Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab1

2,137 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab1

 1. 1. TK 6033 Pengurusan Perisian
 2. 2. Kandungan Kursus <ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Pengurusan Projek </li></ul><ul><li>Spesifikasi keperluan </li></ul><ul><li>Rekabentuk perisian </li></ul><ul><li>Pengujian </li></ul><ul><li>Isu-isu Pengurusan </li></ul>
 3. 3. Pengenalan <ul><li>Takrif Pengurusan Perisian </li></ul><ul><li>Tanggungjawap Professional </li></ul><ul><li>Prinsip Kejuruteraan Perisian </li></ul><ul><li>Sifat Dan Kualiti Perisian </li></ul><ul><li>Keperluan kualiti dlm bidang aplikasi </li></ul>
 4. 4. Sejarah <ul><li>1940 – Perlaksanaan kpd perkakasan, X OS </li></ul><ul><ul><li>Kemahiran tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>Benar-benar tahu ttg mesin </li></ul></ul><ul><li>1950 – konsep OS diperkenalkan </li></ul><ul><ul><li>Guna bahasa paras tinggu (FOTRAN, COBOL) </li></ul></ul><ul><ul><li>JA/c menumpu kpd penyelesaian masalah komputer. </li></ul></ul><ul><li>1960 – Era multipengguna </li></ul><ul><ul><li>Perkakasan makin murah </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesedaran kepentingan komputer tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahasa pengaturcaraan & OS lebih mesra pengguna dihasilkan </li></ul></ul>
 5. 5. Sejarah <ul><li>1990 – Komputer di pelbagai bidang (perniagaan, penyelidikan saintifik, hiburan, kawalan trafik, hospital dll) </li></ul><ul><ul><li>Permintaan terhadap perisian </li></ul></ul><ul><ul><li>Perisian kompleks </li></ul></ul><ul><ul><li>Munculnya multi pengaturcraan, multi pengguna, perkongsian masa. </li></ul></ul>
 6. 6. Takrif Kejuruteraan Perisian <ul><li>“ Multi-person construction of multi-version software” [Parnas, 1987] </li></ul><ul><li>Menunjukkan aktiviti yang berbeza di antara menulis satu aturcara (aktiviti individu) dgn menulis satu perisian (aktiviti berpasukan) yg melibatkan byk komponen. </li></ul><ul><li>Satu disiplin kejuruteraan yang mengambil kira semua aspek berkenaan penghasilan perisian, bermula drp peringkat awal hingga penyenggaraan. (Ian Sommerville, 2001) </li></ul>
 7. 7. Takrif Pengurusan Perisian <ul><li>“ Mencipta dan menyenggara satu persekitaran dalaman bagi satu enterprise di mana setiap individu akan bekerja secara efisyen dan efektif bagi mencapai objektif kumpulan” [Koontz,1980]. </li></ul>
 8. 8. Tanggungjawap Professional <ul><li>Tatalaku professional Jurutera Perisian (SE) – dikeluarkan oleh ACM & BCS. </li></ul><ul><ul><li>Kerahsiaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemampuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Hak harta Intelektual </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyalahgunaan Komputer </li></ul></ul>
 9. 9. Kerahsiaan <ul><li>JP mestilah menghormati kerahsiaan majikan atau pelanggan mereka tanpa melihat samada perjanjian mengenainya dibuat atau tidak </li></ul>
 10. 10. Kemampuan <ul><li>JP tidak seharusnya salah faham tentang kemampuan mereka. Mereka seharusnya tidak menerima tugas yang diluar kemampuan mereka secara sedar. </li></ul>
 11. 11. Hak Harta Intelektual <ul><li>JP harus mengetahui tentang peraturan atau undang-undang tempatan berkaitan dengan penggunaan harta intelektual seperti paten, hak cipta, dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Mereka harus berwaspada untuk memastikan yang harta intelektual majikan dan pelanggan dilindungi. </li></ul>
 12. 12. Penyalahgunaan Komputer <ul><li>JP seharusnya tidak menggunakan kemahiran teknikal yang ada untuk menyalahgunakan komputer orang lain. </li></ul><ul><li>Penyalahgunaan ini meliputi perbuatan seperti bermain permainan komputer menggunakan komputer pejabat, sebarkan virus, lakukan spamming, dll </li></ul>
 13. 13. Prinsip Kejuruteraan Perisian <ul><li>Proses yang betul akan membantu menghasilkan produk yg berkualiti. </li></ul>FOKUS KUALITI PROSES METODOLOGI ALATAN
 14. 14. Prinsip Kejuruteraan Perisian <ul><li>Ketegasan & formaliti </li></ul><ul><li>Pengasingan (Seperation of Concern) </li></ul><ul><li>Modulariti </li></ul><ul><li>Abstraksi </li></ul><ul><li>Perubahan </li></ul><ul><li>Umum (Generaliti) </li></ul><ul><li>Peningkatan (Incremental) </li></ul>
