Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trends voor trainers: De Toekomst Van Ons Vak

0 views

Published on

Presentatie van de workshop die Erik de Haan heeft gehouden op het congres Trends voor trainers, 15 januari 2010. www.trendsvoortrainers.nl

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trends voor trainers: De Toekomst Van Ons Vak

 1. 1. Over de toekomst van ons mooie vak Erik de Haan Trends voor Trainers, 15 januari 2010
 2. 2. Trends van vroeger  1950s: Training = Hersenspoeling in het belang van „de‟ organisatie (Edgar Schein, Coercive Persuasion)  1960s: Training = Blootleggen van gevoeligheden (NTL/Tavistock/A.K. Rice, Sensitivity Training)  1970s: Training = Encounter & Groei (Carl Rogers, Flower Power)  En daarna werd het stil… dus we zitten nog altijd met de erfenis van deze ideeën… en dat leidt vaak tot verwarring… © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 3. 3. Trends van vandaag  Daarvoor moeten we naar een andere tak van sport: professionele helpende gesprekken  Door omstandigheden is daar in de laatste dertig jaar heel bijzonder werk verricht  Leidend tot een transformatie in mijn eigen vakgebied: organisatie- ontwikkeling en coaching  Twee doorbraken die onafhankelijk plaatsvonden:  Meta-analyse (vanaf late jaren „70)  De relationele wending (vanaf jaren „80) © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 4. 4. Trend 1: de Meta-analyse “CBT” Skinner De Shazer Ellis 1985 1935 Beck 1950 1960 Watzlawick 1955 Farrelly 1974 Breuer Freud 1890 Rogers 1940 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 5. 5. Meta-analyse in de psychotherapie Client-related Unexplained Common Variance Factors Change 22% 30% outside therapy Common Technique 40% Factors < 8% > 70% Technique 15% 'Hope‟ 15% Change outside therapy Beste schatting 1992 Beste schatting 2001 (Michael Lambert) (Bruce Wampold) © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 6. 6. Meta-analyse: conclusies • Psychotherapie heeft een aantoonbare sterke werking (cliënten zijn gemiddeld beter af dan 80% van de controlegroep) • Echter de bijdrage van specifieke technieken (benaderingen, protocollen, gadgets, agenda’s, structuur van sessies, interventies) is verwaarloosbaar • De actieve ingrediënten zijn even sterk aanwezig in alle benaderingen • De sterkste van deze ingrediënten zijn: de kwaliteit van de relatie, de persoon van de therapeut en de omstandigheden/persoon van de cliënt • Slechts één van deze ingrediënten kunnen we tijdens de gesprekken beinvloeden: de relatie © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 7. 7. Allegiance «» Adherence
 8. 8. Trend 2: de relationele wending Uitgangspunten: 1. Wat drijft mensen? Niet onze begeerten, niet macht, niet groei; …. nee, enkel en alleen de relatie 2. Wij zijn niet denkbaar buiten relatie. We vergaan buiten relatie. 3. Alle thematiek in leersituaties is relationeel 4. Alleen in en door onze relaties veranderen we 5. De kwaliteit van relaties zoals ervaren door de veranderaar, bepaalt hoe goed dat gaat 6. Al het andere: methodes, didaktiek, inhoud, processen, is niet meer dan franje © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 9. 9. De relationele wending: 1. Brengt scholen bij elkaar onder een nieuwe vlag (Rogers, Freud, Gestalt, e.v.a.) 2. Opent onze ogen voor nieuwe aspecten van ons werk: co-creatie, congruentie, parallelle processen, enz. 3. Geeft houvast, om de meta- analyse resulaten te begrijpen, én toe te passen © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 10. 10. Het dokter-patient model
 11. 11. Het collegiale model
 12. 12. Relatie Helper Klant Hoop Overtuiging Het cappuccino model
 13. 13. “Laten we aan de alliantie bouwen” “Elk dogma werkt” “Wat gaat er door ons “Laten we moed heen?” verzamelen” De relationele wending
 14. 14. De „relationele trainingsaanpak‟
 15. 15. Tot slot een toekomstvoorspelling  De toekomst van opleiding & training is relationeel  Dat betekent meer congruentie  Meer aandacht voor parallelle processen  Meer aandacht voor fenomenologie  Meer aandacht voor zelfonderzoek  Meer vrijheid voor trainers  En een ethisch réveil © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching
 16. 16. Meer lezen?  The great psychotherapy debate – Bruce Wampold (2001)  Relationality – Stephen Mitchell (2000)  Relational Coaching – Erik de Haan (Wiley, 2007) Meer leren?  De Ashridge MSc in Executive Coaching (www.ashridge.org.uk/amec)  Vrije Universiteit Post-Graduate Programma in Executive Coaching (www.feweb.vu.nl/nl/opleidingen/postgraduate- opleidingen/executive-coaching) © 2010 Erik de Haan, Ashridge Centre for Coaching

×