Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bab 2: Struktur Pengaturcaraan dalam JAVA Rossilawati Sulaiman Jabatan Sains Komputer
Jenis Data <ul><li>Java merupakan bahasa yang mementingkan jenis  data </li></ul><ul><li>Dalam C, saiz bagi data numerik ...
Nyata <ul><li>Nombor nyata dari jenis float mempunyai akhiran F, contoh: </li></ul><ul><ul><li>3.14F </li></ul></ul><ul>...
Nyata <ul><li>Untuk data berjenis double, akhiran D boleh digunakan, contoh: </li></ul><ul><ul><li>3.14D </li></ul></ul><u...
Aksara <ul><li>**Sama seperti C </li></ul><ul><li>Menggunakan kata kunci char </li></ul><ul><li>Tanda kutip ‘’ menandakan...
Boolean <ul><li>Jenis data boolean hanya bernilai true dan false . </li></ul><ul><li>Digunakan untuk menguji ungkapan m...
Boolean: contoh <ul><li>boolean lapar; </li></ul><ul><li>lapar = true; </li></ul><ul><li>while(lapar){ </li></ul><ul><li>S...
Pembolehubah dan Takrifan <ul><li>Peraturannya sama seperti C </li></ul><ul><li>Berikan nama-nama yang bermakna </li></ul>...
Pengisytiharan Pembolehubah <ul><li>**Seperti dalam C </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><ul><li>byte ruangStoran; </...
Pemalar <ul><li>Dalam C, #define digunakan bagi mentakrifkan pemalar bersama-sama nilainya. </li></ul><ul><ul><li>Contoh...
Pertukaran Nilai Numerik <ul><li>Java membenarkan operasi aritmetik dilakukan di antara operan yang berbeza jenisnya. </l...
Acu (Casting) <ul><li>Ada kalanya kita ingin menganggap nombor bernilai double sebagai integer </li></ul><ul><li>Contoh...
Pembundaran <ul><li>Dalam Java, kita boleh membundarkan suatu nombor nyata kepada integer terdekat, kita boleh menggunakan...
Pembundaran <ul><li>Java membenarkan penukaran hasil suatu pembolehubah tanpa menggunakan proses acu mengikut jujukan beri...
Komen <ul><li>**Seperti dalam C </li></ul><ul><li>Kita boleh komen satu baris aturcara: </li></ul><ul><ul><li>gunakan // <...
Penjanaan Dokomen Secara Automatik <ul><li>Komen yang bermula dengan /** dan berakhir dengan */ akan menjana dokumentasi s...
Operator <ul><li>**Sama seperti dalam C </li></ul><ul><li>Operator asas: </li></ul><ul><ul><li>+, -, /, *, % </li></ul></u...
Hubungan <ul><li>**Sama seperti dalam C </li></ul><ul><li>Operator asas: </li></ul><ul><ul><li>==, !=, <, >, <=, >= </li>...
Mantik <ul><li>**Sama seperti dalam C </li></ul><ul><li>Operator asas: </li></ul><ul><ul><li>&& : DAN </li></ul></ul><ul>...
Tatasusunan <ul><li>Pengisytiharan </li></ul><ul><ul><li>Jenis_data[] nama_pembolehubah = new jenis_data[saiz]; </li></ul>...
Tatasusunan <ul><li>Memberi nilai kepada tatasusunan: </li></ul><ul><ul><li>int[] nilai = {2, 3, 4, 5}; </li></ul></ul><ul...
Tatasusunan <ul><li>Digunakan sekiranya kita ingin menghantar suatu tatasusunan sebagai parameter ke suatu metod </li></ul...
Tatasusunan Sebagai Objek <ul><li>Apabila ia dianggap sebagai objek, maka ia mempunyai atribut dan metod </li></ul><ul><li...
<ul><li>Metod arraycopy() </li></ul><ul><ul><li>Menyalin kandungan tatasusunan kepada tatasusunan yang lain. Sintaksnya: ...
Metod arraycopy() <ul><li>int[] nomGanjil ={1, 3, 5, 7, 9}; </li></ul><ul><li>int[] nomPositif={10, 20, 30, 40, 50, 60}; ...
