Successfully reported this slideshow.

Ars amandi

778 views

Published on

novelė iš knygos "Diena, kurią verkiau visą", Versus Aureus, 2008. Žinoma kaip pirmoji lietuviška SMS novelė.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ars amandi

  1. 1. Tomas Staniulis, iš knygos „Diena, kurią verkiau visą“ Ars amandi I. Ji kas rytą primygtinai kartodavo, kad Jį myli. Todėl kai vieną kartą Ji atėjo ir pasakė,kad myli ne taip kaip anksčiau, todėl tarpusavio santykiai turi žengti į naują etapą, Jam nieko kitonebeliko – tik nusigerti. Tą vakarą Jis gėrė tol, kol kojos prisipildė švino, o galva tapo dūzgiančiubičių kamuoliu. II. Naktis be Jos Jam nepatiko, nors miego šydas buvo toks pat tankus kaip ir anksčiau, ogalva ant pagalvės gulėjo taip pat minkštai. Vienintelis privalumas buvo tas, kad niekas į savenetraukė antklodės, o verčiantis ant šono nereikėjo prasibusti norint neprimygti greta išdrikusiųkaštoninių plaukų. Auštant Jis susapnavo čiurlenantį kalnų upelį, kuriame kadaise kartu mirkėpavargusias kojas. Prabudęs nesuprato, ką gi tai galėtų reikšti. Nesugalvojęs atsistojo, įsispyrė įšlepetes ir nuėjo nusišlapinti. III. Sėdėdamas darbe kiaurą dieną naršė po internetą ir ieškojo „atsitiktinių pažinčių“.Viena „pažintis“ pasiguodė, kad ji jau trečią mėnesį nėščia, kita – pasiūlė pasimasturbuoti, o sutrečia Jis nuėjo į „aklą pasimatymą“. Jei Dievas Jam tą vakarą būtų išdūręs akis, gal ir būtųpasimylėjęs. Bet tiktai dėl to, kad būtų sužinojęs, ką tai reiškia mylėtis nematant. IV. Prisiminė tą dieną, kai pasiūlė pasimylėti Jai trise. Su moterimi, o gal net ir su vyru. Jistenorėjo patirti jausmą, kuris užplūs pamačius, kaip Jos švelnias krūtis nevėkšliškai maigo KažkasKitas. Ji nesutiko, matyti, meile trise Ji netikėjo. Netikėjo, kad gali būti Ji, Jis ir Meilė.
  2. 2. V. Kai Jį paliko Meilė, Jis koneveikė save, kad nemokėjo Ja rūpintis. Keikė savo egoizmą irtinginystę, keikė futbolo rungtynes ir TV ekraną. Vėliau Jo akys nukrypo į dangų. „Jei Dievas sukūrėMeilę, ar negalėjo atsitikti taip, kad Adomas gavo blogiausią jos versiją?“ – pamąstė ir susidomėjoastrologija. Prisiminė Jos dangaus ženklą ir susirinkęs visų laikraščių horoskopus tuščiai stengėsisurasti Jos pėdsaką savo gyvenime. VI. Jis žinojo, kad be Jos ilgai neišgyvens. Važiavo ieškoti Jos į prostitučių knibždėlyną priestoties. Susirado vieną bemaž patrauklią lenkaitę, kuri buvo ir „pagal kišenę“, tačiau pinigų Jai taipir nesumokėjo. Kai išvydo, kaip pastaroji nusirengė ir pademonstravo nukarusias krūtis, čiupošvarką ir dėjo į kojas. Nes suprato, kad Jam kur kas sunkiau matyti nemylint. VII. Likusią nakties dalį Jis knaisiojosi praeityje, rinko visus Jos paliktus daiktus ir krovė įvieną didelę krūvą. Rastus laiškus plėšė per pusę, vėliau – dar per pusę, vėliau dar, ir dar, ir dar.Tol, kol iš jų liko tik mažut mažutėliai skutelyčiai. Nupūtęs juos nuo stalo, akimirką pamanė, kadsninga, nors už lango aušo vaiskus vasaros rytas. VIII. Knaisiodamasis senoviškoje sekcijoje, iš žemiausios jos lentynos ištraukė dulkėtą Bibliją.Joje aptiko apgaulės dulkėmis atsiduodančius žodžius „Jei mane mylite, jūs laikysitės manoįstatymų“. Greta, pasirodo, gulėjo ir raganiaus knyga, pasakiusi: „Daryk, ką tik nori – meilė visasįstatymas“. Nei vienas iš šių dviejų sakinių Jam nepasirodė nepadorus, tik privertė gal kokįtūkstantąjį kartą savęs pasiteirauti, na, ir kas gi, po velnių, yra toji Meilė? Besikalbėdamas susavimi, Jis pasakė sau dešimt komplimentų ir net dvidešimt du kartus išvadino save „asilu!“
