Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DIMIO BV

248 views

Published on

Published in: Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DIMIO BV

 1. 1. Huisvesting en Werkomgeving Bedrijfsverplaatsing en Verhuiscoördinatie Procesoptimalisatie en Borging
 2. 2. Even voorstellen 4 DIMIO Huisvesting en Werkomgeving 6 ICOON de praktische huisvestingsmethodiek 8 Klantcase Delta Lloyd 12 DIMIO Bedrijfsverplaatsing en Verhuiscoördinatie 14 Klantcase Universiteit van Amsterdam 18 DIMIO Procesoptimalisatie en Borging 20 Klantcase Nedtrain 24 8 Redenen om voor DIMIO te kiezen 26 DIMIO Kwaliteit met duurzaamheid 27 Inhoudsopgave 2 3
 3. 3. 4 5 Even voorstellen Facilitair management en logistiek zijn de werkvelden van DIMIO. Wij zijn een enthousiaste organisatie met ervaren specialisten die hun vak verstaan. Wanneer u tijdelijk facilitaire of logistieke specialisten nodig heeft voor de duur van een project, omdat er extra werk is of als tijdelijke vervanging, is detachering de oplossing voor u. Voor detachering van specialisten voor korte of langere termijn bent u bij DIMIO aan het juiste adres. Onze opdrachtgevers zijn overheden, zorginstellingen, ziekenhuizen, hogescholen, universiteiten, banken, ver- zekeraars en industrie. Visie en Missie De visie van DIMIO is het begeleiden van organisaties bij de werkvelden facilitair management en logistiek in een steeds dynamischer, sneller veranderende markt. DIMIO beschikt over een grote mate van deskundigheid en er- varing om organisaties hierop voor te bereiden, kosten te minimaliseren en prestaties te verbeteren. Met uit- eindelijk een verbetering van het bedrijfsresultaat tot gevolg. De missie van DIMIO is om de beste, praktijkge- richte, meest klantgedreven en innoverende organisatie te zijn in het detacheren van ervaren tijdelijke facilitaire en logistieke specialisten. Dit doet DIMIO enerzijds door het toepassen van een accuraat matchingsproces tus- sen opdrachtgever en de meeste geschikte kandidaat, anderzijds door het formeren van een team, bestaande uit specialisten met de juiste mix van kennis en ervaring. Onze kernwaarden zijn: deskundig, doortastend, doen, duidelijk en dynamisch. Diensten DIMIO is breed inzetbaar op de werkvelden facilitair ma- nagement en logistiek met de volgende speerpunten: • Huisvesting en Werkomgeving, rekening houdend met uw budget ontwikkelt DIMIO nieuwe kantoorconcep- ten en realiseert DIMIO desgewenst de implementatie. • Bedrijfsverplaatsing en Verhuiscoördinatie, DIMIO be- geleidt de complete uitvoering van uw verhuizing en organiseert de juiste nazorg. • Procesoptimalisatie en Borging, met een frisse blik kijkt DIMIO naar uw facilitaire en logistieke processen, brengt verbetering aan, vereenvoudigt uw processen en borgt de continuïteit hiervan. Door een praktijkgerichte aanpak én een team van erva- ren specialisten weet DIMIO elke klus te klaren. Zodat u zich bezig kunt houden met waar u goed in bent: uw core business. Wij wensen u veel leesplezier!
