F F F F ก
 23. 23. ก F F F ก F FF F F F F ก ก F Fก F กF Fก
 24. 24. ก 3 1. F Fก F 2. F Fก F ก F 3. F Fก
 25. 25. ก F F ก F F ก F Fก F F Fก ก F F .... F F ก F F Fก ก F ก F F Fก F ก F F F F F Fก F Fก F F F F F F ก F ก F ก F ก F F F
 26. 26. • BORN TO LEARN ก F • LEARN TO DO F • DO TO ACHIEVE • ACHIEVE TO BE . ....
 27. 27. F Fก F ก4 ก 1. F 2. F F 3. ก F F F F F 4. F F F F ( )
 28. 28. F F F F F F • F F F F F F F • F F F FF • F • F F F F • F กก F F 51
 29. 29. K : Knowledge A : Attitude S : Skill H : Habit Human Relations
 30. 30. F • F F • F • ก F F F ก กF •ก F Fก ก • F •ก F
 31. 31. 1. Fก F F 2. ก F F Fก F 3. กก F ก F F 4. F F F 5. F ก F F 6. ก F 7. 8. 9. 55 F Fก F Fก F
 32. 32. F ก ก F 1. (job) 2. (family) 3. (social) 4. (self) F F ก 4 1. 2. 3. F ก 4.
 33. 33. ก ก ก ก ...... ก F F F Fก 57
 34. 34. 1. 2. 3. F ก F F F ก 1. F F 2. F Fก F ก F Fก ก 3. FกF F F 4. F ก F F ก F F 5. ก F FกกF F F 58
 35. 35. ก F กF F ก ก
 36. 36. F ก F ก F
 37. 37. F ก F ก F F F F ก F F ก F ก ก F
 38. 38. F ก F ก F F Fก ก F ก ก F F
 39. 39. F ก F ก F ก ก กF ก F F
 40. 40. F ก F ก F ก ก F ก F F F F
 41. 41. F ก F ก F
 42. 42. F ก F ก F F F F ก F F Management by walking around
 43. 43. ก F F (4F) F1 - FACE FACT - F F ก ก ก F2 - FIGHT - F F F F ก F F3 - FAIL - F ก F F F F4 - FUN - ก F F F กF ก F 67
 44. 44. 1. F 2. F 3. F F 4. F F F 5. F F 6. F • F F F F F ก F F F ก F F ก ก Fก F F
 45. 45. F : Fก ก ก F F F กF ก : ก ก F F F ก ก F F F ก :ก ก ก F F F F F ก ก
 46. 46. Work together as a team 70
 47. 47. ก ก ก (10 ก ) F F (Ultimate Outcomes) 1. ก 2. ก 3. F 4. 5. 6. ก F 7. ก F ก 8. ก F ก 9. ก F ก ก ก ก F 10. ก ก F ก
 48. 48. ก ก ก ก - OBJECTIVE INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME MINIMIZE MAXIMIZE
 49. 49. INPUT PROCESS OUTPUT (Planning) (Controlling) (Inspection) ก กF (Prevention) (Follow up) (Correction) 73
 50. 50. ก ก PROCESS INPUT PROCESS OUTPUT F ( ) -ก F F - Fก F F -ก F F / F F ก ก ( ) -ก -ก -ก -ก -ก 74
 51. 51. ก ก ก ก F (ก F ก ก) - F F - - กF - F F F F F F Fก F F ก F Fก F ก - - - - ก - ก F 75
 52. 52. ก ก 1. ก F (Visionary Thinker) 2. ก (Developer & Planner) 3. ก F (Operator) 4. ก ก ก (Pioneer) 5. ก F F (Fighter) 6. ก (Coordinator) 7. ก (Coaching) 8. (Modern) 9. (Ethics)
 53. 53. ก 1. F 2. ก F Fก 3. F F 4. F 5. Fก F 6. F F 7. F F F 8. F
 54. 54. 9. F F F 10. F F ก กF 11. F Fก ก F F 12. F 13. F F F ก F ก F * F F F ก No one is perfect
 55. 55. Basic Qualifications of the EXECUTIVE F ก 1. Intelligence 2. Analytical ability ก F 3. Judgement ก 4. Initiative and resourcefulness F F 5. Dependability กF F F F
 56. 56. Basic Qualifications of the EXECUTIVE F ก 6. Decisiveness F F 7. Adaptability and flexibility Fก 8. Personality ก F 9. Emotional stability F F F 10. Leadership in action F
 57. 57. Action Characteristic of the EXECUTIVE ก ก ก 1. Alert : New idea 6. Cover a challenge F ก F 2. Open minded 7. Tough minded กF ก F F F 3. Sense of timing 8. Creative F F F 4. Sense of urgency 9. Innovator FF F F F ก F 10. Judgement of dilemma of ideas versus 5. Free market ideas disturbance F ก Fก ก
 58. 58. F F F F F 1. F F 2. F Fก F ก ก F 3. F Fก F F F 4. F Fก F F ก F 5. F F ก กF F F 6. F F Fก F / Fก F 7. F F Fก ก F ก F F 8. F F Fก F
 59. 59. • F F F F กF F (The boss fixes the blame for breakdown ; the leader fixes the breakdown.) • F FF F F F FFF F (The boss knows how it is done ; the leader shows how.) • F ก F F F ก ก (The boss says Go ; the leader says Let s go .)