 15. 15. Ketegasan & formaliti <ul><li>Pembangunan perisian merupakan aktiviti yg perlukan kreativiti. </li></ul><ul><li>Inspirasi boleh menjadikannya tidak berstruktur. </li></ul><ul><li>Oleh itu pendekatan yg lebih tegas diperlukan </li></ul><ul><li>Formaliti : Keperluan kaedah, teknik & metodologi (ketegasan yang tinggi) </li></ul>
 16. 16. Pengasingan <ul><li>Menguruskan aspek masalah yg berlainan secara berasingan </li></ul><ul><li>Aspek yg perlu dipertimbangkan </li></ul><ul><ul><li>Hal ekonomi & kewangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Proses pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persekitaran pembangunan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisasi pasukan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penskedulan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tatacara kawalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategi rekabentuk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mekanisma pemulihan ralat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ciri produck </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fungsi ditawarkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebolehpercayaan yg dijangka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keberkesanan masa & ruang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hubungan persekitaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antaramuka pengguna </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Pengasingan <ul><li>Kebanyakkan keputusan amat kuat kaitanya dan saling bersandar </li></ul><ul><li>Cara terbaik memahami kekompleksan ialah memisahkan keprihatinan yg berlainan </li></ul><ul><ul><li>Asing isu yg kurang berkait </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindarkan penekanan perkaitan terperinci jika ada </li></ul></ul>
 18. 18. Pengasingan <ul><li>Proses Pengasingan keprihatinan </li></ul><ul><ul><li>Kaedah temporal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perancangan aktiviti yg lebih tepat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menghapuskan overhead yg timbul akibat pemindahan dr satu aktiviti kpd yg lain secara bebas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah kualiti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengasingan keberkesanan & kesahihan (utama) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah pandangan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membenarkan pandangan berlainan dianalisis berasingan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cth : analisis keperluan : aliran data & aliran kawalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah saiz </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berkait dgn modulariti </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Modulariti <ul><li>Sistem yg kompleks blh dibahagikan kpd bhg yg lebih kecil (modul) </li></ul><ul><li>Faedah utama membenarkan prinsip pengasingan keprihatinan digunakan dlm 2 keadaan: </li></ul><ul><li>perincian / modul secara bersendiri </li></ul><ul><li>keseluruhan & proses integrasi </li></ul><ul><li>3 sasaran matlamat </li></ul><ul><li>Keupayaan penghuraian sist yg kompleks </li></ul><ul><li>ubah modul yg ada </li></ul><ul><li>Pemahaman sist secara modul </li></ul>
 20. 20. Modulariti <ul><li>Proses penghuraian sist berasaskan kpd pembahagian masalah asal kpd submasalah secara atas-bwh </li></ul><ul><li>Gunakan penghuraian/submasalah secara rekursif </li></ul><ul><li>Proses pengubahan pula secara bwh-atas dr komponen asas hingga sist siap </li></ul><ul><li>Proses evolusi memaksa JP melihat kembali kerja terdahulu utk diubahsuai – memudahkan proses penggubahan </li></ul>
 21. 21. Abstraksi <ul><li>Proses mengenalpasti aspek penting sesuatu fenomena dan abaikan perinciannya (aspek pengasingan keprihatinan) </li></ul><ul><li>Abstraksi adalah teknik yg amat baik utk memahami kekompleksan </li></ul><ul><li>Cth: pengaturcaraan mengguna bahasa paras paling tinggi - tidak perlu tahu tentang permindahan bit, dsb. </li></ul>
