Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 Event

618 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

12 Event

 1. 1. Pengendali Peristiwa Marini Abu Bakar Jabatan Sains Komputer
 2. 2. Pengenalan <ul><li>Peristiwa ( event) adalah suatu isyarat yang dihantar kepada aturcara bagi memberitahu sesuatu telah berlaku. </li></ul><ul><li>Beberapa keadaan yang menjana peristiwa: </li></ul><ul><ul><li>Komponen butang diklik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tombol penggelungsur diubah kedudukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tetikus digerakkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Papan kekunci ditekan </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Sebarang sistem pengoperasian yang menyokong antara muka bergrafik perlu melakukan pemantauan untuk mengesan sebarang peristiwa yang berlaku. </li></ul><ul><li>Apabila suatu peristiwa dikesan, ia akan melaporkan peristiwa itu kepada atur cara yang sedang dilaksanakan. Atur cara pula akan memberi tindakbalas terhadap peristiwa tersebut. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Dalam Java, suatu peristiwa disekutukan dengan sumber dan pendengar-pendengarnya </li></ul><ul><ul><li>sumber peristiwa ( event source ) merujuk kepada objek yang mencetuskan peristiwa itu </li></ul></ul><ul><ul><li>pendengar peristiwa ( event listener ) merujuk kepada objek yang perlu diberi pemberitahuan ( notification ) oleh sumber peristiwa mengenai peristiwa tersebut </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Suatu objek yang berminat menerima pemberitahuan mengenai suatu peristiwa perlu mengimplementasikan antara muka pendengar (listener interface) yang berkenaan. </li></ul><ul><li>Objek tersebut kemudiannya perlu mendaftarkan dirinya dengan sumber peristiwa sebagai satu daripada pendengar bagi peristiwa itu </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Apabila suatu peristiwa berlaku, sumber peristiwa akan menghantar pemberitahuan kepada setiap pendengar bagi peristiwa itu bersama-sama suatu objek peristiwa yang mengandungi maklumat mengenai peristiwa tersebut </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Apabila pendengar menerima pemberitahuan serta objek peristiwa daripada sumber peristiwa, ia akan bertindakbalas menggunakan maklumat yang terdapat dalam objek peristiwa tersebut </li></ul>
 8. 8. Kelas java.awt.event
 9. 9. Selected User Actions Source Event Type User Action Object Generated Clicked on a button JButton ActionEvent Changed text JTextComponent TextEvent Double-clicked on a list item JList ActionEvent Selected or deselected an item JList ItemEvent with a single click Selected or deselected an item JComboBox ItemEvent
 10. 10. The Delegation Model
 11. 11. Selected Event Handlers Event Class Listener Interface Listener Methods (Handlers) ActionEvent ActionListener actionPerformed(ActionEvent) ItemEvent ItemListener itemStateChanged(ItemEvent) WindowEvent WindowListener windowClosing(WindowEvent) windowOpened(WindowEvent) windowIconified(WindowEvent) windowDeiconified(WindowEvent) windowClosed(WindowEvent) windowActivated(WindowEvent) windowDeactivated(WindowEvent) ContainerEvent ContainerListener componentAdded(ContainerEvent) componentRemoved(ContainerEvent)
 12. 12. Komponen Butang diklik Appletviewer
 13. 13. <ul><li>: </li></ul><ul><li>import java.awt.event.*; </li></ul><ul><li>: </li></ul><ul><li>public class ApletPembilang extends JApplet implements ActionListener { </li></ul><ul><li>public void init() { </li></ul><ul><li>: </li></ul><ul><li>butang = new JButton(“++”); </li></ul><ul><li>butang.addActionListener(this); </li></ul><ul><li>: </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>public void actionPerformed(ActionEvent e) { </li></ul><ul><li>: </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>ApletPembilang.java
 14. 14. Kekunci Enter ditekan Appletviewer ApletJumlah.java
 15. 15. Kekunci Enter ditekan Appletviewer ApletIndeksBeratBadan.java
 16. 16. Menformat Output Nombor Nyata <ul><li>: </li></ul><ul><li>import java.text*; </li></ul><ul><li>: </li></ul><ul><li>public void actionPerformed(ActionEvent e) { </li></ul><ul><li>: </li></ul><ul><li>indeks = ...; </li></ul><ul><li>DecimalFormat format2 = new DecimalFormat(&quot;0.00&quot;); </li></ul><ul><ul><ul><li>s = format2.format(indeks); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>output.setText(&quot;Indeks Berat Badan Anda ialah &quot; + s); </li></ul></ul></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>Appletviewer
 17. 17. ItemEvent Appletviewer ApletKomputer.java
 18. 18. ChangeEvent Appletviewer SpektrumWarna.java
 19. 19. Latihan: ActionEvent Run TextFieldDemo
 20. 20. Latihan: ItemEvent Run RadioButtonDemo
 21. 21. MortgageApplet Run Applet Viewer Latihan: ActionEvent
 22. 22. <ul><li>monthlyPayment = </li></ul><ul><li>loanAmount * monthlyInterestRate / (1 - (Math.pow(1 / (1 + monthlyInterestRate), numOfYears * 12))); </li></ul><ul><li>totalPayment = </li></ul><ul><li>monthlyPayment * numOfYears * 12; </li></ul>

×