Taklimat Psm 1(Bentang)

3,552 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat Psm 1(Bentang)

 1. 1. TAKLIMAT PERLAKSANAAN PSM JABATAN MIS <ul><li>OLEH: </li></ul><ul><li>PENYELARAS PSM IS </li></ul><ul><li>ARYATI BAKRI </li></ul>
 2. 2. PERANAN PELAJAR <ul><li>Jadual perancangan </li></ul><ul><li>http://www.fsksm.utm.my/~psm/ </li></ul><ul><li>Pemilihan tajuk </li></ul><ul><li>Panduan PSM Fakulti/Jabatan </li></ul><ul><ul><li>http://www.fsksm.utm.my/~psm/ (FAKULTI) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.fsksm.utm.my/~aryati/PPSM.htm (JABATAN/TAJUK-TAJUK LEPAS) </li></ul></ul><ul><li>Panduan Menulis Tesis UTM </li></ul>
 3. 3. Tarikh-tarikh Penting <ul><li>Laporan Projek (3 salinan- 1 penyelia, 2 penilai) </li></ul><ul><li>Buku Log </li></ul><ul><li>1 salinan Borang markah penyelia </li></ul><ul><li>2 salinan Borang markah penilai </li></ul>
 4. 4. FORMAT LAPORAN
 5. 5. PROJEK I <ul><li>ABSTRAK </li></ul><ul><ul><li>BAB 1 : PENGENALAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BAB 2 : KAJIAN LITERATUR </li></ul></ul><ul><ul><li>BAB 3 : PERANCANGAN KERJA </li></ul></ul><ul><ul><li>BAB 4 : HASIL AWALAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BAB 5 : KESIMPULAN </li></ul></ul><ul><li>RUJUKAN DAN BIBLIOGRAFI </li></ul><ul><li>LAMPIRAN </li></ul>
 6. 6. Projek jenis A (Pembangunan Sistem) <ul><li>Penghargaan </li></ul><ul><li>Abstrak </li></ul><ul><li>(dalam kedua-dua bahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris), tidak melebihi 1 mukasurat atau 300 perkataan.) </li></ul><ul><li>   Tujuan projek </li></ul><ul><li>   Menyatakan masalah/peluang </li></ul><ul><li>   Kepentingan kajian </li></ul><ul><li>   Metodologi </li></ul><ul><li>   Skop kajian </li></ul><ul><li>   Kesimpulan </li></ul>
 7. 7. BAB 1 PENGENALAN <ul><li>1.1   Pengenalan projek </li></ul><ul><li>1.2   Analisa Masalah </li></ul><ul><li>1.3   Pernyataan masalah </li></ul><ul><li>1.4   Objektif projek </li></ul><ul><li>1.5   Skop projek </li></ul><ul><li>1.6   Kepentingan projek </li></ul><ul><li>1.7   Ringkasan </li></ul>
 8. 8. BAB 2 KAJIAN LITERATUR <ul><li>2.1   Pengenalan </li></ul><ul><li>         Menerangkan secara ringkas bagaimana maklumat yang berkaitan dengan projek diperolehi </li></ul><ul><li>         Kepentingan kajian lepas </li></ul><ul><li>2.2   Kajian Literatur </li></ul><ul><li>      Membincangkan teori-teori yang akan digunakan dalam projek </li></ul><ul><li>      Membincangkan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan projek </li></ul><ul><li>      Hasil yang diperolehi daripada kajian lepas </li></ul><ul><li>      Rumusan daripada kajian lepas </li></ul><ul><li>2.3   Ringkasan </li></ul><ul><li>                     Rumusan kandungan bab 2 </li></ul>
 9. 9. BAB 3 PERANCANGAN KERJA <ul><li>3.1   Pengenalan </li></ul><ul><li>3.2   Metodologi projek </li></ul><ul><li>3.3   Justifikasi pemilihan metodologi </li></ul><ul><li>3.4   Keperluan perkakasan dan perisian </li></ul><ul><li>3.5   Cadangan penyelesaian maslah </li></ul><ul><li>3.6   Perancangan kerja </li></ul><ul><li>3.7   Ringkasan </li></ul>
