Bab1 Lec 22

1,710 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab1 Lec 22

 1. 1. Kuliah 2 Kandungan Bab 1 & Hal-hal lain
 2. 2. <ul><li>You've got to do your own growing, no matter how tall your grandfather was </li></ul><ul><li>~ Irish Proverb </li></ul><ul><li>&quot;You cannot teach a man anything; you can only help him to find it within himself,&quot; Galileo Galilei </li></ul>
 3. 3. Kandungan Bab 1 : Pengenalan <ul><li>1.1 Pengenalan Projek </li></ul><ul><li>1.2 Latar belakang Masalah </li></ul><ul><li>1.3 Pernyataan Masalah </li></ul><ul><li>1.4 Matlamat projek </li></ul><ul><li>1.5 Objektif projek </li></ul><ul><li>1.6 Skop projek </li></ul><ul><li>1.7 Kepentingan Projek </li></ul><ul><li>1.8 Ringkasan </li></ul>
 4. 4. Langkah dalam Projek Pembangunan Sistem <ul><li>Mengambil keputusan bahawa satu sistem diperlukan </li></ul><ul><li>Kenalpasti apa yang sistem patut buat </li></ul><ul><li>Perjelaskan bagaimana sistem digunakan dan bagaimana ia akan kelihatan </li></ul><ul><li>Bangun dan uji sistem </li></ul>
 5. 5. 1.1 Pengenalan Projek <ul><li>(menerangkan secara keseluruhan projek yang ingin dilakukan) </li></ul><ul><li>Menerangkan projek/kajian yang ingin dilakukan </li></ul><ul><li>Masalah yang dikenalpasti secara umum </li></ul><ul><li>Cadangan penyelesaian masalah secara umum </li></ul>
 6. 6. 1.2 Latarbelakang Masalah <ul><li>Ia merupakan penerangan umum terhadap masalah yang sedang dikaji. </li></ul><ul><li>Biasa ditulis dalam projek penganalisaan data, juga projek yang melibatkan organisasi atau projek yang bertujuan membaiki sistem atau keadaan sedia ada. </li></ul><ul><li>Menerangkan situasi sebenar yang berlaku sekarang yang memerlukan kajian atau pembaikan dilakukan. </li></ul>
 7. 7. 1.3 Pernyataan Masalah <ul><li>Menyatakan “permasalahan” yang ingin diselesaikan dalam projek ini. </li></ul><ul><li>Nyatakan persoalan utama kajian dan beberapa soalan tambahan bagi menyokong persoalan utama </li></ul>
 8. 8. Cth pernyataan masalah <ul><li>Bagaimana sistem maklumat berkomputer berupaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan syarikat A? </li></ul><ul><ul><li>Apakah teknik/model/kaedah perakaunan yang sesuai digunakan? </li></ul></ul>
 9. 9. Cth pernyataan masalah <ul><li>Bagaimana sistem bantuan keputusan dapat membantu proses memilih calon-calon yang layak untuk menerima biasiswa ? </li></ul><ul><ul><li>Apakah kriteria-kriteria yang diperlukan bagi membuat pemilihan ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah model bantuan keputusan yang sesuai digunakan bagi membuat pemilihan tersebut ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagaimanakah proses permohonan dilakukan secara atas talian ? </li></ul></ul>
 10. 10. 1.4 Matlamat(optional) <ul><li>Adalah satu ayat penyataan tentang apa yang ingin dicapai secara keseluruhan dalam projek/kajian atau. </li></ul><ul><li>Setiap projek/kajian hanya perlu mempunyai satu matlamat sahaja . </li></ul>
 11. 11. Matlamat - contoh <ul><li>Matlamat projek ini adalah untuk menghasilkan satu sistem berkomputer yang mampu dilaksanakan dalam persekitaran berkolaboratif. </li></ul><ul><li>Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan satu sistem berkomputer yang dapat membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan. </li></ul><ul><li>Matlamat projek ini adalah untuk menghasilkan satu sistem berkomputer yang menjadi alternatif kepada sistem sedia ada. </li></ul>
 12. 12. 1.5 Objektif <ul><li>Objektif adalah </li></ul><ul><ul><li>suatu proses/kerja utama yang akan dilakukan dalam sesuatu projek untuk mencapai matlamat projek </li></ul></ul>
 13. 13. Objektif – bagaimana menulis ? <ul><ul><li>tidak perlu menyatakan untuk memahami atau belajar dalam objektif </li></ul></ul><ul><ul><li>Ianya ditulis dalam bentuk “point” ( point form ) </li></ul></ul>
 14. 14. Objektif - contoh <ul><li>Di akhir projek ini : </li></ul><ul><ul><li>suatu pengkajian dan penganalisaan terhadap sistem .. akan dihasilkan </li></ul></ul><ul><ul><li>suatu laporan analisa ….. akan dihasilkan </li></ul></ul><ul><li>Objektif projek ini adalah </li></ul><ul><ul><li>untuk menganalisa …. </li></ul></ul><ul><ul><li>untuk memperbaiki …. </li></ul></ul><ul><ul><li>untuk menghasilkan…. </li></ul></ul>
 15. 15. Contoh: <ul><li>Untuk mengenalpasti amalan baik dalam menguruskan inventori </li></ul><ul><li>Untuk merekabentuk semula proses inventori bagi syarikat XYZ </li></ul><ul><li>Untuk membangunkan sebuah sistem inventori berdasarkan rekabentuk proses yg baru </li></ul>