System.arraycopy(nomGanjil, 1, nomPositif, 2, 3); 60 60 Sebelum salin Selepas salin 1 3 5 7 9 10 20 3 5 7 1 3 5 7 9 10 20 ...
Rentetan <ul><li>Berbeza dengan C, Java mempunyai kelas String . </li></ul><ul><li>Kita tidak perlu untuk isytihar pembo...
Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Menggabung rentetan </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan operator ‘+’ </li></ul></ul><ul><u...
Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Menggabung Rentetan </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan operator ‘+’ </li></ul></ul><ul><u...
Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Subrentetan </li></ul><ul><ul><li>Mendapatkan sebahagian daripada rentetan yang lengkap ...
Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Panjang rentetan </li></ul><ul><ul><li>Mendapatkan panjang suatu rentetan </li></ul></ul...
STRUKTUR KAWALAN <ul><li>STRUKTUR PEMILIHAN </li></ul><ul><ul><li>if-else </li></ul></ul><ul><ul><li>switch-break </li></u...
STRUKTUR PEMILIHAN <ul><li>if-else </li></ul><ul><ul><li>if (ungkapan) </li></ul></ul><ul><ul><li>kenyataan </li></ul></ul...
STRUKTUR PEMILIHAN <ul><li>switch-break </li></ul><ul><ul><li>**sintaksnya sama seperti C </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanya...
STRUKTUR PENGULANGAN <ul><li>while, do-while dan for </li></ul><ul><ul><li>**sintaksnya sama seperti C </li></ul></ul><ul>...
Kelas Swing JOptionPane <ul><li>Kelas ini menyediakan banyak metod yang boleh memaparkan kotak dialog pada skrin dengan mu...
Kelas Swing JOptionPane Memaparkan dialog untuk mendapatkan pengesahan dari pengguna JOptionPane.showConfirmDialog(null,...
<ul><li>import javax.swing.JOptionPane; </li></ul><ul><li>public class greeting{ </li></ul><ul><li>public static void main...
Output Dari pembolehubah name “ Ross’ akan diumpuk Kepada pembolehubah name , berjenis string Tajuk kotak Mesej anda Je...
Contoh: Confirm Dialogs JOptionPane.YES_NO_OPTION JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION JOptionPane.DEFAULT_OPTION JOptionPa...
Contoh: Message Dialogs JOptionPane.PLAIN_MESSAGE JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE JOptionPane.WARNING_MESSAGE JOptionPa...
Contoh lagi.. <ul><li>import javax.swing.JOptionPane; </li></ul><ul><li>public class bodyMassSwing{ </li></ul><ul><li>publ...
String inputName =JOptionPane.showInputDialog (null,&quot;Your Name please&quot;); String kilo =JOptionPane.showInputD...
Metod parser <ul><li>Contoh: weight = Integer.parseInt(kilo); </li></ul><ul><li>Nilai yang berjenis String yang diumpuk ...
Kelas pembaca <ul><li>Kelas ini disediakan sebagai satu alternatif untuk membaca input daripada pengguna. </li></ul><ul...
Kelas Pembaca <ul><li>Muat turun fail kelas tersebut dan letakkannya pada direktori yang SAMA dengan dengan program.java...
Contoh <ul><li>import java.io.*; </li></ul><ul><li>class membacaInput{ </li></ul><ul><li>public static void main(String[] ...
<ul><li>Pembolehubah integer akan menerima nilai integer yang dikembalikan oleh metod bacaInt() </li></ul><ul><li>Sinta...