 10. 10. BAB 4 HASIL AWALAN <ul><li>4.1   Pengenalan </li></ul><ul><li>4.2   Instrumentasi : soalan tembual dengan pengguna dan hasilnya </li></ul><ul><li>4.3   Data mentah/kajian pilot </li></ul><ul><li>4.4   Senibina sistem </li></ul><ul><li>4.5   Rekabentuk sistem cadangan (rekebentuk konsepsual dan logikal) </li></ul><ul><li>4.6   Rekabentuk pangkalan data </li></ul><ul><li>4.7   Specifikasi input/output </li></ul><ul><li>4.8   Rekebentuk Antaramuka </li></ul>
 11. 11. BAB 5 KESIMPULAN <ul><li>5.1   Ringkasan terhadap pengumpulan data/maklumat </li></ul><ul><li>    Menerangkan hasil yang diperolehi daripada pengumpulan maklumat </li></ul><ul><li>    Kemajuan projek/progres kajian </li></ul><ul><li>    Rumusan mengenai analisis keperluan dan cara penyelesaian masalah </li></ul><ul><li>    Hasil jangkaan projek </li></ul><ul><li>5.2   Perbincangan </li></ul><ul><li>    Menyatakan kekangan-kekangan yang dikenalpasti </li></ul><ul><li>    Membincangkan aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam melakukan kajian </li></ul><ul><li>    Mengaitkan isu-isu/teknologi semasa dengan kajian yang dilakukan </li></ul><ul><li>5.3   Ringkasan </li></ul>
 12. 12. RUJUKAN ATAU BIBLIOGRAFI <ul><li>senarai bahan-bahan rujukan yang digunakan dalam melakukan kajian </li></ul><ul><li>bahan rujukan perlu ditulis mengikut formatnya (rujuk buku panduan penulisan tesis UTM) </li></ul>
 13. 13. LAMPIRAN <ul><li>gambarajah, carta gant, jadual, data/maklumat yg dikumpul semasa melakukan kajian dan sebagainya yang sesuai/wajar untuk diletakkan di lampiran </li></ul>
 14. 14. Ciri yang perlu ada pada semua sistem <ul><li>Pangkalan data </li></ul><ul><li>Laporan </li></ul><ul><li>Kawalan kemasukan </li></ul><ul><li>Teknologi yang digunakan ( stand-alone , client-server , internet ) </li></ul><ul><li>Antaramuka </li></ul><ul><li>Kawalan Keselamatan </li></ul>
 15. 15. Sistem Maklumat Pengurusan <ul><li>Jenis laporan yang pelbagai </li></ul><ul><li>Maklumat yang boleh dimanipulasikan </li></ul><ul><li>Menyediakan justifikasi penyediaan laporan (keputusan yang dibuat) </li></ul><ul><li>Laporan yang dapat dicetak. </li></ul>
 16. 16. Sistem Pengautomasian Pejabat/ Kolaboratif <ul><li>Menggunakan teknik yang bersesuaian dengan kategori sistem </li></ul><ul><li>Pengurusan data untuk pengautomasian. </li></ul><ul><li>Menerapkan penggunaan konsep kolaboratif. </li></ul><ul><li>Kemudahan komunikasi. </li></ul>
 17. 17. Sistem Bantuan Keputusan <ul><li>Pengurusan data (untuk sbk) : estrak daripada pangkalan data utama </li></ul><ul><li>Penggunaan model atau data (menggunakan kaedah analitik dan saintifik untuk membuat keputusan) </li></ul><ul><li>Fleksibiliti dalam membuat keputusan </li></ul><ul><li>Sensitiviti analisis </li></ul>
 18. 18. Sistem Maklumat Perakaunan <ul><li>Mengumpul data semua dari sumber dalaman dan luaran </li></ul><ul><li>Memproses data iaitu melakukan sorting, pengiraan dan rumusan terhadap data dengan betul, cekap dan berkesan. </li></ul><ul><li>Menukar data kepada bentuk maklumat dengan baik. </li></ul><ul><li>Menyediakan kawalan keselamatan yang bersesuaian terhadap data yang diproses. </li></ul>
