Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tp2613 3 4

1,650 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

Tp2613 3 4

 1. 1. ATTENTION atau PERHATIAN Halimah Badioze Zaman
 2. 2. PERHATIAN ATAU ATTENTION <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>DEFINISI ATTENTION ATAU PERHATIAN </li></ul><ul><li>ASPEK FOCALIZATION DAN CONCENTRATION </li></ul><ul><li>TEORI BOTTLENECK </li></ul><ul><li>TEORI CAPACITY </li></ul><ul><li>PEMPROSESAN AUTOMATIK </li></ul><ul><li>KESIMPULAN </li></ul>
 3. 3. KONSEP ATTENTION ATAU PERHATIAN FOCALIZATION (TUMPUAN) CONCENTRATION (KONSENTRASI) A T T E N T I O N P E R H A T I A N
 4. 4. DEFINISI ATTENTION atau PERHATIAN ATTENTION… TAKING POSSESSION BY THE MIND, IN CLEAR AND VIVID FORM, OF ONE OUT OF WHAT SEEM SEVERAL SIMULTANEOUSLY POSSIBLE OBJECTS OR TRAINS OF THOUGHT. FOCALIZATION , CONCENTRATION , OF CONSCIOUSNESS ARE OF ITS ESSENCE WILLIAM JAMES (1890)
 5. 5. Focalization / Tumpuan Konsentrasi FOCALIZATION ATAU TUMPUAN : FOCALIZATION MENEKANKAN ASPEK SELEKTIVITI . ASPEK MEMBANTU SUPAYA KITA TIDAK ‘MABUK DENGAN MAKLUMAT’ ATAU OVERLOAD WITH INFORMATION CONCENTRATON ATAU KADARTUMPUAN / KADAR PENGAMATAN: KONSENTRASI MENEKANKAN ASPEK INTENSITI PENUMPUAN MENTAL
 6. 6. FOCALIZATION (TUMPUAN) PELBAGAI PERSEPTUAL STIMULI ASPEK SELEKTIVITI P R O S E S K O G N I T I F
 7. 7. KONSENTRASI PERBUALAN DENGAN TUAN RUMAH SENARIO : KENDURI KAHWIN JIKA TUAN RUMAH GUNAKAN BAHASA YG ANDA TIDAK FASIH JIKA ANDA DIKELILINGI DENGAN TETAMU LAIN YANG BERCAKAP JIKA ANDA INGIN DENGAR BUAL ORANG LAIN
 8. 8. TEORI BOTTLENECK BROADBENT FILTER MODEL LIMITED - CAPACITY PERPETUAL CHANNEL (LCC) STORAN SENSORI BOLEH TERIMA LEBIH PENAPIS BOLEH TERIMA SATU DEMI SATU
 9. 9. KAJIAN BROADBENT <ul><li>2 BOLA DIMASUKKAN KEDALAM CORONG KIRI DAN CORONG KANAN SECARA URUTAN YANG MEWAKIL TELINGA (STORAN SENSORI) </li></ul><ul><li>PENAPIS AKAN HANYA MEMBOLEHKAN SATU BOLA MELALUI DAHAN CORONG DARI SALAH SATU CORONG PADA SUATU MASA TERTENTU </li></ul><ul><li>ANDAIAN: PERHATIAN BOLEH DIBERI DARI SATU BELAH TELINGA PADA SUATU KETIKA </li></ul>
 10. 10. Model TREISMAN’S ATTENUATION (mengurangkan perhatian) MAKLUMAT MAKLUMAT SALURAN YANG DIBERI PERHATIAN ‘ BAYANG’ SUBJEK TIDAK TAHU CONTENT MESEJ YG DIMAINKAN DI TELINGA SEBELAH LAGI CHERRY, 1953
 11. 11. … Model Treisman’s Attenuation ... MAKLUMAT MAKLUMAT MAKLUMAT PERHATIAN KEPADA SATU BELAH TELNGA ATTENDED EAR TELINGA SEBELAH LAGI UNATTENDED EAR INTRUSIONS MORAY, 1959 PERKATAAN BAYANG
 12. 12. … Teori Treisman’s Attenuation ... BAGAIMANA SUBJEK BOLEH MENDENGAR PERKATAAN BAYANG JIKA SALURAN TIDAK MEMBERI PERHATIAN ( UNATTENDED CHANNEL ) ? BERASASKAN TEORI PENAPIS ( FILTER )
 13. 13. … . Model Treisman’s Attenuation ... NAMA SENDIRI KUAT PERLAHAN LAGU PENAPIS SELEKTIF DISKRIMINASI NADA, INTENSITI DLL TELINGA BAYANG TELINGA YANG DITOLAK ‘ KAMUS’