<ul><li>i hear, i forget </li></ul><ul><li>i write, i remember </li></ul><ul><li>i do, i understand.. </li></ul><ul><li>s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 Struktur Java

2,368 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 Struktur Java

 1. 1. Bab 2: Struktur Pengaturcaraan dalam JAVA Rossilawati Sulaiman Jabatan Sains Komputer
 2. 2. Jenis Data <ul><li>Java merupakan bahasa yang mementingkan jenis data </li></ul><ul><li>Dalam C, saiz bagi data numerik (dalam bait) adalah bergantung kepada sistem pengoperasian. Saiz data bagi Java adalah piawai pada mana-mana Sistem pengoperasian </li></ul><ul><li>Terdapat lapan jenis data primitif dalam Java: </li></ul><ul><ul><li>enam berjenis nombor: </li></ul></ul><ul><ul><li>byte, short, int, long, float, double </li></ul></ul><ul><ul><li>Dua lagi berjenis: </li></ul></ul><ul><ul><li>char, boolean </li></ul></ul><ul><li>Terdapat 2 jenis data nyata iaitu float dan double </li></ul>
 3. 3. Nyata <ul><li>Nombor nyata dari jenis float mempunyai akhiran F, contoh: </li></ul><ul><ul><li>3.14F </li></ul></ul><ul><li>Tanpa akhiran F, ia dianggap sebagai berjenis double </li></ul><ul><li>Jenis data double merupakan jenis data lalai (default) dalam Java </li></ul><ul><li>**dalam C, jenis data defaultnya adalah berjenis float </li></ul>
 4. 4. Nyata <ul><li>Untuk data berjenis double, akhiran D boleh digunakan, contoh: </li></ul><ul><ul><li>3.14D </li></ul></ul><ul><li>Limpah atas ( overflow ) terjadi bila terdapat ralat julat </li></ul><ul><li>Limpah bawah ( underflow ) terjadi bila terdapat ralat masa larian </li></ul><ul><ul><li>cth: pembahagian dengan sifar </li></ul></ul>
 5. 5. Aksara <ul><li>**Sama seperti C </li></ul><ul><li>Menggunakan kata kunci char </li></ul><ul><li>Tanda kutip ‘’ menandakan satu aksara </li></ul><ul><li>Tanda kutip “” menandakan satu rentetan </li></ul>
 6. 6. Boolean <ul><li>Jenis data boolean hanya bernilai true dan false . </li></ul><ul><li>Digunakan untuk menguji ungkapan mantik </li></ul><ul><li>Dalam bahasa C tidak ada jenis data ini. Selalunya 0 dan 1 (atau bukan sifar) digunakan bagi mewakili palsu dan benar </li></ul><ul><li>Dalam C++, jenis data bool digunakan </li></ul>
 7. 7. Boolean: contoh <ul><li>boolean lapar; </li></ul><ul><li>lapar = true; </li></ul><ul><li>while(lapar){ </li></ul><ul><li>System.out.println(“Beri Makan..”); </li></ul><ul><li>lapar = false; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><ul><li>lapar hanya bernilai true/false. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelung while akan berhenti apabila nilai lapar bernilai false . (nilai false diberikan, iaitu selepas makanan diberi) </li></ul></ul>
 8. 8. Pembolehubah dan Takrifan <ul><li>Peraturannya sama seperti C </li></ul><ul><li>Berikan nama-nama yang bermakna </li></ul><ul><li>Kata simpanan Java tidak boleh digunakan, seperti: </li></ul><ul><ul><li>abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, extends, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, super, switch, synchronized, this, throws, transient, try, void, volatile, while </li></ul></ul>
 9. 9. Pengisytiharan Pembolehubah <ul><li>**Seperti dalam C </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><ul><li>byte ruangStoran; </li></ul></ul><ul><ul><li>int bilangan; </li></ul></ul><ul><ul><li>char gred; </li></ul></ul><ul><ul><li>long perbelanjaanKLIA; </li></ul></ul><ul><ul><li>boolean tamat; </li></ul></ul>
