Phần mềm kế toán thương mại

271 views

Published on

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phần mềm kế toán cho các ngành thương mại. Giúp cho việc quản lý hiệu quả và đơn giản hơn
http://www.phanmemketoansmart.com/phan-mem-ke-toan-thuong-mai/

  • Be the first to comment

Phần mềm kế toán thương mại

  1. 1. Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466 Phần mềm kế toán thương mại Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466 Chức năng kế toán thương mại trong phần mềm kế toán Smart:  Theo dõi doanh thu theo vùng miền, theo nhóm khách hàng  Khai báo đơn giá bán theo vùng và theo nhóm đối tượng  Theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ theo từng tài khoản, từng khách hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn, theo hàng hóa, in bảng đối chiếu và xác nhận công nợ, báo cáo lịch thu tiền…  Theo dõi hàng tồn kho theo mặt hàng, theo lô và hạn sử dụng, theo nhiều kho, xử lý đơn giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau….  Phân tích doanh thu theo thời điểm, theo dõi hàng bán bị trả lại, báo cáo doanh số theo từng nhân viên, lập biểu đồ phân tích doanh số bán hang…
  2. 2. Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466  Trích khấu hao TSCD và CPCPB theo từng bộ phận,theo dõi chi phí theo từng bộ phận tự động.  Tổng hợp doanh thu và chi phí theo từng mặt hàng, nhóm hàng, từng nhân viên, hợp đồng…  In báo cáo nhanh theo yêu cầu, in sổ kế toán hàng loạt với 1 thao tác  Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động, in sổ nhật kí mua hàng và bán hàng theo từng ngày…  Quản lí chiết khấu theo khách hàng, theo mặt hàng…  Cảnh báo tuổi nợ từng khách hàng, cảnh báo hạn sử dụng từng mặt hàng.

×