 60. 60. F F F ก กก F Fก ก F/ F ก ก ก F F Fก ก F F ( F ) 84
 61. 61. ก Fก F ก F • ก ก ก F กF Fก ก F • ก
 62. 62. 5. กF 4. ก 3. F 2. ก F F ก 1. ก F F กF F ก ก ก F ก ก
 63. 63. ก กF F Fก กF ก 5. F F ก ก 4. ก F/ 3. F ก ก ก ก ก 2. F ก ก ก F 1. F F ก
 64. 64. 10. ก กF 1. F F F 9. F 2. ก ก 10 F ก - 8. ก F - 3. - - F 7. F 4. F ก ก 6. ก 5. ก ก
 65. 65. ก F F F ก 1. F ก F 2. 3. F 4. 5. F 6. ก ก ก 7. ก
 66. 66. ก F F F F F ก F ก F F 1. ก 2. ก ก ก 3. ก F F ก F F F ก – 4. ก ก 5. ก ก F 6. ก ก 7. ก ก ก กก ก 8. ก
 67. 67. กF
 68. 68. 92
 69. 69. F ก 4 1. : ก F ก F Fก F ก 2. ก : ก F F F Fก F F ก F F F F 3. : ก F F ก F F F 4. ก : ก F F ก F F
 70. 70. F F F 1. ก F 2. Fก F ก F F 3. F F ก F F ก 4. ก ก F F F F Fก F F F F F ก F F F F ก F ก F F F F F.....
 71. 71. ก ก F ก ก กก / ก
 72. 72. F F
 73. 73. ก F
 74. 74. P A D C
 75. 75. ก F F ก F F ก S System Management T Team Work E Excellence Management P Participation Management
 76. 76. กก 4 ก ก F (System Management) F ก F กก Koontz&O Donnell ก F (School Base Management)
 77. 77. ก (Team work) F กF F ก ก F ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก F ก ก
 78. 78. ก F (Excellence Management) ก F ก F ก ก ก F F ก F F ก F F F F ก ก ก F ก F
 79. 79. ก F F F (Participation Management) ก F ก F F F F F ก ก F กF
 80. 80. ก ก ก --> ก ก F กก ก F ก --> กก F F ก ก กF ก ก --> F F ก
 81. 81. F ก ก F กก -ก -ก F F ก -ก ก ก F F - กก -ก (SBM) . F . ก ก ก Gifted ก ก ก ก ก ก - -ก F F F F ก ก - - F - - F F ก ก ก ก F F - ก ก ก ก F ก - ก ก ก ก - ก ก - ก ก F F Koontz&O Donell -ก -ก Fก -ก ก -ก ก ก ก F -ก ก Fก F -ก ก ก ก MIS -ก ก ก ก ก ก ก ก กF
 82. 82. S F K W ก O P T I ก F ก F ก 1 2 3 ก ก ก ก ก ก ก 1 2 3 4 5 6 7
 83. 83. - . F - . - Gifted
 84. 84. - -ก F F - - - F - F F
 85. 85. ก F F F ก F - ก - F กก - ก ก ก - - - F F ก - กF - F ก F กF - - - F ก / ก
 86. 86. ก F - ก - ก ก ก F F - ก - ก F ก - F F - ก ก Fก F - ก
 87. 87. ก 3 ก กก F School Base Management กก F Learner Development กก ก ก ก Education Quality Assurance
 88. 88. ก F ก ก ก F ก ก กF
 89. 89. กF • F • F • F ก F • ก F • F ก • F • • • ก F • F F • F • ก F ก • ก F F • F • F F • ก F • F • F ก ก ก • FF ก F F • F F F • F F • ก F
 90. 90. Fก F F
 91. 91. ก ก NS-STEP ก F ก ก F ก NS-STEP กF F F F กF ก ก ก NS-STEP F F
 92. 92. ก F ก
 93. 93. ก ก F ก F ก ก F ก F ก ก F ก F
 94. 94. F ก : ก ก ก ก ก
