Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Website: www.phanmemketoansmart.com
Hotline: 0913.799.466
Phần mềm kế toán xây dựng
Website: www.phanmemketoansmart.com
Ho...
Website: www.phanmemketoansmart.com
Hotline: 0913.799.466
 Tổng hợp quyết toán công trình hoàn thành
 Tổng hợp doanh thu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phần mềm kế toán xây dựng

283 views

Published on

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phần mềm kế toán cho ngành xây dựng, thương mại, sản xuất, bán hàng,… cho các doanh nghiệp. Ngoài ra chúng tôi cũng mỡ lớp đào tạo sử dụng phần mềm kế toán.

  • Be the first to comment

Phần mềm kế toán xây dựng

  1. 1. Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466 Phần mềm kế toán xây dựng Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466 Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành. Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chức năng kế toán xây dựng trong phần mềm kế toán Smart:  Tổng hợp và chi tiết giá thành công trình (theo QĐ 15 và QĐ 48)
  2. 2. Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466  Tổng hợp quyết toán công trình hoàn thành  Tổng hợp doanh thu chi phí công trình theo tháng, nhiều tháng (chi tiết theo từng chi phí của từng công trình)  Tổng hợp chi phí theo công trình : (theo mã công trình, theo tên công trình, theo tài khoản chi phí, theo hoá đơn xuất…. )  Phân tích lãi lỗ theo từng công trình theo (tháng, năm)  Phân tích chi phí công trình chi tiết theo chi phí nguyên vật liệu xuất (số lượng x đơn giá x thành tiền)  Phân tích chi phí công trình theo mẫu biểu động (theo nhu cầu mỗi công ty ), có thể gộp theo biểu thức chọn.  Tự động tập hợp danh thu và chi phí theo mã công trình,kết chuyển chi phí tự động theo từng công trình.  Lập báo cáo doanh thu và chi phí đa dạng theo từng hạng mục, khoản mục…  Phân tích lãi lỗ từng công trình theo nhiều khoản mục doanh thu, giá vốn, chi phí NVL, chi phí NC và giá trị hợp đồng.  Phân bổ chi phí chung theo từng công trình tự động, xuất kho tự động từ phiếu nhập kho công trình

×