Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Productivity - {S:01 Ep:04}

85 views

Published on

Основните теми в епизод четери са:

#1 Идва лятооооо!
Хубаво е да се възползваме да разпуснем и да се заредим с положителна енергия

#2 Успешен бизнес и личен живот ...
Какви са били вижданията за успешен бизнес и личен живот на Steve Jobs

#3 LoRaWAN
Отново включих темата за LoRaWAN мрежата, както и защо Google иска да участва като Спонсор в LoRaWAN alliance

#4 Tania и Google I/0 18
Приложението на IoT в живота е огромно и историята на Tania е такъв пример, който докосна милиони зрители на Google I/0 18

"6 years ago, this idea was an april fools joke, but today it's helping real people" - Ivanriadi

#5 vivid.js., xlayers, Vuejs Native
Малко опит и моите виждания??

#6 Firebase + DEMO
Демо боговете са на наша страна! Успях да ви покажа защо Firebase в момента е една от водещите услуги в Mobile света.
Firebase е екосистема, която ни позволява да използваме различни услуги свързани като например: A/B Testing, Dynamic Links, AbMob, Cloud Messaging, Databases, ML Kit, Firebase Functions

Вижте повече тук:
- https://www.iottechexpo.com
- https://webkul.github.io/vivid/cheatsheet.html
- https://xlayers.app/#/home
- https://nativescript-vue.org/
- https://www.fearlessmotivation.com/2017/12/11/things-steve-jobs-said-quotes-change-life-2018/?utm_content=buffere17f6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
- https://www.youtube.com/watch?v=Oc_QMQ4QHcw
- https://globenewswire.com/news-release/2018/05/31/1514495/0/en/LoRa-Alliance-Announces-that-Google-Cloud-Joins-as-Sponsor-Member.html

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Productivity - {S:01 Ep:04}

  1. 1. My name is Dimitar Danailov My personal achievements are: - since 2018 I’m member of Firefox Dev Team (https:// github.com/devtools-html) - My Stackoverflow profile has 6000+ points - I’m a co - founder of Cloud Conf Varna. I’m working like an Android Developer
  2. 2. Еvent: DEV.BG
  3. 3. S U M M E R Image source: static.wixstatic.com
  4. 4. M I N D S E T
  5. 5. B E I N G T H E R I C H E S T M A N I N T H E C E M E T E RY D O E S N ’ T M AT T E R T O M E . G O I N G T O B E D AT N I G H T S AY I N G W E ’ V E D O N E S O M E T H I N G W O N D E R F U L , T H AT ’ S W H AT M AT T E R S T O M E . S T E V E J O B S
  6. 6. M Y FAV O U R I T E T H I N G S I N L I F E D O N ’ T C O S T A N Y M O N E Y. I T ’ S R E A L LY C L E A R T H AT T H E M O S T P R E C I O U S R E S O U R C E W E A L L H AV E I S T I M E . S T E V E J O B S
  7. 7. T H E P E O P L E W H O A R E C R A Z Y E N O U G H T O T H I N K T H E Y C A N C H A N G E T H E W O R L D A R E T H E O N E S W H O D O S T E V E J O B S
  8. 8. S TAY A WAY F R O M N E G AT I V E P E O P L E T H E Y H AV E A P R O B L E M F O R E V E RY S O L U T I O N
  9. 9. # I O T
  10. 10. Image source: The thing network
  11. 11. Image source: Cooking hacks
  12. 12. L O R A A L L I A N C E ™ A N N O U N C E S T H AT G O O G L E C L O U D J O I N S A S S P O N S O R M E M B E R
  13. 13. Image source: IoT Tech Expo
  14. 14. C O N F E R E N C E S
  15. 15. G O O G L E I / O # 1 8
  16. 16. TA N I A’ S S T O RY: M O R S E C O D E M E E T S M A C H I N E L E A R N I N G https://www.youtube.com/watch?v=Oc_QMQ4QHcw
  17. 17. 6 Y E A R S A G O , T H I S I D E A WA S A N A P R I L F O O L S J O K E , B U T T O D AY I T ' S H E L P I N G R E A L P E O P L E
  18. 18. M I C R O S O F T B U I L D
  19. 19. A M A Z O N S U M M I T 2 0 1 8
  20. 20. A P P L E
  21. 21. S O F T WA R E
  22. 22. Image source: static.wixstatic.com
  23. 23. Image source: static.wixstatic.com
  24. 24. Image source: static.wixstatic.com
  25. 25. Image source: static.wixstatic.com

×