 4. 4. Iedere manager of ondernemer streeft naar de ideale werk- omgeving. Voor het bedrijf zelf betekent dit dat de inrichting logisch en efficiënt moet zijn, de gebruikte materialen prettig en sterk. De medewerkers willen vooral een fijne werksfeer, een prettige temperatuur, aangename verlichting en een goede luchtcirculatie. Kortom, een aangenaam werkklimaat. De praktijk heeft uitgewezen dat dit tot grotere prestaties leidt, dus daar is ook uw bedrijf weer bij gebaat. Klanten tenslotte die bij uw bedrijf op bezoek komen, zien vooral de kleuren, vormen en details. De ideale werkomgeving combineert al deze belangrijke aspecten. DIMIO is als geen ander thuis in het creëren van zo’n omgeving waarin alles klopt. De mensen van DIMIO bedenken niet alleen de oplossingen, ze voeren deze ook uit in de praktijk. Zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw ideale werkomgeving. Afstemmen van strategie en huisvesting Bepalen van het inrichtingsconcept Optimaliseren m2 en bezettingsgraad Borgen van het ruimtebeheer 6 7 Onze aanpakEen ideale werkomgeving Huisvesting en Werkomgeving
 5. 5. Efficiënter omgaan met de beschikbare ruimte in uw gebouw. U weet dat u er veel geld mee kunt besparen, maar waar moet u beginnen? En hoe pakt u het aan? Speciaal hiervoor heeft DIMIO de integrale huisvestingsmetho- diek ICOON ontwikkeld. Een methodiek waarmee u direct uw beschikbare ruimte, aanwezige capaciteit en middelen efficiënter kunt inzetten. Hoe werkt het? DIMIO toetst op basis van de ICOON methodiek de haalbaarheid van uw doelstellingen, signaleert knelpunten en stelt concrete oplossingen voor. Uiteraard zorgt DIMIO ook voor een bijbehorende, overzichtelijke begroting. Op basis van deze informatie krijgt u direct en gericht inzicht in uw huisvestingssituatie. U ziet de bezettingsgraad op werk­plekniveau en u ziet ook hoe efficiënt het gebouw wordt gebruikt. In overleg met u wordt een programma van eisen opgesteld, dat de basis vormt voor een nieuw kantoorconcept en een ontwerp kantoor-layout. Hierbij houdt DIMIO natuurlijk rekening met uw budget. DIMIO realiseert ook de uitvoering van het plan en draagt zorg voor een goede aansturing, controle, kwaliteitsbe­waking en tijdige rapportages. Na oplevering kan DIMIO desgewenst de nazorg voor u uit handen nemen. 9 ICOON de praktische huisvestingsmethodiek van DIMIO 8 Huisvesting en Werkomgeving
 6. 6. Oplevering van een strategisch huisvestingsplan Inzicht in huidige en gewenste situatie huisvesting Visualisering vlekkenplan en inrichtingsvoorstel Verhoging van de productiviteit van de medewerkers Reductie van de huisvestingskosten Uw resultaat 10 11 Succesvolle projecten kenmerken zich door een uitge­ balanceerde inzet van specialisten binnen het projectteam. De kracht van de samenwerking van meerdere DIMIO’ers binnen een project zit in het delen van relevante ken- nis over huisvestingsmethodieken, recente ontwikkelingen en toepassingen. Met dit projectteam haalt u kennis en capaciteit in huis. Door de jarenlange samenwerking van de team­leden is er geen tijd- en kwaliteitsverlies bij de tussentijdse overdracht. Daarnaast heeft u continu de beschikking over de kennis en kunde van een ervaren project­ leider en wordt uitval geminimaliseerd. DIMIO stelt voor u een projectteam op maat samen voor een marktconform tarief. Het te behalen resultaat en de continuïteit van uw project staan hierbij altijd centraal. 'De continuïteit van uw project staat altijd centraal'
