Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alberte arnold gore j

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Alberte arnold gore j

  1. 1. ALBERTE ARNOLD GORE JR.
  2. 2. Naceu o 31 de Marzo de 1948 en Washington,DC
  3. 3. Concéuselle o Premio Nobel polos seusesforzos para difundir o coñecementosobre o cambio climatico provocado polohome.
  4. 4. Traballo realizado por:-Yoel Curra Bermúdez.-Izaida Carrasco Calle. CEIP QUINTELA-MOAÑA CURSO 2012-2013. Imaxe copiada en: www.nobelprize.org
  5. 5. Traballo realizado por:-Yoel Curra Bermúdez.-Izaida Carrasco Calle. CEIP QUINTELA-MOAÑA CURSO 2012-2013. Imaxe copiada en: www.nobelprize.org

×