 19. 19. Pengurusan Pengetahuan (knowledge management) <ul><li>Menggunakan teknik tertentu dalam memanipulasikan pengetahuan seperti teknik pengumpulan pengetahuan (Knowledge Gathering), penempatan pengetahuan (Knowledge Repositories), capaian pengetahuan (Knowledge Retrieval), carian pengetahuan dan pengindeksan (Knowledge Searching & Indexing) </li></ul><ul><li>Guna teknik komunikasi (Knowledge Communication) </li></ul><ul><li>Sedia pemprosesan pertanyaan (Query Processing) </li></ul><ul><li>Sedia perkhidmatan carian (Search Agents) </li></ul>
 20. 20. Sistem Maklumat Eksekutif <ul><li>Maklumat berkaitan dengan CSF organisasi </li></ul><ul><li>Pangkalan data (dalaman dan luaran) : multidimensional database </li></ul><ul><li>Ad-hoc analysis </li></ul><ul><li>Multidimensional presentation and analysis </li></ul>
 21. 21. Sistem Pakar (expert systems) <ul><li>Knowledge-base (peraturan dan fakta) </li></ul><ul><li>Engine takulan </li></ul><ul><li>Kemudahan penerangan kepada pengguna </li></ul><ul><li>Menyediakan antaramuka untuk pakar dan pengguna biasa. </li></ul>
 22. 22. PEMBENTANGAN <ul><li>PAKAIAN </li></ul><ul><li>MASA </li></ul><ul><li>TATACARA </li></ul><ul><li>TIDAK MEMBENTANG (3 MINGGU AWAL KEPADA PENYELIA) </li></ul><ul><li>PERKAKASAN DAN PERISIAN TIADA MASALAH </li></ul><ul><li>ALASAN YANG KUKUH (TIDAK HADIR PEMBENTANGAN) </li></ul>
 23. 23. PENULISAN <ul><li>Mengikut format penulisan tesis UTM. </li></ul><ul><li>Pelajar dilarang sama sekali meniru tesis-tesis yang lepas. </li></ul><ul><li>Setiap petikan rajah mahupun ayat-ayat perlu disertakan dengan rujukan. </li></ul><ul><li>Penulisan tesis mesti di dalam Bahasa Melayu (penulisan di dalam Bahasa Inggeris perlu meminta kebenaran pihak Jabatan). </li></ul><ul><li>Penulisan perlu sentiasa disemak oleh penyelia semasa perjumpaan. </li></ul>
 24. 24. HASIL PROJEK
 25. 25. PROJEK I <ul><li>Laporan tidak melebihi 50 ms (tidak termasuk lampiran) </li></ul><ul><li>Laporan perlu di ring binder dengan kertas tebal di luar berwarna merah jambu : tajuk cadangan projek, nama pelajar, nama penyelia, sesi dan nama universiti. </li></ul><ul><li>Buku log </li></ul><ul><li>Pembetulan </li></ul>
 26. 26. PENGHANTARAN <ul><li>Projek I </li></ul><ul><ul><li>3 salinan : 1 penyelia dan 2 penilai </li></ul></ul>
 27. 27. FORMAT PEMBENTANGAN
 28. 28. PROJEK I <ul><li>20 minit (15 minit pembentangan, 5 minit soal-jawab) </li></ul><ul><li>Kandungan: </li></ul><ul><ul><ul><li>KATA ALUAN / PENGHARGAAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PENGENALAN PROJEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANALISIS MASALAH </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OBJEKTIF PROJEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SKOP PROJEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KAJIAN LITERATUR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CADANGAN PENYELESAIAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KESIMPULAN </li></ul></ul></ul>
 29. 29. PENILAIAN
 30. 30. PROJEK I <ul><ul><ul><li>Penyelia Penilai Jumlah </li></ul></ul></ul><ul><li>1. Pembentangan - 15% 15% </li></ul><ul><li>2. Kemajuan Projek 15% - 15% </li></ul><ul><li>3. Laporan 40% - 40% </li></ul><ul><li>4. Cadangan Tajuk 5% - 5% </li></ul><ul><li>5. Hasil Projek - 25% 25% </li></ul><ul><li>Jumlah 60% 40% 100% </li></ul>
 31. 31. SESI-SOAL JAWAB ??? ???

×