 22. 22. Perubahan <ul><li>Perisian perlukan evolusi utk teruskan kitar hayatnya </li></ul><ul><li>Bukan tugas yg mudah </li></ul><ul><li>Perlu jangkakan bila, b/mana, dimana perubahan diperlukan </li></ul><ul><li>Berkait dgn : </li></ul><ul><ul><li>Sifat kebolehsenggaraan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sifat kebolehgunaan semula </li></ul></ul><ul><ul><li>pengurusan versi </li></ul></ul>
 23. 23. Umum (Generaliti) <ul><li>Secara prinsip: </li></ul><ul><ul><li>Fokuskan kpd masalah umum (meluas) yg mungkin tersembunyi pd masalah semasa </li></ul></ul><ul><li>Dengan melihat secara lebih luas, penyelesaian yg dibuat mengkin lebih berpotensi utk dipakai tetapi lebih mahal </li></ul><ul><li>Generaliti amat sesuai utk vendor perisian bagi menghasilkan pakej utk pasaran terbuka </li></ul>
 24. 24. Peningkatan (Incremental) <ul><li>Perisian dihasilkan secara evolusi </li></ul><ul><li>Pengguna diberi subset aplikasi utk dptkan maklum balas segera. Ini membolehkan aplikasi berubah dlm keadaan terkawal apb keperluan pengguna tidak stabil & tidak difahami sepenuhnya </li></ul><ul><li>Prestasi perisian juga boleh ditingkatkan </li></ul><ul><li>Hasil proses peningkatan dinamakan prototaip </li></ul><ul><li>Memastikan setiap peringkat melalui proses kejuruteraan yg standard </li></ul>
 25. 25. Sifat Dan Kualiti Perisian <ul><li>Kualiti – ukuran dan perbandingan dengan piawaian tertentu </li></ul><ul><li>Sifat perisian yg unik adalah ianya mudah diubah </li></ul><ul><li>Oleh itu sifat ini telah byk disalah guna dgn meminta JP membuat perubahan secara besar-besaran </li></ul>
 26. 26. Sifat dan Kualiti Perisian <ul><li>Pengkelasan Kualiti </li></ul><ul><ul><li>Kualiti luaran & dlman </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kualiti luaran: dilihat oleh pengguna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kualiti dlman: dilihat oleh JP </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kualiti produk & proses </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proses: aktiviti utk hasilkan produk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cth kualiti rekabentuk & kualiti perlaksanaan – konsep penterjemahan , analisis -> rekebentuk -> impimentasi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perisian: hasil akhir proses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produk: hasil drpd aktiviti proses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cth kualiti spesifikasi keperluan, dokumentasi r/btk, a/c, dll </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 27. Aktiviti Jaminan Perisian <ul><li>Perlaksana – JP & Kumpulan jaminan Kualiti (KJK) </li></ul><ul><li>JP – Kualiti kerja2 teknikal </li></ul><ul><li>KJK – aktiviti2 spt: </li></ul><ul><ul><li>Sediakan perancangan jaminan kualiti </li></ul></ul><ul><ul><li>Terlibat dlm proses pembangunan perisian </li></ul></ul><ul><ul><li>Semak aktiviti SE spy sesuai dng proses </li></ul></ul><ul><ul><li>Audit hasil kerja </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumenkan kerja dan hasil kerja yang tersasar drp perancangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekodkan masalah dan lapor kpd pengurusan. </li></ul></ul>
 28. 28. Perwakilan kualiti <ul><li>Correctness </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan (Reliabiliti) </li></ul><ul><li>Robustness </li></ul><ul><li>Efisien </li></ul><ul><li>Mesra Pengguna </li></ul><ul><li>Verifiability </li></ul><ul><li>Kebolehsenggaraan </li></ul><ul><li>Kebolehgunaan semula </li></ul><ul><li>Portability </li></ul><ul><li>Kebolehfahaman </li></ul><ul><li>Interoperability </li></ul><ul><li>Produktiviti </li></ul><ul><li>Timeliness </li></ul><ul><li>visibility </li></ul>
 29. 29. Correctness <ul><li>Aturcara adalah betul secara fungsinya (ditentukan pd spesifikasi fungsian) </li></ul><ul><li>Merupakan metamatik yg mengadakan kesetaraan di antara perisian & spesifikasi </li></ul><ul><li>Boleh ditunjukkan melalui ujian atau pengesahan formal </li></ul><ul><ul><li>Jenis data tarikh, umur – mesti tepat </li></ul></ul>
 30. 30. Kebolehpercayaan (Reliabiliti) <ul><li>Biasanya perisian boleh dipercayai jika pengguna bergantung kepadanya </li></ul><ul><li>Ukuran ini agak relatif kerana selagi kelakuan perisian boleh diterima, kita masih boleh percaya pada perisian berkenaan </li></ul>
