Pengenalan <ul><li>Perisian komputer memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia </li></ul><ul><li>Oleh itu, tek...
Sejarah & Kepentingan <ul><li>1950an </li></ul><ul><ul><li>Bahasa pengaturcaraan aras tinggi mula diperkenalkan </li></u...
Sejarah & Kepentingan <ul><li>1960an </li></ul><ul><ul><li>Pengaturcaraan-skala-besar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cth: ...
Sejarah & Kepentingan <ul><li>1980 dan 1990an </li></ul><ul><ul><li>Teknologi berorientasikan objek muncul </li></ul></u...
Sifat semulajadi perisian <ul><li>Menjadikan proses pembangunan perisian berbeza dan lebih sukar berbanding proses kejur...
Definasi Kejuruteraan Perisian <ul><li>Kejuruteraan - penggunaan pendekatan sistematik yang berasaskan sains dan matemati...
Definasi Kejuruteraan Perisian <ul><li>IEEE Standard Glossary of Software Engineering, 1990 </li></ul><ul><ul><li>(i)Aplik...
Apa itu “Kejuruteraan Perisian” ? <ul><li>Pembangunan perisian yang pelbagai versi oleh sekumpulan personel. </li></ul><ul...
Apa itu “Kejuruteraan Perisian” ? <ul><li>Ringkasan : </li></ul><ul><ul><li>“ Kejuruteraan Perisian adalah pendekatan sist...
Dasar teknologi KP <ul><li>Kualiti dan prinsip sebagai dasar (hukum dan garispanduan) </li></ul><ul><li>Proses perisian ia...
Dasar teknologi KP Fokus Kualiti & Amalan Prinsip-prinsip Kejuruteraan Perisian Proses Perisian / Paradigma Pembangunan ...
Kualiti Perisian <ul><li>Klasifikasi kualiti </li></ul><ul><ul><li>. Kualiti luaran dan kualiti dalaman </li></ul></ul>...
Kualiti Perisian <ul><li>Contoh-contoh kualiti: </li></ul><ul><ul><li>berfungsi sebagaimana yang dikehendaki </li></ul></u...
Kualiti Perisian <ul><li>Perlaksanaan (Performance) </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan sumber/teknik yang optimum. Cth : me...
Kualiti Perisian <ul><li>Kesah-betulan (Verifiability) </li></ul><ul><ul><li>sifat perisian yang mudah disemak-sahihkan. <...
Kualiti Perisian <ul><li>Kesengggaraan ( Maintainability) </li></ul><ul><ul><li>modifikasi selepas versi yang pertama. </...
Kualiti Perisian <ul><li>Lain-lain kualiti perisian... </li></ul><ul><ul><li>Reuseability </li></ul></ul><ul><ul><li>Porta...
Kualiti Perisian <ul><li>Keutamaan kualiti:- </li></ul><ul><ul><li>Pertimbangan yang perlu dibuat mengikut keadaan. </li><...
Prinsip-prinsip KP <ul><li>Keketatan (rigour) dan Formaliti (formaliti) </li></ul><ul><ul><li>Rigour- Set peraturan dan ...
Prinsip-prinsip KP <ul><li>Modulariti </li></ul><ul><ul><li>Pemecahan suatu sistem yang kompleks kepada modul-modul yang a...