 7. 7. Op het gebied van verhuizingen kenden we ze in Amster- dam in mindere mate, maar daar kregen we van OHRA, ook onderdeel van Delta Lloyd Groep, een goede referentie.” DIMIO heeft uiteindelijk, na de presentatie van het nieuwe strategische huisvestingsplan, de complete Group IT van Delta Lloyd verhuisd. Dit gebeurde op basis van de specialistische huisvestingsmethodiek ICOON van DIMIO. Hiermee was Delta Lloyd in staat om het complete pro- ject binnen drie weken vrijwel geruisloos te realiseren; immers het werk moest ook gewoon doorgaan bij Delta Lloyd. De daadwerkelijke uitvoering vond plaats in nauwe samenwerking, waarbij DIMIO voor de centrale aansturing zorgde. Het uiteindelijke resultaat is een efficiëntere kan- toorinrichting door compactere standaard werkplekken en een verlaging van de integrale huisvestingskosten. “DIMIO vormde echt een goed team met de andere partijen tijdens de verhuizing”, vindt André Oudejans. De uitvoering van de hele operatie verliep soepel. Voor ons volgende grote project zullen we dan ook zeker weer DIMIO inschakelen.” Bij Delta Lloyd Verzekeringen in Amsterdam werken zo’n 2.000 mensen. Onlangs hebben 600 van hen een nieuwe werkplek gekregen. In 2008 heeft Delta Lloyd een onderzoek gedaan naar de bezetting van twee organisatie­onderdelen, Group IT en Leven. Naar aanleiding hiervan heeft Delta Lloyd DIMIO benaderd voor de ontwik- keling van een nieuw strategisch huisvestingsplan. “Eigenlijk zijn wij hier altijd bezig om huisvestings­kosten te verlagen”, zegt André Oudejans, die bij Delta Lloyd als Projectmanager Huisvesting en Techniek binnen het Facilitair Service Bedrijf verantwoordelijk is voor alle omvangrijke en locatie-overschrijdende projecten. “Con- tinu kijken we hoe we efficiënter en beter zouden kunnen werken en dat betekent regelmatig dat mensen, al dan niet tijdelijk, op een andere plaats komen te zitten.” Voor de realisatie van het nieuwe strategische huisves- tingsplan nam de verzekeraar toch graag de professionals van DIMIO in de arm. “We werken eigenlijk al jaren samen met DIMIO”, zegt Oudejans. “Op het gebied van werkplek­ inrichting en logistiek hadden we al goede ervaringen met ze. 'Efficiënter ruimtebeheer met DIMIO' 12 13 Delta Lloyd
 8. 8. Regelmatig dwingen de marktomstandigheden de manager of ondernemer om stil te staan bij de mogelijkheden van een verhuizing. Dat kan een interne verhuizing zijn, soms zelfs het simpelweg verplaatsen van een aantal meubelen om de routing te optimaliseren of de afdelingen logischer te laten functioneren. Maar het kan ook een complete verhuizing zijn naar een nieuw pand. In beide gevallen loont het om een specialist als DIMIO in te schakelen voor de begeleiding of de complete uitvoering van de verhuizing. Er komt veel kijken bij een verhuizing en u wilt dat dit zo weinig mogelijk impact heeft op de arbeidsprocessen van u en uw werkne- mers. U wilt eigenlijk gewoon door kunnen blijven werken met z’n allen. En, misschien nog wel belangrijker, uw klanten mogen niet merken dat er bij u wat gebeurt. DIMIO neemt u desgewenst alle zorgen uit handen en regelt de complete verhuizing. Soepel en efficiënt. Inventariseren van de huidige situatie Bouwen van het verhuisscenario Budgetteren van het project Planning en uitvoering 14 15 Onze aanpakEen geruisloze verhuizing Bedrijfsverplaatsing en Verhuiscoördinatie
 9. 9. De specialisten van DIMIO zorgen er voor dat uw verhuizing optimaal verloopt. Van A tot Z. Ze zijn al tientallen jaren thuis in precies datgene dat u op dat moment nodig heeft: een praktische, snelle en efficiënte bedrijfsverplaatsing. De complete coördinatie van de verhuizing kunt u aan de DIMIO’ers overlaten. U en uw mensen kunnen gewoon doorwerken en zullen uiteindelijk aangenaam verrast zijn door het eindresultaat; een nieuwe werkomgeving waarin alles klopt en functioneert zoals u het wenst. En uw klan- ten? Die merken er helemaal niets van dat u verhuisd bent. Totdat u ze uitnodigt voor de (her)opening natuurlijk. Realiseren van bedrijfsverplaatsingen Coördineren van verhuizingen Organiseren van nazorg Borgen van continuïteit 16 Uw resultaat 'Een praktische, snelle en efficiënte bedrijfsverplaatsing' 17