 95. 95. 1ก ก ก ( .1- .6 108 / ) 2 F ( ก F ก ) 1: F ก F F 2: ก ก ก F ก F F The Complete Classroom (Steven, 2006) 2006)
 96. 96. 1. ก F F (Attempt & Achieve) Achieve) 2. ก ก F 3. F ICT ก ก 4. F ก (Positive Disicipline)) Disicipline 5. CAR
 97. 97. กF 1 Effective Syllabus กF 2 Effective Lesson Plan กF 4 Effective Assessment
 98. 98. 1. / ก ก F F F ก F (Effective Syllabus) Syllabus) ก F (Effective Lesson Plan)
 99. 99. 2. ก F F / ก ก / F F F ICT ก ก F F ก ก ก
 100. 100. 3. F (Effective Assessment) ก ก ก F ก /ก F ก ก F
 101. 101. 4. ก F F / ก F ก F ก ( ) F ก F8 ก F 5 ก ( F / )
 102. 102. 2. ก ก F 3. F กF F 4. / ก F 5. F F F F ก F ก 6. /ก ก ก ก F
 103. 103. ก F ก ก 1. F 80 ก 2. F F 80 ก
 104. 104. 1. ก F 2. ก F ก กF 3. ก 4. Best Practice 5. ก / / กF F
 105. 105. -ก ก F Fก Fก F (Learning Organization) ก ก F ก F F F F F -ก F F ก F Fก ก F F F F ก ก F ก
 106. 106. - ก (Coaching) ก F (Coach) F ก F F F Fก (Coachee) F Coachee) F F ก ก -ก F ก ก (Individual Performance) ก (Potential)
 107. 107. - Coaching ก F ก F ก F F ก - ก (Two way Communication) F F ก F F ก กF F ก ก กก ก F F ก F F กก F ก กก ก F F -ก F ก กF กF กF F ก F F F (Coach) Fก (Coachee) Coachee)
 108. 108. Coaching ก F ก F F (Coach) ก ก ก กก ก F Fก Fก F F F F F F
 109. 109. - F F กก ก F Fก F F F F F ก F F กก ก F F F
 110. 110. - F F F F F กก ก F F F F F กF ก กก ก F F
 111. 111. - F F F ก F กF ก กก ก F F F ก กก ก F F F F F F F
 112. 112. - F กก F กก F F F F F F ก F Fก ก ก ก ก F F ก F F F Fก ก ก
 113. 113. กF F Fก ก F F ก ก ก ก F กก F กF (Mixed Roles )
 114. 114. ก ก F ก F ก F F ก F กF
 115. 115. 2. F ก F 3. F ก 5. F ก F F F
 116. 116. 6. ก F ก ก 6 .1 / 6 .2 F ก F F ก 6 .3 F ก ก F ก
 117. 117. F F F กF ก ก F ก ก ก F ก F ก ก F
 118. 118. 2. ก ก F
 119. 119. 4. ก ก ก F F ก F F
 120. 120. 4.1 F F F 4.2 ก ก ก 4.3 ก ก ก F F F 4.4 F F F ก F F ก F ก 4. 5 F ก 4.6 F F F 4.7 F F F 4.8 F F ก
 121. 121. 6. Fก ก
 122. 122. 1. ก Coaching ก 2. F F ก ก F F (Trust) F F F F ก
 123. 123. 4. ก ก Coaching ก ก ก (KPI : Key Performance Index) 5. ก Coaching F Performance Management F F
 124. 124. 1. F F F (Coach) 1.2 F F ก F F ก กก ก F F F F F F ก F F ก ก กก ก F F 1.3 F F ก ก F ก ก F ก ก F F F ก F F F ก ก ก
 125. 125. 1. F F F (Coach) 1.4 F F ก กก ก F F F ก ก F ก ก F F 1.5 ก F ก F F F ก
 126. 126. 2.1 ก F F กก ก F Fก F F F 2.2 Coaching ก ก F ก F F (Performance Goal) ก 2.3 F F ก F 2.4 F F ก Fก ก ก ก ก ก ก ก ก ก F
 127. 127. 2.5 F F ก ก ก FF ก F F F ก F ก กF ก
