Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ictic1

580 views

Published on

La integració curricular de les TIC en els centres educatius (1ra part)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ictic1

 1. 1. Reflexions sobre el procés d'integració curricular de les TIC en els centres educatius Sebastià Vidal Vicens [email_address] TIC i Funció Directiva novembre , 2008
 2. 2. INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES T.I.C . <ul><li>Aportar elements de contrast pel debat i reflexió sobre el paper de les TIC </li></ul><ul><li>Identificar i analitzar diferents models teòrics per a la integració curricular </li></ul><ul><li>Apuntar línies d’actuació en el procés d’integració en el PEC i PCC </li></ul><ul><li>Aportar alguns recursos i criteris per a l’avaluació de software educatiu. </li></ul><ul><li>Analitzar i valorar diferents possibilitats i recursos pràctics </li></ul><ul><li>Paper de l'escola a la Societat de la Informació </li></ul><ul><li>TIC i aprenentatge: Anàlisi de models, metàfores i interpretacions. </li></ul><ul><li>Integració de les TIC en el PE i el PC de centre. </li></ul><ul><li>Competències bàsiques en l’ús de les TIC </li></ul><ul><li>Orientacions i recursos possibles per a la integració curricular de les TIC en el moment actual </li></ul><ul><li>Importància de la formació del professorat en el procés d’integració de les TIC. </li></ul><ul><li>Entorns virtuals de cooperació i projectes de formació en centres. </li></ul>
 3. 3. El context ...
 4. 5. T.I.C. La societat de la informació DESBORDAMENT I SATURACIÓ PERPLEXITAT FRAGMENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ MODEL DE COMPARTIR L'EMOCIÓ IMMEDIATESA, DESLOCALITZACIÓ, MULTICANAL MULTIMEDIAL MODIFICACIÓ DEL MODEL COMUNICATIU MODIFICACIÓ MODEL D'ENSENYAMENT EDUCACIÓ I TIC LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
 5. 6. Índex (I) <ul><li>Integració, currículum i tecnologies: aclariments. </li></ul><ul><li>ICTIC en els centres, un procés amb diversitat de nivells, situacions i protagonistes. </li></ul><ul><li>Models per a la ICTIC (mod. pedagògic “versus” tecnològic) </li></ul><ul><li>Reptes, dificultats i aspectes afavoridors </li></ul><ul><li>Sistematizació per a la integració : l'elaboració del pla d'integració curricular de les TIC </li></ul>L'ESCENARI INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C
 6. 7. Índex (II) <ul><li>Coordinació i dinamització del procés: responsables i funcions </li></ul><ul><ul><li>Desmitificació de les TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinació i organització de recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi i avaluació de programari educatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamització i coordinació de projectes </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinació i formació de professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball en equip i entorns de cooperació </li></ul></ul>ELS ACTORS INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C
 7. 8. Índex (III) <ul><li>Anàlisi d'algunes experiències de dinamització del procés: </li></ul><ul><ul><li>&quot;Educació infantil: projectes amb l'ús integrat de les TIC&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Unitat didàctica segons el model CAIT a l'educació primària&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectes de formació en entorns de treball cooperatiu </li></ul></ul>ALGUNES ESCENES INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C
 8. 9. Completar un tot i articular les seves parts des de la dispersió a l'acció conjunta TOTS ELS ASPECTS D'ENSENYAMENT I APRENTATGE PRINCIPIS I CONCEPCIONS DIDÀCTIQUES IMPLEMENTADAS EN LA PRÀCTICA CONJUNT DE RESULTATS DE L'APRENENETAGE <ul><li>UTILITZAR LES TECNOLOGIES DE FORMA “TRANSPARENT” </li></ul><ul><li>UTILITZAR LAS TECNOLOGIES PER A LA PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'APRENTATGE </li></ul><ul><li>EMPRAR LES TECNOLOGÍES A L'AULA </li></ul><ul><li>EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A RECOLZAR LES CLASSES </li></ul><ul><li>EMPRAR LES TECNOLOGÍES COM A PART DEL CURRÍCULUM </li></ul><ul><li>EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A APRENDRE EL CONTINGUT D'UNA ÀREA, MATÈRIA O DISCIPLINA </li></ul><ul><li>EMPRAR PROGRAMARI EDUCATIU DE DETERMINADA DISCIPLINA </li></ul><ul><li>ALTRES USOS INTEGRATS EN LA REALITAT DE LA COM. EDUCATIVA: GESTIÓ ADMINISTRATIVA/ACADÈMICA, COHESIÓ DE LA C.E.,... </li></ul>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LAS TIC PROPOSTA EDUCATIVA QUE ACTUA COM A ENGRANAMENT DE L'APRENDRE