 10. 10. Pemalar <ul><li>Dalam C, #define digunakan bagi mentakrifkan pemalar bersama-sama nilainya. </li></ul><ul><ul><li>Contoh: #define loop 1000 </li></ul></ul><ul><li>Dalam Java, kita boleh mentakrifkan pemalar menggunakan sintaks: </li></ul><ul><ul><li>public static final nama_pembolehubah </li></ul></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><ul><li>public static final PI = 3.142 </li></ul></ul><ul><ul><li>public static final loop = 1000 </li></ul></ul>
 11. 11. Pertukaran Nilai Numerik <ul><li>Java membenarkan operasi aritmetik dilakukan di antara operan yang berbeza jenisnya. </li></ul><ul><li>Penilaian hasil operasi adalah seperti berikut: </li></ul><ul><ul><li>Jika salah satu operan berjenis double , maka operan yang satu lagi ditukar kepada double </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebaliknya, jika salah satu operan berjenis float , maka operan yang satu lagi ditukar kepada float </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebaliknya, jika salah satu operan berjenis long , maka operan yang satu lagi ditukar kepada long </li></ul></ul><ul><ul><li>** hukum yang sama berlaku dengan int, short dan byte </li></ul></ul>
 12. 12. Acu (Casting) <ul><li>Ada kalanya kita ingin menganggap nombor bernilai double sebagai integer </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><ul><li>double hasilBahagi = 20.997; </li></ul></ul><ul><ul><li>int hasil = (int) hasilBahagi; </li></ul></ul><ul><li>Nilai hasil adalah 20. Bermakna terdapat data yang akan hilang. </li></ul>
 13. 13. Pembundaran <ul><li>Dalam Java, kita boleh membundarkan suatu nombor nyata kepada integer terdekat, kita boleh menggunakan metod Math.round </li></ul><ul><ul><li>double markahPurata = 20.997; </li></ul></ul><ul><ul><li>int markahBundar=(int) Math.round(markahPurata); </li></ul></ul><ul><li>Nilai markahBundar ialah 21 selepas dibundarkan. </li></ul><ul><li>Penggunaan acu (int) masih diperlukan kerana nilai yang dikembalikan oleh metod round berjenis long . </li></ul><ul><li>Kita perlu tukarkan long kepada int , menggunakan acu </li></ul>
 14. 14. Pembundaran <ul><li>Java membenarkan penukaran hasil suatu pembolehubah tanpa menggunakan proses acu mengikut jujukan berikut: </li></ul><ul><ul><li>byte  short  int  long  float  double </li></ul></ul><ul><ul><li>char  int </li></ul></ul><ul><ul><li>**(dibaca: byte boleh ditukar kepada short </li></ul></ul><ul><ul><li> short boleh ditukar kepada int.. dll) </li></ul></ul>
 15. 15. Komen <ul><li>**Seperti dalam C </li></ul><ul><li>Kita boleh komen satu baris aturcara: </li></ul><ul><ul><li>gunakan // </li></ul></ul><ul><li>Atau kita boleh komen satu blok aturcara dengan menggunakan </li></ul><ul><ul><li>/*…..*/ </li></ul></ul>
 16. 16. Penjanaan Dokomen Secara Automatik <ul><li>Komen yang bermula dengan /** dan berakhir dengan */ akan menjana dokumentasi secara automatik. </li></ul><ul><li>javadoc yang disediakan dalam java akan menggelintar fail sumber, dan apabila bertemu dengan /** ia akan menjana satu fail HTML bagi menghasilkan satu dokumentasi </li></ul>
 17. 17. Operator <ul><li>**Sama seperti dalam C </li></ul><ul><li>Operator asas: </li></ul><ul><ul><li>+, -, /, *, % </li></ul></ul><ul><li>Umpukan majmuk juga dibenarkan seperti dalam C. Contoh: </li></ul><ul><ul><li>bil += 5; setara dengan bil = bil + 5; </li></ul></ul><ul><li>Tokok dan susut (++ dan –-) </li></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>int i= 1; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>int x = 5 - ++i; //nilai x menjadi 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>//nilai i menjadi 2 </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Hubungan <ul><li>**Sama seperti dalam C </li></ul><ul><li>Operator asas: </li></ul><ul><ul><li>==, !=, <, >, <=, >= </li></ul></ul><ul><li>Bezakan antara umpukan dan hubungan </li></ul><ul><ul><li>Umpukan: bil = 0; </li></ul></ul><ul><ul><li>Hubungan: if(bil == 0) </li></ul></ul><ul><li>Java akan memberi mesej ralat sintaks jika sekiranya kita silap menulis hubungan atau umpukan seperti: </li></ul><ul><ul><li>if(bil = 0) </li></ul></ul>