 10. 10. laboratoria moesten verhuizen naar een nieuwbouw­ locatie. “Het gaat daarbij om dure en kwetsbare appa­ ratuur, dus we wilden geen enkel risico lopen. Daarnaast was er op het gebied van planning een grote uitdaging. Alles moest precies op elkaar aansluiten. DIMIO heeft dan ook niet alleen het project geleid, maar ook bijvoorbeeld alle leveranciers aangestuurd in de nieuwbouw. Daar gebeurt bij zo’n verhuizing zó veel tegelijkertijd, dat je bijvoorbeeld een liftplan nodig hebt om te voorkomen dat alles daar vast loopt. Dat is allemaal prima verlopen.” Voor de apparatuur die speciale aandacht behoefde, heeft DIMIO ‘paspoorten’ gemaakt. Deze zijn voorzien van een foto van het apparaat en gegevens bestemd voor de diverse betrokken partijen (verhuizers, monteurs) De apparaten zijn gecodeerd, zodat alle partijen over eenduidige informatie beschikten. De UvA heeft zijn eigen verhuis­ coördinatoren aangesteld, die nauw samenwerken met de ‘over all’ coördinator van DIMIO. “Dat werkte prima. Het door DIMIO gemaakte Plan van Aanpak is vrijwel letterlijk opgevolgd en punt voor punt afgewerkt”, aldus Peter Blok. Bij de Universiteit van Amsterdam zitten ze tussen twee complexe verhuizingen in. De complete Faculteit Natuur- wetenschapen, Wiskunde en Informatica (FNWI) zal na de zomer van 2010 worden gehuisvest in één nieuw gebouw op het Science Park in Amsterdam. In 2009 is de eerste fase van de het project opgeleverd. In het najaar van 2010 zal de totale verhuizing afgerond zijn. DIMIO zorgt dat deze complexe tweefasen-verhuizing soepel verloopt. De verhuizing van de complete faculteit is een gecompli- ceerd proces dat veel zorgvuldigheid vergt. Voor Peter Blok, directeur Gebouwen en Voorzieningen bij de UvA, stond het derhalve al snel vast dat er een expert moest worden ingeschakeld om alles soepel en zonder calamiteiten te laten verlopen. “Dankzij een positieve referentie zijn we bij DIMIO terechtgekomen. En we hebben er zeker geen spijt van. Tot nu toe is alles prima verlopen.” De complexiteit zit er bij de UvA met name in dat er niet alleen onderwijsruimten en kantoren, maar ook complete 18 19 'Twee complexe verhuizingen in goede handen.' Universiteit van Amsterdam
 11. 11. Beoordelen van huidige facilitaire en logistieke processen Voorstellen voor procesverbeteringen Opstellen en uitvoeren van implementatieplannen Management en procesbeheersing Vaak wordt u als ondernemer of manager geconfronteerd met bestaande processen en situaties die de efficiency lang niet altijd ten goede komen. Het inschakelen van een optimalisatiespecialist van DIMIO loont hierbij vrijwel altijd. Facilitaire of logistieke processen mogen niet zo complex of gekunsteld zijn, dat uw medewerkers op de werkvloer die niet meer kunnen uitvoeren. DIMIO brengt daarom uw facilitaire of logistieke processen nauwkeurig in kaart en analyseert de zwakke plekken in uw organisatie. Vervolgens stelt DIMIO een verbeterplan voor volgens het KISS (Keep IT Stupid Simpel) principe. Na goedkeuring hiervan wordt er een op maat gemaakt implementatieplan uitgewerkt. DIMIO realiseert ook de uitvoering hiervan en zorgt voor een adequate borging. Na de inzet van DIMIO ziet u verbetering in uw proces waar u helemaal nooit bij stil heeft gestaan. Er gaan letterlijk en figuurlijk nieuwe deuren voor u open. Uw medewerkers doen hun werk beter, sneller en goedkoper. U verzet letterlijk meer werk in dezelfde tijd. En u geeft daar nog minder geld voor uit ook. 20 21 AanpakEen optimaal proces Procesoptimalisatie en Borging
 12. 12. 22 Alleen de echte, ervaren specialisten in procesoptimalisatie mogen zichzelf DIMIO’er noemen. Pas na een strenge selec- tie, op basis van een ruime praktijkervaring en een relevante opleiding, zullen we onze mensen naar uw proces laten kijken. Met een frisse blik, zodat ze de mogelijke verbete- ringen zien. Het realiseren van deze verbeteringen is bij uitstek de specialiteit van de DIMIO'er. Het resultaat hiervan is vaak iets dat u niet voor mogelijk hebt gehouden. U zult zien dat ook uw proces beter loopt. Efficiënter, sneller en (dus) goedkoper. Met uiteindelijk een verbetering van uw bedrijfsresultaat als gevolg. Het DIMIO effect. Creëren van eenvoudige processen Optimaliseren van planning en doorlooptijden Realiseren van een hogere servicegraad Verhogen van efficiency Resultaat 'U zult zien dat ook uw proces beter kan' 23