 9. 10. F. Bibliogràfica: SÁNCHEZ, J. 2001 GROS, B. 2000 REPARAZ et alt. 2000 INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC PROCÉS D'ACOMODACIÓ I ASSIMILACIÓ INSERCIÓ DE LES TECNOLOGIES PER A MOTIVAR L'APRENENENTATGE D'UN CONTINGUT ESPECÍFIC O EN UN CONTEXT MULTIDISCIPLINAR ENSAMBLADURA COHERENT EN EL DISSENY DIDÀCTIC I NO COM A ALTERNATIVA O AFEGITÓ EMPRAR LES TECNOLOGÍES DE MANERA QUE L'ALUMNAT APRENGUI MITJANÇANT FORMES IMPOSSIBLES DE “VISUALITZAR ANTERIORMENT” ESTABLIR ACTUACIONS PER LES QUALS EL CURRÍCULUM ORIENTI L'ÚS DE LES TIC I NO QUE LES TIC ORIENTIN EL CURRÍCULUM. CURRÍCULUM TIC INNOVACIÓ EDUCATIVA
 10. 11. F. Bibliogràfica: SÁNCHEZ, J. 2001 Primeres passes en el coneixament ús de TIC. No implica ús educatiu. Fase de descobriment de potencialitats Les TIC se coneixen i s'empren, però sense un propòsit curricular ben definit. No penetren en la construcció de l'aprenentatge i només juguen un paper perifèric en el procés d'aprendre i la cognició . Incorporació I articulació pedagògica de les TIC a l'aula NIVELLS EN EL PROCÉS D'INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC
 11. 12. Els començos i l'efecte “desituat” Ordinadors dins l'aula sense una formació bàsica prèvia del professorat per a l'ús de les TIC i la seva integració curricular Ús de programes per a l'entrenament en determinades àrees d'interès especial no connectades amb cap àrea temàtica del currículum Alumnat a l'aula d'informàtica sense un disseny didáctic o plantejament curricular enraonat Exercitar amb l'ordinador aspectes curriculars que s'haurien de tractar amb instruments i tècniques didàctiques més rendibles. Aportar programari d'aplicació (mediateques, enciclopèdies electròniques, paquets ofimàtics, ...,) sense propòsit curricular clar.
 12. 13. F. Bibliogràfica: COOK, Ch. 2000 1 POLÈMICA REBUIG PER MANCA DE FORMACIÓ INFLUÈNCIA NEGATIVA EN LA QUALITAT SOCIAL DE L’EXP. EDUCATIVA METÀFORA DE L’ORDINADOR – TUTOR Model Màquina d’Ensenyar. Rels de la psic. conductista METÀFORA DE L’ORDINADOR – ALUMNE Aprenentatge per descobriment amb la manipulació dels micro-mons de LOGO. Influències de Piaget i del constructivisme METÀFORA DE LA CAIXA D’EINES Utilització de la potència característica de la tecnologia informàtica per a l’organització i comunicació de la informació. Ordinador com a element mediador CONTROVÈRSIA SOBRE LA SEVA FUNCIÓ ESCOLA INTEGRACIÓ DE L’ORDINADOR PROBLEMES PER A LA IMPLANTACIÓ MODELS MÉS USALS D’IMPLEMENTACIÓ M etàfores educatives Heterocontrol de l'aprenentatge Autoregulació de l'aprenentatge
 13. 14. Diferents interpretacions Aprendre tecnologia. Alfabetització informàtica Aprendre de la tecnologia. Aprenentatge assistit per ordinador. (Tutors inteligents) Metàfora ordinador -tutor Aprendre amb la tecnologia. Concepció constructivista / Aprenentatge significatiu Metàfora ordinador instrument cognitiu
 14. 15. Diferents interpretacions F. Bibliogràfica: DONOSO, EN ALONSO Y GALLEGO. 1998 L'ordinador com a eina per a la programació: Remanent cognitiu (desenvolupament de la lògica, l'organització del pensament, l'estructura mental, autoestima,... Aprendre tecnologia. Alfabetització informàtica L'ordinador com a eina de transmissió d'informació i coneixement: L es bases de dades i els multimèdia/hipermèdia presenten coneixements estructurats per a accedir-hi tantes vegades com es vulgui. Necessitat d'un mediador /motivador (professor/a) per que l'alumne/a interioritzi el coneixement Programari educatiu, multimèdia o de simulació per a aprenenentatges específics. Recolzament del coneixement, però no del domini afectiu. L'ordinador com aparell d'ensinistrament per a l'aprenenentatge . L'ordinador com a eina per al desenvolupament de les potencialitats de l'ésser humà : Visió global i eclèctica
 15. 16. F. Bibliogràfica: COOK, CH. 2000 Un enfocament constructivista Estimula l’avaluació de tots els recursos educatius nous en relació a les seves possibilitats d’enriquir els contextos interpersonals de l’aprenentatge Es considera la cognició com una activitat humana mediada per les tecnologies, sist. simbòlics, artefactes i ritus aparescuts en determinada cultura al llarg de la seva història . Es considera l’aprenentatge com el procés d’apropiació guiada dels elements mediadors per interpretar el món . Perspectiva sociocultural Conceptes claus Intersubjectivitat aporta eficàcia al diàleg instructiu com a objecte de coneixement comú que pot ser el punt de referència compartit de la comunicació L’aprenentatge té un caràter “situat” i “contextualitzat” La cognició i el canvi cognitiu tenen un fonament social Intercanvi interpersonal En un marcde recursos culturals històricament definits i organitzats
 16. 17. INTERSUBJECTIVITAT Però pot actuar com a plataforma mediadora i potenciadora de la intersubjetivitat Reconeixement mutu de les idees de l’altre en una realitat social perfectament compartida Diàleg instructiu eficaç inclou el desplegament hàbil i l’organització de les capacitats humanes d’intersubjectivitat Diàleg instructiu no sembla ser substituïble per l’ordinador en si mateix
 17. 18. F. Bibliogràfica: ISEI-IVEI. 2003
 18. 20. Aspectes a incloure (I)

×