Stel maar op!

1,266 views

Published on

Handout

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stel maar op!

  1. 1. Congres Trends voor Trainers 2012: workshop Stel maar op! Mariet van Hoogevest en Anja van Servellen. Stel maar op! Over systemisch werken met Macht en Onmacht als verborgen dynamiek in relaties.Of…kan er ook nog wat anders dan systemisch"Als je eenmaal systemisch geschoold bent kijk je anders en benader je allessystemisch! Het is alsof je met een andere bril op naar de wereld kijkt en niet anders meerkunt dan zo kijken en werken", kortom er is geen weg terug naar je oude vakgebieden!Dat is wat wij vanuit onze opleidingen meekregen. Anja deed de opleidingfamilieopstellingen, Mariet de opleiding systeemdynamiek in organisaties. Samen makenwij onze eigen mix in systemisch werken met leidinggevenden en professionals, op dewerkplek of in leergangen vanuit ons gezamenlijke bureau Servest. Het werd na deopleiding voor ons een zoektocht naar hoe we het systemisch werk konden integreren inonze bestaande visie, werkmethodes en theorieën. Of konden we nu alleen nog maarsystemisch werken? We hebben het ervaren in een meerdaagse training waarin we nietmeer van het opstellingenwerk zijn afgekomen. Terwijl we echt andere dingen op deagenda hadden staan en van plan waren te doen, lukte dit na de eerste opstellingen nietmeer. Er gaat dan een zuigende werking van de groepsenergie uit om door te gaan enalles op het niveau van de ziel op te pakken. En wij als echte proceswerkers stroomdenmee.Wij vonden dat toch een verarming van ons werk en staan op het standpunt dat de menszich op verschillende lagen kan en moet ontwikkelen en dat de uitdaging juist is om heenen weer te werken tussen de verschillende lagen. We werken met opdrachten enleertrajecten waarin het vaak ook gaat om visieontwikkeling, gedrag, groepsdynamica envaardigheden. Kan dat? Van vaardigheden naar opstellingen en weer terug: heen enweer! Is het mogelijk om systemisch werk en ander trainingswerk in een training tezamenaan bod te laten komen?Wij vinden nu van wel. Maar het vraagt wel dat we niet alleen met de groepsenergie meestromen en soms haaks daarop een andere beweging inzetten.Het onderwerp macht en onmacht voor leidinggevenden geeft veel emoties en reflecties.We werken dan met onze theorie over de machtsdriehoek en onderzoeken welk gedragmeestal in gezet wordt om op de werkvloer een plek in te nemen. Eigen geschiedenis,ambities, waarden en normen passeren het toneel. Er is wel een weten van hoe het zit entoch lukt het vaak niet om het wezenlijk anders te doen. Dan geeft een systemische kijkmet behulp van een opstelling een heel andere doorkijk op het onderwerp en helpt omvan macht naar kracht te komen: ervaren wat je juiste plek is in dat systeem. Het is temidden van het trainingsprogramma het moment dat je op zielsniveau kunt ervaren wat ermogelijk in de organisatie speelt of in jouw eigen systeem. Dan komt daarna het momentom weer terug te gaan, we zetten een andere beweging in, met de voeten op de grondverder met oefenen in het hanteren van de machtsverhoudingen. Op die wijze ontstaat ereen borging van wat ervaren is in de opstelling. Zo borduren we heen en weer van machtnaar kracht en weer terug!Meer ervaren in het systemisch werk?Familie-opstellingen op 12 maart 2012 (middag in Amersfoort)Workshop organisatie-opstellingen op 5 april 2012 (hele dag in Amersfoort)Module over ‘het Systeem en ik’, over je werksysteem versus je persoonlijke systeem, in
  2. 2. het kader van persoonlijke groei en autonomie voor ervaren professionals (drie dagen inFriesland).Meer informatie op www.servest.nlAnja van Servellen en Mariet van Hoogevest
  3. 3. 2012Congres Trends voor Trainers 13 januari 2012Handout bij de workshop Stel maar op! Van Mariet van Hoogevest en Anja van Servellen Systemische benadering? Individueel gedrag of vraag als symptoom van het hele systeem bezien Als dynamiek van het systeem Wat maakt een organisatie gezond?Voldoen aan de 3 systemische wetten1. Verbondenheid Wie horen erbij? Ieder wil eigen plek, wil erbij horen, wil gezien worden.... Verstoringen door Onrechtvaardig ontslag, vergeten grondleggers, voorgangers, mensen buitensluiten, negeren, vergeten........2. Ordening Wat is hun juiste plek? Wat is de juiste rangorde? Bepaald door: hiërarchie, aantal dienstjaren, leeftijd, vakervaring, bijzondere competenties Verstoringen door Formele leiding die ondergeschikt is aan de informele leiding Werknemers teveel betrekken in taken van de leiding Nieuwe onvervaren leidinggevenden die geen respect betonen aan de ervaren krachten3. Evenwicht Hoe is de balans in geven en nemen? Uitwisseling tussen geven en nemen door: tijd, geld, goederen, aandacht, diensten, inzet, betrokkenheid, extra inspanningen Verstoringen door Teveel geven, overuren, voor anderen inspringen, taken van hogeren... Terugnemen, tijd of goederen van de baas Te weinig geven, kantjes ervan af lopen, loon en werken uit balans

×