Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PERSEKITARAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA

3,356 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Terima kasih. ... amat membantu :-)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

PERSEKITARAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA

 1. 1. DUK 4012 Entrepreneurship 1
 2. 2. Menyampaikan pengetahuan, kemahiran dan pemahaman tentang persekitaran perniagaan di Malaysia. Pendedahan kepada bentuk dan jenis perniagaan di Malaysia.DUK 4012 Entrepreneurship 2
 3. 3. Usahawan hendaklah melihat dengan jelas beberapa aspek seperti: i. Modal ii. Lokasi (Tempat Perniagaan) iii. Minat, pengetahuan & pengalaman iv. Jenis & saiz perniagaan v. Persaingan vi. Undang-undang & peraturan vii. Sumber bekalanDUK 4012 Entrepreneurship 3
 4. 4. Perniagaan Persendirian Perkongsian SyarikatDUK 4012 Entrepreneurship 4
 5. 5. DUK 4012 Entrepreneurship 5
 6. 6. DUK 4012 Entrepreneurship 6
 7. 7. 1. Penubuhan dan milikan • Individu • mudah ditubuhkan • daftar dengan SSM(APP 1956) • modal kecil/terhad • operasi tamat bila pemilik meninggal-tak boleh diwarisi (kena daftar semula)2. Kawalan & Pengurusan • dikawal sendiri oleh pemilik • bebas buat keputusan • Kejayaan bergantung kepada daya usaha3. Liabiliti • Tidak terhad • Entiti yang sama (harta perniagaan = harta individu)4. Pembahagian Untung/Rugi • Sepenuhnya oleh pemilik5. Bebanan cukai • cukai pendapatan individu DUK 4012 Entrepreneurship 7
 8. 8. 1. Modal kecil 2. Mudah dikendalikan-saiz kecil 3. Inisiatif untuk berjaya-keuntungan diri 4. Hubungan rapat dengan pelanggan 5. Rahsia kedudukan kewangan 6. Jimat buruh-guna ahli keluargaDUK 4012 Entrepreneurship 8
 9. 9. 1. Sukar berkembang-modal kecil 2. Liabiliti tidak terhad 3. Tiada pengkhususan 4. Kejayaan bergantung kepada pemilik 5. Bergantung pada usia pemilikDUK 4012 Entrepreneurship 9
 10. 10. DUK 4012 Entrepreneurship 10
 11. 11. Pemilikan • Perniagaan yang terdiri 2 atau lebih ahli. • 2-20 orang (secara umum) • Perkongsian Bank/Broker (max 10 orang) • Perkongsian Profesional (max 50 orang) • AP 1961 & APP 1956( pindahan1978)Penubuhan • Lisan atau bertulis • Perjanjian Perkongsian – elak masalah • Boleh tanpa perjanjianAP 1961 • Keuntungan sama rata • Setiap rakan kongsi berhak menerima 8% faedah setahun keatas pendahuluan perniagaan • Faedah modal selepas keuntungan ditentukan • Berhak mengurus dan tiada gaji • Majoriti untuk pengiktirafan • Berhak menyemak rekod perniagaan DUK 4012 Entrepreneurship 11
 12. 12. 1.Perkongsian • Tanggungan rakan kongsi tidak Biasa terhad – melibatkan harta peribadi • Sekurang-kurangnya seorang ahli yang mempunyai tanggungan2.Perkongsian terhad. Berhad • Rakan kongsia lain tidah terhad – tuntutan ikut sumbangan modal. DUK 4012 Entrepreneurship 12
 13. 13. 1. Rakan kongsi Aktif 2. Rakan kongsi Lelap 3. Rakan kongsi Nominal 4. Rakan kongsi BerhadDUK 4012 Entrepreneurship 13
 14. 14. 1. Kematian,muflis,kurang siuman salah seorang rakan kongsi2. Tercapai tujuan perkongsian3.Tamat tempoh4. Peperangan5. Tindakan guaman/Perintah mahkamahDUK 4012 Entrepreneurship 14
 15. 15. 1. Lebih modal 2. Pelbagai kepakaran 3. Pengkhususan kerja 4. Perkongsian risiko 5. Pengurangan persaingan 6. Mudah ditubuhkanDUK 4012 Entrepreneurship 15
 16. 16. 1.Konflik rakan kongsi 2.Liabiliti tidak terhad 3.Kesilapan rakan kongsi akan mengikat rakan yang lain. 4.Tidak berkekalan 5.Modal masih terhadDUK 4012 Entrepreneurship 16
 17. 17. DUK 4012 Entrepreneurship 17
 18. 18. Ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 1965 – badan korporat yang mempunyai entiti tersendiri di sisi undang-undang.DUK 4012 Entrepreneurship 18
 19. 19. 1. Hak & Tanggungjawab • entiti berasingan • boleh memiliki harta sendiri • boleh mendakwa & didakwa • tindakan oleh pengurus yang dibayar gaji2. Jangka Hayat • berterusan selagi tak dibubarkan oleh undang-undang • tidak bergantung pada hayat pemilik/pemegang saham3. Liabiliti • terhad kepada sumbangan saham4. Ahli-ahli • sekurang-kurangnya dua orang ahli yang mempunyai alamat mastautin di Malaysia. DUK 4012 Entrepreneurship 19
