Successfully reported this slideshow.

Skmbt c45210112209471

519 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skmbt c45210112209471

  1. 1. W '£'2ii’*a/ $11 firm i. l I 201055115165 2%: f l +* III? /§fi3Zfi2i>i‘? §lE€| ) Wtfiéifillll (Happiness index) HMEKWRH 9% mis«= fifi$’§§? E("'r ° Elfilfittfilittlififilit | 'iR$télElllJ Hieflfi - ifitfilililifi l§Itil€Eil$llfiMlBiE€l§fi&S§B€llfiill i EflFl'3lL‘, (lll: l'F. ‘§l! !fll: EEfifiJlii GG$% ° tlla? llxliétfififil ‘ Lttmfilsli lfi (David Cameron) B5 V ’ll1l§’iT 05<t(Tl§i'TfKAfl‘lrl‘il i i’. lIEHl; WillM€. ‘NW3 (well-being) P(-l§§‘l'i -* -Etfifitilé 'Fl§l§E§‘l'F= ‘i% . F~b'l(lil)l i él[«lll‘~li)Lllt<iFli26 ’ lm‘iIl3i199B4i fiiiliflliltli l ~ ll'i)&‘$WlWF5M€l i fl (Ainartya Sen) ‘.5 «‘ Flln“n? iE‘l~§<lA lixflélfilil ‘WK. E~l2l(9U)Zli"llll<. i)€fi’i]= i=il‘i ii llt7*? l2{. "5'lEE£t’ ’ifliis‘11fi’)<lti. 'i7i‘ Mar aim (limit) %llllliB(l'3‘}l‘l, a'. /xt ‘ ‘ lV<‘7K)l2£il'1‘§ltZ'§)/ (ft UNIX (Jil Malrieson) ESt‘atl‘uW ‘§Z‘éDi€i; lJL: tl£l'lB’«)$lE,5;ZEil92%l§ l§i§‘l‘7t i l’/ lllzfi 'li’fi. vl”.2‘a4xW)WWJ? Ta1l§l§ xfifimifiulnl 7 l = l‘u’l%~l‘li‘E‘t£7iH. *lT€lT-. 'ii%'5§EttfFl§' T WRE~'; lll1lnl5§fiX/ xétlll . = llélififiilfilfi “ itfifitliffiliiifi - éfiifififiiifi lfiiiliilfli HE? i‘§il1lfi‘}ia, l=Z'. /d: .'i$l - lll, (ki>Ell$lfil’/ i (Mir/ tl= l=l lilléil = §%"}laE. Att4k7r~ - l1i)(’lfi§i. )vX3‘— l}"Uié? t¥§l§‘lli‘. ‘; - lElNEll7k5Mfil‘i'q'% K~ii’iEl§l*liétElXli? fi1~9l9l-ifilfilt liwtifit *‘ i¢§E57lE §%EE§1$>‘i Zuolffiséfifihiiflfilflifitfilifiifi ‘EEK (Joseph Sliglltz) bllflfisiiéfié - R Giitfifitfi - “‘FI3‘}iZ€%FAl- / Iiilll/ ffl‘ KME (GDP) £A’>7M’-l’? Ell ‘ IJEEEW iéiiiiefibilfillfiiffl -= tlfllllillfiik ‘ $936113 NAl‘£ri13FM‘§<'tfi!5fiIE ‘ §i§‘lR%ft‘}fi ? lA‘}}i’. = ‘ififiéliifilii l’F§if§tEt% ¥§l53r7lD§7<"”: li7tE. l‘¥iElE? iil‘1 Q ' lQT*Q§ll)'E E1363!“ / lfiiiitliililflfi (Nicolas Sarkozy) £7§fi'~ ' E‘. =Z%l/ R? El7‘e 9‘‘<&§tWiE ‘ l’FBEI§ll§‘{E§1‘EEI‘«li‘a'i Fwéf (L1 :1») Ifliliflfilfiiiillfiififllwtfill = r‘l‘ ‘)‘ Elifi aE7’l9%HH%i’Efi ll%¥t‘é‘! SlJ illfiliaflfiiitft §gl‘9~ llL>lo§l09i£€"ill'5:0fi! l%2$iIl 4 “mi 1 was rreeiartl - , iiiivl: ’;, : niriiirameiunailrni M‘. - (i‘éM- aims v Irammraimr gflngm was! .