 31. 32. Robustness <ul><li>Program dikatakan ‘robust’ jika kelakuannya masih boleh diterima walaupun dalam keadaan yg tidak dijangka dlm spesifikasi keperluan. </li></ul>
 32. 33. Efisyen <ul><li>Perisian dikatakan efisyen jika ia menggunakan sumber perisian secara ekonomik </li></ul><ul><li>Prestasi amatlah penting kerana ia memberi kesan terhadap penggunaan sistem </li></ul><ul><ul><li>Terlalu lambat </li></ul></ul><ul><ul><li>Terlalu banyak guna memori </li></ul></ul><ul><li>Prestasi boleh juga dikaitkan dgn kekompleksan pemprosesan (alkhwarizmi) </li></ul>
 33. 34. Mesra Pengguna <ul><li>Perisian adalah mesra pengguna jika kita mendapati ia mudah digunakan </li></ul><ul><li>Unsur antaramuka pengguna merupakan komponen yang penting </li></ul><ul><li>Setiap jenis pengguna mungkin mempunyai ciri a/m yg tersendiri utk menentukan tahap mesra pengguna mereka </li></ul><ul><li>Biasanya boleh dicapai menerusi proses piawaian </li></ul>
 34. 35. Verifiability <ul><li>Mempunyai sifat boleh diverify dgn mudah </li></ul><ul><li>Kaedah mudah ialah dgn menyelit ‘code’ di dlm perisian utk mengawas berbagai komponen kualiti spt prestasi – pengawasan perisian </li></ul>
 35. 36. Kebolehsenggaraan <ul><li>Mengalami evolusi perisian secara berterusan </li></ul>
 36. 37. Kebolehgunaan semula <ul><li>Komponen produk perisian seharusnya berkebolehan digunakan semula untuk menghasilkan produk yg baru dgn perubahan yg minimum </li></ul>
 37. 38. Portability <ul><li>Perisian adalah mudahalih jika ia boleh dilaksanakan dalam persekitaran berbeza </li></ul>
 38. 39. Kebolehfahaman <ul><li>Merupakan kualiti produk dalaman </li></ul>
 39. 40. Interoperability <ul><li>Kebolehan perisian untuk wujud dan berkooperasi dgn perisian yg lain (import/export file) </li></ul>
 40. 41. Produktiviti <ul><li>Kualiti terhadap proses penghasilan perisian </li></ul><ul><li>Ia mengukur keberkesanan proses </li></ul>
 41. 42. Timeliness <ul><li>Merujuk kepada kualiti proses terhadap keupayaan menghasilkan produk tepat pada masanya </li></ul>
 42. 43. Visibility <ul><li>Dikatakan visible jika setiap peringkat proses pembangunan perisian dan status semasanya didokumenkan dgn jelas </li></ul><ul><li>Visibiliti membenarkan JP menimbangkan kesan tindakan mereka & membantu dlm membuat keputusan </li></ul><ul><li>Juga membolehkan ahli bekerja dalam arah yg sama </li></ul>
 43. 44. Keperluan kualiti dalam bidang aplikasi <ul><li>Sistem maklumat </li></ul><ul><ul><li>Berorentasikan data </li></ul></ul><ul><ul><li>Kualiti dilihat dr segi: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integriti data: bila agaknya data boleh korup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekuriti: capaian haram? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesediaan data:syarat utk data ada & utk berapa lama? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prestasi urusniaga: bil u/niaga yg boleh diurus dlm satu unit masa Aktiviti Pengurusan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keperluan HCI </li></ul></ul></ul>
 44. 45. Keperluan kualiti dalam bidang aplikasi <ul><li>Sistem Masa Nyata </li></ul><ul><ul><li>Ciri utama adalah tindakbalas terhadap peristiwa yg berlaku dalam masa tertentu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kilang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peluru berpandu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penggunaan tetikus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistem sidang video </li></ul></ul></ul>
 45. 46. Keperluan kualiti dalam bidang aplikasi <ul><li>Sistem teragih </li></ul><ul><ul><li>Sistem yg mempunyai byk kegiatan pemprosesan berjauhan & dihubungkan oleh rangkaian komputer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciri lain: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jumlah agihan yg boleh disokong </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Boleh bertolak ansur dgn msalah rangkaian dan pemproses </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Secara tidak langsung boleh meningkatkan kualiti yg lain </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebolehpercayataan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prestasi </li></ul></ul></ul>

×