  3. 3. IX. Atradęs fotografijų albumą, dalį dienos praleido žiūrinėdamas senas savo šeimosnuotraukas. Nusprendė, kad laimingiausi Jo tėvai buvo prieš savo vestuves. Bevartydamas dulkėtasnuotraukas padarė išvadą, kad saviškiams Jis ligi šiol atnešė daugiau rūpesčių nei laimės. Paskuipagalvojo: ar „tėtis“ ir „mama“ – tai teisiniai santykiai ar emociniai? Butelis degtinės kilstelėjo šįklausimą į metafizinį lygmenį. X. Jis žinojo, kad ilgainiui ateis diena, kai teks pradėti kalbėtis su Dievu. Nė neabejojo, kadilgainiui su Juo pradeda šnekėtis visi. Užėjęs į bažnyčią ir pamatęs ten seną barzdotą vienuolį,paklausė, ar pastarasis kartais nežino, ką reiškia mylėti. Senasis vienuolis atsakė, kad yra MeilėDievui ir yra Meilė Moteriai ir „neduodie“, perspėjo, Jis Jas abi supainios. XI. Kad ir kiek vienuolis būtų aiškinęs, kad Dievas yra Meilė, į Jo galvą vis tiek spraudėsiabejonė: juk jeigu Dievas yra vienas trijuose asmenyse, tai ar galima Meilę dalyti? Vienuolispapasakojo apie kadaise netoliese gyvenusią kaimynę M.M., kuri buvo susidėjusi su išgeriančiustaliumi J., prisižaidė, norėjo aborto, o paskui įtikėjo, kad vaiką pakišusi Šv.Dvasia, mat apie Jogimimą pranešė krintanti žvaigždė. Tada Jis pabandė ant pirštų suskaičiuoti visus orgijos dalyvius:Juozapas, Marija, dar kažkas, dar kažkas... „Tai ištvirkėliai“, – nusišypsojo. Meile trijuose asmenyseJis nesusižavėjo. XII. Kitą rytą Jis pakvietė Ją puodeliui „susitaikymo“ kavos į lauko kavinę centrinėje miestoaikštėje. Jiemdviem besėdint ir besišnekučiuojant „apie šį bei tą“, Jis lyg tarp kitko paklausė, „ar Jinetyčia nėra ko nors girdėjusi apie Nekaltų angelų žvaigždyną?“ Ji tik šyptelėjo lūpų kampučiais ir,nieko neatsakiusi, nustraksėjo. Sumokėjęs už du puodelius baltos kavos, iš kurių vienas liko šalti
  4. 4. ant stalelio, Jis parėjo namo. Vakare, žiūrėdamas per langą, skaičiavo nuo dangaus krintančiasžvaigždes ir svarstė, kuri iš jų galėtų būti Ji. XIII. Galų gale pasiėmė pasaulio atlasą, užsimerkė ir dūrė pirštu. Pataikė į Šv. Marijos salą,kažkur Ramiajame vandenyne. Paskaičiavęs apsiverkė, nes suprato, kad, norėdamas nusipirkti tąSalą, turės triūsti be išeiginių dienų ir be atostogų ištisus trisdešimt trejus metus. Besiruošdamasmiegoti valėsi dantis ir veidrodyje pamatė ant skruosto nukritusią žilą blakstieną. Tą naktį tą SaląJis susapnavo. XIV. Sode tarp gėlių ir drugelių zujo du nuogi: moteris ir vyras. Obelų vainikai buvo nusėtibaltais žiedais, o ant didžiausios šakos kabojo sultingas obuolys. Ant vienos rusvažandžio pusėsbuvo užrašyta Tiesa, ant kitos – Teisybė. Nors Jam ir vaidenosi, kad Ji papirko žaltį, o gal net ir patibuvo gyvatė, tačiau tai nesutrukdė įvykti tam, kas numatyta. Iškart po to obelys numetė žiedlapiusir užmezgė vaisius. Tie metai visai Salai buvo labai vaisingi. XV. Žinoma, dabar Jūs norėtumėte, kad „Ji“ būtų Meilė, „Meilė“ būtų Ji, „Sala“ būtų Rojus, o„Jis“ – Žmogus, tačiau ši minklė turi ir kitą įminimą. Kaip matote, aš buvau Jo pirmojo pokalbio su Dievu liudininkas. Kai vienas iš Jų –neprisimenu kuris – pasisveikino: „Labas, sūnau!“

×