 19. 19. Mantik <ul><li>**Sama seperti dalam C </li></ul><ul><li>Operator asas: </li></ul><ul><ul><li>&& : DAN </li></ul></ul><ul><ul><li>|| : ATAU </li></ul></ul><ul><ul><li>! : TAK </li></ul></ul>
 20. 20. Tatasusunan <ul><li>Pengisytiharan </li></ul><ul><ul><li>Jenis_data[] nama_pembolehubah = new jenis_data[saiz]; </li></ul></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><ul><li>int[] tts = new int[100]; ATAU </li></ul></ul><ul><ul><li>int[] tts; </li></ul></ul><ul><ul><li>tts = new int[100]; ATAU </li></ul></ul>int tts[]= new int[100];
 21. 21. Tatasusunan <ul><li>Memberi nilai kepada tatasusunan: </li></ul><ul><ul><li>int[] nilai = {2, 3, 4, 5}; </li></ul></ul><ul><ul><li>char[] abjad= {a, b, c, d}; </li></ul></ul><ul><li>Kita juga boleh memberi nilai awal kepada tatasusunan yang tidak ditakrifkan namanya : </li></ul><ul><ul><li>new int[]{2, 3, 5, 7, 11}; </li></ul></ul><ul><ul><li>menyediakan satu tatasusunan baru dengan </li></ul></ul><ul><ul><li>nilai-nilai tersebut. </li></ul></ul>
 22. 22. Tatasusunan <ul><li>Digunakan sekiranya kita ingin menghantar suatu tatasusunan sebagai parameter ke suatu metod </li></ul><ul><ul><li>cetakLimaPerdana(new int[] {2,3,5,7,11} ); </li></ul></ul>int[] nomPerdana = {2,3,5,7,11}; <ul><ul><li>cetakLimaPerdana(nomPerdana); </li></ul></ul><ul><ul><li>ATAU </li></ul></ul>
 23. 23. Tatasusunan Sebagai Objek <ul><li>Apabila ia dianggap sebagai objek, maka ia mempunyai atribut dan metod </li></ul><ul><li>Atribut length </li></ul><ul><ul><li>Menentukan saiz suatu tatasusunan: </li></ul></ul><ul><ul><li>nama_tatasusunan.length </li></ul></ul><ul><ul><li>int nomPerdana={2, 3, 5, 7, 11}; </li></ul></ul><ul><ul><li>for(int i=0; i<nomPerdana.length;i++) </li></ul></ul><ul><ul><li>System.out.println(nomPerdana[i]); </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Metod arraycopy() </li></ul><ul><ul><li>Menyalin kandungan tatasusunan kepada tatasusunan yang lain. Sintaksnya: </li></ul></ul><ul><ul><li>System.arraycopy(sumber,indekSumber,sasaran, indekSasaran,bil); </li></ul></ul>sumber : nama tatasusunan yang hendak disalin indekSumber : permulaan kedudukan kandungan tatasusunan yang akan di salin dari sumber sasaran :tatsusunan baru yang akan menyimpan kandungan tatasusunan sumber indekSasaran : permulaan kedudukan pada tatasusunan sasaran untuk menyimpan nilai yang disalin bil : bilangan nilai yang disalin
 25. 25. Metod arraycopy() <ul><li>int[] nomGanjil ={1, 3, 5, 7, 9}; </li></ul><ul><li>int[] nomPositif={10, 20, 30, 40, 50, 60}; </li></ul><ul><li>System.arraycopy(nomGanjil, 1, nomPositif, 2, 3); </li></ul><ul><li>for(int i=0; i<nomPositif.length; i++){ </li></ul><ul><li>Sysem.out.println(“nomPositif[“ + i + “] selepas salinan:” +nomPositif[i]); </li></ul><ul><li>} </li></ul>nomPositif[0] selepas salinan ialah 10 nomPositif[1] selepas salinan ialah 20 nomPositif[2] selepas salinan ialah 3 nomPositif[3] selepas salinan ialah 5 nomPositif[4] selepas salinan ialah 7 nomPositif[5] selepas salinan ialah 60 OUTPUT
 26. 26. System.arraycopy(nomGanjil, 1, nomPositif, 2, 3); 60 60 Sebelum salin Selepas salin 1 3 5 7 9 10 20 3 5 7 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50