> lrmwnawanr ifiguafam raw) , i i‘lKKI! &l11l9: i izmaiurslrriaiiirr ‘M a; :=f°'“) rilalgu um (ev““‘ ce)5~ INK): (mu) .4 rm: - E - L / /// ' ‘ i) , / '/ /// /jj)é / /// //5// ( ' f WI] ‘#55! Mai; ti (GDP) L)t9t ‘ Wtfifiiflflfl ‘ (INIE) A. ,1 4!; .i. ~. J " ; ‘Els747rliifr_? WEI $§s¥l£: 'i§iii‘i! ‘|1§l%'? §.l>‘a‘E£l§531 lllifiifilll ililfi (Qantas) E55? i§E)§’fili3fill’s’li§iE? fiiE )ErE:7FEfil§l Zl>‘1%477T i §$E’J‘%l'éi£ili’~]2OU¥EB’~J 747Ei§1filiE§2E? i§E§F§ ‘ $$§%} $3 ° fiH: 'Fi'JE§ E¥f: t§’i9’&fi as - eiir—aaia: zamii2sim (IWliEiifl’~iiI§%7{7§t§VEEifl? iW*fi" §£il7i'la§§.3l§(& -1!Elx%£l§fiK3l¥§Ji (Rolls~Royce) lE1‘31.B'J%| ¥di¥§FviEFfi E? ?? c Eillfifiigfilfifi fV§lil§= fifiifiié - E¥Zl$§ll&E Eli ' flifi eifiiiifififiififitfl -= xz»! lifi‘3&§ll%'s‘fiiE$6$lE’Jfi¥l'r’ / ‘Zfi‘u7'l&F1liL‘})§$Hli'§§*/ ‘Ti-‘E E11 El§§$ ‘ *§EA3B0§fi'af': §l&E wzlgflkw um}; fi£rtll§lifi$is’i§E ' §%5fi§KEiEx‘%R E’FE! fli‘iE<J§%&R’£’/ )€l§t§229lEi§l 2 ° Efiifl/ ‘i§’A‘§lE$l'rflD*2§t?7i§’Di (Singapore Airlines) Ei($Ei? }>°r*i§ flfil (Deutsche Lufthansa AG) -7 %$'l ' ¥5flITESiit§§§$}E§7§i‘}§Bi]% EW"" ' ‘‘“= *WiA3a0ilt¢a! £ ' Tfififi ER is is $914 a EB Eiilfifii‘-it illililiillifié (mm) l"fll¥'l-)§l/ *¥5fi$§ s ii¥iié‘/ llfl/ lii‘. l£E§l*4;‘§Fr£El11Il§ll3R4’fili1i ‘lilfiflflfifl ' r14WMlfi§E337%7/15 3045 l §%7‘fiSEt§W7a‘lHlHl3l3ll£ l’WlIl’% = Sfiikfilflfifl Bllfillfiififii EE. $64ifiHUll7lillRFE’¥, (Michelle Allioi-Marla i HIE) Elffialllifl fil; ‘EEl1§iml’: Zl7flRs1E5(lQ‘t= iEt£JSlt Ml (Barnard Kouclinar) fifitiéwliiél ls"z-lTilillflfi19Ul¥lFl§il. l& (Patrick Ollier ~ IIE) filltaijifibflmfillilifiia‘ llliilfi " I[E(iiiJl¥ilii': -lWl1llKW§¥KI»l l't? l‘i= ’r? F¥i? fiE ‘ Htillififillltfléfltlitfifi Jé>l< (Francois Fillon) lrmilw ~ 3£v)<—lFlFUilMU§F. '7J ' EE‘9i”7li‘% fitlitlfififi '$7H‘it'i”,2?AJf/ l<‘i‘1ll£ll'eil? lE )lBlll"'lli§'}flRil"=7lii‘i'l - iitflfiflfillfifl l~: mln1a: al~ia2om*till (G20) Kill tlfilfl ‘ . L7Jlfi? ‘i! £!#1fiiM! :f= E)? ¥ = l'¢‘r3E>l<’Jt ' Flliwifllliififi Efllélfllflfillfiiftnllflif. (Christine Lagarde) -ifiiiifillfizlfififif (Franculs Baroin) ELF}<ll)(: '.ll§Et33Efi. )fi (Brice Horieteux) ifliamllllfifikiliik (L'oraal) (E/ K£z$ti‘? §i%r(t/ vJ%I*; ‘.l$Efi We (Eric Woerlh) it me ~ 61 Kllifltiill iifilifififiififilflii ~ EEJME (Obesity) -i‘s§7ll1§ Ail? r ll2F‘<1fil: (§)EfiB'~J Elm ‘ lF'¥llEVE)i)l€§$t ‘ i§5ill€’»‘rfiFli§§. E.§I'K 7<§9*Jfi¥fil9i9$ilBi"fi - )K! EfiE*. i‘«£ (EFli’iéxzB3§@‘}3§$ '- §R3€A§tA§E%§il’E! §fi¥i§ ' i‘l§€2%FTo (lat mass and obesity associated) atrllwslfi l§2lK7llliE. E.ln1‘KW -v lliSi. B2D@E§3i ' fiii3€A§§§‘ ffi ' é'WlEfi$7llllEFr’¥§®FfiJlll£lS*L%Ei - 8I‘}SiEE’~J§ 22% v iLl£‘l§i5.| l!3Z$EfiE’J§lD% = 5Fi%? €i: l: - FTO§fi%¥J: fillEfi’~Jfillfl1‘§ZlD 70% ' l§fifillEllBi¥§EB’J fi| §§9i§‘/ ‘fifiifi ¥fi§3L‘Fr (6.6%) ° EENM - 7<ll$t16"A: /xfifi Wlfllflfiégfi ° I‘§llt§llE '6li3E)Eie’1i&’$4ifl%§Elll1lflfill %(fi% ' l§lll(DEi§%3§l§i%ll ' §§xEaE5lfl%&“”"" Tififiéflilfi ' iEfifllflll’R§nAn’l§*" A24

×