 16. 16. Objektif - bilangan <ul><li>Untuk PSM minimum 2 dan maksima 5 objektif </li></ul><ul><ul><li>1 objektif adalah terlalu umum dan menyamai matlamat </li></ul></ul><ul><ul><li>melebihi dari 5 adalah terlalu terperinci </li></ul></ul><ul><ul><li>sebaik baiknya 3 </li></ul></ul><ul><li>last but not least bergantung kepada penyelia </li></ul>
 17. 17. 1.6 Skop <ul><li>Apakah had dan kekangan yang perlu ada atau disetkan dalam melaksanakan projek. </li></ul><ul><li>Ia menjadi syarat dalam menentuan projek/kajian dapat dijalankan dengan jayanya. </li></ul><ul><li>Sekiranya melibatkan kaedah, kos atau masa, ianya tidak terlampau terhad sehingga tidak mencapai tahap yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sekiranya melibatkan data, organisasi atau kajian kes, tidak terlampau besar sehingga sukar untuk untuk dicapai diakhir tempoh masa. </li></ul>
 18. 18. Skop <ul><li>Masukkan perkara-perkara yang penting (sempadan) sahaja di mana ia boleh menimbulkan keraguan atau boleh dipersoalkan sekiranya tidak dimasukkan </li></ul><ul><li>Perkara-perkara yang telah diterangkan dalam Bab tidak perlu dimasukkan ke dalam skop lagi, contohnya: alatan, teknologi, modul, metodologi </li></ul>
 19. 19. Skop – bagaimana menulis <ul><li>Melaksanakan kajian dalam sesuatu tempat/lokasi/syarikat </li></ul><ul><li>Tempoh masa dalam pengumpulan data (bergantung kpd jenis projek) </li></ul><ul><li>Perkara-perkara yang diambil / tidak diambil kira </li></ul>
 20. 20. Contoh: <ul><li>Kajian kes dilakukan di… </li></ul><ul><li>Kajian hanya mengambilkira maklumat disiplin pelajar yang tinggal diasrama sahaja </li></ul><ul><li>Hanya pembayaran yang dibuat secara tunai sahaja yang akan diproses oleh sistem </li></ul>
 21. 21. 1.7 Kepentingan Kajian <ul><li>Menyatakan kepentingan mengapa projek/kajian perlu dilakukan </li></ul><ul><li>Menyatakan faedah yang bakal diperolehi </li></ul><ul><li>Menyatakan pihak yang mendapat faedah dan bagaimana faedah itu diperolehi. </li></ul><ul><li>Apakah motivasi atau pendorong kepada menghasilkan projek/kajian ini. </li></ul>
 22. 23. 1.8 Ringkasan <ul><li>·         Rumusan kandungan Bab 1 </li></ul>
 23. 24. Hal-hal lain
 24. 25. Kepentingan Buku log <ul><li>Buku log akan dinilai </li></ul><ul><li>Perjumpaan perlu dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam 2 minggu </li></ul><ul><li>Merekodkan setiap perjumpaan formal yang melibatkan lapuran terhadap kerja yang telah dilakukan dan kerja yang seterusnya perlu dilakukan </li></ul><ul><li>10% markah diberikan kepada perjumpaan yang aktif sepanjang semester. </li></ul>
 25. 26. Penilaian Tajuk Projek: tips <ul><li>Perjelaskan kekuatan projek anda </li></ul><ul><li>Tonjolkan konsep2 yg cuba diterapkan </li></ul><ul><li>Menyakinkan panel bahawa </li></ul><ul><ul><li>anda boleh mendapatkan maklumat dr organisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Anda faham mengenai projek yg akan dibangunkan </li></ul></ul>
 26. 27. Kandungan Buku Log <ul><li>PSM.CU.01 </li></ul><ul><li>3 daripada 4 tahap kemajuan projek/kajian perlu disiapkan dalam PSM 1 iaitu: </li></ul><ul><ul><li>Kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisa </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekabentuk </li></ul></ul><ul><li>Pindaan ke adalah perubahan yang berlaku pada tahap yang sama </li></ul><ul><li>Pencapaian minggu ini adalah lapuran pelajar terhadap kerja-kerja yang telah disiapkan semenjak lapuran yang terdahulu sehingga kini </li></ul><ul><li>Cadangan pencapaian minggu hadapan adalah hasil perbincangan dengan penyelia untuk kerja-kerja seterusnya yang perlu dan akan dilaksanakan </li></ul>
 27. 28. Carta Gantt <ul><li>Gunakan Microsoft Project </li></ul><ul><li>Tandakan batu tanda (milestone) bagi setiap aktiviti utama/penting yang anda hendak capai. Contoh : </li></ul><ul><ul><li>Matlamat, objektif dan skop telah disahkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahan kajian dan literatur telah diperolehi </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekabentuk awalan sistem telah disiapkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahan persembahan telah disiapkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penulisan laporan telah disiapkan </li></ul></ul>

×