 27. 27. Rentetan <ul><li>Berbeza dengan C, Java mempunyai kelas String . </li></ul><ul><li>Kita tidak perlu untuk isytihar pembolehubah berjenis char untuk menyimpan rentetan aksara. </li></ul><ul><li>Pemalar berjenis String akan menyimpan aksara di antara tanda “ “ , termasuk ruang kosong </li></ul><ul><ul><li>Contoh: String kosong=“”; //suatu rentetan kosong </li></ul></ul><ul><ul><li>String namaSaya = “Mohammad Muktasim”; </li></ul></ul>
 28. 28. Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Menggabung rentetan </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan operator ‘+’ </li></ul></ul><ul><ul><li>String tajuk = “OO”; </li></ul></ul><ul><ul><li>String buku = “.Java”; </li></ul></ul><ul><ul><li>String tajukBuku = tajuk + buku; </li></ul></ul><ul><ul><li>System.out.println(tajukBuku); </li></ul></ul>OUTPUT <ul><ul><li>OO.Java //tanpa ruang kosong </li></ul></ul>
 29. 29. Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Menggabung Rentetan </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan operator ‘+’ </li></ul></ul><ul><ul><li>String Nama = “ITSim” + 2005; </li></ul></ul><ul><ul><li>System.out.println(“Nama Cadangan ialah ”+Nama); </li></ul></ul>OUTPUT <ul><ul><li>Nama Cadangan ialah ITSim2005 </li></ul></ul>
 30. 30. Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Subrentetan </li></ul><ul><ul><li>Mendapatkan sebahagian daripada rentetan yang lengkap </li></ul></ul><ul><ul><li>Metod substring() digunakan </li></ul></ul><ul><ul><li>String senikata = “Puji dan syukur kepada Ilahi”; </li></ul></ul><ul><ul><li>String s = senikata.substring(0,4); </li></ul></ul><ul><ul><li>System.out.println(“Subrentetan bernilai ”+s); </li></ul></ul>Java mengira subrentetan bermula dari 0 hingga 4 0: kedudukan ‘P’ 4: kedudukan ‘i’ OUTPUT <ul><ul><li>Subrentetan bernilai Puji </li></ul></ul>
 31. 31. Operasi Terhadap Rentetan <ul><li>Panjang rentetan </li></ul><ul><ul><li>Mendapatkan panjang suatu rentetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Metod length() digunakan </li></ul></ul><ul><ul><li>String kataAluan = “Salam Sejahtera”; </li></ul></ul><ul><ul><li>int panjang = kataAluan.length(); // panjang bernilai 15 </li></ul></ul><ul><li>Membanding rentetan </li></ul><ul><ul><li>Menguji sama ada dua rentetan mempunyai nilai yang sama </li></ul></ul><ul><ul><li>Metod equals() digunakan </li></ul></ul><ul><ul><li>“ salam”.equals(kataAluan); // bernilai false </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Salam sejahtera”.equalIgnoreCase(kataAluan); // bernilai true </li></ul></ul>
 32. 32. STRUKTUR KAWALAN <ul><li>STRUKTUR PEMILIHAN </li></ul><ul><ul><li>if-else </li></ul></ul><ul><ul><li>switch-break </li></ul></ul><ul><li>STRUKTUR PENGULANGAN </li></ul><ul><ul><li>while </li></ul></ul><ul><ul><li>do-while </li></ul></ul><ul><ul><li>for </li></ul></ul>
 33. 33. STRUKTUR PEMILIHAN <ul><li>if-else </li></ul><ul><ul><li>if (ungkapan) </li></ul></ul><ul><ul><li>kenyataan </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><li>if (markahPelajar >= 60) </li></ul></ul><ul><ul><li>System.out.println(“LULUS”); </li></ul></ul><ul><ul><li>Sintaksnya sama dengan C, kecuali dalam Java, ungkapan mesti bernilai boolean (true or false). </li></ul></ul><ul><ul><li>Oleh itu kenyataan berikut tidak dibenarkan dalam Java: </li></ul></ul><ul><ul><li>int bilangan =10; </li></ul></ul><ul><ul><li>if(bilangan) </li></ul></ul><ul><ul><li>System.out.print(“*”); </li></ul></ul>
