Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VISA Mỹ mà không cần phỏng vấn?

1,166 views

Published on

Giới thiệu dịch vụ làm VISA của Công Ty Du Lịch Vòng Tròn Việt

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

VISA Mỹ mà không cần phỏng vấn?

  1. 1.  Đương đơn có ngày đi Mỹ trước ngày nộp hồ sơ tới EMS ít nhất 3 tuần. Mặc dù chúng tôi thường có thể giải quyết hồ sơ xin làm mới visa nhanh hơn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi trường hợp đều có thể làm như vậy. Khách thăm ngắn hạn, sinh viên về phép, khách trao đổi, khách làm việc có thời hạn và những người luân chuyển trong công ty và các thành viên phụ thuộc trong gia đình của họ (những người đã và đang có các loại visa B, F, M, J, H và L) mang quốc tịch Việt Nam.
  2. 2.  Đương đơn phải là những người đang có mặt tại Việt Nam tại thời điểm nộp đơn và muốn xin visa cùng loại giống như loại visa không định cư mà họ đã có trước đây (có nghĩa là cùng loại visa và cùng loại đối tượng: ví dụ đều là người xin chính và/hoặc người phụ thuộc). Visa trước phải có giá trị sử dụng nhiều lần trong vòng 12 tháng.  Các đương đơn có visa cũ còn hạn hoặc đã hết hạn nhưng chưa quá 12 tháng. (Vì thời gian xử lý chương trình làm mới visa có thể kéo dài 2 đến 3 tuần, những đương đơn còn ít hơn 10 ngày làm việc so với thời hạn 12 tháng trên nên đặt hẹn phỏng vấn visa qua mạng như bình thường)
  3. 3.  Đương đơn là học sinh sinh viên rời Hoa Kỳ trong một thời gian gián đoạn chương trình học tập không quá 5 tháng trở lên hơn trừ khi các hoạt động của họ ở ngoài Hoa Kỳ có liên quan đến khoá học của họ. Nếu thời gian gián đoạn việc học kéo dài quá 5 tháng, vui lòng gửi kèm thư giải thích việc gián đoạn đó liên quan đến việc học của đương đơn như thế nào.
  4. 4. Bộ phận visa Mỹ nay thực hiện dịch vụ làm mới visaHoa Kỳ. Đương đơn không cần phải phỏng vấn tạiLãnh Sự Quán. Hồ sơ đơn giản và nhanh chóng.
  5. 5. RẤT KHÓ ? Nếu Bạn chưa từng có kinh nghiệm trong việc phỏng vấn và thủ tục. Nếu Bạn đã có hồ sơ định cư trước đây và đã bị từ chối visa nhiều lần. Nếu Bạn không đủ thông tin và không được tư vấn viên tư vấn chuyên nghiệp cho trường hợp của bạn
  6. 6. Rất Dễ : Phải Làm Sao Đây?Viet Circle – nhà tư vấn chuyên nghiệp và rất thànhcông trong việc xử lý hồ sơ khó hồ sơ đã bị từ chốinhiều lần. Đến với VIET CIRCLE ,với phươngchâm: Thủ tục : ĐƠN GIẢN Thời gian : CỰC NHANH Chi phí : CỰC THẤP Tỷ lệ đạt visa : CỰC CAO
  7. 7. Website: http://viet-circle.comFacebook: http://www.facebook.com/vietcircle

×