 14. 14. … Penerangan MTA... <ul><li>Model Treisman mengandungi 2 bahagian- PENAPIS SELEKTIF dan ‘KAMUS’ </li></ul><ul><li>PENAPIS mendiskriminasi 2 mesej berasaskan ciri fizikal : lokasi, intensiti atau nada </li></ul><ul><li>PENAPIS tersebut- tidak menghalang unattended message </li></ul>
 15. 15. Sambung…Penerangan MTA... <ul><li>PENAPIS hanya attentuate (Mengurangkan perhatian) mesej tersebut membuatnya kurang didengar </li></ul><ul><li>Pengecaman sesuatu perkataan berlaku dalam kamus jika intensiti perkataan melebihi threshold intensiti yang diperlukan untuk pengecaman </li></ul>
 16. 16. Sambung…Penerangan MTA…( Threshold ) <ul><li>THRESHOLD (had minimum) MEMPUNYAI 2 CIRI PENTING: PERTAMA , BERBEZA MERENTAS PERKATAAN - SETENGAH PERKATAAN MEMPUNYAI TRESHOLD YANG RENDAH SECARA TETAP - DENGAN ITU LEBIH SENANG DICAM </li></ul><ul><li>CONTOH: NAMA SESEORANG, SIGNAL BAHAYA- API </li></ul>
 17. 17. Sambung…Penerangan MTA…( Threshold ) KEDUA , TRESHOLD BOLEH DIRENDAHKAN SECARA SEMENTARA OLEH EKSPEKTASI PENDENGAR CONTOH: JIKA PERKATAAN ‘SAYA MENYANYI’ DIDENGAR, TRESHOLD UNTUK PERKATAAN LAGU AKAN DIRENDAH KAN SEKETIKA ATAU SEMENTARA MEMBUATKANNYA LEBIH SENANG UNTUK MENGECAM PERKATAAN TERSEBUT
 18. 18. Rumusan : MTA... MODEL TREISMON’S ATTENUATION TELAH BERJAYAMENERANGKAN MENGAPA TERLALU SEDIKIT TERDENGAR PADA SALURAN UNATTENDED, TETAPI , KADANG KALA SESETENGAH PERKATAAN DAPAT DICAM.
 19. 19. … Rumusan MTA dan MB <ul><li>MODEL TA DAN MODEL B MELETAKKAN BOTTLENECK DI TAHAP PENGECAMAN CORAK ( PATTERN RECOGNITION ) </li></ul><ul><li>PERHATIAN ( ATTENTION ) DIWAKILI DENGAN PENAPIS SELEKTIF DAN MEMADAMKAN MESEJ PADA SALURAN UNATTENDED DALAM MB DAN ATTENUATED DALAM MTA ( PERKATAAN TERPILIH ) </li></ul>
 20. 20. Model Pemilihan Ingatan: Norman MEMPROSES INPUT SENSORI INGATAN PERTINENCE (RELEVAN) PEMILIHAN PERHATIAN *i *j *k g h i j k ~g ~h ~i
 21. 21. ... Model Pemilihan Ingatan: Norman... <ul><li>TERDAPAT 3 INPUT SENSORI (i, j dan k). </li></ul><ul><li>MEREKA DIPADANKAN DENGAN PWEWAKILAN DALAM INGATAN </li></ul><ul><li>MEREKA AKAN HILANG KECUALI JIKA DIPILIH UNTUK STORAN TETAP </li></ul><ul><li>PEMILIHAN- KEKUATAN INPUT SENSORI & KERELEVANAN ( PERTINENCE ) SETIAP INPUT-BERASAS KUE KONTEKS, TATABAHASA DAN SEMANTIK </li></ul>
 22. 22. ...Model Pemilihan Ingatan: Norman... i ADALAH STIMULI YANG MEMPUNYAI KOMBINASI( DI LABEL ~ DAN * ) YANG TERTINGGI DAN DENGAN ITU DIPILIH UNTUK PEMPROSESAN SETERUSNYA
 23. 23. MODEL KEUPAYAAN (CAPACITY) PERHATIAN <ul><li>MODEL YANG DISARANKAN OLEH BROADBENT, TREISMAN, DUETSCH DAN NORMAN TELAH MENIMBULKAN PELBAGAI PERTANYAAN DIMANA LOKASI BOTTELNECK ? </li></ul><ul><li>DATA- BOTTLENECK DISEBABKAN OLEH PERSEPSI TERHAD ; BERLAKU SELEPAS PERSEPSI . </li></ul>