 34. 34. STRUKTUR PEMILIHAN <ul><li>switch-break </li></ul><ul><ul><li>**sintaksnya sama seperti C </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanya membenarkan jenis integer dan aksara: byte, char, short, int atau long </li></ul></ul><ul><ul><li>int pilihan =1; </li></ul></ul><ul><ul><li>switch(pilihan){ </li></ul></ul><ul><ul><li>case 1: … </li></ul></ul><ul><ul><li>break; </li></ul></ul><ul><ul><li>case 2: .. </li></ul></ul><ul><ul><li>break; </li></ul></ul><ul><ul><li>default: … </li></ul></ul><ul><ul><li>break; </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 35. 35. STRUKTUR PENGULANGAN <ul><li>while, do-while dan for </li></ul><ul><ul><li>**sintaksnya sama seperti C </li></ul></ul><ul><ul><li>Buatkan aturcara Java dengan menggunakan while dan do-while bagi kod-pseudo di bawah: </li></ul></ul><ul><ul><li>lapar = benar </li></ul></ul><ul><ul><li>Selagi lapar benar </li></ul></ul><ul><ul><li>paparkan “beri makanan” </li></ul></ul><ul><ul><li>lapar = false </li></ul></ul><ul><ul><li>Tamat selagi </li></ul></ul>
 36. 36. Kelas Swing JOptionPane <ul><li>Kelas ini menyediakan banyak metod yang boleh memaparkan kotak dialog pada skrin dengan mudah </li></ul><ul><li>Ini termasuklah kotak input ( input box ), kotak mesej dialog( message dialog box ) dan mesej pengesahan ( confirmation ) </li></ul><ul><li>Sintaks umum: </li></ul><ul><ul><li>JOptionPane.metod(parameter); </li></ul></ul><ul><li>Perlu untuk import kelas : </li></ul><ul><ul><li>import javax.swing.JOptionPane; </li></ul></ul>
 37. 37. Kelas Swing JOptionPane Memaparkan dialog untuk mendapatkan pengesahan dari pengguna JOptionPane.showConfirmDialog(null,”mesej anda”, tajuk kotak,jenis mesej) showConfirmDialog() Memaparkan dialog untuk mendapatkan input dari pengguna JOptionPane.showInputDialog(null,”mesej anda”) showInputDialog() Memaparkan maklumat kepada pengguna JOptionPane.showMessageDialog(null,”mesej anda”,tajuk kotak,jenis mesej) Tujuan showMessageDialog() Metod
 38. 38. <ul><li>import javax.swing.JOptionPane; </li></ul><ul><li>public class greeting{ </li></ul><ul><li>public static void main(String[] args){ </li></ul><ul><li>String name = JOptionPane.showInputDialog (null,&quot;what is your name?&quot;,&quot;Hello..&quot;,JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); </li></ul><ul><li>JOptionPane.showMessageDialog(null, name + &quot;...Have a nice day!&quot;, &quot;Greeting..&quot;, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>JOptionPane: Contoh The code will ask for your name using the Input Dialog Box. It will then display your name and greet you.
 39. 39. Output Dari pembolehubah name “ Ross’ akan diumpuk Kepada pembolehubah name , berjenis string Tajuk kotak Mesej anda Jenis mesej Tajuk kotak Mesej anda
 40. 40. Contoh: Confirm Dialogs JOptionPane.YES_NO_OPTION JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION JOptionPane.DEFAULT_OPTION JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION
 41. 41. Contoh: Message Dialogs JOptionPane.PLAIN_MESSAGE JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE JOptionPane.WARNING_MESSAGE JOptionPane.ERROR_MESSAGE JOptionPane.QUESTION_MESSAGE
 42. 42. Contoh lagi.. <ul><li>import javax.swing.JOptionPane; </li></ul><ul><li>public class bodyMassSwing{ </li></ul><ul><li>public static void main(String[] args) { </li></ul><ul><li>int weight,height; </li></ul><ul><li>double massIndex,weightNew,heightNew; </li></ul><ul><li>String inputName =JOptionPane.showInputDialog(null,&quot;Your Name please&quot;); </li></ul><ul><li>String kilo =JOptionPane.showInputDialog(null,&quot;Weight in Kg?&quot;); </li></ul><ul><li>weight = Integer.parseInt(kilo); </li></ul><ul><li>String meter =JOptionPane.showInputDialog(null,&quot;Height in cm?&quot;); </li></ul><ul><li>height = Integer.parseInt(meter); </li></ul><ul><li>heightNew = (double) (height*height)/10000; </li></ul><ul><li>massIndex = (double) weight/heightNew; </li></ul><ul><li>JOptionPane.showMessageDialog(null, inputName + &quot;, Your bodymass is: &quot; + Math.round( massIndex )); </li></ul><ul><li>System.exit(0); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>Kod di bawah akan mengira indeks berat badan anda