 13. 13. seerd. Dit proces is planbaar en beheersbaar gemaakt, waarbij de hoeveelheid werk in balans is gebracht. Het casco proces houdt in dat een bestaand oud treinstel volledig wordt gestript. Daarna kan eerst begonnen wor- den met het moderniseren. Voor het ICM moderniserings­- proces wordt de inbouw van alle nieuwe technische systemen gecoördineerd door de DIMIO’ers. Er moet rekening gehouden worden met het ontwikkel- en productietraject van leveranciers en de seriematige inbouw. Daarvoor wordt overleg gevoerd met leveranciers, opdrachtgevers en interne klanten van Nedtrain. DIMIO is de spin in het web. Bernardo de Langen is projectleider ICM bij Nedtrain en hij windt er geen doekjes om: “Wij zijn kundig en ervaren op het gebied van de operationele logistiek, maar voor de optima- lisatie van deze processen en een goede strategiebepaling hadden we toch echt een expert nodig. Die expertise vonden wij bij DIMIO.” De resultaten van deze logistieke optimali- seringsslag zijn evident: kostenbesparingen op alle niveaus. En, zegt De Langen, heel belangrijk: “We kunnen nu aan onze afnemers en productielocaties altijd 100 procent materiaal- beschikbaarheid garanderen. Dat was een grote bottleneck, die we met hulp van DIMIO hebben kunnen elimineren.” Nedtrain, de organisatie die het rollend materieel op en rond het Nederlandse spoorwegnet onderhoudt en verzorgt, heeft een gecompliceerd logistiek proces te managen waar het gaat om het moderniseren van de ICM treinstellen (Inter City Materieel). In Haarlem komen de benodigde onderdelen voor vijf productielijnen bij elkaar. Toen Nedtrain zag dat de materiaalstromen in Haarlem groter en gecompliceerder waren dan voorzien, werd besloten het logistieke proces compleet opnieuw in te richten. DIMIO heeft een grote bijdrage geleverd aan het moder­ niseren van het logistieke proces bij ICM. Dit proces omvat de aanvoer van alle benodigde materialen, vanaf de leve- ranciers tot in de productielijn. Het gaat hierbij om klimaat- systemen, remsystemen, treinvoeding, bio-toiletsystemen, veiligheidssystemen, internet en interieur. De modernisering van een treinstel wordt op een productielijn van vijftien stations uitgevoerd, elke keer een stap verder in het proces. DIMIO heeft hiervoor ook het overslagmagazijn heringericht en de lay-out van elk werkstation bepaald. Hiermee is ieder werkstation fysiek ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met ergonomie. DIMIO heeft ook het zogenaamde casco-proces geoptimali­ 'Verbeteringen op alle onderdelen' 24 25 Nedtrain
 14. 14. MaatschappelijkVerantwoordOndernemeniseenvanzelfsprekendheidvoorDIMIOendeDIMIO'ers.Wijgelovendatduurzaam ondernemenopdelangeretermijnloont.Wevoelenonsmedeverantwoordelijkvooreenduurzamesamenleving,nuenindetoekomst. Deze overtuiging is opgenomen in ons beleid, strategie en het dagelijks handelen van onze medewerkers. Kwaliteit met duurzaamheid 26 27 Dankwoord Deze brochure is tot stand gekomen met dank aan: Universiteit van Amsterdam Delta Lloyd Nedtrain Universiteit Twente (foto pagina 15) Repromotion 1326 Marketing & Communicatie Geven Productions Hans Morren en Ahrend (foto’s pagina 18 en 19). 1. Altijd de juiste specialist gedetacheerd 2. Eén aanspreekpunt voor u 3. Duidelijke en interessante prijsstelling 4. Eigen ontwikkelde methodieken, 5. Actuele marktkennis in huis 6. Betrouwbare partner 7. Direct contact, direct duidelijk 8. Passie, expertise en enthousiasme 8 Redenen om voor DIMIO te kiezen...
 15. 15. DIMIO B.V. Raadhuisstraat 32-34 3603 AW Maarssen T (0346) 581 654 F (0346) 581 699 E info@dimio.nl www.dimio.nl

×