Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tk2123 B4 Input Out

1,824 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tk2123 B4 Input Out

 1. 1. Peranti Input/Output <ul><li>Peranti untuk memasukkan data & mendapatkan output </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><ul><li>Terminal </li></ul></ul><ul><ul><li>Tetikus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pencetak </li></ul></ul><ul><ul><li>dll </li></ul></ul>
 2. 2. Terminal <ul><li>3 komponen </li></ul><ul><ul><li>Papan kekunci </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitor </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat elektronik yang mengawal keduanya </li></ul></ul><ul><li>Papan kekunci – 2 jenis </li></ul><ul><ul><li>1 kekunci 1 suis </li></ul></ul><ul><ul><li>1 kekunci 1 magnet </li></ul></ul>
 3. 3. Terminal <ul><li>Monitor </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan CRT (Tiub pancaran Katod) </li></ul></ul><ul><ul><li>CRT memancarkan sinar elektron pada skrin berpendar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk hasilkan warna – diperlukan 3 senapang elektron warna asas (M,B,H) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinar tersebut melakarkan imej baris demi baris </li></ul></ul><ul><ul><li>1 imej skrin penuh dilukis dalam masa 30-60 kali sesaat. </li></ul></ul>
 4. 4. Terminal <ul><li>3 jenis terminal </li></ul><ul><ul><li>Terminal peta aksara </li></ul></ul><ul><ul><li>Terminal peta bit </li></ul></ul><ul><ul><li>Terminal RS-232C </li></ul></ul><ul><li>Terminal peta aksara </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan video RAM untuk menyimpan data yang hendak dipaparkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiap aksara disertakan atribut penerangan bagaimana aksara tersebut hendak dipaparkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh atribut - warna, keamatan dsb. </li></ul></ul>
 5. 5. Terminal <ul><li>Terminal peta aksara </li></ul><ul><ul><li>1 imej skrin 25*80 aksara perlukan 4000 bait = 2000 bait untuk aksara + 2000 bait untuk atribut </li></ul></ul><ul><ul><li>Papan video </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>digunakan untuk mengeluarkan aksara dari video RAM secara berulang-ulang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menghasilkan isyarat analog berfrekuensi tinggi </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Terminal <ul><li>Terminal peta bit </li></ul><ul><ul><li>Skrin terdiri daripada susunan piksel </li></ul></ul><ul><ul><li>Piksel – boleh nyala & padam – 1 bit </li></ul></ul><ul><ul><li>1 Skrin ada </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>min 200 * 320 piksel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biasa 480 * 640 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kelemahan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perlu RAM video yang besar (1024*1024 piksel = 1 juta RAM video) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prestasi </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Terminal <ul><li>Terminal RS-232C </li></ul><ul><ul><li>Boleh disambung ke semua jenis komputer </li></ul></ul>
 8. 8. Tetikus <ul><li>3 jenis </li></ul><ul><ul><li>Tetikus mekanikal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gunakan 2 roda berlainan arah dibhg bawah tetikus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tetikus optik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gunakan cahaya sebagai pengesan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tetikus optomekanikal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gunakan roda & cahaya (cahaya pada roda) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 bait data dihantar secara bersiri (selang 100 milisaat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 bait gerakan arah x </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 bait gerakan arah y </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 bait kedudukan semasa </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Pencetak <ul><li>Contoh jenis-jenis pencetak </li></ul><ul><ul><li>Pencetak impak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seperti mesin taip – kepingan logam berhuruf menghentam reben dakwat atas kertas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pencetak matrik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan kepala pencetak berjarum (7-24) yang diaktifkan secara elektromagnet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 aksara bersaiz 5 * 7 titik matrik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 baris boleh ada 80 aksara </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kualiti boleh ditingkatkan dengan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menambah bil jarum </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gunakan cetakan titik bertindih </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Pencetak <ul><ul><li>Pencetak laser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guna ‘toner’ serbuk hitam yang sensitif terhadap kesan elektrostatik </li></ul></ul></ul>

×