 24. 24. ...MODEL KEUPAYAAN (CAPACITY) PERHATIAN... KEGAGALAN UNTUK SETUJU LOKASI BOTTLENECK TELAH MENYEBABKAN: 1. PENGKAJI LEBIH BERMINAT DALAM MENGKAJI KEPERLUAN KEUPAYAAN TUGASAN DARIPADA MENGKAJI LOKASI BOTTLENECK. 2. BOLEH DIANDAIKAN: PEMERHATI MEMPUNYAI SEDIKIT KAWALAN TERHADAP DIMANA BOTTLENECK BERLAKU BERPANDUKAN APA YANG DIPERLUKAN BAGI SESUATU TUGAS
 25. 25. MODEL KEUPAYAAN ( CAPACITY ) UNTUK PERHATIAN : KAHNEMAN ALLOCATION POLICY AROUSAL (AKTIF) AVAILABLE CAPACITY POSSIBLE ACTIVITIES ENDURING DISPOSITIONS 9penyusunan kekal) MOMENTARY INTENTIONS (tujuan sementtara) EVALUATION OF DEMANDS ON CAPACITY RESPONSES MISCELLANEOUS MANIFESTATIONS OF AROUSAL MISCELLANEOUS DETERMINANTS ( PENENUAN BERCAMPUR)
 26. 26. MODEL KEUPAYAAN ( CAPACITY ) UNTUK PERHATIAN : KAHNEMAN <ul><li>ANDAIAN KAHNEMAN: TERDAPAT HAD YANG UMUM TERHADAP KEUPAYAAN MANUSIA MENGEDALIKAN TUGAS MENTAL </li></ul><ul><li>MANUSIA MEMPUNYAI KAWALAN TERTENTU BAGAIMANA KEUPAYAAN TERHAD INI DIBAHAGIKAN KEPADA BEBERAPA AKTIVITI </li></ul>
 27. 27. <ul><li>SETIAP AKTIVITI MENTAL YANG BERLAINAN AKAN MEMERLUKAN PERHATIAN YANG BERBEZA - SETENGAH LEBIH DARIPADA YANG LAIN </li></ul><ul><li>SESUATU AKTIVITI BOLEH GAGAL - JIKA KEKURANGAN KEUPAYAAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN </li></ul>...MODEL KEUPAYAAN ( CAPACITY ) UNTUK PERHATIAN : KAHNEMAN...
 28. 28. ...MODEL KEUPAYAAN ( CAPACITY ) UNTUK PERHATIAN : KAHNEMAN... ENDURING DISPOSITIONS (penyusunanan kekal) : MEMBAYANGKAN PERATURAN BERKAITAN PERHATIAN TAK TERANCANG . CONTOHNYA: SUATU PERISTIWA BARU, SESUATU OBJEK YANG BERGERAK ATAU SEORANG MENYEBUT NAMA. MOMENTARY INTENTIONS (tujuan sementara): MELAMBANGKAN MATLAMAT ATAU OBJEKTIF KHUSUS PADA WAKTU TERTENTU. CONTOH SEDANG MENCARI KAWAN YANG BARU TIBA DI LAPANGAN TERBANG ATAU INGIN MENDENGAR KULIAH.
 29. 29. BOTTELNECK V CAPACITY <ul><li>AKTIVITI SERENTAK MENGGANGU- SATU MEKANISME MELAKUKAN OPERASI TIDAK SAMA PADA SATU MASA </li></ul><ul><li>ANDAI: GANGGUAN ADALAH SPESIFIK </li></ul><ul><li>AKTIVITI SERENTAK MENGGANGU -APABILA KEPERLUAN DUA AKTIVITI MELEBIHI KEUPAYAAN YANG WUJUD </li></ul><ul><li>GANGGUAN TIDAK SPESIFIK </li></ul>
 30. 30. PEMPROSESAN AUTOMATIK PEWARISAN PEMBELAJARAN DIANUGERAH YANG KITA TERIMA SEJAK DILAHIRKAN AKTIVITI YANG KEMAHIRAN YANG MENJADI AUTOMATIK DENGAN LATIHAN
 31. 31. KESIMPULAN 2 CIRI PERHATIAN IALAH : SELEKTIVITI DAN USAHA MENTAL SELEKTIVITI : SUPAYA KITA TIDAK MABUK DENGAN MAKLUMAT (OVERLOAD) TEORI-TEORI PEMPROSESAN : SELEKTIVITI BERLAKU PADA BOTTLENECK MB: BOTTLENECK PADA TAHAP PENGECAMAN MTA: BOTTLENECK PADA SALURAN UNATTENDED TEORI KEUPAYAAN: USAHA MENTAL DIPENGARUHI OLEH BENTUK TUGAS ATAU AKTIVITI PEMPROSESAN AUTOMATIK: MEMERLUKAN KEUPAYAAN YANG SEDIKIT

×