 20. 20. Sykt Berhad Sykt Berhad Sykt tidak menurut menurut Berhad saham jaminan liabiliti ahli terhad liabiliti ahli mengikut terhad jumlah yang Tidak terhad ; kepada dipersetujui broker jumlah oleh ahli-ahli saham,arkitek sumbangan dalam saham Tataujud & Tataurus syarikat DUK 4012 Entrepreneurship 20
 21. 21. Ciri-ciri ;• Bil. Ahli/pemegang saham sekurang-kurangnya 2 org dan tidak melebihi 50 orang.• Ada kuasa dalam pemindahan pemilikan saham ahli.• Saham/debentur tidak boleh ditawarkan kepada orang ramai.• Tidak boleh menerima deposit awam.• Sendirian Berhad, “Sdn. Bhd.” DUK 4012 Entrepreneurship 21
 22. 22. 1. Tataujud Syarikat (Memorandum of Association)2.Tataurusan Syarikat (Articles of Association)3. Modal Saham - yang dibenarkan & yang berbayar4. Ahli/Pemegang Saham5. Lembaga Pengarah6. Setiausaha Syarikat7. Juruaudit8. Pejabat yang didaftarkan9. Materi Syarikat10.Power of Attorney (Surat Kuasa) DUK 4012 Entrepreneurship 22
 23. 23. 1. Mudah dapat modal-hak milik saham.2. Pemegang-pemegang saham dilindungi oleh perundangan.3. Pemilik saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan perniagaan.4. Tanggungjawab pemilik/pemegang saham adalah terhad kepada sumbangan modal sahaja.5. Hayat syarikat terjamin tidak perlu dibubarkan oleh sebab kematian@penarikan diri pemegang saham.6. Potensi mengembangkan perniagaan adalah luas.7. Entiti yang berasingan - didakwa dan mendakwa di atas namanya sendiri. DUK 4012 Entrepreneurship 23
 24. 24. 1. Perjalanan operasi adalah dalam kawalan pendaftar syarikat. 2. Saham syarikat tidak boleh dijual beli melalui pasaran saham. 3. Berbagai jenis cukai terpaksa dibayar. 4. Laporan kewangan perlu diaudit oleh juruaudit bertauliah & dokumen- dokumen mestilah lengkap/kemaskini.DUK 4012 Entrepreneurship 24
 25. 25. DUK 4012 Entrepreneurship 25
 26. 26. Semua perniagaan tertakluk di bawah SSM. Milikan tunggal & Perkongsian –APP 1956 (pindaan 1979) Syarikat – AS 1965 ……..kecuali ; Penjaja kecil/pasar malam @ bersabit pelancongan/perkhidmatan yang diberi kuasa pd sesetengah agensi. Syarikat yang berdaftar dgn pendaftar syarikat. Perkhidmatan Profesional – Akauntan,peguam dll.DUK 4012 Entrepreneurship 26
 27. 27. Keulusan nama dari SSM Borang A dalam tempoh 21 hari dari tarikh kelulusan nama perniagaan. Maklumat-maklumat Borang A: Maklumat berkenaan nama pemohon Tarikh perniagaan bermula Cawangan perniagaan Jenis perniagaanDUK 4012 Entrepreneurship 27
 28. 28. BIL JENIS PERNIAGAAN BAYARAN 1 Perniagaan milik tunggal RM 30.00 menggunakan nama peribadi mengikut kad pengenalan 2 Perniagaan milik tunggal dan RM 60.00 Perkongsian menggunakan nama dagangPemilik akan diberikan sijil pendaftaran dan perlu diperbaharui dari masake semasa---denda RM50,00 @ penjara @ kedua-duanya DUK 4012 Entrepreneurship 28
 29. 29. DUK 4012 Entrepreneurship 29
 30. 30. DUK 4012 Entrepreneurship 30
 31. 31. Tujuan lesen ; Mengawal kebersihan & keselamatan Hasil pihak berkuasa tempatan Di keluarkan oleh MajlisTempatan, Majlis Perbandaran & DewanBandarayaDUK 4012 Entrepreneurship 31
 32. 32. Isi borang & serahkan kepada pihak berkuasa tempatan Pemeriksaan:Kebersihan,keselamatan Buat bayaran & keluarkan lesen Pamerkan lesenDUK 4012 Entrepreneurship 32
 33. 33. Lesen Perniagaan Lesen Cukai Jualan - brg import Lesen Mengilang Lesen Kilang Makanan Surat Kuasa Bomba Lesen/Permit PengankutanDUK 4012 Entrepreneurship 33
 34. 34. 1. Pendaftaran Perniagaan• kontrak yang sah• mudah membuat tuntutan2. Keperluan mesin/Jentera/Peralatan• susun atur & keselamatan• Pemeriksaan setiap 15 bulan- Jabatan Kilang & Jentera3. Kawalan pencemaran• Elak pencemaran – rawatan sisa pejal,buangan dllDUK 4012 Entrepreneurship 34
 35. 35. DUK 4012 Entrepreneurship 35
 36. 36. 1. Latihan Teknikal – MARDI,SIRIM,Jabatan Perikanan dll2. Pemasaran- FAMA,FELDA,FELCRA dll3. Lokasi & Ruang niaga – MARA,PKN,MP4. Maklumat – MIDA,MARA,SIRIM5. R & D – SIRIM,MARDI,FAMA dll6. Pembiayaan Kewangan – MARA,Tekun,BP dll7. Bengkel, Seminar & Latihan – Dwn Prniagaan, MARA ,KLBW,KPWK dll8. Khidmat nasihat & kaunseling –MARA,Dewan Perniagaan DUK 4012 Entrepreneurship 36
 37. 37. Prosedur Undang-undang & pendaftaran peraturan perniagaan. Bantuan/Jenis-jenis bentuk Sokongan yang perniagaan. disediakan Usahawan perlu tahu dan peka tentang ; DUK 4012 Entrepreneurship 37

×