Phần mềm kế toán sản xuất

271 views

Published on

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phần mềm kế toán cho sản xuất. Giúp cho việc quản lý hiệu quả và đơn giản hơn
http://www.phanmemketoansmart.com/phan-mem-ke-toan-san-xuat/

  • Be the first to comment

Phần mềm kế toán sản xuất

  1. 1. Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466 Phần mềm kế toán sản xuất Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466 Chức năng kế toán sản xuất trong phần mềm kế toán Smart  Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm.  Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức o Phương thức khai báo định mức o Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ o Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản xuất.  Bảng phân bổ chi phí chung  Phân bổ chi phí tự động theo nhiều phương thức tùy chọn  Tổng hợp chi phí riêng, chung từng sản phẩm theo đơn đặt hàng, theo yếu tố chi phí (theo QĐ 15 và QĐ 48)  Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm (có dở dang + không dở dang)  Phân tích tỉ lệ % giá vốn/giá bán sản phẩm
  2. 2. Website: www.phanmemketoansmart.com Hotline: 0913.799.466  Bảng tổng hợp giá thành theo đơn đặt hàng ( có dở dang + không có dở dang )  Thao tác khai báo nhanh và đơn giản, có thể copy định mức nhanh sang tháng khác.  Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước, chi phí mua hàng tự động để phân bổ vào từng sản phẩm sản xuất  Có thể qui đổi đơn vị tính hang hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm thành nhiều đơn vị khác nhau, tự động xử lí lại đơn giá xuất kho theo nhiều phương pháp.  Lập báo cáo theo dõi sản xuất chi tiết và tổng hợp từng thành phẩm, bán thành phẩm,sản phẩm hỏng, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu thừa….

×