Prinsip-prinsip KP <ul><li>Telahan terhadap perubahan </li></ul><ul><ul><li>Menjangka perubahan yang mungkin terjadi dari ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab1ae

2,086 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab1ae

 1. 1. Pengenalan <ul><li>Perisian komputer memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia </li></ul><ul><li>Oleh itu, teknologi perisian perlu sentiasa berkembang dan menjadi lebih baik </li></ul><ul><li>Teknologi perisian  teknik-teknik pengaturcaraan, analisa, komunikasi data, rekabentuk, alatan, spesifikasi, pengurusan dan sebagainya .(Kajian dan aplikasi terhadap teknik-teknik tersebut terkandung dalam bidang kejuruteraan perisian) </li></ul>
 2. 2. Sejarah & Kepentingan <ul><li>1950an </li></ul><ul><ul><li>Bahasa pengaturcaraan aras tinggi mula diperkenalkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengaturcaraan secara individu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengaturcaraan menjadi bidang profession </li></ul></ul>
 3. 3. Sejarah & Kepentingan <ul><li>1960an </li></ul><ul><ul><li>Pengaturcaraan-skala-besar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cth: OS 360 untuk komputer IBM 360 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pendekatan pengaturcaraan tradisional </li></ul></ul><ul><ul><li>Wujud “Krisis Perisian”  metodologi, kaedah, alatan dan teknik yang digunakan tidak lagi praktikal dan sesuai </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Istilah “Kejuruteraan Perisian” mula diperkenalkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Memerlukan tools, teknik dan kaedah yang lebih baik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memerlukan pengamalan tools, teknik dan kaedah tersebut </li></ul></ul>
 4. 4. Sejarah & Kepentingan <ul><li>1980 dan 1990an </li></ul><ul><ul><li>Teknologi berorientasikan objek muncul </li></ul></ul><ul><ul><li>Komponen guna semula mempengaruhi pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologi internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengurusan projek dibantu oleh pelbagai teknik </li></ul></ul>
 5. 5. Sifat semulajadi perisian <ul><li>Menjadikan proses pembangunan perisian berbeza dan lebih sukar berbanding proses kejuruteraan yang lain </li></ul><ul><ul><li>Mudah berubah dan diubah - disebabkan perubahan persekitaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak boleh dilihat - perisian adalah produk logikal </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiada penyelesaian yang piawai - bergantung kepada pengalaman, jenis aplikasi, skop, tahap kesukaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyenggaraan yang unik - perisian yang perlukan perubahan menyebabkan perubahan pada komponen-komponen lain </li></ul></ul>
 6. 6. Definasi Kejuruteraan Perisian <ul><li>Kejuruteraan - penggunaan pendekatan sistematik yang berasaskan sains dan matematik, ke arah proses pengeluaran yang berstruktur </li></ul><ul><li>Perisian - kod sumber aturcara, sistem perisian </li></ul><ul><li>Definisi awal oleh F.Bauer[Press,97] </li></ul><ul><ul><li>‘ Penetapan dan penggunaan prinsip-prinsip kejuruteraan yang baik di dalam memperolehi perisian berhemat yang boleh diharap dan beroperasi dengan cekap pada mesin-mesin nyata’ </li></ul></ul>
 7. 7. Definasi Kejuruteraan Perisian <ul><li>IEEE Standard Glossary of Software Engineering, 1990 </li></ul><ul><ul><li>(i)Aplikasi pendekatan yang sistematik, berdisplin dan boleh diukur terhadap pembangunan, operasi dan penyelenggaraan perisian iaitu aplikasi kejuruteraan kepada perisian </li></ul></ul><ul><ul><li>(ii)Kajian mengenai pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam perkara (i) </li></ul></ul>
 8. 8. Apa itu “Kejuruteraan Perisian” ? <ul><li>Pembangunan perisian yang pelbagai versi oleh sekumpulan personel. </li></ul><ul><li>Pengaturcaraan-skala-besar. </li></ul><ul><li>Pendekatan sistematik di dalam pembangunan perisian. </li></ul><ul><li>Suatu disiplin pengurusan dan teknikal yang sistematik mengenai penciptaan, pengeluaran dan penyenggaraan </li></ul><ul><li>Sistem perisian yang berkualiti tinggi, mengikut tempoh yang tertentu, dengan kos yang minimum. </li></ul>
 9. 9. Apa itu “Kejuruteraan Perisian” ? <ul><li>Ringkasan : </li></ul><ul><ul><li>“ Kejuruteraan Perisian adalah pendekatan sistematik menggunakan prinsip-prinsip kejuruteraan untuk membangun, melaksana dan menyenggara perisian yang berkualiti tinggi” </li></ul></ul>
 10. 10. Dasar teknologi KP <ul><li>Kualiti dan prinsip sebagai dasar (hukum dan garispanduan) </li></ul><ul><li>Proses perisian ialah rangkakerja keseluruhan proses pembangunan </li></ul><ul><li>Kaedah (metodologi) dan alatan digunakan untuk mencapai matlamat bagi setiap fasa dan aktiviti dalam proses perisian. </li></ul>
 11. 11. Dasar teknologi KP Fokus Kualiti & Amalan Prinsip-prinsip Kejuruteraan Perisian Proses Perisian / Paradigma Pembangunan Perisian Kaedah Alatan