 128. 128. 3. F F ก 3.1 ก ก (Organization Performance) ก F 3.2 ก F ก ก F ก ก F กก F F Fก F F ก ก F ก ก F F
 129. 129. Top Team ก Management Team Operation Team F Technical Team Support Team
 130. 130. ก F ก ก ( ก) ก) ( กก F ) ( ก )
 131. 131. ก F T ก (Trust) E F ก F ก (Empathy) ( ) A F ก F ก (Agreement) M F F F ก (Mutual Benefit) )
 132. 132. 2. ก F F 3.ก F ก
 133. 133. F ก ก ก ก F F ก F ก
 134. 134. F ก ก F ก ก F F กF ก
 135. 135. (1) ก ( ) (2) ก กF F (3) ก (4) ก F
 136. 136. E=Efficiency L=Leader F P1=Procedure ก ก ก R=Resposibility ก P2=Participation ก F F ก ก
 137. 137. 1 (Drive) 2 (Strive) 3 F (Thrive) 4 (Arrive) 5 (Revive)
 138. 138. ก F F F F F ก ก F ก F F F F F F 3 F F F ก Fก F ก ก
 139. 139. ก F F F F F ก F F F
 140. 140. 2: F F ก F F FF ก F F F ก ก F F F ก ก ก
 141. 141. F F F F ก ..
 142. 142. ... F F F “V” F ก F F
 143. 143. 3: ก F ... ก ก Fก ก ก ก กF F ก F F F ก F F F ก
 144. 144. “V” ก F F F Fก F F F F F ก ก F
 145. 145. 4: กF Fก ก F F กF F ก F .. ก Fก ก F F F กF F F F
 146. 146. F F
 147. 147. ก ก ...
 148. 148. F ก F ก F F ก F ก ก F ก Fก กF F Fก ก ก ก F “V” ก
 149. 149. ก ก ก (Directing and Issuing comands) comands)
 150. 150. ก ก
 151. 151. ก ก F F F F F F F FF F ก Fก ก F
 152. 152. 1. ก F ก 2. ก ก F F 3. ก ก 4. ก
 153. 153. ก F 1. F ก F 2. F F 3. F ก
 154. 154. 1. ก ก F 2. ก ก 3. ก 4. ก Fก 5. ก กF F 6. ก
 155. 155. •ก (supervision) supervision) ก ก Fก ก F F ก F ก ก F
 156. 156. • • • • F • F • ก • • ก
 157. 157. ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก if Yes ก ก -ก -ก No stakeholder ก ก ก ก -- ก -ก ก ก -ก ก ก : ก ก ก - ก กF ก กF ก -ก ก ก ก F F F ก - ก F ก F ก -ก F ก F F ก -ก F F - ก กF ก F F ก -ก ก ก - ก - - ก F ก -ก F
 158. 158. F Bad Bosses: What Kind are You? By Jeff Schmitt
 159. 159. 1. F F 2. ก F 3. ก ก 4. ก ก 6. 7. F ก
 160. 160. 1. F 2. F ก 3. ก F F F 4. ก F 6. กก ก F 7. ก F 8. F ก F 10. F 10. ก F ก
 161. 161.
 162. 162. Busy 12 hr. Another is free time busy all time
 163. 163. I’m doing I promise..
 164. 164. Wow!.. but? Not bad..
 165. 165. Um.. OK! A..B..C.. I know..
 166. 166. Very good HH.. 1 3 2
 167. 167. I have a job My job is 1,2,3 I can receive I’m busy
 168. 168. Many ways One way
 169. 169. I will share I’m not
 170. 170. F F ก F ก F F ก Fก F ก F F F F ก ก ก FF F F ก กF F ....
 171. 171. F
 172. 172. ก ก F F ก F F ก F ก ก F F F ก ก F ก F F ก ก ก ก

×