Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemahiran Keusahawanan

3,511 views

Published on

Published in: Education, Technology

Kemahiran Keusahawanan

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Brainstorming/ Sumbangsaran Forced Analogy/ Analogi paksaanKaedah Menjana DO IT Idea Kreatif Mind Mapping/ Peta minda Nominal Group/ Kumpulan Nominal 12
 13. 13. IKLAN TERMAHAL 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. Jenis-jenis Jaringan•Peribadi•Perniagaan•Awam 21
 22. 22. 22 Sumber kreativitiKepentingan Jaringan Mewujudkan situasi kebergantungan Membentuk keprcayaan Menambah maklumat Mengurangkan Birokrasi Membina keyakinan
 23. 23. Kad Perniagaan (KP) • Maklumat syarikat & pemilik (nama,jawatan,alamat dll) • Menarik.Ciri-ciri KP • Rekabentuk kemas danyang baik teratur. • Tulisan yang jelas. • Warna dan kertas yang sesuai. 23
 24. 24. • Pengenalan diri. • Membentuk imejKepentingan KP awal syarikat. • Pengukuhan dalan strategi jaringan. • Publisiti & promosi. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. A Attention (Perhatian) A I Action InterestTindakan (Minat) D Desire Keinginan 27
 28. 28. 28
 29. 29. Ciri-ciri Jurujual yang berjaya ;•S - Sense of direction (Bermatlamat)•A - Aggressive (Cergas)•L - Loyalty (Setia)•E - Excitement (Keghairahan)•S - Sincerity (Keikhlasan)•M - Mannerism (Bersopan)•A - Action (Tindakan)•N - No is not an answer (Semua ada jawapan)•S - Skill (Kemahiran)•H - Honesty (Jujur)•I - Integrity (Integriti)•P - Persistence (Tabah/cekal) 29
 30. 30. Panduan menjadi Jurujual yang berjaya1. Perwatakan2. Wujudkan suasana yang selesa3. Berpengetahuan4. Bersedia membantu pelanggan 30
 31. 31. Masalah-masalah prinsip Kejurujualan 1. Pengurusan masa & Penjadualan kerja 2. Kelemahan melatih jurujual 3. Gaya pengurusan yang berbeza 4. Pengambilan & Pemilihan tenaga jualan 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33

×