 12. 12. Kualiti Perisian <ul><li>Klasifikasi kualiti </li></ul><ul><ul><li>. Kualiti luaran dan kualiti dalaman </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>luaran adalah perspektif pengguna, dalaman perspektif pembangun. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sangat berhubung-kait. Cth. verifiability ----> reliability </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>. Kualiti produk dan kualiti proses </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>proses digunakan untuk menghasilkan produk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produk : reliability, performance, correctness, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proses : cost-estimation, man-month, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juga ada hubung-kait, cth : a good planning ---> reliability </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Kualiti Perisian <ul><li>Contoh-contoh kualiti: </li></ul><ul><ul><li>berfungsi sebagaimana yang dikehendaki </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketepatan ( Correctness) - berfungsi mengikut “functional requirements specification”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Keboleharapan (Reliability) - kebolehbergantungan di dalam melakukan kerja. Error free? Known-bugs? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketegapan ( Robustness) - melakukan kerja dengan baik walaupun di dalam keadaan yang tidak dijangka. Cth. : input salah, disk crash etc. </li></ul></ul>
 14. 14. Kualiti Perisian <ul><li>Perlaksanaan (Performance) </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan sumber/teknik yang optimum. Cth : memory, disk space, processing time, algorithm, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>3 cara menilai performance : measurement, analysis & simulation. </li></ul></ul><ul><li>Ramah pengguna ( User friendliness) </li></ul><ul><ul><li>unsur-unsur yang membantu kelancaran kerja pengguna </li></ul></ul><ul><ul><li>dicapai dengan penyelarasan antaramuka pengguna yang piawai. </li></ul></ul>
 15. 15. Kualiti Perisian <ul><li>Kesah-betulan (Verifiability) </li></ul><ul><ul><li>sifat perisian yang mudah disemak-sahihkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>contoh kepada kualiti internal </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekabentuk bermodul, pengkodan sistematik dan pengaturcaraan yang sesuai membantu peningkatan verifiability. </li></ul></ul>
 16. 16. Kualiti Perisian <ul><li>Kesengggaraan ( Maintainability) </li></ul><ul><ul><li>modifikasi selepas versi yang pertama. </li></ul></ul><ul><ul><li>bukan hanya “bug-fixing” </li></ul></ul><ul><ul><li>penyenggaraan dikelaskan kepada : corrective, adaptive dan perfective maintenance. </li></ul></ul><ul><ul><li>Juga boleh dipecahkan kepada 2 iaitu : repairability dan evolvability. </li></ul></ul>
 17. 17. Kualiti Perisian <ul><li>Lain-lain kualiti perisian... </li></ul><ul><ul><li>Reuseability </li></ul></ul><ul><ul><li>Portability </li></ul></ul><ul><ul><li>Understandability </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperatability </li></ul></ul><ul><ul><li>Productivity </li></ul></ul><ul><ul><li>Timeliness </li></ul></ul><ul><ul><li>Visibility </li></ul></ul>
 18. 18. Kualiti Perisian <ul><li>Keutamaan kualiti:- </li></ul><ul><ul><li>Pertimbangan yang perlu dibuat mengikut keadaan. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Information system </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Real time system </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distributed system </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Embedded systems </li></ul></ul></ul><ul><li>Sangat dipengaruhi oleh kos. </li></ul><ul><ul><li>Cth : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Efficiency vs Cost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reliability vs Cost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maintainability vs Cost </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Prinsip-prinsip KP <ul><li>Keketatan (rigour) dan Formaliti (formaliti) </li></ul><ul><ul><li>Rigour- Set peraturan dan langkah yang jelas,terperinci </li></ul></ul><ul><ul><li>Formaliti- hukum-hukum matematik yang digunakan utk mencapai sesuatu tujuan </li></ul></ul><ul><li>Pemisahan Pertimbangan </li></ul><ul><ul><li>Pemecahan masalah yang besar dan kompleks kepada skop yang lebih kecil berdasarkan skop masa, kualiti, perspektif dan spesifikasi kerja </li></ul></ul>
 20. 20. Prinsip-prinsip KP <ul><li>Modulariti </li></ul><ul><ul><li>Pemecahan suatu sistem yang kompleks kepada modul-modul yang akan dibangunkan secara berasingan sebelum digabungkan semula </li></ul></ul><ul><li>Peniskalan </li></ul><ul><ul><li>Proses memisahkan aspek yang penting daripada perincian suatu objek, fenomena atau fungsi pada suatu masa dan keadaan tertentu </li></ul></ul>
 21. 21. Prinsip-prinsip KP <ul><li>Telahan terhadap perubahan </li></ul><ul><ul><li>Menjangka perubahan yang mungkin terjadi dari segi produk ataupun proses </li></ul></ul><ul><li>Umum </li></ul><ul><ul><li>Usaha untuk mengenalpasti penyelesaian yang lebih umum terhadap masalah semasa </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan </li></ul><ul><ul><li>Peningkatan produk dari masa ke semasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembangunan pelbagai versi perisian dan penggunaan prototaip </li></ul></ul>

×