 43. 43. String inputName =JOptionPane.showInputDialog (null,&quot;Your Name please&quot;); String kilo =JOptionPane.showInputDialog (null,&quot;Weight in Kg); String meter =JOptionPane.showInputDialog (null,&quot;Height in cm); JOptionPane.showMessageDialog (null, inputName + &quot;, Your bodymass is: &quot; + Math.round( massIndex )); kilo dan meter berjenis string dan mesti di tukar ke bentuk integer: weight = Integer.parseInt(kilo); height = Integer.parseInt(meter); Pengiraan Indeks berat badan: heightNew = (double)(height*height)/10000; massIndex = (double)height/heightNew;
 44. 44. Metod parser <ul><li>Contoh: weight = Integer.parseInt(kilo); </li></ul><ul><li>Nilai yang berjenis String yang diumpuk dalam kilo akan ditukar menjadi integer dan disimpan dalam weight </li></ul><ul><li>Jenis parser yang lain: </li></ul><ul><ul><li>parseInt(), parseFloat(), parseLong(), parseDouble, parseShort(), parseByte(). </li></ul></ul>
 45. 45. Kelas pembaca <ul><li>Kelas ini disediakan sebagai satu alternatif untuk membaca input daripada pengguna. </li></ul><ul><li>Kelas ini dapat membaca input dari pengguna dari jenis integer, aksara, nombor nyata ataupun rentetan aksara </li></ul><ul><li>Kelas ini boleh didapati dari: </li></ul><ul><ul><li>http://www.ftsm/ukm.my/jabatan/tk/sufian/Pembaca.class </li></ul></ul>
 46. 46. Kelas Pembaca <ul><li>Muat turun fail kelas tersebut dan letakkannya pada direktori yang SAMA dengan dengan program.java anda </li></ul><ul><li>Edit fail autoexec.bat anda supaya mengandungi arahan berikut: </li></ul><ul><ul><li>SET CLASSPATH = c:jdk1.3in </li></ul></ul><ul><ul><li>-Salin Pembaca.class anda ke dalam direktori </li></ul></ul><ul><ul><li>tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>-** jdk1.3 (bergantung kepada versi jdk yang </li></ul></ul><ul><ul><li>Gunakan dalam komputer anda) </li></ul></ul>
 47. 47. Contoh <ul><li>import java.io.*; </li></ul><ul><li>class membacaInput{ </li></ul><ul><li>public static void main(String[] args)throws IOException{ </li></ul><ul><li>int integer; </li></ul><ul><li>Pembaca baca </li></ul><ul><li>baca = new Pembaca(); </li></ul><ul><li>System.out.println(&quot;Masukkan satu Integer: &quot;); </li></ul><ul><li>integer= baca.bacaInt(); </li></ul><ul><li>System.out.println(&quot;Integer yang dimasukkan: &quot; + integer); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>Isytihar pembolehubah tika dari kelas Pembaca iaitu baca Mencipta ahli kelas Pembaca M embaca integer dengan metod bacaInt() Paparkan integer
 48. 48. <ul><li>Pembolehubah integer akan menerima nilai integer yang dikembalikan oleh metod bacaInt() </li></ul><ul><li>Sintaks panggilan metod: </li></ul><ul><ul><li>Nama_pembolehubah_tika.nama_metod </li></ul></ul><ul><li>Kod berikut digunakan untuk memapar output </li></ul>integer= baca.bacaInt(); System.out.println(&quot;Integer yang dimasukkan: &quot; + integer); <ul><li>Metod-metod lain yang ada dalam kelas pembaca: </li></ul><ul><ul><li>bacaFloat(), bacaDouble(), bacaLong(), bacaShort(), bacaChar() dan bacaString() </li></ul></ul>
 49. 49. <ul><li>i hear, i forget </li></ul><ul><li>i write, i remember </li></ul><ul><li>i do, i understand.. </li></ul><ul><li>so.. </li></ul><ul><li>just do it! </li></ul><ul><li>:-) </li></ul>

×